Het ouderschapsplan

Waarom een ouderschapsplan maken?

Het ouderschapsplan kun je als een hulpmiddel zien. Een hulpmiddel om na te denken over de tijd die komen gaat. De nieuwe toekomst. Een tijd waarin je elkaar niet meer dagelijks ziet en niet meer dagelijks spreekt. Een goed ouderschapsplan geeft jullie kinderen in ieder geval duidelijkheid en rust. Het zorgt er ook voor dat de overgang naar hun nieuwe leven zo soepel mogelijk verloopt. Daarnaast geeft het ouderschapsplan richting aan jullie toekomstige rol als ouders. Door jullie afspraken over de kinderen goed vast te leggen weet eenieder waar hij/zij aan toe is.

Is een ouderschapsplan verplicht?

Je bent wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen voor minderjarige kinderen. Wettelijk gezien stelt de overheid dat je minimaal de volgende afspraken moet maken over de verzorging en opvoeding van de kinderen:

  • Hoe ga je de zorg en opvoeding verdelen?
  • Hoe ga je elkaar informeren over belangrijke onderwerpen?
  • Hoe ga je de kosten van de verzorging en opvoeding verdelen?

Wat ons betreft houdt een goed ouderschapsplan echter meer in dan alleen deze drie minimale afspraken. Een ouderschapsplan moet namelijk goed bij jullie situatie passen; zowel bij jullie kinderen als bij jullie als ouders. Denk dus samen goed na over wat de kinderen de komende jaren nodig hebben. Kijk naar wat voor de kinderen belangrijk is bij de scheiding. En hoe je in de toekomst samen wenst te communiceren over belangrijke beslissingen.

Persoonlijke tip van de Scheidingsplanner

Betrek de kinderen op een passende manier bij het opstellen van een ouderschapsplan. Respecteer de wensen van de kinderen zoveel als mogelijk, maar uiteindelijk nemen de ouders de beslissingen. Een veel gehoord misverstand is dat kinderen vanaf 12 jaar zelf mogen beslissen. Dat is niet aan de orde, ook voor kinderen vanaf 12 jaar beslissen de ouders. Wel is het goed om de kinderen vanaf deze leeftijd te betrekken bij het maken van alle afspraken.

Scheidingsplanner Frank van Boxtel

Ouderschapsplan niet getrouwd

Ouderschapsplan niet getrouwd

Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht voor alle scheidende ouders ongeacht hoe ze met elkaar hebben samengeleefd.

De verplichting geldt dus zowel voor gehuwden als voor geregistreerde partners en voor samenwoners met minderjarige kinderen als je gezamenlijk het ouderlijk gezag hebt.

In dit artikel lees je meer over 'Uit elkaar gaan met een kind'. 

Wat is een goed ouderschapsplan?

In ieder geval zijn minimaal deze afspraken in een goed ouderschapsplan opgenomen:

  • Hoe de zorg- en opvoedingstaken en de omgang verdeeld gaan worden. Zo moeten jullie bijvoorbeeld vastleggen waar het kind verblijft, hoeveel tijd hij/zij met iedere ouder doorbrengt en wie welke taken op zich neemt
  • Op welke manier jullie elkaar informatie gaan verstrekken en hoe jullie met elkaar overleg gaan plegen
  • Hoe jullie omgaan met de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen

Wij adviseren echter om ook zoveel mogelijk afspraken over dagelijkse dingen concreet en gedetailleerd in het ouderschapsplan vast te leggen. Een goed ouderschapsplan vormt namelijk het fundament voor jullie toekomst. Door goede en duidelijke afspraken heb je een kleinere kans dat er in de toekomst conflicten gaan ontstaan. En als er toch verschillen gaan ontstaan, dan weet je er meestal samen beter mee om te gaan. Concrete en gedetailleerde afspraken helpen dus om misverstanden en conflicten zoveel mogelijk te voorkomen. Sta bij het opstellen van het ouderschapsplan dus ook stil bij allerlei andere dingen die je belangrijk vindt voor de kinderen. Zoals:

  • Welke regels hanteren we allebei met betrekking tot de opvoeding? Zoals hoe laat moeten de kinderen naar bed, wat spreken we af over huiswerk maken en hoe laat moeten ze thuis zijn
  • Welke beslissingen nemen we in onderling overleg? Denk aan schoolkeuze, zakgeld of het gebruik van een mobiele telefoon
  • Hoe gaan we – naast de vakanties – de verjaardagen van de kinderen, Vaderdag, Moederdag, Sinterklaas, Kerstmis, Oud en Nieuw verdelen?
  • Wie koopt er kleding, zorgt ervoor dat ze naar de kapper gaan, helpt met cadeautjes kopen, haalt en/of brengt naar feestjes? En gaan we samen of apart naar ouderavonden?

Waar moet je op letten bij het maken van een ouderschapsplan?

Wij zien vaak dat mensen een model van het ouderschapsplan hebben ingevuld waarop veelal als antwoord ‘in overleg’ is ingevuld. Dit betekent eigenlijk dat zij het maken van concrete afspraken vooruit hebben geschoven. Begrijpelijk, maar vaak is overleg nu al moeilijk en de onderlinge communicatie wordt er in de loop van het jaar over het algemeen niet makkelijker op. Het is dus van het grootste belang dat die knopen direct doorgehakt gaan worden.

