Alimentatie bij een scheiding

Scheiden tijdens de lockdown: persoonlijk bij een vestiging, online via videobellen of andere opties

Scheiden en alimentatie

Alimentatie is bij de meeste echtscheidingen een beladen onderwerp. Veelal vindt de betaler dat het bedrag van de alimentatie te hoog is en de ontvanger dat het bedrag te laag is. Door de tegenstrijdige belangen zullen beide partners zich zelden direct kunnen vinden in de hoogte van de alimentatie. Veel discussies zijn ook het gevolg van het gevoel van onzekerheid over de nieuwe financiële toekomst. Want straks moeten twee huishoudens van hetzelfde inkomen als voor de scheiding gaan leven. Kunt u dan nog steeds dezelfde dingen blijven doen? En waar betaalt u straks de rekeningen van? Goede afspraken maken over de alimentatie is daarom van groot belang.

Is alimentatie verplicht?

Ja, na de echtscheiding blijft u verplicht om financieel voor elkaar en uw eventuele kinderen te zorgen. Deze onderhoudsplichten staan vastgelegd in de wet. Er zijn twee soorten alimentaties:

 • Partneralimentatie
 • Kinderalimentatie

Wanneer moet ik alimentatie betalen?

Bij partneralimentatie moet u alimentatie betalen als uw ex-partner niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. In principe draagt de partner met het hoogste inkomen bij aan de kosten van levensonderhoud van de partner met het laagste inkomen.

Voor uw kinderen moet u altijd alimentatie betalen. In ieder geval tot ze 21 jaar zijn. U blijft na de scheiding samen verantwoordelijk voor uw kinderen, zowel voor de zorg als voor de financiën. Het doel van de kinderalimentatie is dat uw kinderen zo veel mogelijk dezelfde dingen kunnen blijven doen als voor de scheiding.

Hoe zit het met de partneralimentatie?

Op grond van de wet bent u dus verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van uw ex-partner. Deze verplichting is van kracht als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Het hoeft echter niet altijd zo te zijn dat er partneralimentatie overeengekomen wordt. Dit kan aan de uitkomst van de berekeningen liggen, maar ook aan de afspraken die u onderling maakt. Zo moet bijvoorbeeld uit de berekening blijken dat er wel draagkracht is om de alimentatie te betalen. De hoogte van de partneralimentatie is overigens niet bij wet geregeld. Wel zijn er normen vastgelegd in het Rapport alimentatienormen (het zogenaamde Trema-rapport), deze normen dienen als leidraad. Hoe lang u recht heeft op partneralimentatie hangt trouwens van uw situatie af.

En de kinderalimentatie?

Voor uw kinderen bent u beiden, naar draagkracht, onderhoudsplichtig. De bijdrage die u betaalt of ontvangt voor de kosten van het onderhoud van uw kinderen wordt kinderalimentatie genoemd. Bij het maken van de afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie moet u in principe alle kosten die u voor uw kinderen maakt in het bedrag meenemen. Eten, drinken en kleding liggen voor de hand, maar denk dus ook aan sportverenigingen, de kapper, abonnementen, kinderopvang, zakgeld en kosten voor school. Maak dus een lijst van alle kosten, zodat u met elkaar de juiste afspraken over de kinderalimentatie maakt. Volgens de alimentatienormen wordt overigens met de zogenoemde Nibud-tabel gewerkt, waarmee bepaald wordt wat de kinderen kosten. Er bestaan trouwens veel misverstanden over de kinderalimentatie, laat u dus goed informeren.

Hoeveel alimentatie moet ik betalen?

Bij het berekenen van hoeveel partneralimentatie u moet betalen spelen twee factoren een rol:

 • De behoefte van degene met het laagste inkomen aan de ene kant
 • De draagkracht van degene met het hoogste inkomen aan de andere kant

Dit houdt in dat er niet alleen wordt gekeken naar de behoefte van die degene met het laagste inkomen heeft, maar ook in hoeverre degene met het hoogste inkomen hierin kan bijdragen. Volgens de huidige wettelijke normen en richtlijnen kunt u niet meer alimentatie ontvangen dan u nodig zou hebben volgens uw behoefte en daarnaast kunt u niet meer alimentatie betalen dan waar u draagkracht voor heeft.

