Mediation bij een scheiding

Wat is mediation bij een scheiding?

Mediation betekent samen scheiden, dus samen aan tafel om met elkaar afspraken te maken over je nieuwe toekomst. Het uitgangspunt is om vanuit ieders belangen tot een optimale oplossing te komen. Om dit doel te kunnen bereiken staat het begeleiden en op gang houden van de onderlinge communicatie en de onderhandelingen centraal. Mediation is een geprofessionaliseerde vorm van conflictbemiddeling; een proces waarin partijen met behulp van een onafhankelijke derde, de mediator, zoeken naar een oplossing voor hun conflict.

De Scheidingsplanner heeft ruime ervaring met mediation en het begeleiden van overlegscheidingen. De Scheidingsplanner is onafhankelijk, neutraal en zoekt samen met jullie naar een voor beide partijen zo gunstig mogelijke oplossing.

Wat is een mediator

Wat is een mediator?

Een mediator begeleidt het overleg tijdens de echtscheiding. Hij/zij brengt het acceptatieproces op gang en zorgt ervoor dat jullie ‘on speaking terms’ blijven. Daarnaast zorgt de mediator ervoor dat je samen duurzame afspraken maakt, die draagvlak hebben voor de toekomst.

De mediator verzorgt verder ook de juridische afwikkeling van de scheiding. Bovendien kan een financieel gespecialiseerde mediator, afhankelijk van zijn/haar kennis en kunde, ook je gehele financiële toekomst in kaart brengen. Dit is een belangrijk onderdeel van het mediationtraject, omdat juist de financiën voor veel onduidelijkheid en onrust zorgen.

Financiële mediation

Bij de mediators van de vereniging de Scheidingsplanner is financieel advies tijdens je scheiding een essentieel onderdeel van onze begeleiding. Onze klanten ervaren dit als een echt pluspunt. Wij combineren het mediationtraject dus altijd met financieel en fiscaal advies. Van de eigen woning tot de alimentatie en tegemoetkomingen, noem maar op. Wij brengen je financiële positie na de scheiding duidelijk in beeld, zodat je na afloop van het traject echt in staat bent om vooruit te kijken.

Bij de Scheidingsplanner is je mediator en je financieel adviseur dezelfde persoon, je zit direct met hem of haar aan tafel. Dit zorgt voor een kostenbesparende en vlotte afwikkeling. Uiteraard zorgen we er ook voor dat de afspraken die je samen wilt maken ook getoetst worden aan alle financiële en fiscale wet- en regelgeving, zodat niemand achteraf voor verrassingen komt te staan.

Persoonlijke tip van de scheidingsplanner

Als je uit elkaar gaat, is samen scheiden/mediation de beste optie. Door samen in gesprek te blijven en in goed overleg afspraken te maken, heb je veel minder kans om in een conflictsituatie terecht te komen. Daarnaast is bij samen scheiden het scheidingsproces meestal korter en zijn de kosten aanzienlijk lager dan wanneer ieder een eigen adviseur inschakelt. Bovendien worden in onderling overleg altijd de beste afspraken gemaakt.

Scheidingsplanner Wim de Zwart

Alles in één keer goed geregeld.

Ruim 15 jaar ervaring met een hoge klantwaardering

Begeleiding op financieel, fiscaal en juridisch gebied

Met oog voor de emoties en de kinderen

Allesomvattend Scheidingsplan®

Snel inzicht in de financiële toekomst & woonwensen

Creatief en oplossingsgericht meedenken

Ervaringen

"Hele prettige begeleiding van het hele team. Onze vragen werden snel en deskundig beantwoord."

"Zeer meedenkend en zeer tevreden. Deskundig aanpak. Ik ben ontzettend goed door dit proces geholpen. Ik weet dat het zonder jullie niet zo vlot was verlopen. Fijn is dit proces niet, maar door jullie er goed doorheen gekomen."

Wat doet een mediator?

Een mediator begeleidt tijdens de scheiding het proces, de communicatie en de onderhandelingen. Het doel van de mediator is voornamelijk het gezamenlijk tot afspraken komen, met als uitgangspunt het oplossen van conflicten. De mediator helpt je tijdens het proces om nader tot elkaar te komen door een goede werkrelatie op te bouwen. Hij/zij tracht partijen te motiveren om zelf aan een oplossing te werken. Een mediator bespreekt juist de conflictkwesties, stelt ze vast en behandelt deze waar nodig om de onderliggende belangen te kunnen identificeren. Vanuit dit startpunt bekijkt de mediator samen met partijen welke concessies er mogelijk zijn om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Bij de Scheidingsplanner gaan we hierbij - in tegenstelling tot andere mediators - het geven van advies niet uit de weg. Dit komt vooruit uit het feit dat alle aangesloten leden van vereniging de Scheidingsplanner financieel opgeleid zijn of samenwerken met financieel opgeleide collega’s. Wij denken graag creatief en oplossingsgericht met jullie mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat jullie tot overeenstemming kunnen komen.

Wat is belangrijk bij mediation?

