Partneralimentatie

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een maandelijkse financiële bijdrage van de ene ex-partner aan de andere ex-partner. Deze alimentatieplicht is wettelijk vastgelegd en bedoeld voor ex-partners die na de scheiding zelf te weinig inkomen hebben om van te leven. De hoogte van de partneralimentatie is overigens niet wettelijk vastgelegd, de duur van de partneralimentatie wel.

Wanneer partneralimentatie?

Volgens de wet heb je recht op partneralimentatie als je niet in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. In principe draagt de partner met het hoogste inkomen bij aan de kosten van levensonderhoud van de partner met het laagste inkomen. Het hoeft echter niet altijd zo te zijn dat er daadwerkelijk partneralimentatie overeen wordt gekomen. Dit kan aan de uitkomst van de berekeningen liggen, maar ook aan de afspraken die je onderling maakt.

Partneralimentatie hoe lang?

Volgens de wettelijke richtlijn bedraagt de duur van de partneralimentatie de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van vijf jaar. Bijvoorbeeld: ben je 12 jaar getrouwd, dan moet je maximaal 5 jaar partneralimentatie betalen aan je minder verdienende ex-partner. En ben je bijvoorbeeld 3 jaar getrouwd, dan duurt de partneralimentatie maximaal 1,5 jaar.

Er gelden drie uitzonderingen op bovengenoemde wettelijke richtlijn. Deze uitzonderingen gelden voor langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen:

Partneralimentatie hoe lang
  • Als de ontvanger binnen 10 jaar na de scheiding de AOW-leeftijd bereikt, en het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd, bestaat in beginsel een recht op partneralimentatie tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • Als de scheidende ouders kinderen hebben die jonger zijn dan 12 jaar, dan houdt de alimentatiegerechtigde aanspraak totdat het jongste kind 12 jaar wordt. 
  • Alimentatiegerechtigden die voor 1 januari 1970 geboren zijn en die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze uitzondering vervalt echter in 2027.

Mocht op een echtpaar meerdere uitzonderingen van toepassing zijn, dan geldt de langste termijn. Uiteraard ben je nog altijd vrij om afwijkende afspraken te maken of om van partneralimentatie af te zien als je het hier samen over eens bent.

Partneralimentatie berekening

Bij de berekening van de alimentatie wordt altijd gekeken naar de volgende factoren gekeken:

  • Welke inkomsten zijn er aanwezig?
  • Wat is de behoefte aan partneralimentatie bij de minstverdienende partner?
  • Wat is de draagkracht voor partneralimentatie bij de meestverdienende partner?

De behoefte van de partner met het laagste inkomen kan vastgesteld worden door de daadwerkelijke uitgaven zoals men gewend was tijdens het huwelijk in kaart te brengen. De levensstandaard speelt daarbij een rol. Wat was gebruikelijk tijdens het huwelijk wat betreft inkomsten en uitgaven?

Verder zijn van belang het arbeidsverleden van de partner met het laagste inkomen, zijn/haar opleiding(en) en zijn of haar verdiencapaciteit: wat kan hij/zij zelf verdienen, mede gezien leeftijd en kansen op de arbeidsmarkt? Nadat de behoefte is bepaald wordt gekeken naar de draagkracht van de alimentatieplichtige (de partner met het hoogste inkomen). Wat kan de partner met het hoogste inkomen aan alimentatie betalen?

Berekening partneralimentatie 2023

Met ingang van 2023 is de manier waarop berekend wordt hoeveel partneralimentatie mensen kunnen betalen veranderd. Er wordt nu anders gekeken naar wat de financiële draagkracht van beide partijen is. Voor de berekening van de draagkracht voor partneralimentatie gelden vanaf januari 2023 grotendeels dezelfde uitgangspunten als bij de kinderalimentatie. In het artikel 'Berekening partneralimentatie 2023' lees je wat er precies is veranderd.

Alles in één keer goed geregeld.

Ruim 15 jaar ervaring met een hoge klantwaardering

Begeleiding op financieel, fiscaal en juridisch gebied

Met oog voor de emoties

Allesomvattend Scheidingsplan®

Snel inzicht in de financiële toekomst & woonwensen

Creatief en oplossingsgericht meedenken

Ervaringen

"Hele prettige begeleiding van het hele team. Onze vragen werden snel en deskundig beantwoord."

"Zeer meedenkend en zeer tevreden. Deskundig aanpak. Ik ben ontzettend goed door dit proces geholpen. Ik weet dat het zonder jullie niet zo vlot was verlopen. Fijn is dit proces niet, maar door jullie er goed doorheen gekomen."

