De belastingaangifte na de scheiding: waar gaat het mis?

Gepubliceerd op 18-09-2020 door de Scheidingsplanner

Ook dit jaar is de Belastingdienst weer een voorlichtingscampagne gestart rondom het thema ‘de belastingaangifte na de scheiding’. De aanleiding is veel fouten in de belastingaangifte van scheidende stellen. De campagne is op 11 september van start gegaan met als thema ‘life events’. Met de campagne wil de belastingdienst bewustwording creëren dat veranderingen in uw leven, zoals een scheiding of het kopen van een huis, gevolgen kunnen hebben voor uw belastingaangifte of de hoogte van uw toeslagen. De campagne moet helpen voorkomen dat gescheiden mensen later forse naheffingen krijgen en in financiële problemen raken. Waar gaat het mis?

Uit een recent onderzoek van Belastingdienst blijkt in ieder geval dat 44 procent van de scheidende stellen geen idee hebben wat ze qua belastingzaken moesten regelen. Ook weten zij vaak überhaupt niet wat ze financieel allemaal moeten regelen. Gevolg is dat 27 procent van de mensen die scheiden in het jaar na hun scheiding meer moesten terugbetalen bij hun belastingaangifte dan zij hadden gedacht.

Wat zijn de oorzaken van de fouten in de belastingaangifte na de scheiding?

Als men gaat scheiden, dan zijn de belastingaangifte en de toeslagen vaak het laatste waaraan men denkt. Ook is men meestal niet op de hoogte van de fiscale regels en mogelijkheden die gelden. Hierdoor kan men veel geld mislopen of juist een boete krijgen. Dat veel fouten het gevolg zijn van onvoldoende fiscale kennis, blijkt wel uit de volgende cijfers van de belastingdienst:

  • Gescheiden Nederlanders bellen ruim vijf keer vaker met de Belastingtelefoon
  • Eén op de vijf ex-koppels belt binnen een maand na de scheiding met de Belastingdienst
  • Net gescheiden personen maken twee keer zo vaak bezwaar tegen een aanslag
  • Uit twee recente steekproeven blijkt dat scheidende mensen met een eigen woning 2,5 keer zoveel fouten bij hun aangifte maken dan getrouwde stellen
  • De kans dat een net gescheiden persoon een dwangbevel ontvangt voor één of meerdere vorderingen bedraagt ruim 8 procent

Wat zijn de veel voorkomende fouten in belastingaangifte?

  • Hypotheekrenteaftrek: er wordt meer hypotheekrente afgetrokken dan het eigendomsdeel van de woning. Over het algemeen zijn beide ex-partners voor precies de helft eigenaar van de woning. Iedere ex-partner mag daarom slechts maximaal 50 procent (hun aandeel) aan hypotheekrente aftrekken. Dit geldt ook als één partij maandelijks de gehele hypotheek betaalt.
  • Recht op toeslag: de financiële positie van beide ex-partners verandert door de scheiding. Het kan dan voorkomen dat één van hen in aanmerking komt voor een toeslag. Vaak wordt echter het inkomen en de financiële situatie niet goed ingeschat, waardoor onjuiste bedragen worden toegekend door de Belastingdienst.
  • Kinderopvangtoeslag: als u beiden evenveel voor uw kinderen zorgt en beiden gebruik maakt van kinderopvang, dan kunt u allebei kinderopvangtoeslag krijgen. Aangezien de kinderen bij de gemeente slechts bij één van de ouders ingeschreven kunnen staan, kan de andere ouder alleen toeslag aanvragen als bij de fiscus bekend is dat er sprake is van co-ouderschap. Dit moet men schriftelijk aantonen via een brief met daarin de zorgverdeling en/of een ouderschapsplan

Hoe kunt u belastingfouten voorkomen?

Onze eerste tip is eigenlijk een open deur: laat uw scheiding regelen door een financieel en fiscaal adviseur die gespecialiseerd is in echtscheidingen. De Scheidingsplanner is zo’n adviseur. De Belastingdienst geeft niet voor het niets het advies om de fiscale consequenties van gemaakte afspraken altijd te laten te controleren. Voor veel mediators en advocaten zijn de financiën vaak bijzaak, zodat u alsnog een financieel adviseur moet inschakelen om alles te laten checken. Dit zorgt voor vertraging en extra kosten, dus waarom zou u niet meteen voor een financieel specialist kiezen die uw scheiding in zijn geheel kan regelen, ook op juridisch gebied.

Extra tips om belastingfouten te voorkomen

Tip 1. Eigen woning: betaalde hypotheekrente wordt vaak door één van de ex-partners als alimentatie in aftrek gebracht, zonder dat daar schriftelijke afspraken over zijn gemaakt. De fiscus accepteert dit niet, wat tot een correctie in de aanslag leidt. Neem dit dus mee in het echtscheidingsconvenant.

Tip 2. Doe gezamenlijk aangifte: door in het jaar van scheiding tóch nog gezamenlijk aangifte te doen, ontstaan er aanmerkelijk minder fouten volgens de Belastingdienst. Het is dan verstandig om fiscaal partner te blijven. Voor veel mensen is het echter vaak onduidelijk wanneer fiscaal partnerschap nu precies stopt. Dit moment is na uw scheiding wel van belang voor bepaalde onderwerpen in uw belastingaangifte, zoals de fiscale heffingskortingen, het verdelen van bepaalde inkomsten en de aftrekposten tussen partners.

Tip 3. Kindgebondenbudget: als u beiden voor de kinderen zorgt, dan kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kiezen wie van u de kinderbijslag ontvangt. De ouder die de kinderbijslag op zijn of haar naam krijgt ontvangt ook het kindgebonden budget. Uiteraard moet wel aan de voorwaarden worden voldaan. Het kan soms véél uitmaken wie dat kindgebonden budget krijgt. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag. Let daar dus op.

Campagne belastingdienst

De campagne van de Belastingdienst is afgetrapt met een tv-spot en online video. Belangrijke onderwerpen voor deze campagne zijn het bezitten van een eigen woning, scheiden en kinderopvangtoeslag. Bij deze onderwerpen maken burgers de meeste fouten in hun aangifte. Ook krijgt de Belastingdienst hier veel vragen over.