Scheiden van tafel en bed

Scheiding van tafel en bed

Een scheiding van tafel en bed komt steeds minder voor. Deze vorm van scheiden stamt uit de tijd dat men wettelijk verplicht was om tijdens het huwelijk samen te wonen. Sinds 2000 is deze wet gewijzigd en hoeven jullie tijdens het huwelijk dus niet meer officieel jullie tafel en bed te delen. Wat is een scheiding van tafel en bed nu precies? Wat zijn onder meer de financiële gevolgen en wat zijn de voor- en nadelen?

Wat is scheiden van tafel en bed?

Bij een scheiding van tafel en bed leven jullie niet meer samen, maar zijn jullie volgens de wet nog steeds getrouwd. Veel mensen denken dat ze al van tafel en bed gescheiden zijn zodra ze apart van elkaar gaan wonen. Dit is niet zo, want ook bij scheiden van tafel en bed is een gang naar de rechter nodig. De echtscheidingsprocedure bij scheiden van tafel en bed is daarom vrijwel gelijk aan de procedure voor een officiële scheiding. Bij een scheiding van tafel van bed doorloop je dus dezelfde stappen als bij een definitieve scheiding. Zie hiervoor ons stappenplan scheiding.

Scheiding van tafel en bed: financiële gevolgen

Scheiden van tafel en bed gaat dus verder dan gescheiden van elkaar gaan wonen. Deze vorm van scheiden kent dan ook praktisch dezelfde financiële gevolgen als een ‘gewone’ scheiding. Denk bij deze financiële gevolgen bijvoorbeeld aan:

  • Het verdelen van jullie bezittingen (jullie koophuis, inboedel, et cetera) en schulden (hypotheek e.d.). Jullie gemeenschappelijke bezit wordt bij een scheiding van tafel en bed namelijk naar huwelijkse voorwaarden omgezet
  • Jullie blijven een onderlinge onderhoudsplicht naar elkaar en naar jullie eventuele kinderen houden
  • Verdelen van het ouderdomspensioen. De opbouw van het nabestaandenpensioen kunnen jullie echter in stand houden

De ervaring leert dat vooral het maken van afspraken over de financiële gevolgen vaak enorm tegenvalt. Dit komt dan met name doordat je met veel wet- en regelgeving te maken krijgt. Bij de Scheidingsplanner is financieel advies tijdens je scheiding een essentieel onderdeel van onze begeleiding. Onze klanten ervaren dit als een echt pluspunt. Wij combineren het scheidingstraject dus altijd met financieel en fiscaal advies. Van de eigen woning tot de alimentatie en tegemoetkomingen, noem maar op. Wij brengen je financiële positie na de scheiding duidelijk in beeld, zodat je na afloop van het traject echt in staat bent om vooruit te kijken.

Persoonlijke tip van de Scheidingsplanner

 Stel jullie hebben besloten om te gaan scheiden, maar de gezondheid van de alimentatieplichtige is niet goed. Hij of zij heeft bijvoorbeeld een ernstige ziekte gehad en jullie willen er daarom voor zorgen, dat als hij of zij wegvalt, er toch een goede voorziening voor de alimentatiegerechtigde komt.

Op dat moment zou een scheiding van tafel en bed een oplossing kunnen zijn. Eigenlijk wordt hierbij alles verdeeld en is het een en ander gelijk aan de gewone echtscheiding, met uitzondering van het partnerpensioen. Deze blijft namelijk bij een scheiding van tafel en bed gewoon doorlopen.

Scheidingsplanner Norman Talma

De kinderen bij een scheiding van tafel en bed

Ook bij scheiden van tafel en bed moeten jullie als financieel gevolg samen afspraken maken over de kinderalimentatie. Daarnaast zijn jullie wettelijk verplicht om voor minderjarige kinderen een ouderschapsplan op te stellen. Het gezamenlijk ouderlijk gezag blijft in stand. Het daadwerkelijke ouderlijk gezag en de omgangsregeling leggen jullie vast in het ouderschapsplan.

Alles in één keer goed geregeld.

Ruim 15 jaar ervaring met een hoge klantwaardering

Begeleiding op financieel, fiscaal en juridisch gebied

Met oog voor de emoties

Allesomvattend Scheidingsplan®

Snel inzicht in de financiële toekomst & woonwensen

Creatief en oplossingsgericht meedenken

Ervaringen

"Hele prettige begeleiding van het hele team. Onze vragen werden snel en deskundig beantwoord."

"Zeer meedenkend en zeer tevreden. Deskundig aanpak. Ik ben ontzettend goed door dit proces geholpen. Ik weet dat het zonder jullie niet zo vlot was verlopen. Fijn is dit proces niet, maar door jullie er goed doorheen gekomen."

Wat zijn de voordelen van scheiden van tafel en bed?

