De belastingaangifte na de scheiding: waar gaat het mis?

Gepubliceerd op 09-02-2021 door de Scheidingsplanner

Forse naheffingen door fouten in belastingaangifte

Ieder jaar start de Belastingdienst een voorlichtingscampagne rondom het thema ‘de belastingaangifte na de scheiding’. De aanleiding is veel fouten in de belastingaangifte van scheidende stellen. Met de campagne wil de belastingdienst bewustwording creëren dat veranderingen in een leven, zoals een scheiding of het kopen van een huis, gevolgen kunnen hebben voor uw belastingaangifte of de hoogte van jouw toeslagen. De campagne moet helpen voorkomen dat gescheiden mensen later forse naheffingen krijgen en in financiële problemen raken. Waar gaat het mis?

Inhoudsopgave fouten belastingaangifte na scheiding

> Forse naheffingen door fouten in belastingaangifte
> Oorzaken van de fouten in de belastingaangifte
> Veel voorkomende fouten in de belastingaangifte
> Hoe kun je belastingfouten voorkomen?
> Extra tips om belastingfouten te voorkomen

Wat zijn de oorzaken van de fouten in de belastingaangifte na de scheiding?

Uit een recent onderzoek van Belastingdienst blijkt in ieder geval dat 44 procent van de scheidende stellen geen idee hebben wat ze qua belastingzaken moesten regelen. Ook weten zij vaak überhaupt niet wat ze financieel allemaal moeten regelen. Gevolg is dat 27 procent van de mensen die scheiden in het jaar na hun scheiding meer moesten terugbetalen bij hun belastingaangifte dan zij hadden gedacht.

Als men gaat scheiden, dan zijn de belastingaangifte en de toeslagen vaak het laatste waaraan men denkt. Ook is men meestal niet op de hoogte van de fiscale regels en mogelijkheden die gelden. Hierdoor kan men veel geld mislopen of juist een boete krijgen. Dat veel fouten het gevolg zijn van onvoldoende fiscale kennis, blijkt wel uit de volgende cijfers van de belastingdienst:

  • Gescheiden Nederlanders bellen ruim vijf keer vaker met de Belastingtelefoon
  • Eén op de vijf ex-koppels belt binnen een maand na de scheiding met de Belastingdienst
  • Net gescheiden personen maken twee keer zo vaak bezwaar tegen een aanslag
  • Uit twee recente steekproeven blijkt dat scheidende mensen met een eigen woning 2,5 keer zoveel fouten bij hun aangifte maken dan getrouwde stellen
  • De kans dat een net gescheiden persoon een dwangbevel ontvangt voor één of meerdere vorderingen bedraagt ruim 8 procent

Wat zijn de veel voorkomende fouten in belastingaangifte?

  • Hypotheekrenteaftrek: er wordt meer hypotheekrente afgetrokken dan het eigendomsdeel van de woning. Over het algemeen zijn beide ex-partners voor precies de helft eigenaar van de woning. Iedere ex-partner mag daarom slechts maximaal 50 procent (hun aandeel) aan hypotheekrente aftrekken. Dit geldt ook als één partij maandelijks de gehele hypotheek betaalt.
  • Recht op toeslag: de financiële positie van beide ex-partners verandert door de scheiding. Het kan dan voorkomen dat één van hen in aanmerking komt voor een toeslag. Vaak wordt echter het inkomen en de financiële situatie niet goed ingeschat, waardoor onjuiste bedragen worden toegekend door de Belastingdienst.
  • Kinderopvangtoeslag: als jullie beiden evenveel voor de kinderen zorgen en beiden gebruik maken van kinderopvang, dan kunnen jullie allebei kinderopvangtoeslag krijgen. Aangezien de kinderen bij de gemeente slechts bij één van de ouders ingeschreven kunnen staan, kan de andere ouder alleen toeslag aanvragen als bij de fiscus bekend is dat er sprake is van co-ouderschap. Dit moet men schriftelijk aantonen via een brief met daarin de zorgverdeling en/of een ouderschapsplan
Belastingfouten na de scheiding voorkomen

Hoe kun je belastingfouten voorkomen?

Onze eerste tip is eigenlijk een open deur: laat de scheiding begeleiden door een financieel en fiscaal adviseur die gespecialiseerd is in echtscheidingen. De Scheidingsplanner is bij uitstek zo’n adviseur. De Belastingdienst geeft niet voor het niets het advies om de fiscale consequenties van gemaakte afspraken altijd te laten te controleren. Voor veel mediators en advocaten zijn de financiën vaak bijzaak, zodat jullie alsnog een financieel adviseur moet inschakelen om alles te laten checken. Dit zorgt voor vertraging en extra kosten, dus waarom zou je dan niet meteen voor een financieel specialist kiezen die de scheiding in zijn geheel kan begeleiden, ook op juridisch gebied.

Extra tips om belastingfouten te voorkomen

Tip 1. Eigen woning: betaalde hypotheekrente wordt vaak door één van de ex-partners als alimentatie in aftrek gebracht, zonder dat daar schriftelijke afspraken over zijn gemaakt. De fiscus accepteert dit niet, wat tot een correctie in de aanslag leidt. Neem dit dus mee in het echtscheidingsconvenant.

Tip 2. Doe gezamenlijk aangifte: door in het jaar van scheiding tóch nog gezamenlijk aangifte te doen, ontstaan er aanmerkelijk minder fouten volgens de Belastingdienst. Het is dan verstandig om fiscaal partner te blijven. Voor veel mensen is het echter vaak onduidelijk wanneer fiscaal partnerschap nu precies stopt. Dit moment is na de scheiding wel van belang voor bepaalde onderwerpen in de belastingaangifte, zoals de fiscale heffingskortingen, het verdelen van bepaalde inkomsten en de aftrekposten tussen partners.

Tip 3. Kindgebondenbudget: als jullie beiden voor de kinderen zorgen, dan kunnen jullie bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kiezen wie de kinderbijslag ontvangt. De ouder die de kinderbijslag op zijn of haar naam krijgt ontvangt ook het kindgebonden budget. Uiteraard moet wel aan de voorwaarden worden voldaan. Het kan soms véél uitmaken wie dat kindgebonden budget krijgt. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag. Let daar dus op.

Terug naar boven