Scheiden en eigen huis

Scheiden tijdens de lockdown: persoonlijk bij een vestiging, online via videobellen of andere opties

Eigen huis en scheiding

Een eigen huis is bij een scheiding meestal een lastig onderwerp. Niet alleen op financieel gebied, maar vaak ook emotioneel. Uw eigen huis is immers dé plek waar u zich waarschijnlijk al jaren thuis voelt. Uw droomhuis, waar u samen wellicht lang naar gezocht heeft. Maar als u gaat scheiden, dan gaat uw woonsituatie veranderen. Minimaal een van u zal de koopwoning gaan verlaten. Hoe moet u het huis dan gaan verdelen? Kunt u de hypotheek van het koophuis na de scheiding overnemen? Hoe zit het met de waardebepaling van de woning? Moet u uw ex-partner uitkopen? Allerlei vragen waar de Scheidingsplanner u als financieel specialist uitstekend mee kan helpen.

Wat te doen met ons huis bij een scheiding?

Allereerst is het belangrijk om uw situatie in kaart te brengen, zodat we u goed kunnen adviseren over alle vragen die bij u spelen. Deze vragen spelen bij een koophuis een belangrijke rol:

  • Is de woning eigendom van één van u of gezamenlijk bezit?
  • Rest er nog een hypotheekschuld op het koophuis?
  • Heeft de woning overwaarde?
  • Heeft één van beiden de wens om in het huis te blijven wonen?
  • Welke spaarproducten zijn er aan de hypotheek gekoppeld?

We horen overigens tijdens dit begintraject vaak de vraag: “Eerst scheiden of eerst huis verkopen”? Laten we voorop stellen dat het voor de scheidingsprocedure niet noodzakelijk is dat de woning eerst verkocht wordt. Daarnaast is het niet wenselijk om hierover overhaaste beslissingen te nemen. Wij adviseren u om eerst alle wensen en mogelijkheden goed op een rijtje te zetten, voordat u beslist wat u met het koophuis doet na de scheiding.

Hoe verdelen we het koophuis bij de scheiding?

Als u gaat scheiden en samen een eigen huis bezit, dan is er bij de echtscheiding sprake van een verdeling van het koophuis tussen beide partners. Als het huis door de scheiding moet worden verkocht, delen in beginsel beide partners de opbrengst. Wel kunnen investeringen vanuit privé-vermogen door één of beide partners nog een rol spelen. Als een van u beiden na de scheiding in het huis blijft wonen, dan moet het huis en de hypotheek op naam van die partner gezet worden. De andere partner moet vervolgens uitgekocht worden. Welke optie u ook kiest, het is belangrijk om alle aspecten die bij de verdeling van de woning komen kijken goed te regelen. U wilt immers ook na de scheiding een plezierige plek hebben om thuis te komen!

Ik wil scheiden, maar heb geen woning

Omdat de woonmarkt zo overspannen is, is het momenteel niet makkelijk om een andere woning te vinden. Hierdoor zijn mensen geneigd hun scheiding uit te stellen, dit bevordert de thuissituatie echter meestal niet. Men zit noodgedwongen langer op elkaars lip, waardoor de onderlinge verstandhouding steeds slechter kan worden. Ook wij horen steeds vaker de noodkreet ‘Ik wil scheiden, maar heb geen woning’. Het is echter onze ervaring dat wij scheidende mensen die met dit probleem worstelen door het bieden van inzichten en creatieve oplossingen verder kunnen helpen. Onze Scheidingsplanners hebben hierover een viertal artikelen geschreven die duidelijk maken hoe wij dit voor u kunnen aanpakken en hoe wij u hiermee rust en duidelijk kunnen geven.  

Ga hier naar het eerste artikel: 'Ik wil scheiden, maar heb geen woning'. Onderaan het artikel vindt u een verwijzing naar de andere artikelen.

Waardebepaling van de woning bij de scheiding

De waardebepaling van het koophuis is een belangrijk onderdeel tijdens het maken van de financiële afspraken. Een waardebepaling is nodig, of in ieder geval raadzaam, als een van u beiden in het huis blijft wonen. Aan de hand van de waardebepaling wordt de hoogte van het verkoop- of uitkoopbedrag vastgesteld. De waardebepaling van het huis kan door een erkend taxateur uitgevoerd worden. Hiermee kunnen eventuele toekomstige discussies over de waarde voorkomen worden.