Normaal gesproken kiest men, wanneer men uit elkaar gaat, voor een definitieve echtscheiding. Toch kent scheiden van tafel en bed om bepaalde redenen een aantal voordelen:

  • Een tussenoplossing voor als jullie niet meer kunnen samenwonen, maar om emotionele redenen of vanwege een geloofsovertuiging nog officieel getrouwd willen blijven
  • Bij scheiden van tafel en bed is verzoening na een bepaalde periode op een eenvoudige manier mogelijk
  • Financiële voordelen, bijvoorbeeld omdat jullie het gezamenlijke vermogen van elkaar willen scheiden vanwege het starten van een eigen bedrijf

Omdat er bij een scheiding van tafel en bed aardig wat geregeld moet worden, zijn hiervoor eenvoudigere alternatieven te bedenken. Als jullie bijvoorbeeld tijdelijk uit elkaar willen gaan om tot bezinning te komen, dan kunnen jullie ook apart gaan wonen en ondertussen het huwelijk gewoon voortzetten. Of als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, maar vanwege een eigen bedrijf of een grote erfenis de vermogens willen scheiden, kunnen jullie alsnog huwelijkse voorwaarden opstellen.

 Wat zijn de nadelen van scheiden van tafel en bed?

Wat zijn de nadelen van scheiden van tafel en bed?

Een belangrijk nadeel van scheiden van tafel en bed is dat de procedure niet korter duurt dan bij een ‘gewone’ scheiding. Een ander nadeel is dat je als na verloop van tijd toch officieel wilt scheiden je een wachttijd van drie jaar hebt. In de tussentijd kun je dus niet met een nieuwe partner trouwen of met hem/haar een geregistreerd partnerschap aangaan. Je kunt wel met een nieuwe partner gaan samenwonen. Je kunt overigens alleen een scheiding van tafel en bed aanvragen als je getrouwd bent. Bij een geregistreerd partnerschap is scheiden van tafel en bed niet mogelijk.

Gescheiden van tafel en bed en de belastingdienst

Ook bij scheiden van tafel en bed krijgen jullie met verschillende fiscale gevolgen van de scheiding te maken. Zo eindigt bij een scheiding van tafel en bed bijvoorbeeld het fiscaal partnerschap, waardoor jullie gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten niet langer onderling kunnen verdelen. Wonen jullie apart, maar hebben jullie (nog) geen verzoek tot scheiding van tafel en bed ingediend? Dan blijven jullie fiscaal partners van elkaar. Jullie mogen niet met iemand anders een fiscaal partnerschap aangaan; zelfs niet als je met diegene samenwoont. Een scheiding van tafel en bed kent dus ook vele fiscale gevolgen, laat je hier goed over informeren.

Wat zijn de kosten bij een scheiding van tafel en bed?

De kosten van een scheiding van tafel en bed verschillen niet van een definitieve scheiding. De kosten van een scheiding zijn bovendien van diverse factoren afhankelijk. De belangrijkste factoren zijn hierin jullie situatie en hoe jullie de scheiding gaan aanvragen. In dit artikel lees je meer informatie over 'wat kost een scheiding?'

Onze hulp bij een scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding spelen de financiën een even belangrijke rol als de juridische rechten en plichten. Je kunt pas echt vooruitkijken als je inzicht in je financiële toekomst hebt. In onze totaaloplossing combineren wij financieel, fiscaal en juridisch advies. Al onze scheidingsadviseurs zijn financiële experts en weten precies hoe het werkt met het huis, de hypotheek, de alimentatie, het bedrijf, noem maar op. Door ons financieel advies kunnen wij je vrij snel inzicht, overzicht en perspectief op jouw leven na de scheiding bieden. Wij kunnen je op basis van mediation begeleiden of - als dat echt niet lukt - eenzijdig/alleen bijstaan.

Mediation bij een scheiding

Mediation

Wij helpen jullie bij voorkeur op basis van mediation. Onze mediators begeleiden de gesprekken en houden de onderlinge communicatie op gang. Tijdens de mediation zorgen zij ervoor dat je samen duurzame afspraken maakt, die draagvlak hebben voor de toekomst. Wij denken altijd creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat je tot overeenstemming kunt komen.

Bij de Scheidingsplanner is de mediator en financieel adviseur dezelfde persoon. Hierdoor weten wij heel snel of bepaalde wensen ook echt financieel haalbaar zijn. Deze aanpak zorgt voor een kostenbesparende en vlotte afwikkeling van jouw scheiding.

Eenzijdig scheiden

Lukt het om bepaalde redenen niet om samen aan tafel afspraken te maken? Wij kunnen je ook helpen bij een eenzijdige scheiding. Wij zijn dan jouw vertrouwenspersoon en behartigen jouw belangen. We proberen wel om er in goed overleg met de andere partij samen uit te komen om langdurige procedures zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard brengen wij bij een eenzijdige scheiding ook jouw financiële toekomst volledig in kaart. Ook in dit traject denken wij creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat je tot overeenstemming kunt komen.

Onze hulp bij een eenzijdige scheiding

Vrijblijvend kennismaken

Een scheidingstraject is een vertrouwenstraject. Vertrouwen geven en krijgen begint met persoonlijk kennismaken, iets van de Scheidingsplanner graag met jou doet. Ons vrijblijvend kennismakingsgesprek geeft jou de gelegenheid om jouw verhaal te vertellen en jouw vragen te stellen. Wij nemen de tijd om jouw situatie te inventariseren en jouw vragen te beantwoorden. Ook geven we je meer inzicht in onze werkwijze. Maak gerust een afspraak, wij nemen de kosten voor onze rekening.

Top 3 vragen over scheiden

Terug naar boven