Partneralimentatie

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een maandelijkse financiële bijdrage van de ene ex-partner aan de andere ex-partner. Deze alimentatieplicht is wettelijk vastgelegd en bedoeld voor ex-partners die na de scheiding zelf te weinig inkomen hebben om van te leven. De hoogte van de partneralimentatie is overigens niet wettelijk vastgelegd, de duur van de partneralimentatie wel.

Wanneer partneralimentatie?

Volgens de wet heb je recht op partneralimentatie als je niet in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. In principe draagt de partner met het hoogste inkomen bij aan de kosten van levensonderhoud van de partner met het laagste inkomen. Het hoeft echter niet altijd zo te zijn dat er daadwerkelijk partneralimentatie overeen wordt gekomen. Dit kan aan de uitkomst van de berekeningen liggen, maar ook aan de afspraken die je onderling maakt.

Partneralimentatie hoe lang?

Volgens de wettelijke richtlijn bedraagt de duur van de partneralimentatie de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van vijf jaar. Bijvoorbeeld: ben je 12 jaar getrouwd, dan moet je maximaal 5 jaar partneralimentatie betalen aan je minder verdienende ex-partner. En ben je bijvoorbeeld 3 jaar getrouwd, dan duurt de partneralimentatie maximaal 1,5 jaar.

Er gelden drie uitzonderingen op bovengenoemde wettelijke richtlijn. Deze uitzonderingen gelden voor langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen:

  • Als de alimentatiegerechtigde (de ontvanger) binnen 10 jaar na de scheiding de AOW-leeftijd bereikt, en het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd, bestaat in beginsel een recht op partneralimentatie tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. De termijn kan dan dus tot maximaal 10 jaar worden opgerekt;
  • Als de scheidende ouders kinderen hebben die jonger zijn dan 12 jaar, zal de alimentatiegerechtigde een aanspraak houden totdat het jongste kind 12 jaar wordt. De maximale alimentatietermijn kan dan dus uitkomen op 12 jaar;
  • Alimentatiegerechtigden die voor 1 januari 1970 geboren zijn en die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze uitzondering vervalt echter na 7 jaar (in 2027).

Mocht op een echtpaar meerdere uitzonderingen van toepassing zijn, dan geldt de langste termijn. Uiteraard ben je nog altijd vrij om afwijkende afspraken te maken of om van partneralimentatie af te zien als je het hier samen over eens bent.

Partneralimentatie berekening

Bij de berekening van de alimentatie wordt altijd gekeken naar de volgende factoren gekeken:

  • Welke inkomsten zijn er aanwezig?
  • Wat is de behoefte aan partneralimentatie bij de minstverdienende partner?
  • Wat is de draagkracht voor partneralimentatie bij de meestverdienende partner?

De behoefte van de partner met het laagste inkomen kan vastgesteld worden door de daadwerkelijke uitgaven zoals men gewend was tijdens het huwelijk in kaart te brengen. De levensstandaard speelt daarbij een rol. Wat was gebruikelijk tijdens het huwelijk wat betreft inkomsten en uitgaven?

Verder zijn van belang het arbeidsverleden van de partner met het laagste inkomen, zijn/haar opleiding(en) en zijn of haar verdiencapaciteit: wat kan hij/zij zelf verdienen, mede gezien leeftijd en kansen op de arbeidsmarkt?

Nadat de behoefte is bepaald wordt gekeken naar de draagkracht van de alimentatieplichtige (de partner met het hoogste inkomen). Wat kan de partner met het hoogste inkomen aan alimentatie betalen? Bij de berekening wordt gekeken naar het inkomen van de meestverdienende partner en naar zijn/haar uitgaven wat betreft levensonderhoud. De daadwerkelijke kosten voor wonen, zorgverzekering, enzovoorts, spelen dus een belangrijke rol.

Hoogte partneralimentatie

De hoogte van de partneralimentatie kun je in onderling overleg afspreken. Zoals eerder genoemd, is de hoogte van het alimentatiebedrag namelijk niet in de wet vastgelegd. Wel zijn er normen vastgelegd in het Rapport Alimentatienormen (het zogenaamde Trema-rapport), deze normen dienen als leidraad. Je doet er verstandig aan om een alimentatieberekening te laten maken, hierin worden onder meer de alimentatienormen meegewogen. Aan de hand van de uitkomsten van de alimentatieberekening kun je samen afspraken maken. Kom je er samen niet uit, dan zal een rechter de hoogte van de alimentatie vaststellen

Partneralimentatie niet getrouwd

Eerdergenoemde wettelijke richtlijnen gelden ook voor stellen met een geregistreerd partnerschap. Of je wel of geen partnerschapsvoorwaarden hebt, maakt in de basis voor het vraagstuk partneralimentatie niet uit. Je moet dus ook in deze situatie met elkaar afspraken gaan maken over de partneralimentatie. Je leest er hier meer over: Ontbinden geregistreerd partnerschap en alimentatie

Voor samenwoners is wettelijk niets vastgelegd over partneralimentatie. Als je een samenlevingscontract hebt, dan is daar wellicht iets in vastgelegd over partneralimentatie. Deze afspraak is dan leidend. Uiteraard kunnen jullie altijd nog anders besluiten, bijvoorbeeld omdat je elkaar nog een fijn leven na het uit elkaar gaan gunt.

Misverstanden partneralimentatie

Partneralimentatie is altijd een belangrijk onderwerp van gesprek tijdens het scheidingstraject. Vooral de hoogte van de partneralimentatie kan hierbij vaak een fikse discussie opleveren tussen partijen. Er bestaan ook veel misverstanden rondom partneralimentatie. Deze misverstanden kunnen ook een aanleiding tot onenigheden zijn. Wij vinden het belangrijk dat deze misverstanden zo snel mogelijk uit de wereld worden geholpen. Je kunt hier dan ook gratis de top 10 misverstanden partneralimentatie downloaden.

Vragen of een afspraak maken?

Omdat de hoogte van de partneralimentatie niet wettelijk is vastgelegd, is het berekenen van het alimentatiebedrag maatwerk. De Scheidingsplanner kan je hier uitstekend mee helpen. Wij houden bij de berekening van partneralimentatie rekening met alle daadwerkelijke inkomsten én uitgaven die beide partners ná de scheiding hebben. Door hier inzicht in te verschaffen kijken beide ex-partners bij elkaar in de portemonnee en kunnen vervolgens samen beoordelen wat nu redelijk naar elkaar toe is. Door het voorrekenen van ieders te besteden budget ná de scheiding (inclusief eventuele partneralimentatie) kan veel discussie tussen partijen voorkomen worden.

Gratis scheidingsboekje 

Wil je meer inzicht in wat er allemaal bij jouw scheiding komt kijken? Vraag dan ons gratis scheidingsboekje aan. Je verkrijgt kennis rondom het scheidingsproces, de zaken die moeten worden geregeld en de keuzes die je daarbij kunt maken.

Terug naar boven