Persoonlijke tip van uw Scheidingsplanner

Laat niet te snel in het scheidingsproces een taxatie maken van de waarde van de woning. Vaak wenst, in de situatie dat je je partner uitkoopt uit de woning, de hypotheekverstrekker een officiële taxatie. Veel hypotheekverstrekkers stellen de eis dat het taxatierapport niet ouder zijn dan 3 of 6 maanden mag zijn. Het scheidingsproces kan, afhankelijk van de situatie, langer duren wat er voor zorgt dat er later een nieuwe taxatie moet komen met extra kosten die voorkomen hadden kunnen worden.

Scheidingsplanner Eveline Minkes

Kan ik de hypotheek overnemen na de scheiding?

Bij een scheiding met een eigen huis horen wij, om diverse redenen, vaak de wens dat een van de partners in de eigen woning kan blijven wonen. Om te bepalen of de wens om de woning over te nemen realiseerbaar is, zal eerst nagegaan moeten worden of dit financieel mogelijk is. Dit betekent dat eerst uw inkomen en vermogen na de scheiding inzichtelijk moet zijn, zodat bekeken kan worden of u de hypotheek van de woning kunt betalen. Als dit financieel haalbaar is op basis van toetsing van de hypothecaire regelgeving, wordt na de scheiding de hypotheek door de blijvende partner overgenomen. U zet het koophuis na de scheiding dan op één naam.

Onafhankelijke hypotheekscan

Een grote zorg voor mensen die gaan scheiden zijn de woonmogelijkheden. Als u een eigen woning heeft, dan is een veelgestelde vraag of één van de partners in de woning kan blijven wonen. En zo niet, wat zijn de hypotheekmogelijkheden dan? Bovendien is het belangrijk dat voor de ondertekening van het scheidingsconvenant duidelijk is dat die woonwensen inderdaad realiseerbaar zijn. Dat gaat in ieder geval stukken verder dan het invullen van een hypotheekrekenmodule. Zo zijn er soms creatieve oplossingen mogelijk om de woonwensen toch te realiseren. Met onze onafhankelijke hypotheekscan kunnen wij snel inzichtelijk maken of uw woonwensen haalbaar zijn.

Moet ik mijn partner uitkopen?

Als u na de scheiding in de woning blijft wonen en de hypotheek overneemt, dan moet u uw ex-partner uitkopen. Uw ex-partner heeft hierbij - als er sprake is van een gemeenschap - recht op de helft van de waarde van de woning en de bijbehorende spaarproducten, tenzij er vanuit privé-vermogen geïnvesteerd is in de woning. De uiteindelijke overwaarde van het koophuis hangt af van de waardebepaling en de huidige hypotheek. Ligt de taxatiewaarde hoger dan de huidige hypotheek, dan is er sprake van overwaarde. U moet in deze situatie de helft van de overwaarde uitbetalen aan uw ex-partner. Is er echter sprake van onderwaarde, dan moet uw ex-partner de helft van de onderwaarde aan u uitbetalen. Hierbij moet u ook rekening houden met de eventuele aan de hypotheek verbonden spaarproducten.

Verdeling huis bij huwelijkse voorwaarden

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan gelden voor de verdeling van het huis de voorwaarden die u in uw huwelijkse voorwaarden heeft opgenomen of dat u het huis samen heeft gekocht. Bekijk dus goed of u voor een koude uitsluiting of een beperkte gemeenschap heeft gekozen. Ook kan het zijn dat u verrekenbeding met elkaar heeft afgesproken. Dit verrekenbeding kan invloed hebben op wie recht heeft op de overwaarde van de woning. Ook geldt dat investeringen in de woning vanuit privévermogen meegenomen moeten worden. Het is meestal verstandig om een financieel specialist mee te laten kijken, omdat hier best wel wat ogen en haken aan zitten. De Scheidingsplanner helpt u graag.

