Stappenplan scheiden

Scheiden tijdens de lockdown: persoonlijk bij een vestiging, online via videobellen of andere opties

Stap voor stap uw scheidingstraject door

De beslissing is genomen: u gaat scheiden. Een veelgestelde vraag na het nemen van deze zware beslissing is: 'hoe pakken we de scheiding aan?’ Zeker als u voor het eerst met een scheiding te maken krijgt, weet u vaak niet wat er allemaal op u afkomt. Ons stappenplan scheiden helpt u stapsgewijs door het scheidingstraject. Het stappenplan geeft u inzicht in alle stappen die bij een scheiding komen kijken en geeft u houvast. Daarnaast biedt het stappenplan u een goede voorbereiding op uw scheiding, zodat u niets vergeet en weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Alle stappen in het stappenplan scheiden

Deze onderwerpen vormen de basis van het stappenplan scheiden:

Stap 1: Vertel het uw partner

Stap 2: Vertellen aan uw kinderen, familie en vrienden

Stap 3: Besluit nemen over hoe u de scheiding wilt regelen

Stap 4: Maak uw woonwensen inzichtelijk

Stap 5: Maak een financieel plan

Stap 6: Gegevens verzamelen

Stap 7: Maak afspraken over uw kinderen

Stap 8: De boedelverdeling

Stap 9: Opstellen van het echtscheidingsconvenant

Stap 10: Scheiding aanvragen

Stap 11: Scheiding laten inschrijven

Stap 12: Scheiding verwerken

Scheiden stap 1: Vertel het uw partner

Uw scheiding start met het informeren van uw partner; de zogenoemde scheidingsmelding. Dit is waarschijnlijk voor u ook meteen een van de moeilijkste stappen in het stappenplan. U wilt scheiden, maar hoe vertelt u dit aan uw partner? Onze belangrijkste tip is: vertel het altijd persoonlijk! U kunt veel problemen tijdens de scheidingsprocedure voorkomen door zorgvuldig met uw scheidingsmelding om te gaan. Meer informatie en tips vindt u in het artikel ‘De scheidingsmelding’.

Scheiden stap 2: Vertel het uw kinderen

De volgende stap van het stappenplan is het informeren van uw kinderen, familie en vrienden. Start overigens altijd met het informeren van uw kinderen! Zo voorkomt u dat zij eerst van iemand anders horen dat u gaat scheiden. Over het wanneer en hoe u het aan uw kinderen vertelt kunnen u en uw partner van mening verschillen. Belangrijk is dat u hier samen goed over nadenkt. Wacht er in ieder geval niet te lang mee en wacht zeker niet totdat de scheiding definitief rond is! Meer informatie en tips vindt u op ‘Scheiden, hoe vertel ik het mijn kind?

Persoonlijke tip van uw Scheidingsplanner

Om alle nodige onderwerpen in kaart te brengen en hier een besluit over te nemen is ons een stappenplan een goed hulpmiddel, vraag onderaan deze pagina gratis een exemplaar aan. Breng daarna voor jezelf de onderwerpen ‘logisch’ in kaart. Begin met het ouderschapsplan, de kinderkosten en de verdeling hiervan, de bezittingen en schulden en de verdeling hiervan en maak afspraken over de pensioenverdeling.

Scheidingsplanner Hendrik van den Berg

Scheiden stap 3: Hoe wilt u de scheiding regelen?

Een volgende belangrijke beslissing: hoe gaat u de scheiding regelen? Wilt u het zelf (online) regelen of een advocaat, mediator of scheidingsadviseur inschakelen? Wij adviseren u om de scheiding samen te regelen, bijvoorbeeld met behulp van mediation. Door samen in gesprek te blijven, en in goed overleg afspraken te maken, kunt u conflictsituaties veelal voorkomen. Bovendien duurt het scheidingsproces meestal korter en zijn de kosten aanzienlijk lager dan wanneer u een advocaat inschakelt. Lees hier meer over mediation bij een scheiding.

