Alimentatie bij een scheiding

Hoe zit het met de alimentatie bij een scheiding?

Alimentatie is bij de meeste echtscheidingen een beladen onderwerp. Veelal vindt de betaler dat het bedrag van de alimentatie te hoog is en vindt de ontvanger dat het bedrag te laag is. Door de tegenstrijdige belangen zullen beide partners zich zelden direct kunnen vinden in de hoogte van de alimentatie. Veel discussies zijn ook het gevolg van het gevoel van onzekerheid over de nieuwe financiële toekomst. Want straks moeten twee huishoudens van hetzelfde inkomen als voor de scheiding gaan leven. Kan je dan nog steeds dezelfde dingen blijven doen? En waar betaal je straks de rekeningen van? We geven hier graag meer uitleg over partner- en kinderalimentatie en de berekening daarvan.

Wat is alimentatie?

Alimentatie is een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud van jouw ex-partner en kinderen na de scheiding. Er zijn twee soorten alimentaties:

 • Partneralimentatie
 • Kinderalimentatie

Bij partneralimentatie betaal je alimentatie als jouw ex-partner niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. In principe draagt de partner met het hoogste inkomen bij aan de kosten van levensonderhoud van de partner met het laagste inkomen.

Voor de kinderen betaal je altijd alimentatie. Je blijft na de scheiding samen verantwoordelijk voor jullie kinderen, zowel voor de zorg als voor de financiën. Het doel van de kinderalimentatie is dat jouw kinderen zo veel mogelijk dezelfde dingen kunnen blijven doen als voor de scheiding.

Persoonlijke tip van de Scheidingsplanner

Scheidingsplanner Dymphie den HollanderZorg ervoor dat je tijdens het scheidingstraject correct geïnformeerd wordt van alle rechten en plichten rondom alimentatie. Vraag om een transparante berekening en bekijk vooral ook wat redelijk is om af te spreken. Bedenk dat je altijd in onderling overleg afwijkende afspraken met elkaar kunt maken.

Scheidingsplanner Dymphie den Hollander

Is er een alimentatieplicht?

Jullie hebben beiden een alimentatieplicht. Na de scheiding blijven jullie namelijk verplicht om financieel voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Beide onderhoudsplichten zijn vastgelegd in de wet. De alimentatieplicht geldt voor:

 • Getrouwde partners voor de partneralimentatie
 • Partners met een geregistreerd partnerschap voor de partneralimentatie
 • Partners met kinderen ongeacht samenlevingsvorm voor de kinderalimentatie

Voor samenwoners is partneralimentatie alleen van toepassing als jullie dit in het samenlevingscontract hebben vastgelegd. 

Partneralimentatie na de scheiding

Partneralimentatie

Op grond van de wet ben je dus verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van jouw ex-partner als hij/zij niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien.

De hoogte van de partneralimentatie is niet bij wet geregeld. Wel zijn er normen vastgelegd in het Rapport Alimentatienormen (het zogenaamde Trema-rapport), deze normen dienen als leidraad.

De duur van partneralimentatie is wel wettelijk vastgelegd. Hoe lang jij recht hebt op partneralimentatie hangt van jullie specifieke situatie af.

Partneralimentatie berekening

Bij de berekening van de partneralimentatie spelen twee factoren een rol:

 • De behoefte van degene met het laagste inkomen aan de ene kant
 • De draagkracht van degene met het hoogste inkomen aan de andere kant

Dit houdt in dat er niet alleen wordt gekeken naar de behoefte van degene met het laagste inkomen, maar ook in hoeverre degene met het hoogste inkomen hierin kan bijdragen. Volgens de huidige wettelijke normen en richtlijnen kan je niet meer alimentatie ontvangen dan je nodig hebt volgens jouw behoefte en daarnaast kan je niet meer alimentatie betalen dan jouw draagkracht toelaat.

Lees hier meer over partneralimentatie

Alles in één keer goed geregeld.

Ruim 15 jaar ervaring met een hoge klantwaardering

Begeleiding op financieel, fiscaal en juridisch gebied

Met oog voor de emoties

Allesomvattend Scheidingsplan®

Snel inzicht in de financiële toekomst & woonwensen

Creatief en oplossingsgericht meedenken

Ervaringen

"Hele prettige begeleiding van het hele team. Onze vragen werden snel en deskundig beantwoord."

"Zeer meedenkend en zeer tevreden. Deskundig aanpak. Ik ben ontzettend goed door dit proces geholpen. Ik weet dat het zonder jullie niet zo vlot was verlopen. Fijn is dit proces niet, maar door jullie er goed doorheen gekomen."

Partneralimentatie bij een scheiding op latere leeftijd

De partneralimentatie is een punt van aandacht bij een scheiding op latere leeftijd. Je bent wettelijk verplicht alimentatie te betalen als jouw ex-partner niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Bij een scheiding op latere leeftijd moet echter onder meer wel gekeken worden naar welke invloed de pensioen- en eventuele lijfrente-uitkeringen op de hoogte van de partneralimentatie hebben.

