Wat is een ouderschapsplan?

Wat is het belang van een goed ouderschapsplan?

Als je gaat scheiden, dan ben je over het algemeen onzeker over de toekomst van de kinderen. Want, hoe ga je samen de toekomstige rol als ouders invullen? Hoe ga je de kinderen duidelijkheid en rust geven in deze toch al vaak turbulente periode? En hoe kun je ervoor zorgen dat voor de kinderen de overgang naar een nieuw leven zo soepel mogelijk gaat verlopen? Een goed ouderschapsplan met praktische afspraken is het antwoord op al deze vragen.

Maar wat is een goed ouderschapsplan? Wettelijk gezien stelt de overheid dat je minimaal de volgende afspraken moet maken over de verzorging en opvoeding van de kinderen:

  • Hoe ga je de zorg en opvoeding verdelen?
  • Hoe ga je elkaar informeren over belangrijke onderwerpen?
  • Hoe ga je de kosten van de verzorging en opvoeding verdelen?

Naar onze mening is het ouderschapsplan echter veel meer dan dat! En dat zou het voor jullie ook moeten zijn.

Persoonlijke tip van de Scheidingsplanner

Betrek de kinderen op een passende manier bij het opstellen van een ouderschapsplan. Respecteer de wensen van de kinderen zoveel als mogelijk, maar uiteindelijk nemen de ouders de beslissingen. Een veel gehoord misverstand is dat kinderen vanaf 12 jaar zelf mogen beslissen. Dat is niet aan de orde, ook voor kinderen vanaf 12 jaar beslissen de ouders. Wel is het goed om de kinderen vanaf deze leeftijd te betrekken bij het maken van alle afspraken.

Scheidingsplanner Frank van Boxtel

Het ouderschapsplan als een hulpmiddel

Het ouderschapsplan kun je als een hulpmiddel zien. Een hulpmiddel om na te denken over de tijd die komen gaat. De nieuwe toekomst. Een tijd waarin je elkaar niet meer dagelijks ziet en niet meer dagelijks spreekt.

We zien vaak dat mensen een model van het ouderschapsplan hebben ingevuld waarop veelal als antwoord ‘in overleg’ is ingevuld. Dit betekent eigenlijk dat zij het maken van concrete afspraken vooruit hebben geschoven. Begrijpelijk, maar vaak is overleg nu al moeilijk en de onderlinge communicatie wordt er in de loop van het jaar over het algemeen niet makkelijker op. Het is dus van het grootste belang dat die knopen direct doorgehakt gaan worden.

Een voorbeeld is de zomervakantie van de kinderen. Ouders geven in het ouderschapsplan dan bijvoorbeeld aan: in overleg of beiden 3 weken. Maar wanneer wordt dan de keuze gemaakt? In januari, april of zelfs mei of juni? En wie wil de eerste drie weken? Want ‘we’ gingen altijd de eerste drie weken? En mag diegene dan altijd de eerste drie weken of wisselen we dat per jaar?

Het ouderschapsplan is meer dan een verplichting

Als je nu goede afspraken met elkaar kunt maken, is dat het fundament voor de toekomst. Met een goed ouderschapsplan heb je een kleinere kans dat er conflicten gaan ontstaan. En mochten er in de toekomst toch verschillen ontstaan, dan weet je er meestal samen beter mee om te gaan. Denk dus samen goed na over wat de kinderen de komende jaren nodig hebben. Kijk naar wat voor de kinderen belangrijk is bij de scheiding. En hoe je in de toekomst samen wenst te communiceren over belangrijke beslissingen.

Wij adviseren dan ook om naast de minimale wettelijke eisen, direct zoveel mogelijk afspraken over dagelijkse dingen concreet en gedetailleerd in het ouderschapsplan vast te leggen, om misverstanden en conflicten zoveel mogelijk te voorkomen. Sta dus ook stil bij allerlei andere dingen die je belangrijk vindt voor de kinderen. Zoals:

  • Welke regels hanteren we allebei met betrekking tot de opvoeding? Zoals hoe laat moeten de kinderen naar bed, wat spreken we af over huiswerk maken en hoe laat moeten ze thuis zijn
  • Welke beslissingen nemen we in onderling overleg? Denk aan schoolkeuze, zakgeld of het gebruik van een mobiele telefoon
  • Hoe gaan we – naast de vakanties – de verjaardagen van de kinderen, Vaderdag, Moederdag, Sinterklaas, Kerstmis, Oud en Nieuw verdelen?
  • Wie koopt er kleding, zorgt ervoor dat ze naar de kapper gaan, helpt met cadeautjes kopen, haalt en/of brengt naar feestjes? En gaan we samen of apart naar ouderavonden?

Gratis werkmodel voor het ouderschapsplan

Omdat het voor scheidende ouders vaak niet eenvoudig is om een goed ouderschapsplan op te stellen, hebben we – om je op weg te helpen - een werkmodel ontwikkeld. Dit werkmodel sturen we je graag per e-mail toe.

Het ouderschapsplan moet met jullie meegroeien

Houd in jullie achterhoofd dat de kinderen zich in de toekomst gaan ontwikkelen. Ze worden ouder en krijgen andere interesses, waardoor de situatie kan gaan veranderen. Daarnaast kan ook jullie situatie wijzigen, bijvoorbeeld omdat je in verband met een nieuwe baan op grotere afstand gaat wonen of omdat je een nieuwe partner in je leven hebt. Het plan is dus geen statisch document en zal met jullie én jullie kinderen moeten meegroeien. Denk er dus tijdig aan om het ouderschapsplan aan te passen als jullie situatie hier om vraagt.

Vragen of een afspraak maken?

Wij begeleiden jullie in het overleg over de afspraken en geven tips en adviezen. Samen stellen wij een ouderschapsplan op, waarin precies wordt opgenomen hoe de zorg voor de kinderen wordt verdeeld. Hierbij adviseren we jullie over de verschillende vormen van ouderschap, zoals co-ouderschap. Ook bevat het ouderschapsplan een uitgebreide berekening van de kinderalimentatie, exact toegespitst op jullie situatie. Zo zorgen we er samen voor dat er in het ouderschapsplan praktische afspraken gemaakt gaan worden die jullie kinderen duidelijkheid en rust gaan geven.

Terug naar boven