Bij de berekening van hoeveel kinderalimentatie u moet betalen wordt onder meer gekeken naar:

 • De behoefte van de kinderen om dezelfde dingen te kunnen blijven doen
 • De omgangsregeling
 • Het kindgebonden budget

Hoe bereken ik de alimentatie?

Het berekenen van de alimentatie is afhankelijk van diverse (financiële) factoren:

 • Inkomen: welke eigen inkomsten zijn aanwezig? Of is het mogelijk dat er in de toekomst zelf een inkomen verdiend gaat worden? Wat is de eigen verdiencapaciteit?
 • Behoefte: welk bedrag is nodig om de huidige levensstandaard van de ex-partner en de kinderen voort te zetten?
 • Draagkracht: hoeveel geld heeft u allebei te besteden en wat blijft over voor de alimentatie? Er kan wel een hele hoge behoefte aan alimentatie zijn, maar die moet wel ergens van betaald kunnen worden
 • Omgangsregeling: hoe vaak zijn de kinderen bij u of bij uw ex-partner?
 • Kindgebonden budget: dit wordt meegenomen in de berekening van de draagkracht voor de kinderalimentatie van de ouder die dit budget gaat ontvangen

Het berekenen van de alimentatie is daarom altijd maatwerk. De hoogte van het uiteindelijke alimentatiebedrag is namelijk mede afhankelijk van uw specifieke omstandigheden. Zo is het bijvoorbeeld ook belangrijk om naar de toekomstige woonlasten te kijken om te bepalen welke draagkracht er straks is. Wat is er dan aan alimentatie haalbaar? Ook het eigen vermogen of eventuele schulden kunnen meetellen.

De partneralimentatie bij een scheiding op latere leeftijd

De partneralimentatie is een punt van aandacht bij een scheiding op latere leeftijd. U bent wettelijk verplicht alimentatie te betalen als uw ex-partner niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Bij een scheiding op latere leeftijd moet echter onder meer wel gekeken worden naar welke invloed de pensioen- en eventuele lijfrente-uitkeringen op de hoogte van de partneralimentatie hebben.

Lees meer over een scheiding op latere leeftijd

Kan ik mijn alimentatie herberekenen als mijn situatie wijzigt?

Nadat u gescheiden bent, kan uw situatie natuurlijk altijd wijzigen. Zo kunt u te maken krijgen met verandering van inkomen, een nieuwe baan met een gewijzigd inkomen of een nieuwe partner. Dit kunnen wettelijke redenen zijn om de alimentatie te herberekenen, zodat duidelijk wordt wat een reële alimentatie zou zijn in uw nieuwe situatie.

Indexering van de alimentatie

Ieder jaar wordt het alimentatiebedrag door middel van indexering aangepast, omdat onder meer de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen. De minister van Justitie en Veiligheid bepaalt wat het wettelijke indexering percentage volgens de tremanormen, de alimentatie indexatie, voor het komende jaar wordt. U vindt hier het indexeringspercentage voor 2021.

Vragen of een afspraak maken?

De Scheidingsplanner zal bij de berekening van alimentatie allereerst vragen naar de daadwerkelijke belangen van beide personen en de onderliggende drijfveren:

 • Wat heeft iemand nodig en waarom?
 • Wat kan iemand aan alimentatie betalen?
 • Hoeveel alimentatie moet er worden betaald?

Vervolgens worden deze gegevens transparant en voor beiden inzichtelijk verwerkt in een berekening van het besteedbaar inkomen na de scheiding. Hierbij houden we rekening met alle daadwerkelijke (voorspelde) uitgaven die beide partners na de scheiding hebben. Beide ex-partners kijken op die manier bij elkaar in de portemonnee en kunnen vervolgens samen beoordelen wat nu redelijk naar elkaar toe is. Dus niet redelijkheid op basis van bedachte globale richtlijnen, maar redelijkheid op basis van eigen inzicht en overleg. Uiteraard vergelijken wij vervolgens altijd de berekeningen en uitkomsten met de richtlijnen van het rapport alimentatienormen.

Terug naar boven