Lees hier meer over scheiding op latere leeftijd en de partneralimentatie

Kinderalimentatie

Voor jullie kinderen zijn jullie beiden, naar draagkracht, onderhoudsplichtig. De bijdrage die je betaalt of ontvangt voor de kosten van het levensonderhoud van de kinderen wordt kinderalimentatie genoemd.

Bij het maken van de afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie neem je in principe alle kosten die je voor de kinderen maakt in het bedrag mee. De afspraken die jullie over kinderalimentatie maken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Er bestaan trouwens veel misverstanden over de kinderalimentatie, laat je dus goed informeren.

Kinderalimentatie na de scheiding

Kinderalimentatie berekening

Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt onder meer gekeken naar:

 • De behoefte van de kinderen om dezelfde dingen te kunnen blijven doen
 • De omgangsregeling
 • Het kindgebonden budget

Het berekenen van de kinderalimentatie wordt volgens de alimentatienormen gebaseerd op het netto (gezins)inkomen, de behoefte en de draagkracht van beide ouders.

Lees hier meer over kinderalimentatie

Indexeringen alimentatie

Ieder jaar wordt het alimentatiebedrag door middel van indexering aangepast, omdat onder meer de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen. De minister van Justitie en Veiligheid bepaalt wat het wettelijke indexering percentage volgens de tremanormen, de alimentatie indexatie, voor het komende jaar wordt.

Onze alimentatieberekening bij een scheiding

De Scheidingsplanner zal bij de berekening van alimentatie allereerst vragen naar de daadwerkelijke belangen van beide personen en de onderliggende drijfveren:

 • Wat heeft iemand nodig en waarom?
 • Wat kan iemand aan alimentatie betalen?
 • Hoeveel alimentatie moet er worden betaald?

Vervolgens worden deze gegevens transparant en voor beiden inzichtelijk verwerkt in een berekening van het besteedbaar inkomen na de scheiding. Beide ex-partners kijken op die manier bij elkaar in de portemonnee en kunnen vervolgens samen beoordelen wat nu redelijk is om af te spreken. Dus niet redelijkheid op basis van bedachte globale richtlijnen, maar redelijkheid op basis van eigen inzicht en overleg. Uiteraard vergelijken wij vervolgens altijd de berekeningen en uitkomsten met de richtlijnen van het rapport alimentatienormen.

Allesomvattend financieel advies bij jouw scheiding

Bij een scheiding spelen de financiën sowieso een even belangrijke rol als de juridische rechten en plichten. Je kunt pas echt vooruitkijken als je inzicht in je financiële toekomst hebt. In onze totaaloplossing combineren wij financieel, fiscaal en juridisch advies. Al onze scheidingsadviseurs zijn financiële experts en weten precies hoe het werkt met het huis, de hypotheek, de alimentatie, het bedrijf, noem maar op. Door ons financieel advies kunnen wij je vrij snel inzicht, overzicht en perspectief op jouw leven na de scheiding bieden. Wij kunnen je op basis van mediation begeleiden of - als dat echt niet lukt - eenzijdig/alleen bijstaan.

Mediation bij een scheiding

Mediation

Wij helpen jullie bij voorkeur op basis van mediation. Onze mediators begeleiden de gesprekken en houden de onderlinge communicatie op gang. Tijdens de mediation zorgen zij ervoor dat je samen duurzame afspraken maakt, die draagvlak hebben voor de toekomst. Wij denken altijd creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat je tot overeenstemming kunt komen.

Bij de Scheidingsplanner is de mediator en financieel adviseur dezelfde persoon. Hierdoor weten wij heel snel of bepaalde wensen ook echt financieel haalbaar zijn. Deze aanpak zorgt voor een kostenbesparende en vlotte afwikkeling van jouw scheiding.

Eenzijdig scheiden

Lukt het om bepaalde redenen niet om samen aan tafel afspraken te maken? Wij kunnen je ook helpen bij een eenzijdige scheiding. Wij zijn dan jouw vertrouwenspersoon en behartigen jouw belangen. We proberen wel om er in goed overleg met de andere partij samen uit te komen om langdurige procedures zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard brengen wij bij een eenzijdige scheiding ook jouw financiële toekomst volledig in kaart. Ook in dit traject denken wij creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat je tot overeenstemming kunt komen.

Onze hulp bij een eenzijdige scheiding

Vrijblijvend kennismaken

Een scheidingstraject is een vertrouwenstraject. Vertrouwen geven en krijgen begint met persoonlijk kennismaken, iets van de Scheidingsplanner graag met jou doet. Ons vrijblijvend kennismakingsgesprek geeft jou de gelegenheid om jouw verhaal te vertellen en jouw vragen te stellen. Wij nemen de tijd om jouw situatie te inventariseren en jouw vragen te beantwoorden. Ook geven we je meer inzicht in onze werkwijze. Maak gerust een afspraak, wij nemen de kosten voor onze rekening.

Podcast over alimentatie

Terug naar boven