Partner heeft een eigen zaak & scheiden

Scheiden en jouw partner heeft een eigen zaak

Een ‘gewone’ scheiding is vaak al complex genoeg. Laat staan als jouw partner een eigen bedrijf heeft. Zeker als je niet bij het bedrijf betrokken ben heb jij waarschijnlijk tal van vragen. Hoe moet de onderneming ‘verdeeld’ of verrekend worden? Hoe moet ik de cijfers van het bedrijf interpreteren, ik heb er geen verstand van? Hoe zorgen we ervoor dat de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar komt? We leggen je graag uit waar je in grote lijnen allemaal rekening mee moet houden en hoe onze ondernemersdesk jou daarbij kan helpen.

Belangen bij scheiden met eigen onderneming

Bij een scheiding met een eigen bedrijf staan er enorm veel belangen op het spel. Natuurlijk moeten er afspraken gemaakt worden over de basisonderwerpen zoals bij een ‘gewone’ scheiding. Denk bijvoorbeeld aan de kinderen, de woning en de alimentatie. Daarnaast moet echter voor de onderneming ook alles in goede banen geleid gaan worden.

Een van de grootste belangen is dat de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar komt door de scheiding. De rekeningen moeten namelijk ook na de scheiding nog betaald kunnen worden. Het voortbestaan van het bedrijf is dus een belangrijke prioriteit tijdens de echtscheiding. Niemand heeft er iets aan als het bedrijf omvalt. De cijfers moeten goed geïnterpreteerd worden en ieders belangen moeten afgewogen worden. Wij zijn een van de weinige scheidingsbemiddelaars die hiervoor alle kennis en expertise in huis hebben.

Het komt vaak voor dat slechts een van de twee partners ondernemer is. De ondernemer heeft dan qua kennis meestal een voorsprong op de niet-ondernemende partner. Wij merken dat er bij deze partner over het algemeen veel behoefte is aan een scheidingsadviseur die hem/haar kan meenemen in alle onderwerpen die bij een echtscheiding komen kijken. En vooral bij alle vraagstukken die met de onderneming te maken hebben. Wij nemen altijd de tijd om de materie aan jou uit te leggen en werkt met een duidelijk en overzichtelijk Scheidingsplan®, zodat het voor eenieder van jullie inzichtelijk en begrijpelijk is.

Uitgangspunten scheiden met een eigen bedrijf

Om te bekijken wat er met de onderneming gebeurt tijdens en na de scheiding zijn een aantal factoren van belang. Allereerst is dat het soort onderneming die je partner heeft: een eenmanszaak, een vof of een bv? De waarde van een vof of bv met aandelen kan namelijk anders worden bepaald dan de waarde van een eenmanszaak.

Tegelijkertijd is jullie huwelijksgoederenregime van belang. Ben je getrouwd in (beperkte) gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden? Of ben je een geregistreerd partnerschap aangegaan of gaan samenwonen? En zijn er nog voorwaarden opgesteld bij het aangaan van de verbintenis? Dit moet eerst in kaart gebracht worden.

Bij ondernemers zien wij vaak dat partijen huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld. Ervaring leert echter dat deze meestal niet worden uitgevoerd tijdens het huwelijk of dat het partijen niet meer voor ogen staat wat zij exact hebben afgesproken in deze huwelijkse voorwaarden. Het huwelijksgoederenregime, maar dus ook de inhoud van de (eventueel aanwezige) huwelijkse voorwaarden, speelt een belangrijke rol bij de vraag of en hoe de onderneming moet worden meegenomen in de vermogensverdeling of vermogensverrekening. Wij kunnen je helpen om alles op een rijtje te krijgen.

Waardebepaling van de onderneming

Als is vastgesteld dat de onderneming meegenomen moet worden in de verdeling van het vermogen, komen er veel nieuwe vraagstukken bij:

  • Wat is de onderneming waard?
  • En wat betekent dit dan eigenlijk?
  • Waar heeft de ander wellicht recht op?
  • Hoe gaat de eventuele uitkoop eruitzien?
  • Hoe gaan we om met de rekening courant binnen de onderneming?
  • Hoe zit het met de belastingaangifte?
  • Is er een oudedagsvoorziening en hoe gaan we daarmee om?
  • Moeten de aandelen van de bv overgedragen worden?

De waarde van de onderneming moet in ieder geval getaxeerd worden. Een complexe klus omdat meerdere financiële en fiscale factoren een rol spelen bij het bepalen van de waarde van de onderneming. De waardebepaling van het bedrijf en het met elkaar te verrekenen bedrag speelt uiteraard een belangrijke rol in de continuïteit van het bedrijf. Schakel altijd een expert in die je hiermee kan helpen.

