Herberekenen alimentatie

Alimentatie herberekening

Nadat je gescheiden bent, kun je behoefte hebben aan een alimentatie herberekening. Je kunt te maken krijgen met verandering van inkomen, een nieuwe baan met een gewijzigd inkomen of een nieuwe relatie. Wanneer de alimentatie die tijdens de scheiding afgesproken is niet meer klopt of niet meer lijkt te kloppen, laat dan altijd een financieel expert - zoals de Scheidingsplanner – een alimentatie herberekening uitvoeren om te bekijken welk alimentatiebedrag bij jouw nieuwe situatie past.

Waarom een herberekening van de alimentatie?

Jouw leven en dat van jouw ex-partner en jullie kinderen kan na de scheiding veranderen. Door deze veranderingen kan het noodzakelijk zijn om de gemaakte afspraken over de partner- en kinderalimentatie te laten herzien. Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom je een herberekening van de alimentatie kunt overwegen, namelijk:

Waarom een herberekening van de alimentatie?
  • Het inkomen van jou of jouw ex-partner is veranderd
  • De gezinssituatie van jou of jouw ex-partner is gewijzigd (nieuwe partner, kinderen)
  • Een verandering in de woonsituatie met gewijzigde woonlasten
  • Verlies van jouw baan
  • Pensionering
  • Overlijden
  • Nieuwe wet- en regelgeving vanuit de overheid

Verandert de partner- of kinderalimentatie bij een nieuwe partner?

Heb jij of heeft jouw ex-partner een nieuwe relatie? En ga je of gaat je ex-partner met die nieuwe partner trouwen of samenwonen? Uiteraard wensen wij eenieder allereerst veel geluk met de nieuwe relatie. Dit nieuwe geluk heeft wel gevolgen voor de afspraken die je destijds over de partneralimentatie hebt gemaakt en kan ook eventuele gevolgen met zich meebrengen met betrekking tot de kinderalimentatie. Zowel het trouwen of samenwonen van degene die alimentatie betaalt als van degene die alimentatie ontvangt is van invloed op de afgesproken partneralimentatie. Dit geldt ook als je een geregistreerd partnerschap met jouw nieuwe partner aangaat.

Met betrekking tot de partneralimentatie komt het er in grote lijnen op neer dat de draagkracht waarop de alimentatie tijdens de scheiding is berekend door het huwelijk of samenwonen verandert. De nieuwe partner wordt namelijk geacht de helft van de woonlasten op zich te nemen, zeker als deze nieuwe partner een eigen inkomen heeft. Hierdoor wordt de draagkracht van de alimentatieplichtige hoger. Als de alimentatiegerechtigde gaat trouwen of samenleven, vervalt in principe het recht op partneralimentatie.

Voor de kinderalimentatie kan het huwelijk of geregistreerd partnerschap met zich meebrengen dat jouw nieuwe partner ook onderhoudsplichtig wordt. Door het huwelijk of geregistreerd partnerschap is het stiefouderschap ontstaan. De onderhoudsverplichting geldt enkel op het moment dat de kinderen ook tot het gezin behoren. Bij samenwonen ontstaat er geen stiefouderschap. Samenwoning kan echter, bij zowel de alimentatieplichtige als alimentatiegerechtigde, wel met zich meebrengen dat eventuele toeslagen wijzigen, waardoor de draagkracht eveneens wijzigt. Door de alimentatie te laten herberekenen weet je zeker dat je niet te veel alimentatie betaalt of te weinig ontvangt.

Persoonlijke tip van de Scheidingsplanner

 

Misschien betaal je al jaren teveel alimentatie. Bedenk dat de alimentatie kan worden herzien op het moment dat de omstandigheden zijn gewijzigd. Om hier een duidelijk beeld van te kunnen krijgen, adviseren wij jou om een herberekening te laten maken.

Scheidingsplanner Wim de Zwart

Herberekening kinderalimentatie

Naast een nieuwe partner kunnen er voor een herberekening van de kinderalimentatie nog diverse aanleidingen bestaan, zoals een verandering in de financiële omstandigheden. Maar ook als er iets wijzigt in de afgesproken omgangsregeling kan een herberekening een logische stap zijn. Bijvoorbeeld omdat jullie kind bij jouw ex-partner gaat verblijven. Of omdat co-ouderschap in jullie situatie toch niet blijkt te werken en jullie hierdoor een andere omgangsregeling moeten afspreken. Ook nieuwe regelgeving vanuit de overheid, zoals gewijzigde kindregelingen of belastingregels, kunnen redenen zijn om de kinderalimentatie te laten herberekenen.

Hoe kunnen we een herberekening van de alimentatie aanvragen?

Als jouw ex-partner net als jij een herberekening van de partneralimentatie of de kinderalimentatie wenst, kunnen jullie samen een herberekening van de alimentatie aanvragen bij de Scheidingsplanner. De Scheidingsplanner berekent op basis van jullie informatie wat een reële alimentatie zou zijn in de nieuwe situatie.

Wil je echter in eerst zonder jouw ex-partner nagaan of een aanpassing van de alimentatie reëel is? Je kunt in dit geval de Scheidingsplanner ook eenzijdig vragen om een alimentatie herberekening. Houd er wel rekening mee dat de Scheidingsplanner ook naar de financiële gegevens van jouw ex-partner zal vragen.

Is een herberekening alimentatie met terugwerkende kracht mogelijk?

Of een herberekening van de partner- of kinderalimentatie met terugwerkende kracht kan ingaan kan alleen een rechter bepalen. Over het algemeen gaat de rechter uit van de datum waarop het verzoek is ingediend. In bijzondere omstandigheden en na zorgvuldige overweging kan de rechter echter anders oordelen. In dit soort situaties kan de rechter bijvoorbeeld voor de herberekening van de partner- en kinderalimentatie de datum aanhouden waarop de omstandigheden zijn gewijzigd, bijvoorbeeld vanaf het moment van ontslag.

Alimentatie met terugwerkende kracht?

Moeten we voor een herberekening van de alimentatie naar de rechtbank?

Het inschakelen van een advocaat of de rechtbank is niet verplicht. Jullie kunnen de afspraken laten vastleggen in een aanvullend convenant, zodat de nieuwe afspraken voor jullie op papier staan. Desgewenst kunnen jullie via de rechter deze afspraken laten bekrachtigen. Jullie Scheidingsplanner kan jullie hierover adviseren. Ons uitgangspunt is er in goed onderling overleg samen uitkomen.

Indien jullie het echter niet eens worden over de herberekening, dan kun je bij de rechtbank een procedure starten voor een herziening van de kinderalimentatie en/of de partneralimentatie. Wij kunnen voor jou ook dit traject begeleiden.

Vragen of een afspraak maken?

Is jouw situatie gewijzigd en overweeg je een herberekening van de alimentatie? Neem gerust contact met ons op. Onze financiële specialisten maken voor jou/jullie een onafhankelijke herberekening. Onze werkwijze maakt alles inzichtelijk, zodat je weet waar het nieuwe alimentatiebedrag op gebaseerd is. Dit helpt discussies te voorkomen en zorgt voor weloverwogen beslissingen van beide ex-partners. Zo komen jullie in goed overleg tot nieuwe afspraken en kunnen jullie weer verder met jullie leven na de scheiding.

Podcast over alimentatie

Terug naar boven