Ouderschapsplan aanpassen

Wijzigen ouderschapsplan

Tijdens het scheidingstraject heb je als samenwerkende ouders een passend ouderschapsplan opgesteld op basis van de destijds geldende omstandigheden. Na verloop van tijd kan het voorkomen dat je het ouderschapsplan wil/moet wijzigen. Bijvoorbeeld omdat bepaalde afspraken niet meer goed werken omdat de kinderen ouder zijn geworden. Immers, over een kind van negen jaar oud worden andere afspraken gemaakt dan over een kind van vijftien jaar oud. Vastgelegde afspraken in het verleden kunnen daarom niet meer aansluiten bij de nieuwe ontwikkelingsfases van de kinderen.

Persoonlijke tip van de Scheidingsplanner

Hou er rekening mee dat een ouderschapsplan een vertrekpunt is. Het plan is niet in beton gegoten en dient meer als een organisch document gezien worden. Een document dat moet mee-evolueren met de ontwikkelingen van zowel de kinderen als de ouders. Dat inzicht maakt het vaak gemakkelijker om het ouderschapsplan regelmatig te evalueren en indien nodig aan te passen.

Scheidingsplanner Wim de Zwart

Redenen om het ouderschapsplan te wijzigen

Veel voorkomende redenen om het ouderschapsplan naar verloop van tijd te wijzigen zijn:

  • Behoeften van de kinderen veranderen, omdat ze ouder worden;
  • Het voeren van een duurzame samenleving met een nieuwe partner of wellicht een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap;
  • Co-ouderschap blijkt toch in de praktijk niet (meer) voor de kinderen of voor jullie als ouders te werken;
  • In de praktijk blijken bepaalde gemaakte afspraken toch niet te werken;
  • Een ouder heeft een andere baan aangenomen of andere werktijden gekregen waardoor de zorg- & omgangsregeling niet meer uitvoerbaar blijkt;
  • Kinderen gaan van de basisschool naar de middelbare school;
  • Een ouder gaat meer of minder verdienen, begint een eigen bedrijf;
  • Verhuizen naar een andere woonplaats in verband met een nieuwe relatie of een andere baan.
Ouderschapsplan evalueren

Ouderschapsplan evalueren

Het ouderschapsplan is een daarmee een groeiplan en zal met onder andere de toekomstige gezinsaanpassingen en financiële situaties moeten meebewegen. Het is belangrijk om het ouderschapsplan regelmatig te evalueren. Hoe werken de gemaakte afspraken voor alle betrokkenen uit? Wat kan/moet eventueel anders? Hoe ervaren de kinderen de gemaakte afspraken? Moeten we nieuwe afspraken vastleggen die beter aansluiten op een gewijzigde situatie? Door het ouderschapsplan periodiek te evalueren, houd je als ouders dit document actueel. Het kan hierbij handig zijn om bij het opstellen van het ouderschapsplan meteen de afspraak op te nemen dat je eens per jaar het plan evalueert en waar nodig ook wijzigt.

Ouderschapsplan laten wijzigen bij de Scheidingsplanner

Als je als samenwerkende ouders afspraken in het ouderschapsplan willen aanpassen, dan kan dat natuurlijk het beste in goed onderling overleg. Mocht dat niet geheel naar ieders tevredenheid verlopen kan de Scheidingsplanner daarbij professionele ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld voor een herberekening van de kinder- en partneralimentatie omdat de zorgverdeling wijzigt of omdat één van jullie een nieuwe baan heeft gekregen met een gewijzigd inkomen.

Als je nog niet helemaal op één lijn ligt over de gewenste aanpassingen kan de Scheidingsplanner als neutrale en onafhankelijke gesprekspartner je helpen tot een faire en acceptabele regeling te komen. De begeleiding van de Scheidingsplanner is er dan op gericht om samen tot een aanvaardbare oplossing te komen. Hierbij toetst de Scheidingsplanner de vernieuwde ouderschapsplan aan de actuele wet- en regelgeving. Indien gewenst leggen we de nieuwe afspraken weer vast in een gewijzigd ouderschapsplan. Hiermee ontstaat er weer rust en zekerheid over ieders verantwoordelijkheden voor de zorg van de kinderen.

Vragen of een afspraak maken?

Neem gerust contact met ons, wij bespreken graag met jou je wensen en de mogelijkheden.

Terug naar boven