Scheiden en de hypotheek

Scheiden tijdens de lockdown: persoonlijk bij een vestiging, online via videobellen of andere opties

De hypotheek na de scheiding

In het gewone dagelijkse leven is de hypotheek voor velen sowieso vaak een ingewikkeld onderwerp. Hoeveel kunnen we lenen, welke hypotheekvorm past bij ons en voor welke kredietverstrekker gaan we kiezen? Er zijn zoveel vragen te stellen en beslissingen te nemen. Dat is bij een scheiding niet anders: er zitten veel haken en ogen aan het ontvlechten van uw eigen woning en de hypotheek bij een scheiding, ook fiscaal gezien. Wat komt er over het algemeen allemaal bij kijken? Wij helpen u graag op weg, download ook onze gratis ‘checklist scheiden hypotheek’!

Onafhankelijke hypotheekscan

Een grote zorg voor mensen die gaan scheiden zijn de woonmogelijkheden. Als u een eigen woning heeft, dan is een veelgestelde vraag of één van de partners in de woning kan blijven wonen. En zo niet, wat zijn de hypotheekmogelijkheden dan? Bovendien is het belangrijk dat voor de ondertekening van het scheidingsconvenant duidelijk is dat die woonwensen inderdaad realiseerbaar zijn. Dat gaat in ieder geval stukken verder dan het invullen van een hypotheekrekenmodule. Zo zijn er soms creatieve oplossingen mogelijk om de woonwensen toch te realiseren. Met onze onafhankelijke hypotheekscan kunnen wij snel inzichtelijk maken of uw woonwensen haalbaar zijn.

Wat zijn de mogelijkheden voor de hypotheek bij de scheiding?

Allereerst is het natuurlijk de vraag wat er met het huis gaat gebeuren. Gaat u het huis verkopen, omdat geen van beiden de wens heeft om in het huis te blijven wonen? Of wilt u of uw ex-partner juist graag in het huis blijven wonen en de hypotheek overnemen? Dan moet allereerst beoordeeld worden of die partner dat ook kan betalen. Een andere optie is om na de scheiding nog samen eigenaar van de woning te blijven als uw omstandigheden daarnaar vragen. Hierbij moet wel goed over de financiële en fiscale gevolgen worden nagedacht.

Gevolgen voor de hypotheek bij verkopen van het huis

Gaat u het huis verkopen? Dan kunt u met de opbrengst van de verkoop de openstaande hypotheekschuld aflossen. U moet hierbij wel rekening houden met een eventuele onderwaarde of bovenwaarde van het huis:

  • Bij een onderwaarde – de opbrengst van de woning is lager dan de hypotheekschuld - blijft u met een restschuld zitten
  • Als de opbrengst hoger dan de hypotheekschuld is, dan is er sprake van overwaarde

Zowel de onder- als de overwaarde moet u met elkaar verdelen. Wat de verdeling precies is, hangt af van de afspraken die oorspronkelijk voor de hypotheek zijn gemaakt. Bent u samen de eigenaar van het huis of heeft u andere afspraken gemaakt? Daarnaast kunnen investeringen vanuit privévermogen door één of beide partners nog een rol spelen.

Bij scheiden de hypotheek overnemen

Als u de hypotheek wilt overnemen, moet bekeken worden of het op één naam zetten van de hypotheek financieel haalbaar is. Om dit te kunnen bepalen moet wel eerst uw financiële situatie na de scheiding duidelijk zijn. Alle financiële zaken, zoals de alimentatie, het vermogen en de schulden, moeten inzichtelijk zijn om te bekijken of u de hypotheek kunt overnemen. Bovendien moet de geldverstrekker instemmen met de wijzigingen en/of extra leningen die nodig zijn om de hypotheek te kunnen overnemen. Als u de hypotheek na de scheiding op één naam wilt zetten, dan moet u uw ex-partner uitkopen. Hierbij komt onder- of overwaarde van het huis om de hoek kijken, als ook eventuele bijbehorende spaarproducten.

