Mediation

Hoe werkt mediation bij een echtscheiding?

Mediation betekent samen scheiden, dus samen aan tafel om met elkaar afspraken te maken over uw nieuwe toekomst. Het uitgangspunt is om vanuit ieders belangen tot een optimale oplossing te komen. Om dit doel te kunnen bereiken staat het begeleiden van de communicatie en de onderhandelingen centraal. Tijdens het scheidingstraject krijgt u bij mediation als partners dan ook allebei de gelegenheid om uw verhaal te vertellen. Daarbij zal uw mediator proberen de emotionele kanten, die vrijwel altijd aanwezig zijn, boven tafel te krijgen. Tevens wordt aan beide partijen gevraagd hun belangen kenbaar te maken. Daarna zal hij in beeld brengen welke zakelijke elementen in het conflict aan de orde zijn, om vervolgens na te gaan wat u als partijen bindt. Op basis hiervan zal hij u daarna helpen bij het vinden van oplossingen voor het conflict.

De mediator helpt u zo om nader tot elkaar te komen. Hij bekijkt welke concessies mogelijk zijn en begeleidt zo het overleg om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Een mediator stelt vaak veel vragen, maar zal in de regel niet zo snel advies geven. Het is de bedoeling dat uzelf beslist wat u uiteindelijk wilt doen. Bij de Scheidingsplanner gaan wij echter tijdens het mediation-traject advies niet uit de weg. Wij denken creatief en oplossingsgericht met u mee. Uitgangspunt is dat er concrete afspraken worden gemaakt, zodat er zo min mogelijk open eindjes zijn en een ieder weet waar hij/zij aan toe is. Dit geeft duidelijkheid voor de toekomst. In het gehele proces zorgen we er onder meer voor dat de onderlinge communicatie op gang blijft. Alles is erop gericht dat ieder van u na de scheiding verder kan.

Persoonlijke tip van uw scheidingsplanner

Als u uit elkaar gaat, is samen scheiden/mediation de beste optie. Door samen in gesprek te blijven en in goed overleg afspraken te maken, heeft u veel minder kans om in een conflictsituatie terecht te komen. Daarnaast is bij samen scheiden het scheidingsproces meestal korter en zijn de kosten aanzienlijk lager dan wanneer u ieder een eigen adviseur inschakelt. Bovendien worden in onderling overleg altijd de beste afspraken gemaakt.

Scheidingsplanner Stefanie van Poppel

Voordelen van mediation bij een scheiding

Het eerste voordeel van mediation is dat meestal vrij snel een oplossing wordt bereikt. Zo kan escalatie worden voorkomen. De relatie tussen beide partners staat dus minder onder druk. Hierdoor wordt de weg opengelaten om later ‘normaal’ met elkaar om te gaan. Als er nog banden tussen u als ex-partners zijn (zoals de gezamenlijke kinderen) is dit een groot voordeel!

Andere voordelen van mediation zijn:

  • Minder frustraties: een mediator spreekt begrijpelijke taal, geeft u duidelijke informatie en analyseert uw wensen. Hij/zij begeleidt en ondersteunt u bij het maken van de afspraken.
  • Balans: ieder van u krijgt evenveel aandacht. Daarnaast wordt er voor gezorgd dat de machtsbalans tussen u beiden zoveel mogelijk in evenwicht is.
  • Oplossingsgericht: de begeleiding is gericht op het vinden van oplossingen die voor u allebei passend zijn. Er wordt gekeken naar bindende factoren.
  • Geen verliezers: één van de grote voordelen van mediation is dat er geen verliezers zijn. U probeert namelijk uw geschillen samen op te lossen, hierdoor ontstaat er een win-winsituatie.
  • Op gang houden communicatie: u blijft met elkaar in gesprek, waardoor een dure en ontwrichtende juridische procedure oftewel een vechtscheiding voorkomen kan worden.
  • Informeel karakter: het proces verloopt bij mediation informeel zonder ingewikkelde procedures. Bij een gerechtelijke procedure zijn de omgangsvormen en contactmomenten vaak een stuk formeler.
  • Goedkoper en sneller dan via een advocaat: u hoeft immers niet twee advocaten te betalen en het werkt ook veel sneller. Waar advocaten zich kunnen verliezen in standpunten en juridische trucjes, zorgt mediation juist voor overleg en onderhandeling.

Financiële mediation

Een groot voordeel van mediation via de Scheidingsplanner is dat wij tevens uw financiële toekomst in kaart brengen. Onze klanten ervaren dit als een echt pluspunt, want juist de financiële toekomst zorgt voor veel onduidelijkheid en onrust. Wij combineren ons mediation-traject met financieel en fiscaal advies. Met onze totaaloplossing regelen we uw scheiding op financieel, fiscaal en juridisch gebied: van uw eigen woning tot de alimentatie, tegemoetkomingen, noem maar op.

Wij brengen uw financiële positie na de scheiding duidelijk in beeld, zodat u echt in staat bent om vooruit te kijken. Financieel en fiscaal advies vatten wij in begrijpelijke taal voor u samen in een persoonlijk plan. Bij ons is uw mediator en uw financieel adviseur dezelfde persoon, u zit direct met hem of haar aan tafel. Dit zorgt voor een kostenbesparende en vlotte afwikkeling. Uiteraard zorgen we er ook voor dat de afspraken die u samen wilt maken ook getoetst worden aan alle financiële en fiscale wet- en regelgeving, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Mediation is beter voor de kinderen

Met mediation/samen scheiden is de kans op een langdurige vechtscheiding veel kleiner. En kinderen zijn altijd de dupe van een vechtscheiding. Een lange procedure met veel spanningen en ruzies kan zelfs op de lange duur schadelijk voor hun zijn. U heeft er dus voor uw kinderen alle belang bij om de communicatie tussen u beiden goed te houden, zodat u na de scheiding als collega-ouders verder inhoud kan geven aan het ouderschap.

Mediation bij de Scheidingsplanner

De Scheidingsplanner heeft zeer veel ervaring met mediation en het begeleiden van gezamenlijke scheidingen. De Scheidingsplanner is onafhankelijk, onpartijdig en zoekt samen met u naar een voor beide partijen zo gunstig mogelijke oplossing. Wij bespreken eerst samen met u beiden uw wensen, doelstellingen en belangen. Hierbij bekijken wij niet alleen alle praktische zaken, maar hebben wij ook oog voor uw emoties. Zijn er bij uw scheiding kinderen betrokken? Dan stellen wij hun belangen centraal. Bij minderjarige kinderen begeleiden wij u bij het opstellen van het ouderschapsplan. Nadat we alles inzichtelijk hebben gemaakt gaan wij aan de slag met uw Scheidingsplan®; een allesomvattend plan voor uw scheiding. Het is uw persoonlijke plan en bereidt u voor op uw nieuwe start, op uw toekomst na de scheiding. Het Scheidingsplan® zorgt voor duidelijkheid in uw situatie en de te nemen stappen. 

Terug naar boven