Scheiding aanvragen

Scheiden tijdens de lockdown: persoonlijk bij een vestiging, online via videobellen of andere opties

Hoe kunt u de scheiding aanvragen?

Heeft u de knoop doorgehakt en wilt u de scheiding aanvragen? Dan moet u hiervoor een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Dit geldt altijd bij een huwelijk en bij een geregistreerd partnerschap als u minderjarige kinderen heeft. Alleen een advocaat kan uw scheiding aanvragen bij de rechtbank, dit is bij wet zo geregeld.

Dit betekent niet dat u het gehele traject ook door een advocaat moet laten regelen om de scheiding te kunnen aanvragen. Alleen voor het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank heeft u een advocaat nodig om uw scheiding te kunnen aanvragen. Veel mediators en scheidingsbemiddelaars – zoals de Scheidingsplanner – werken samen met advocaten zodat dit laatste kleine stukje van het gehele traject ook door hun afgerond kan worden.

Voortraject scheiding aanvragen

Voordat u de scheiding bij de rechtbank kunt aanvragen, moet u al de nodige zaken geregeld hebben. U moet samen al afspraken hebben gemaakt over bijvoorbeeld de alimentatie, uw eigen woning en uw pensioen. Alle afspraken moeten zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, dat ingediend moet worden als u de scheiding aanvraagt. En als u minderjarige kinderen heeft, dan moet er ook een ouderschapsplan overlegd worden. Pas als u over deze stukken beschikt, kunt u de scheiding aanvragen.

Afspraken maken

Voor het opstellen van het scheidingsconvenant kunt u proberen om zelf samen afspraken te maken. De ervaring leert echter dat vooral het maken van afspraken over de financiële zaken en de kinderen vaak enorm tegenvalt.

Bij de financiële zaken komt dat met name doordat u met veel wet- en regelgeving te maken krijgt. Door onvoldoende kennis over rechten, plichten en de wetgeving worden er vaak verkeerde afspraken gemaakt, hetgeen financiële risico’s met zich meebrengt.

Daarnaast raken veel onderdelen van het scheidingsproces de belastingwetgeving. In de praktijk blijkt dat er bij een scheiding te vaak onvoldoende aandacht wordt besteed aan de fiscale aspecten. Vooral de fiscale behandeling van de eigen woning is een veelvoorkomend struikelblok. De Belastingdienst signaleert als belangrijkste knelpunt de gebrekkige vastlegging van de afspraken in het convenant.

Denk er dus goed over na hoe u de scheiding gaat aanvragen. Gaat u het allemaal zelf regelen of schakelt u toch liever een financieel expert gespecialiseerd in echtscheidingen in voor een goede start van uw nieuwe toekomst?

Persoonlijke tip van uw Scheidingsplanner

Bepaal voor je zelf en - indien mogelijk - samen met je partner op welke aspecten de meeste ondersteuning in jullie scheiding gewenst is. Vergeet in ieder geval niet om de financiële en fiscale aspecten goed in kaart te (laten) brengen. Veel scheidende mensen onderschatten echt de financiële gevolgen van hun scheiding. En wil je er samen uitkomen? Kies dan voor mediation!

Scheidingsplanner Bennie Bles

Samen de scheiding aanvragen

Er zijn verschillende manieren om uit elkaar te gaan. Het eerste dilemma waar veel scheidende mensen voor staan is de keuze om samen of apart de scheiding aanvragen. Bij samen de scheiding aanvragen kiest u voor een gezamenlijke advocaat, een bemiddelaar of een mediator. Deze persoon behartigt dan de belangen van u beiden. Wij adviseren u om altijd te proberen de scheiding samen aan te aanvragen, bijvoorbeeld met behulp van mediation. Het scheidingstraject duurt meestal korter en de kosten zijn vaak ook aanmerkelijk lager. Lees hier meer over samen scheiden/mediation

Eenzijdig/ alleen de scheiding aanvragen

Als u niet samen wilt of kunt scheiden, dan kunt u eenzijdig/alleen de scheiding aanvragen. Ieder van u schakelt hierbij een eigen advocaat of adviseur in. Die behartigt in dat geval alleen de belangen van zijn of haar opdrachtgever. Deze vorm van scheiden brengt wel met zich mee dat de kosten fors hoger zullen uitvallen, omdat u ieder een eigen adviseur moet betalen. Daarnaast duurt het traject behoorlijk langer dan bij samen de scheiding aanvragen. Lees hier meer over eenzijdig/alleen scheiden

Nog even dit: voorkom ten alle tijden een vechtscheiding!

Vechtscheidingen komen gelukkig steeds minder voor. Wij doen er in onze praktijk dan ook alles aan om vechtscheidingen te voorkomen. Want linksom of rechtsom: niemand is erbij gebaat om in enorme conflicten en gerechtelijke procedures verzeild te raken en zeker de kinderen niet. Vechtscheidingen zijn namelijk meer dan schadelijk voor kinderen. Wat is een vechtscheiding precies en hoe kunt u voorkomen dat u in een vechtscheiding terechtkomt? Ga naar 'Hoe voorkom ik een vechtscheiding?'

Vragen of een afspraak maken?

De Scheidingsplanner begeleidt uw scheiding vanaf het eerste gesprek tot aan uw nieuwe start. Van A tot Z, dus ook de scheiding aanvragen bij de rechtbank wordt door ons geregeld. De Scheidingsplanner is in het gehele traject uw bemiddelaar en financieel deskundige in één. En dat is wel zo praktisch. Door middel van onze unieke werkwijze en ons eigen concept, het Scheidingsplan®, verkrijgt u het benodigde inzicht en overzicht om weloverwogen keuzes te maken. En daarmee is het Scheidingsplan® een prima voorbereiding op uw nieuwe toekomst.

Terug naar boven