Een voorbeeld is de zomervakantie van de kinderen. Ouders geven in het ouderschapsplan dan bijvoorbeeld aan: in overleg of beiden 3 weken. Maar wanneer wordt dan de keuze gemaakt? In januari, april of zelfs mei of juni? En wie wil de eerste drie weken? Want ‘we’ gingen altijd de eerste drie weken? En mag diegene dan altijd de eerste drie weken of wisselen we dat per jaar?

Aandachtspunten ouderschapsplan

Werkmodel ouderschapsplan downloaden

Omdat het voor scheidende ouders vaak niet eenvoudig is om een goed ouderschapsplan op te stellen, hebben we een werkmodel ontwikkeld. Dit werkmodel kun je als basis voor het opstellen van het ouderschapsplan gebruiken. Vul hieronder jouw gegevens in, je ontvangt dan een e-mail waarin je het werkmodel kunt downloaden.

Alles in één keer goed geregeld.

Ruim 15 jaar ervaring met een hoge klantwaardering

Begeleiding op financieel, fiscaal en juridisch gebied

Met oog voor de emoties en de kinderen

Allesomvattend Scheidingsplan®

Snel inzicht in de financiële toekomst & woonwensen

Creatief en oplossingsgericht meedenken

Ervaringen

"Hele prettige begeleiding van het hele team. Onze vragen werden snel en deskundig beantwoord."

"Zeer meedenkend en zeer tevreden. Deskundig aanpak. Ik ben ontzettend goed door dit proces geholpen. Ik weet dat het zonder jullie niet zo vlot was verlopen. Fijn is dit proces niet, maar door jullie er goed doorheen gekomen."

Ouderschapsplan wijzigen

Houd in jullie achterhoofd dat de kinderen zich in de toekomst gaan ontwikkelen. Ze worden ouder en krijgen andere interesses, waardoor de situatie kan gaan veranderen. Daarnaast kan ook jullie situatie wijzigen, bijvoorbeeld omdat je in verband met een nieuwe baan op grotere afstand gaat wonen of omdat je een nieuwe partner in je leven hebt. Het plan is dus geen statisch document en zal met jullie én jullie kinderen moeten meegroeien. Jullie kunnen de bestaande afspraken altijd aan een nieuwe situatie aanpassen. Vergeeft dan niet om deze nieuwe afspraken vast te leggen door het ouderschapsplan te wijzigen als jullie situatie hier om vraagt.

Podcast over kinderen en scheiden

Onze hulp bij een scheiding met kinderen

Wij begeleiden jullie in het overleg over de afspraken en geven jullie tips en adviezen. Samen stellen wij een ouderschapsplan op, waarin precies wordt opgenomen hoe de zorg wordt verdeeld. Hierbij adviseren we je over de verschillende vormen van ouderschap, zoals co-ouderschap. Ook bevat het ouderschapsplan een uitgebreide berekening van de kinderalimentatie, exact toegespitst op jullie situatie. Zo zorgen we er samen voor dat alle zaken inzichtelijk en goed geregeld zijn voor een beetje nieuw geluk.

Inclusief financieel advies

Bij een scheiding spelen de financiën een even belangrijke rol als de juridische rechten en plichten. Je kunt pas echt vooruitkijken als je inzicht in je financiële toekomst hebt. In onze totaaloplossing combineren wij financieel, fiscaal en juridisch advies. Al onze scheidingsadviseurs zijn financiële experts en weten precies hoe het werkt met het huis, de hypotheek, de alimentatie, het bedrijf, noem maar op. Door ons financieel advies kunnen wij je vrij snel inzicht, overzicht en perspectief op jouw leven na de scheiding bieden. Wij kunnen je op basis van mediation begeleiden of - als dat echt niet lukt - eenzijdig/alleen bijstaan.

Mediation bij een scheiding

Mediation

Wij helpen jullie bij voorkeur op basis van mediation. Onze mediators begeleiden de gesprekken en houden de onderlinge communicatie op gang. Tijdens de mediation zorgen zij ervoor dat je samen duurzame afspraken maakt, die draagvlak hebben voor de toekomst. Wij denken altijd creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat je tot overeenstemming kunt komen.

Bij de Scheidingsplanner is de mediator en financieel adviseur dezelfde persoon. Hierdoor weten wij heel snel of bepaalde wensen ook echt financieel haalbaar zijn. Deze aanpak zorgt voor een kostenbesparende en vlotte afwikkeling van jouw scheiding.

Eenzijdig scheiden

Lukt het om bepaalde redenen niet om samen aan tafel afspraken te maken? Wij kunnen je ook helpen bij een eenzijdige scheiding. Wij zijn dan jouw vertrouwenspersoon en behartigen jouw belangen. We proberen wel om er in goed overleg met de andere partij samen uit te komen om langdurige procedures zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard brengen wij bij een eenzijdige scheiding ook jouw financiële toekomst volledig in kaart. Ook in dit traject denken wij creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat je tot overeenstemming kunt komen.

Onze hulp bij een eenzijdige scheiding

Vrijblijvend kennismaken

Een scheidingstraject is een vertrouwenstraject. Vertrouwen geven en krijgen begint met persoonlijk kennismaken, iets van de Scheidingsplanner graag met jou doet. Ons vrijblijvend kennismakingsgesprek geeft jou de gelegenheid om jouw verhaal te vertellen en jouw vragen te stellen. Wij nemen de tijd om jouw situatie te inventariseren en jouw vragen te beantwoorden. Ook geven we je meer inzicht in onze werkwijze. Maak gerust een afspraak, wij nemen de kosten voor onze rekening.

Scheiden en het ouderschapsplan

Terug naar boven