Verdeling koophuis samenwoners

De verdeling van het koophuis bij samenwoners wordt door een aantal zaken bepaald:

  • Een eventuele samenlevingsovereenkomst
  • Het wel of niet samen hebben gekocht van de woning
  • De investeringen vanuit privé-vermogen in de woning
  • Welke rechten en plichten eenieder heeft ten aanzien van het huis, hypotheek en bijhorende spaarproducten

Lees meer over 'Uit elkaar gaan met een koophuis'

Hypotheek na scheiding

Wilt u na de scheiding een nieuwe woning kopen? Bepaal dan ook welk bedrag u aan eigen middelen kunt inbrengen, welk belang u hecht aan het aflossen van de hypotheekschuld en in welke vorm u een hypotheek wenst af te sluiten. Hier speelt zowel de fiscale als de hypothecaire regelgeving een rol. Vindt u het lastig om deze vragen te beantwoorden? Schakel dan altijd een financieel deskundige in. De Scheidingsplanner kan al tijdens het scheidingstraject beoordelen welke woonwensen er voor u mogelijk zijn of niet. Wij bekijken uw huidige situatie en zetten alle keuzemogelijkheden voor u op een rijtje. Hierdoor kunnen wij u snel duidelijkheid en rust geven.

Scheiden en eigen woning fiscaal

De fiscale regels rondom scheiden en de eigen woning worden over het algemeen onderschat. Meestal omdat men niet op de hoogte is van de regels en mogelijkheden die gelden. Ook de mediator of de advocaat heeft vaak de financiële en fiscale kennis niet in huis om dit goed te regelen. De Belastingdienst constateert dan ook veel fouten in de belastingaangifte van scheidende stellen. Met als gevolg dat scheidende mensen veel geld mislopen of juist een boete krijgen. Dat laat u zich toch niet gebeuren?

Lees hier meer over 'De Belastingdienst bij een scheiding met een eigen woning'

Aanvullende producten hypotheek

In veel gevallen is aan de hypotheekschuld een product verbonden om in de toekomst de hypotheek (deels) af te lossen. Dat kan bijvoorbeeld een spaarverzekering of bankspaarrekening, een beleggingsrekening of een kapitaalverzekering zijn. Wat gaat u met dit opgebouwde vermogen doen bij de scheiding? Heeft u het nodig voor een nieuwe hypotheek of juist niet, omdat u op basis van de nieuwe fiscale regels toch al grotendeels moet gaan aflossen op de hypotheek? Of bent u daar fiscaal juist toe verplicht? En hoe gaat u dit spaarpotje onderling verdelen? Allemaal vragen waar wij u mee kunnen helpen.

Koophuis en scheiden op latere leeftijd

Welke woonwensen er na de scheiding mogelijk zijn, ligt bij een scheiding op latere leeftijd ingewikkelder. Als u na de scheiding een nieuw huis wilt gaan kopen of de huidige woning wilt overnemen, dan worden uw hypotheekmogelijkheden niet alleen gebaseerd op het inkomen dat u momenteel verdient. Ook uw pensioeninkomen wordt in de hypotheekbeoordeling betrokken. Hypotheekverstrekkers kijken namelijk ook naar wat u binnenkrijgt na uw pensioen als u bij de hypotheekaanvraag binnen 10 jaar van uw AOW-leeftijd zit.

Lees meer over scheiden op latere leeftijd

Vragen of een afspraak maken?

Bij de verdeling van de eigen woning bij een scheiding komt dus aardig wat kijken. Wat is de waarde van de woning en de hoogte van de resterende hypotheekschuld? Welke verzekeringen of beleggingen zijn aan de woning verbonden? Kan een van u er blijven wonen of wordt het huis verkocht? Kortom, de verdeling van het huis kan nogal een klus zijn. De Scheidingsplanner helpt u hier graag bij, of u het huis nu wilt behouden of wilt verkopen. Wij zetten niet alleen alle financiële zaken voor u op een rij, maar we geven ook antwoord op praktische vragen. Bijvoorbeeld wat de nieuwe hypotheeklasten zijn, maar ook hoe u deze verandering in uw belastingaangifte opneemt. Zo heeft u snel duidelijkheid, zodat u straks naar volle tevredenheid kunt wonen; in welk huis dan ook! Meer weten? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend gesprek!

Terug naar boven