De belangrijkste doelen van mediation zijn het bereiken van rechtvaardige en stabiele afspraken. Hierbij wordt uitgegaan van de best mogelijke tegemoetkoming aan de individuele behoeften van beide partijen, tezamen met het maximaliseren van het gezamenlijke resultaat, waardoor een win-winsituatie wordt gecreëerd. Daarnaast is het belangrijk dat je tijdens het mediationtraject (opnieuw) kunt ‘leren’ eigen geschillen op te lossen, beter met conflicten om te gaan en de onderlinge relatie te verbeteren.

Elke mediation kent als basisregel, dat je elkaar in de gelegenheid stelt om - vanuit respect en fatsoen - je te kunnen uitspreken om samen tot concrete afspraken te komen, zodat eenieder weet waar hij/zij aan toe is. Dit geeft beide partijen duidelijkheid voor de toekomst. Onze mediation is erop gericht dat je beiden na de scheiding verder kunt.

Wat is belangrijk bij mediation

Hoe verloopt mediation?

Na het kennismakingsgesprek bespreekt de mediator van de Scheidingsplanner eerst samen met jullie de afzonderlijke wensen, doelstellingen en belangen. Hierbij bekijken wij niet alleen alle praktische zaken, maar hebben wij ook oog voor de emoties. Je krijgt tijdens de mediation dan ook allebei de gelegenheid om je verhaal te vertellen. Met andere woorden: er wordt naar elkaar geluisterd en beladen zaken worden uitgesproken met als gevolg acceptatie van de verschillende meningen. Vier de verschillen!

Nadat we alles inzichtelijk hebben gemaakt gaan wij aan de slag met het Scheidingsplan®; een allesomvattend plan voor je scheiding. Het is jouw persoonlijke plan en bereid je voor op je nieuwe start, je eigen nieuwe start na de scheiding. Het Scheidingsplan® wordt vervolgens in gezamenlijk overleg besproken. Ben je beiden akkoord, dan zal het echtscheidingsconvenant opgesteld worden.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Het eerste voordeel van mediation is dat er meestal vrij snel een gezamenlijke oplossing wordt bereikt. Zeker in vergelijking met een scheiding waarbij twee advocaten over en weer voor het hoogst haalbare gaan. Het behouden van een relatie tussen beide partners staat bij mediation centraal. Het koesteren en bewaken van betekenisvolle relaties om - apart van elkaar - samen de toekomst te beleven heeft positieve gevolgen voor een normale omgang met jullie gezamenlijke kinderen en/of kleinkinderen.

Andere voordelen van mediation zijn:

  • Meer rechtvaardige oplossing van het conflict: onze mediators werken vanuit een neutraal standpunt en spreken begrijpelijke taal
  • Meer balans in de onderlinge communicatie: ieder van jullie krijgt evenveel aandacht. Daarnaast zorgt de mediator voor ‘empowerment’ van jullie beiden, zodat eenieder goed geïnformeerd eigen keuzes kan maken.
  • Eén van de grote voordelen van mediation is dat er geen verliezers zijn. Vanuit een intrinsieke commitment spant ieder van jullie zich in voor het behalen van een goed resultaat. Je gaat samen met de mediator op zoek naar een win-winsituatie.
  • Op gang houden van onderlinge communicatie: je blijft met elkaar in gesprek, waardoor een dure en ontwrichtende juridische procedure - oftewel een vechtscheiding - voorkomen kan worden.
  • Goedkoper en sneller dan via ieder een eigen advocaat: er zijn immers niet twee advocaten aan het werk die peperdure rekeningen opmaken. Waar advocaten zich alsmaar verliezen in het verdedigen van standpunten en het verzinnen van juridische trucjes, zorgt mediation juist voor overleg en onderhandeling.

Mediation kosten

Uiteraard zijn de kosten van mediation afhankelijk van jouw situatie: hoe snel kun je samen afspraken maken, hoeveel afspraken heb je hiervoor nodig, wat moet er allemaal afgewikkeld worden, wat is de feitelijke situatie, welk advies is er nodig en wat kun je eventueel zelf regelen? Door onze creatieve en oplossingsgerichte aanpak kunnen wij het mediationtraject bevorderen. Daarnaast biedt de Scheidingsplanner je begeleiding op juridisch, financieel en fiscaal gebied. Je mediator is tevens je financieel adviseur. Bovendien gaan wij advies, sturing en emotionele ondersteuning niet uit de weg. Bij ons vind je dus een allesomvattende aanpak, zonder extra kosten en met een vlottere afwikkeling!

Kan de mediator ook de scheiding indienen?

Iedere mediator van de Scheidingsplanner werkt nauw samen met een advocaat, zodat wij ook de juridische afwikkeling van je scheiding bij de rechtbank voor onze rekening kunnen nemen.

Vragen of een afspraak maken?

Een scheidingstraject is bij uitstek een vertrouwenstraject, waarvan er niet één gelijk is aan de andere. Daarom heb je een specialist van de Scheidingsplanner nodig. Iemand die het klappen van de zweep kent en je aan de hand van ons Scheidingsplan® door de soms lastige perioden loodst op weg naar een nieuwe start en een prettige toekomst. Vertrouwen geven en krijgen begint met persoonlijk kennismaken, iets van de Scheidingsplanner graag met jou doet. Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit geeft je de gelegenheid om je verhaal te vertellen, waarna de Scheidingsplanner je inzicht geeft in de werkwijze. Uiteraard is dit gesprek vertrouwelijk en zijn hier geen kosten aan verbonden.

Terug naar boven