Second opinion bij de scheiding

Scheiden tijdens de lockdown: persoonlijk bij een vestiging, online via videobellen of andere opties

Een second opinion bij uw scheiding

Zit u midden in een scheidingstraject en heeft u behoefte aan een frisse blik? Onpartijdig en professioneel? Met een second opinion van de Scheidingsplanner wordt uw situatie opnieuw en onbevooroordeeld bekeken. En dat geeft een zeker gevoel!

Een frisse blik bij uw scheiding

Wellicht heeft u behoefte aan een second opinion bij uw scheiding. Aan iemand die met een nieuwe, onpartijdige blik uw situatie met betrekking tot de echtscheiding bekijkt. Bijvoorbeeld wanneer u denkt dat uw situatie na afwikkeling van de scheiding niet optimaal is, u vragen heeft over de alimentatie, of wanneer u het idee heeft dat uw gezamenlijke adviseur uw belangen niet optimaal behartigt. In dat geval kunt u altijd een second opinion aanvragen bij de Scheidingsplanner.

Persoonlijke tip van uw Scheidingsplanner

Geef in het eerste gesprek duidelijk aan waarover u een second opinion aanvraagt. Twijfelt u over bepaalde onderwerpen of wilt u juist dat wij bekijken of uw wensen en belangen goed aansluiten bij de voorlopige uitkomst? Hierdoor kunnen wij efficiënt voor u aan de slag gaan.

Scheidingsplanner Bennie Bles

Uw scheiding helemaal opnieuw bekeken

De Scheidingsplanner bekijkt indien gewenst tijdens de second opinion uw situatie opnieuw, vanaf de start. Uw situatie wordt niet alleen opnieuw getoetst aan de wettelijke regels omtrent echtscheiding, maar ook bekijken wij of de uiteindelijke uitkomst wel zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen. Daarbij kijken wij samen met u vooruit, naar uw nieuwe toekomst. Wij maken uw nieuwe financiële positie transparant en inzichtelijk. Zo kunnen we u bijvoorbeeld inzicht geven in uw besteedbaar inkomen na de scheiding en welke woonsituatie er mogelijk is. En uiteraard controleren we het convenant op juridische en financiële aspecten met als resultaat dat u precies weet waar u aan toe bent na de scheiding.

Ook op fiscale aspecten

Ook de fiscale gevolgen nemen we voor u mee in de second opinion. Dat is een aspect waar de Belastingdienst momenteel veel aandacht aan besteedt, want in veel echtscheidingsconvenanten worden de fiscale consequenties te weinig meegewogen. De oorzaak daarvan is dat menig mediator of advocaat zich hier onvoldoende van bewust is en over het algemeen de kennis niet in huis heeft. Met als gevolg fouten in echtscheidingsconvenanten, belastingaangiftes en financiële risico’s. Vooral de eigen woning vormt vaak het grootste struikelblok.

Vragen of een afspraak maken?

Twijfelt u eraan of u de juiste financiële afspraken aan het maken bent? Schakel ons dan direct in voor een second opinion, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan en u uw nieuwe toekomst vol vertrouwen tegemoet kunt zien. Neem voor de mogelijkheden vrijblijvend contact met ons op.

Terug naar boven