Persoonlijke tip van uw Scheidingsplanner

Als u te maken heeft met gescheiden huishoudingen, dan is het belangrijk om goede afspraken te maken over wie welke kosten zal dragen. Soms worden alle huisvestingskosten gezamenlijk gedragen, dus de kosten van de echtelijke woning en de nieuwe woonruimte waar één van beiden is gaan wonen. Vrijwel altijd zal dit een tijdelijk oplossing zijn. Vaak totdat de woning of verkocht is, of toegedeeld aan één van beiden. Het is verstandig om ook de financiële afspraken voor zo’n overgangsperiode in het convenant vast te leggen.

Scheidingsplanner Rudi Mertens

Hypotheek na scheiding op beider naam

Soms kunnen de omstandigheden u tot de keuze leiden om de hypotheek na de scheiding op beider naam te laten staan. Hier moet u echter wel goed over nadenken. Zo moet u na de scheiding nog goed met elkaar over het huis kunnen blijven communiceren, u blijft immers samen eigenaar van het huis. Ook heeft deze keuze allerlei financiële en belastingtechnische gevolgen, zoals:

  • Het is in deze situatie vaak lastig om een hypotheek af te sluiten voor een nieuwe woning, omdat de oude woning in de berekening meetelt
  • De tweejaarsperiode voor de hypotheekrenteaftrek volgens de scheidingsregel

Maak eveneens bij het op beider naam laten staan van de hypotheek na de scheiding duidelijke afspraken met elkaar over hoe u de kosten van de woning gaat verdelen en hoelang deze situatie maximaal mag duren. Realiseer u dat u bij deze keuze samen de hoofdelijke aansprakelijkheid blijft dragen en dus samen verantwoordelijk bent voor de hypotheekschuld.

Hoe werkt uitkopen bij een scheiding?

Om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe uitkopen werkt, moet eerst de huidige hypotheek goed in kaart gebracht worden:

  • Hoe ziet de hypotheek er precies uit?
  • Staat de hypotheek op beider naam of juist niet?
  • Welke rentepercentages zijn van toepassing, hoelang staat dat percentage nog vast en vanaf wanneer staat dat percentage al vast?
  • Welke levensverzekeringen of spaar-/beleggingsrekeningen zijn gekoppeld aan de hypotheek?

Als duidelijk is hoe de hypotheek is opgebouwd en wat de taxatiewaarde van woning is, kan vervolgens bepaald worden of er over- of onderwaarde in het huis zit. Aan de hand van deze uitkomst wordt bepaald hoe u en uw ex-partner elkaar moeten uitkopen:

  • Als de taxatiewaarde hoger is dan de huidige hypotheek, dan is er sprake van overwaarde. U moet in deze situatie uw ex-partner uitkopen en de overwaarde delen met uw ex-partner. Houdt ook rekening met eventuele aan de hypotheek verbonden spaarproducten
  • Is er echter sprake van onderwaarde, dan moet uw ex-partner de helft van de onderwaarde aan u uitbetalen. Ook bij onderwaarde spelen eventuele aan de hypotheek verbonden spaarproducten een rol

Hoe zit het met de belastingregels bij het overnemen van de hypotheek?

De belastingregels zijn bij een scheiding met een eigen huis en hypotheek erg complex. U krijgt te maken met zaken rondom het fiscaal partnerschap, de scheidingsregeling en de bijleenregeling. U leest hier meer over op ‘Scheiden en belasting’. De Belastingdienst constateert jaarlijks veel fouten in de belastingaangifte na de scheiding. Vooral de belastingregels rondom de eigen woning leveren vaak problemen op. De oorzaak daarvan is dat men vaak als laatste aan de belastingaangifte en de toeslagen denkt en dat men niet op de hoogte is van de fiscale regels en mogelijkheden. In het artikel ‘De belastingaangifte na de scheiding: waar gaat het mis?’ leest u hier meer over.

Nieuwe hypotheek na scheiding

Heeft u na de scheiding een nieuwe hypotheek nodig, omdat u een nieuwe woning wilt kopen? Bepaal dan ook welk bedrag u aan eigen middelen kunt inbrengen, welk belang u hecht aan het aflossen van de hypotheekschuld en in welke vorm u een hypotheek wenst af te sluiten. Hier speelt zowel de fiscale als de hypothecaire regelgeving een rol. Vindt u het lastig om deze vragen te beantwoorden? Schakel dan altijd een financieel deskundige in. De Scheidingsplanner kan al tijdens het scheidingstraject beoordelen welke woonwensen er voor u mogelijk zijn of niet. Wij bekijken uw huidige situatie en zetten alle keuzemogelijkheden voor u op een rijtje. Hierdoor kunnen wij u snel duidelijkheid en rust geven.

