Herberekenen alimentatie

Alimentatie herberekening

Nadat u gescheiden bent, kunt u behoefte hebben aan een alimentatie herberekening. U kunt te maken krijgen met verandering van inkomen, een nieuwe baan met een gewijzigd inkomen of een nieuwe relatie. Wanneer de alimentatie die tijdens de scheiding afgesproken is niet meer klopt of niet meer lijkt te kloppen, laat dan altijd een financieel expert - zoals de Scheidingsplanner – een alimentatie herberekening uitvoeren om te bekijken welk alimentatiebedrag bij uw nieuwe situatie past.

Persoonlijke tip van uw Scheidingsplanner

 

Misschien betaalt u al jaren teveel alimentatie. Bedenk dat de alimentatie kan worden herzien op het moment dat de omstandigheden zijn gewijzigd. Om hier een duidelijk beeld van te kunnen krijgen, adviseren wij u om een herberekening te laten maken.

Scheidingsplanner Wim de Zwart

Waarom een herberekening van de alimentatie?

Uw leven en dat van uw ex-partner en uw kinderen kan na de scheiding veranderen. Door deze veranderingen kan het noodzakelijk zijn om de gemaakte afspraken over de partner- en kinderalimentatie te laten herzien. Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom u een herberekening van de alimentatie kunt overwegen, namelijk:

  • Het inkomen van u of uw ex-partner is veranderd
  • De gezinssituatie van u of uw ex-partner is gewijzigd (nieuwe partner, kinderen)
  • Een verandering in de woonsituatie met gewijzigde woonlasten
  • Verlies van uw baan
  • Pensionering
  • Overlijden
  • Nieuwe wet- en regelgeving vanuit de overheid

Verandert de partner- of kinderalimentatie bij een nieuwe partner?

Heeft u of uw ex-partner een nieuwe relatie? En gaat u met uw nieuwe partner trouwen of samenwonen? Uiteraard wensen wij u allereerst veel geluk met uw nieuwe relatie. Dit nieuwe geluk heeft wel gevolgen voor de afspraken die u destijds over de partneralimentatie en de kinderalimentatie heeft gemaakt. Zowel het trouwen of samenwonen van degene die alimentatie betaalt als van degene die alimentatie ontvangt is van invloed op de afgesproken partner- en kinderalimentatie. Dit geldt ook als u een geregistreerd partnerschap met uw nieuwe partner aangaat.

In grote lijnen komt het er op neer dat de draagkracht waarop de alimentatie tijdens de scheiding is berekend door het huwelijk of samenwonen verandert. De nieuwe partner wordt namelijk geacht de helft van de woonlasten op zich te nemen, zeker als deze nieuwe partner een eigen inkomen heeft. Als de alimentatiegerechtigde gaat trouwen of samenleven, dan verhoogt dit de eigen draagkracht en hoeft de ex-partner minder kinderalimentatie te betalen. Andersom geldt bij de alimentatieplichtige ook dat de draagkracht door een huwelijk of samenwonen omhoog gaat en dat hij of zij daardoor in principe meer alimentatie kan betalen. Door de alimentatie te laten herberekenen weet u zeker dat u niet te veel alimentatie betaalt of te weinig ontvangt.

Herberekening kinderalimentatie

Naast een nieuwe partner kunnen er voor een herberekening van de kinderalimentatie nog diverse aanleidingen bestaan, zoals een verandering in de financiële omstandigheden. Maar ook als er iets wijzigt in de afgesproken omgangsregeling kan een herberekening een logische stap zijn. Bijvoorbeeld omdat uw kind bij uw ex-partner gaat verblijven. Of omdat co-ouderschap in uw situatie toch niet blijkt te werken en u hierdoor een andere omgangsregeling moet afspreken. Ook nieuwe regelgeving vanuit de overheid, zoals gewijzigde kindregelingen of belastingregels, kunnen redenen zijn om de kinderalimentatie te laten herberekenen.

Hoe kunnen we een herberekening van de alimentatie aanvragen?

Als uw ex-partner net als u een herberekening van de partneralimentatie of de kinderalimentatie wenst, kunt u samen een herberekening van de alimentatie aanvragen bij de Scheidingsplanner. De Scheidingsplanner berekent op basis van uw informatie wat een reële alimentatie zou zijn in de nieuwe situatie.

Wilt u echter in eerst zonder uw ex-partner nagaan of een aanpassing van de alimentatie reëel is? U kunt in dit geval de Scheidingsplanner ook eenzijdig vragen om een alimentatie herberekening. Houd er wel rekening mee dat de Scheidingsplanner ook naar de financiële gegevens van uw ex-partner zal vragen.

Is een herberekening alimentatie met terugwerkende kracht mogelijk?

Of een herberekening van de partner- of kinderalimentatie met terugwerkende kracht kan ingaan kan alleen een rechter bepalen. Over het algemeen gaat de rechter uit van de datum waarop het verzoek is ingediend. In bijzondere omstandigheden en na zorgvuldige overweging kan de rechter echter anders oordelen. In dit soort situaties kan de rechter bijvoorbeeld voor de herberekening van de partner- en kinderalimentatie de datum aanhouden waarop de omstandigheden zijn gewijzigd, bijvoorbeeld vanaf het moment van ontslag.

Moeten we voor een herberekening van de alimentatie naar de rechtbank?

Het inschakelen van een advocaat of de rechtbank is niet verplicht. U kunt de afspraken laten vastleggen in een aanvullend convenant, zodat de nieuwe afspraken voor u op papier staan. Desgewenst kunt u via de rechter deze afspraken laten bekrachtigen. Uw Scheidingsplanner kan u hierover adviseren. Ons uitgangspunt is er in goed onderling overleg samen uitkomen.

Indien u het echter niet eens wordt over de herberekening, dan kunt u bij de rechtbank een procedure starten voor een herziening van de kinderalimentatie en de partneralimentatie. Wij kunnen voor u ook dit traject begeleiden.

Vragen of een afspraak maken?

Is uw situatie gewijzigd en overweegt u een herberekening van de alimentatie? Neem gerust contact met ons op. Onze financiële specialisten maken voor u een onafhankelijke herberekening. Onze werkwijze maakt alles inzichtelijk, zodat u weet waar het nieuwe alimentatiebedrag op gebaseerd is. Dit helpt discussies te voorkomen en zorgt voor weloverwogen beslissingen van beide ex-partners. Zo komt u in goed overleg tot nieuwe afspraken en kunt u weer verder met uw leven na de scheiding.

Terug naar boven