Hoogte partneralimentatie

De hoogte van de partneralimentatie kun je in onderling overleg afspreken. Zoals eerder genoemd, is de hoogte van het alimentatiebedrag namelijk niet in de wet vastgelegd. Wel zijn er normen vastgelegd in het Rapport Alimentatienormen (het zogenaamde Trema-rapport), deze normen dienen als leidraad. Je doet er verstandig aan om een alimentatieberekening te laten maken, hierin worden onder meer de alimentatienormen meegewogen. Aan de hand van de uitkomsten van de alimentatieberekening kun je samen afspraken maken. Kom je er samen niet uit, dan zal een rechter de hoogte van de alimentatie vaststellen

Partneralimentatie niet getrouwd

Eerdergenoemde wettelijke richtlijnen gelden ook voor stellen met een geregistreerd partnerschap. Of je wel of geen partnerschapsvoorwaarden hebt, maakt in de basis voor het vraagstuk partneralimentatie niet uit. Je moet dus ook in deze situatie met elkaar afspraken gaan maken over de partneralimentatie. Je leest er hier meer over: "Ontbinden geregistreerd partnerschap en de alimentatie".

Voor samenwoners is wettelijk niets vastgelegd over partneralimentatie. Als je een samenlevingscontract hebt, dan is daar wellicht iets in vastgelegd over partneralimentatie. Deze afspraak is dan leidend. Uiteraard kunnen jullie altijd nog anders besluiten, bijvoorbeeld omdat je elkaar nog een fijn leven na het uit elkaar gaan gunt.

Partneralimentatie niet getrouwd

Misverstanden partneralimentatie

Partneralimentatie is altijd een belangrijk onderwerp van gesprek tijdens het scheidingstraject. Vooral de hoogte van de partneralimentatie kan hierbij vaak een fikse discussie opleveren tussen partijen. Er bestaan ook veel misverstanden rondom partneralimentatie. Deze misverstanden kunnen ook een aanleiding tot onenigheden zijn. Wij vinden het belangrijk dat deze misverstanden zo snel mogelijk uit de wereld worden geholpen. Je kunt hier dan ook gratis de top 10 misverstanden partneralimentatie downloaden.

Onze alimentatieberekening bij een scheiding

Omdat de hoogte van de partneralimentatie niet wettelijk is vastgelegd, is het berekenen van het alimentatiebedrag maatwerk. De Scheidingsplanner kan je hier uitstekend mee helpen. Wij houden bij de berekening van partneralimentatie rekening met de inkomsten die beide partners ná de scheiding hebben. Door hier inzicht in te verschaffen kijken beide ex-partners bij elkaar in de portemonnee en kunnen vervolgens samen beoordelen wat nu redelijk naar elkaar toe is. Door het voorrekenen van ieders te besteden budget ná de scheiding (inclusief eventuele partneralimentatie) kan veel discussie tussen partijen voorkomen worden.

Allesomvattend financieel advies bij jouw scheiding

Bij een scheiding spelen de financiën sowieso een even belangrijke rol als de juridische rechten en plichten. Je kunt pas echt vooruitkijken als je inzicht in je financiële toekomst hebt. In onze totaaloplossing combineren wij financieel, fiscaal en juridisch advies. Al onze scheidingsadviseurs zijn financiële experts en weten precies hoe het werkt met het huis, de hypotheek, de alimentatie, het bedrijf, noem maar op. Door ons financieel advies kunnen wij je vrij snel inzicht, overzicht en perspectief op jouw leven na de scheiding bieden. Wij kunnen je op basis van mediation begeleiden of - als dat echt niet lukt - eenzijdig/alleen bijstaan.

Mediation bij een scheiding

Mediation

Wij helpen jullie bij voorkeur op basis van mediation. Onze mediators begeleiden de gesprekken en houden de onderlinge communicatie op gang. Tijdens de mediation zorgen zij ervoor dat je samen duurzame afspraken maakt, die draagvlak hebben voor de toekomst. Wij denken altijd creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat je tot overeenstemming kunt komen.

Bij de Scheidingsplanner is de mediator en financieel adviseur dezelfde persoon. Hierdoor weten wij heel snel of bepaalde wensen ook echt financieel haalbaar zijn. Deze aanpak zorgt voor een kostenbesparende en vlotte afwikkeling van jouw scheiding.

Eenzijdig scheiden

Lukt het om bepaalde redenen niet om samen aan tafel afspraken te maken? Wij kunnen je ook helpen bij een eenzijdige scheiding. Wij zijn dan jouw vertrouwenspersoon en behartigen jouw belangen. We proberen wel om er in goed overleg met de andere partij samen uit te komen om langdurige procedures zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard brengen wij bij een eenzijdige scheiding ook jouw financiële toekomst volledig in kaart. Ook in dit traject denken wij creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat je tot overeenstemming kunt komen.

Onze hulp bij een eenzijdige scheiding

Vrijblijvend kennismaken

Een scheidingstraject is een vertrouwenstraject. Vertrouwen geven en krijgen begint met persoonlijk kennismaken, iets van de Scheidingsplanner graag met jou doet. Ons vrijblijvend kennismakingsgesprek geeft jou de gelegenheid om jouw verhaal te vertellen en jouw vragen te stellen. Wij nemen de tijd om jouw situatie te inventariseren en jouw vragen te beantwoorden. Ook geven we je meer inzicht in onze werkwijze. Maak gerust een afspraak, wij nemen de kosten voor onze rekening.

Podcast over alimentatie

Terug naar boven