Scheiden op latere leeftijd en de hypotheek

Welke woonwensen er na de scheiding mogelijk zijn, ligt bij een grijze scheiding ingewikkelder. Als u na de scheiding een nieuw huis wilt gaan kopen of de huidige woning wilt overnemen, dan worden uw hypotheekmogelijkheden niet alleen gebaseerd op het inkomen dat u momenteel verdient. Ook uw pensioeninkomen wordt in de hypotheekbeoordeling betrokken. Hypotheekverstrekkers kijken namelijk ook naar wat u binnenkrijgt na uw pensioen als u bij de hypotheekaanvraag binnen 10 jaar van uw AOW-leeftijd zit. Daarnaast heeft uw huis waarschijnlijk veel overwaarde. Wanneer een van beiden in het huis wil blijven wonen, dan moet de ex-partner uitgekocht worden. Dit gaat vaak om grotere bedragen en is dit voor u financieel haalbaar?

Lees meer over scheiden op latere leeftijd

Hoe zit het met de boeterente bij een scheiding?

Als u het huis verkoopt en de opbrengst gebruikt voor het aflossen van de hypotheek, betaalt u over het algemeen geen boeterente aan de hypotheekverstrekker. Als u bij het op één naam zetten van de hypotheek bij dezelfde geldverstrekker blijft, dan wordt er meestal ook geen boeterente doorberekend. Sluit u de hypotheek echter over naar een andere aanbieder, dan betaalt u bij de meeste geldverstrekkers een boeterente. Check altijd de voorwaarden van uw hypotheekverstrekker voor afwijkende voorwaarden!

Echtscheidingsconvenant hypotheek

U bent niet verplicht om een echtscheidingsconvenant op te stellen, het helpt u echter wel om problemen te voorkomen. Zo leert de ervaring dat een hypotheekverstrekker bijna altijd om een convenant vraagt, zodra u een hypotheek gaat aanvragen. De geldverstrekker wil namelijk altijd vaststellen of er nog rechten of plichten voortvloeien uit uw vorige huwelijk om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Daarnaast is het echtscheidingsconvenant hét houvast voor derden: de bank, de notaris en de belastingdienst. Tot slot voorkomt een gedegen echtscheidingsconvenant toekomstige struikelblokken met alle procedurele gevolgen van dien.

Checklist scheiden hypotheek

Vindt u het lastig om alles op het gebied van scheiden en de hypotheek op een rijtje te zetten? Wij kunnen ons dat best voorstellen. Daarom hebben we voor u een ‘checklist scheiden hypotheek’ samengesteld. De checklist helpt u op weg met het in kaart brengen van alle gegevens rondom de hypotheek. Ook biedt het een overzicht van alle documenten die u bij de hypotheekverstrekker moet aanleveren. U kunt de ‘checklist scheiden hypotheek’ hier gratis aanvragen.

Vragen of een afspraak maken?

De hypotheek en de eigen woning vormen bij een scheiding een lastige klus, zeker als een van beiden in het eigen huis wil blijven wonen. Wat is de waarde van de woning en de hoogte van de resterende hypotheekschuld? Kan de hypotheek financieel overgenomen worden? De Scheidingsplanner helpt u hier graag bij, of u het huis nu wilt behouden of wilt verkopen. Wij zetten alle financiële zaken voor u op een rij en geven antwoord op praktische vragen, zoals welke fiscale gevolgen op uw situatie van toepassing zijn. Wij kunnen tijdens het traject voor u alvast inzichtelijk maken of uw woonwensen financieel haalbaar zijn. Zodra dit duidelijk is en u hier beiden mee akkoord gaat, dan verwerken wij dit in het echtscheidingsconvenant. Op deze wijze sluit het convenant goed aan bij uw financieringswensen en heeft u snel duidelijkheid. Meer weten? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Terug naar boven