Kinder- en/of partneralimentatie bij een scheiding met een zaak

Alimentatie bij scheiden eigen zaak

Als jouw partner een eigen onderneming heeft, wordt de berekening van de kinder- en/of partneralimentatie ook een stuk complexer. Het is immers niet altijd duidelijk wat de inkomsten zijn. Dit alles vraagt om een uitgebreide analyse. Onze ondernemersdesk is gespecialiseerd in het ontrafelen van de jaarstukken. Ook kunnen wij goed inzichtelijk maken wat de financiële situatie van de onderneming is. Bovendien nemen we alle ruimte en tijd om alles in begrijpelijke taal aan jou uit te leggen.

De resultaten van de afgelopen jaren spelen in ieder geval een rol bij het vaststellen van de winst uit onderneming, maar ook de kasstroom en het verwachtingsperspectief richting de toekomst is iets wat met jullie wordt besproken. Op basis hiervan kan bijvoorbeeld bepaald worden welke winst uit de onderneming passend is om mee te nemen voor de kinder- en/of partneralimentatie.

Persoonlijke tip van de Scheidingsplanner

Vraag ook zeker ons digitale scheidingsboekje speciaal voor scheidende ondernemers en hun partners aan. In het boekje vind je veel informatie over de gevolgen van de scheiding voor het bedrijf. Daarnaast besteden we in dit boekje natuurlijk ook aandacht aan onderwerpen als de kinderen, de woning en de alimentatie. Je kunt het scheidingsboekje hier gratis aanvragen.

Scheidingsplanner Eveline Minkes

Onze ondernemersdesk: iedereen verder, ook de onderneming!

Voor onze ondernemersdesk is scheiden met een eigen zaak dagelijkse kost, waar het voor jou vaak nieuwe zaken zijn. Ondanks dat jij niet de ondernemer bent, heeft jouw scheiding natuurlijk wel doorwerking in jouw financiële toekomst. Daarom is het van belang om goed naar jullie situatie te kijken. Bovendien zijn wij een onafhankelijke derde. Als wij jullie op basis van mediation begeleiden dan blijven wij neutraal en kijken wij naar beider wensen, belangen en doelstellingen. Dit is voor jullie een prettige uitgangspositie, omdat jullie erop kunnen vertrouwen dat er onpartijdig naar de jaarstukken van de onderneming wordt gekeken.

Eenzijdig scheiden

Vind jij het echter lastig om samen met jouw partner het scheidingstraject te doorlopen, bijvoorbeeld omdat je het moeilijk vindt om voor jouw eigen belangen op te komen? Of misschien omdat jullie er samen niet uitkomen? Ook dan kan de ondernemersdesk van de Scheidingsplanner jou goed vertegenwoordigen.

Wij staan jou in deze situatie graag eenzijdig bij. Onze specialisatie met betrekking tot ondernemers in een echtscheiding kan jou juist verder brengen in het gehele proces, mede omdat wij het gehele plaatje voor jou inzichtelijk maken.

Eenzijdig scheiden

Nieuwe toekomst na de scheiding

Onze ondernemersdesk is gericht op een nieuwe toekomst voor alle betrokken partijen: jij als niet-ondernemer, jouw ex-partner, jullie eventuele kinderen en de onderneming. Wij kijken bij de berekeningen naar alle relevante zaken, zoals de bezittingen, de (jaar)cijfers, de schulden, het toekomstperspectief, enzovoort en kunnen voor jullie de juridische, financiële en fiscale kaders inzichtelijk maken, zodat jij en jouw ex-partner weloverwogen keuzes kunnen maken.

Uitgangspunt is de er concrete afspraken worden gemaakt, zodat er zo min mogelijk open eindjes zijn en eenieder weet waar hij/zij aan toe is. Dit geeft duidelijkheid voor de toekomst. In het gehele proces houden we ook oog voor de emoties en zorgen we ervoor dat onder meer de onderlinge communicatie op gang blijft. Alles is erop gericht dat eenieder van jullie na de scheiding verder kan.

Vragen of een afspraak maken?

Heb jij vragen over een echtscheiding met een eigen bedrijf? Of wil jij graag een afspraak maken om jouw persoonlijke situatie met ons te bespreken? Aarzel niet en neem contact met ons op, onze ondernemersdesk staat je graag te woord. Bel 085 - 273 97 52 of e-mail naar ondernemersdesk@scheidingsplanner.nl.

Scheiden met een eigen bedrijf

Terug naar boven