Wie u ook kiest, laat u zich in ieder geval ook goed informeren over uw financiële zaken. Ex-partners die tijdens hun scheiding op dit vlak deskundig zijn begeleid, zijn achteraf namelijk meer tevreden over de gemaakte financiële afspraken. Bij de Scheidingsplanner is financieel advies tijdens uw scheiding een essentieel onderdeel van onze begeleiding. Onze klanten ervaren dit als een echt pluspunt. Wij combineren het scheidingstraject dus altijd met financieel en fiscaal advies. Van uw eigen woning tot de alimentatie, tegemoetkomingen, noem maar op. Wij brengen uw financiële positie na de scheiding duidelijk in beeld, zodat u na afloop van het traject echt in staat bent om vooruit te kijken.

Scheiden stap 4: Maak uw woonwensen inzichtelijk

Huisvesting is vaak de grootste zorg bij een scheiding. En dat is ook logisch, we hebben immers onder meer te maken met een krapte op de woningmarkt. Als u een koopwoning heeft, dan heeft een van beide partners vaak de wens om in het huis te kunnen blijven wonen. Hiervoor moet eerst achterhaald worden of dit financieel haalbaar is. Dit betekent dat eerst uw inkomen en vermogen na de scheiding inzichtelijk moet zijn, zodat bekeken kan worden of u de hypotheek van de woning kunt betalen.

En wilt u na de scheiding een nieuwe woning kopen? Dan speelt zowel de fiscale als de hypothecaire regelgeving een belangrijke rol. De Scheidingsplanner kan al tijdens het scheidingstraject beoordelen welke woonwensen er voor u mogelijk zijn of niet. Wij bekijken uw huidige situatie en zetten alle keuzemogelijkheden voor u op een rijtje. Hierdoor kunnen wij u snel duidelijkheid en rust geven.

Scheiden stap 5: Maak een financieel plan

Bij elke scheiding zijn de financiën een punt van zorg. Waar men straks van moet rondkomen is hierbij wel de allergrootste zorg, want straks moeten twee huishoudens van hetzelfde inkomen gaan leven als voor de scheiding. En dat terwijl de lasten voor beide partners hoger worden. Tijdens de scheiding krijgt u met veel financiële zaken te maken die uw aandacht vragen:

Hoe u uw financiële zaken moet verdelen hangt onder meer af van de wijze waarop u getrouwd was of met elkaar heeft samengeleefd:

Bij het opstellen van het financiële plan is het overigens belangrijk dat ook naar de effecten op langere termijn gekeken wordt. Realiseer u zich daarnaast dat ex-partners die tijdens de scheiding goede financiële afspraken hebben gemaakt met een beter gevoel terugkijken op de scheiding. Ze zijn tevredener over de gemaakte financiële afspraken en positiever over hun huidige financiële situatie. De Scheidingsplanner zorgt er als financieel expert in scheidingen voor dat u samen de juiste financiële afspraken maakt. Lees hier meer over op ‘Financieel advies bij een scheiding’.

Scheiden stap 6: Gegevens verzamelen

Om uw scheiding (financieel) te kunnen regelen, is het noodzakelijk dat uw scheidingsadviseur inzage krijgt in uw financiële gegevens. Verzamel dus kopieën van alle relevante gegevens die betrekking op uw financiële zaken hebben.

Tip: vraag onze checklist scheiden aan

Veel scheidende mensen vinden het lastig om het overzicht te bewaren. Onze checklist scheiden biedt u een steuntje in de rug. In onze checklist scheiden staan alle onderwerpen die betrekking hebben op het scheidingstraject en op alle praktische zaken. Ook biedt de checklist u een overzicht van alle gegevens die u moet verzamelen. De checklist helpt u om samen alles in kaart te brengen en om samen keuzes te maken. Vraag hier onze gratis checklist scheiden aan

Scheiden stap 7: Maak afspraken over uw kinderen

Om uw kinderen na de scheiding een goede basis te kunnen bieden, moet u tijdens de scheiding veel aandacht besteden aan alle zaken die met hun nieuwe toekomst te maken hebben. Dat betekent onder meer dat u de belangen van uw kinderen tijdens de scheiding centraal moet stellen. Zijn er minderjarige kinderen bij uw scheiding betrokken? Dan bent u in ieder geval wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Meer informatie over wat er allemaal bij komt kijken vindt u hier: 'wat moet u regelen bij een scheiding met kinderen?.

