Scheiden van tafel en bed

Scheiden tijdens de lockdown: persoonlijk bij een vestiging, online via videobellen of andere opties

Wat is scheiden van tafel en bed?

Scheiden van tafel en bed is een steeds minder voorkomende vorm van scheiden. Eigenlijk stamt deze vorm uit de tijd dat men wettelijk verplicht was om tijdens het huwelijk samen te wonen. Sinds 2000 is deze wet gewijzigd en hoeft u tijdens het huwelijk dus niet meer officieel uw tafel en bed te delen. Scheiden van tafel en bed is tegenwoordig dus eigenlijk een tikje ouderwets.

Daarnaast denken veel mensen dat ze van tafel en bed gescheiden zijn zodra ze apart van elkaar wonen. Dat klopt echter niet, want ook bij scheiden van tafel en bed is een gang naar de rechter nodig. Hoe werkt het precies?

Hoe werkt scheiden van tafel en bed?

De echtscheidingsprocedure bij scheiden van tafel en bed is vrijwel gelijk aan de procedure voor een officiële scheiding. U blijft alleen officieel nog wel getrouwd. Omdat een rechter een uitspraak moet doen, zijn dezelfde stappen noodzakelijk als bij een definitieve scheiding.

U moet bij een scheiding van tafel en bed dus ook (financiële) afspraken met elkaar maken over bijvoorbeeld:

En heeft u minderjarige kinderen? Ook bij scheiden van tafel en bed moet u samen alles voor uw kinderen regelen en een ouderschapsplan opstellen. Tevens heeft u voor de gang naar de rechter een scheidingsconvenant nodig.

Gevolgen van scheiden van tafel en bed

Het zal u duidelijk zijn dat scheiden van tafel en bed meer gevolgen heeft dan alleen apart van elkaar gaan wonen. Dit zijn de belangrijkste gevolgen:

  • U moet uw bezittingen (woning, inboedel, etc.) en schulden (hypotheek e.d.) gaan verdelen. Uw gemeenschappelijk bezit wordt namelijk naar huwelijkse voorwaarden omgezet
  • U blijft een onderlinge onderhoudsplicht naar elkaar hebben
  • Het gezamenlijk ouderlijk gezag blijft in stand. Het daadwerkelijke ouderlijk gezag en de omgangsregeling legt u vast in het ouderschapsplan
  • U kunt het ouderdomspensioen gaan verdelen
  • De opbouw van het nabestaandenpensioen kunt u in stand houden
  • U kunt met een nieuwe partner gaan samenwonen, u kunt echter niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

Waarom toch kiezen voor scheiden van tafel en bed?

Normaal gesproken zal men, wanneer men uit elkaar wil gaan, kiezen voor een echtscheiding. Toch kunnen er bepaalde redenen zijn om te kiezen voor scheiden van tafel en bed:

  • Samenwonen is niet meer mogelijk, maar u wilt nog om emotionele redenen of vanwege uw geloofsovertuiging officieel getrouwd blijven
  • Bij scheiden van tafel en bed blijft verzoening na een bepaalde periode op een eenvoudige manier mogelijk
  • Financiële redenen, u wilt bijvoorbeeld uw vermogen van elkaar scheiden vanwege het starten van een eigen bedrijf

Persoonlijke tip van uw Scheidingsplanner

Stel u heeft besloten om te gaan scheiden, maar de gezondheid van de alimentatieplichtige is niet goed. Hij of zij heeft bijvoorbeeld een ernstige ziekte gehad en u wilt er daarom voor zorgen, dat als hij of zij wegvalt, er toch een goede voorziening voor de alimentatiegerechtigde komt.

Op dat moment zou een scheiding van tafel en bed een oplossing kunnen zijn. Eigenlijk wordt hierbij alles verdeeld en is het een en ander gelijk aan de gewone echtscheiding, met uitzondering van het partnerpensioen. Deze blijft namelijk bij een scheiding van tafel en bed gewoon doorlopen.

Scheidingsplanner Norman Talma

Fiscale gevolgen voor scheiden van tafel en bed

Ook bij scheiden van tafel en bed krijgt u met verschillende fiscale gevolgen van uw scheiding te maken. Zo eindigt bij een scheiding van tafel en bed bijvoorbeeld het fiscaal partnerschap, waardoor u gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten niet langer onderling kunt verdelen. Woont u apart, maar heeft u (nog) geen verzoek tot scheiding van tafel en bed ingediend? Dan blijft u fiscaal partners van elkaar. U mag niet met iemand anders een fiscaal partnerschap aangaan; zelfs niet als u met diegene samenwoont. Een scheiding van tafel en bed kent dus ook vele fiscale gevolgen, laat u hierover goed informeren.

Alternatieven scheiden van tafel en bed

Omdat scheiden van tafel en bed dus best wat voeten in de aarde heeft, zijn er eenvoudigere alternatieven te bedenken. Als u bijvoorbeeld tijdelijk uit elkaar wilt gaan om tot bezinning te komen, dan kunt u ook apart gaan wonen en ondertussen het huwelijk gewoon voortzetten. Of als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, maar vanwege een eigen bedrijf of een grote erfenis de vermogens wilt scheiden, kunt u alsnog huwelijkse voorwaarden opstellen.

Vragen of een afspraak maken?

Twijfelt u of scheiden van tafel van bed voor u de beste optie is? Of dat er voor u wellicht betere alternatieven mogelijk zijn? En wilt u weten wat in uw persoonlijke situatie de gevolgen zijn, ook financieel en fiscaal gezien? Maak dan een afspraak bij een Scheidingsplanner bij u in de buurt. Samen met u kijken we naar uw wensen en belangen en zetten we de mogelijkheden voor u op een rij. Hierdoor kunt u een weloverwogen keuze maken wat u voor de beste optie is.

Terug naar boven