Scheiden stap 8: De boedelverdeling

Als u gaat scheiden, dan moet u alle bezittingen die u heeft met elkaar gaan verdelen. Een boedelverdeling is dan ook een onderdeel van elke scheiding. Onder de boedelverdeling, oftewel uw inboedel, valt alles in en rond uw huis wat waarde heeft. Hoe de boedelverdeling bij uw echtscheiding precies werkt hangt voor een groot deel af van de wijze waarop u met elkaar heeft samengeleefd. U leest hier meer over de boedelverdeling bij een scheiding.

Scheiden stap 9: Opstellen scheidingsconvenant

Tijdens scheidingstraject werkt u samen aan een echtscheidingsconvenant. Een scheidingsconvenant (of convenant) is niets anders dan een overeenkomst. In deze overeenkomst staan alle afspraken die met uw scheiding te maken hebben, zoals de afspraken over de woning, het pensioen, de alimentatie en de boedelverdeling. U vindt hier meer informatie over het echtscheidingsconvenant.

Scheiden stap 10: Scheiding aanvragen

Als het echtscheidingsconvenant en het eventuele ouderschapsplan opgesteld zijn, kunt u de scheiding aanvragen bij de rechtbank. Omdat u overal afspraken over heeft gemaakt, is de scheiding bij de rechtbank eigenlijk alleen maar een formaliteit. De goedkeuring van het verzoek tot echtscheiding legt de rechter vast in een echtscheidingsbeschikking.

Scheiden stap 11: Scheiding definitief maken

U bent pas officieel gescheiden als de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De beschikking moet wel binnen zes maanden ingeschreven zijn. Let erop dat u deze termijn niet overschrijdt, want na die periode is het document niet meer geldig. Als u uw scheiding laat regelen door een scheidingsadviseur, dan verzorgt hij/zij over het algemeen deze stap voor u.

Scheiden stap 12: Scheiding verwerken

Een scheiding is voor velen een uiterst stressvolle gebeurtenis. Ook kan het emotioneel zwaar zijn. Vaak is het een hectische tijd waarin uw werk, kinderen en andere zaken ook uw aandacht blijven vragen. Hierdoor heeft u tijdens het scheidingstraject dikwijls weinig ruimte voor het verwerken van uw verdriet. U leest hier meer over ‘hoe verwerk je een scheiding’. Voor uw kinderen vindt u tips op ‘een scheiding verwerken als kind’.

Vraag ons stappenplan scheiden aan

Heeft u behoefte aan een printbare versie van ons stappenplan, zodat u het plan als leidraad bij uw scheiding kunt gebruiken? Vraag dan hier het stappenplan aan, u krijgt het plan vervolgens per e-mail toegestuurd.

Vragen of een afspraak maken?

Goed om te weten is dat de Scheidingsplanner alles in huis heeft om uw scheiding tot in de puntjes te verzorgen. Wij begeleiden u stapsgewijs door het gehele proces, zorgen ervoor dat u samen de juiste afspraken maakt en wij maken uw gehele nieuwe financiële toekomst voor u inzichtelijk. Met onze aanpak biedt de Scheidingsplanner een totaaloplossing bij elke scheiding. Ook de juridische afwikkeling bij de rechtbank verzorgen wij voor u!

Vraag ons gratis scheidingsboekje aan

Wilt u meer inzicht in wat er allemaal bij uw scheiding komt kijken? Vraag dan ons gratis digitale scheidingsboekje aan. U verkrijgt kennis rondom het scheidingsproces, de zaken die moeten worden geregeld en de keuzes die u daarbij kunt maken.

Terug naar boven