Mediation

Wat is mediation bij een scheiding?

Mediation betekent samen scheiden, dus samen aan tafel om met elkaar afspraken te maken over uw nieuwe toekomst. Het uitgangspunt is om vanuit ieders belangen tot een optimale oplossing te komen. Om dit doel te kunnen bereiken staat het begeleiden en op gang houden van de onderlinge communicatie en de onderhandelingen centraal. Mediation is een geprofessionaliseerde vorm van conflictbemiddeling; een proces waarin partijen met behulp van een onafhankelijke derde, de mediator, zoeken naar een oplossing voor hun conflict.

De Scheidingsplanner heeft ruime ervaring met mediation en het begeleiden van overlegscheidingen. De Scheidingsplanner is onafhankelijk, neutraal en zoekt samen met u naar een voor beide partijen zo gunstig mogelijke oplossing.

Wat is een mediator?

Een mediator begeleidt het overleg tijdens de echtscheiding. Hij/zij brengt het acceptatieproces op gang en zorgt ervoor dat u ‘on speaking terms’ blijft. Daarnaast zorgt de mediator ervoor dat u samen duurzame afspraken maakt, die draagvlak hebben voor de toekomst. De mediator verzorgt verder ook de juridische afwikkeling van de scheiding. Bovendien kan een financieel gespecialiseerde mediator, afhankelijk van zijn/haar kennis en kunde, ook uw gehele financiële toekomst in kaart brengen. Dit is een belangrijk onderdeel van het mediationtraject, omdat juist de financiën voor veel onduidelijk en onrust zorgen.

Bij de mediators van de vereniging de Scheidingsplanner is financieel advies tijdens uw scheiding een essentieel onderdeel van onze begeleiding. Onze klanten ervaren dit als een echt pluspunt. Wij combineren het mediationtraject dus altijd met financieel en fiscaal advies. Van uw eigen woning tot de alimentatie, tegemoetkomingen, noem maar op. Wij brengen uw financiële positie na de scheiding duidelijk in beeld, zodat u na afloop van het traject echt in staat bent om vooruit te kijken.

Bij de Scheidingsplanner is uw mediator en uw financieel adviseur dezelfde persoon, u zit direct met hem of haar aan tafel. Dit zorgt voor een kostenbesparende en vlotte afwikkeling. Uiteraard zorgen we er ook voor dat de afspraken die u samen wilt maken ook getoetst worden aan alle financiële en fiscale wet- en regelgeving, zodat niemand achteraf voor verrassingen komt te staan.

Persoonlijke tip van uw scheidingsplanner

Als u uit elkaar gaat, is samen scheiden/mediation de beste optie. Door samen in gesprek te blijven en in goed overleg afspraken te maken, heeft u veel minder kans om in een conflictsituatie terecht te komen. Daarnaast is bij samen scheiden het scheidingsproces meestal korter en zijn de kosten aanzienlijk lager dan wanneer u ieder een eigen adviseur inschakelt. Bovendien worden in onderling overleg altijd de beste afspraken gemaakt.

Scheidingsplanner Stefanie van Poppel

Wat doet een mediator?

Een mediator begeleidt tijdens de scheiding het proces, de communicatie en de onderhandelingen. Het doel van de mediator is voornamelijk het gezamenlijk tot afspraken komen, met als uitgangspunt het oplossen van conflicten. De mediator helpt u tijdens het proces om nader tot elkaar te komen door een goede werkrelatie op te bouwen. Hij/zij tracht partijen te motiveren om zelf aan een oplossing te werken. Een mediator bespreekt juist de conflictkwesties, stelt ze vast en behandelt deze waar nodig om de onderliggende belangen te kunnen identificeren. Vanuit dit startpunt bekijkt de mediator samen met partijen welke concessies er mogelijk zijn om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Bij de Scheidingsplanner gaan we hierbij - in tegenstelling tot andere mediators - het geven van advies niet uit de weg. Dit komt vooruit uit het feit dat alle aangesloten leden van vereniging de Scheidingsplanner financieel opgeleid zijn of samenwerken met financieel opgeleide collega’s. Wij denken graag creatief en oplossingsgericht met u mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat u tot overeenstemming kunt komen.

Wat is belangrijk bij mediation?

De belangrijkste doelen van mediation zijn het bereiken van rechtvaardige en stabiele afspraken. Hierbij wordt uitgegaan van de best mogelijke tegemoetkoming aan de individuele behoeften van beide partijen, tezamen met het maximaliseren van het gezamenlijke resultaat, waardoor een ‘win/win-situatie wordt gecreëerd. Daarnaast is het belangrijk dat u tijdens het mediationtraject (opnieuw) kunt ‘leren’ eigen geschillen op te lossen, beter met conflicten om te gaan en de onderlinge relatie te verbeteren.

In sommige gevallen is het stoppen van geweld en van destructieve acties noodzakelijk door onder andere meer begrip en respect voor elkaar en elkaars belangen te bewerkstellingen. Bovenal geldt in elke mediation als basisregel dat vanuit respect en fatsoen u elkaar in de gelegenheid stelt u uit te kunnen spreken om samen tot concrete afspraken te komen, zodat eenieder weet waar hij/zij aan toe is. Dit geeft beide partijen duidelijkheid voor de toekomst. Onze mediation is erop gericht dat u beiden na de scheiding verder kunt.

Hoe verloopt mediation?

Na het kennismakingsgesprek bespreekt de mediator van de Scheidingsplanner eerst samen met u uw afzonderlijke wensen, doelstellingen en belangen. Hierbij bekijken wij niet alleen alle praktische zaken, maar hebben wij ook oog voor uw emoties. U krijgt tijdens de mediation dan ook allebei de gelegenheid om uw verhaal te vertellen. Met andere woorden: er wordt naar elkaar geluisterd, beladen zaken worden uitgesproken met als gevolg acceptatie van de verschillende meningen. Vier de verschillen!

Nadat we alles inzichtelijk hebben gemaakt gaan wij aan de slag met uw Scheidingsplan®; een allesomvattend plan voor uw scheiding. Het is uw persoonlijke plan en bereidt u voor op uw nieuwe start, op uw eigen nieuwe start na de scheiding. Het Scheidingsplan® wordt vervolgens in gezamenlijk overleg besproken. Bent u beiden akkoord, dan zal het echtscheidingsconvenant opgesteld worden.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Het eerste voordeel van mediation is dat er meestal vrij snel een gezamenlijke oplossing wordt bereikt. Zeker in vergelijking met een scheiding waarbij twee advocaten over en weer voor het hoogst haalbare gaan. Het behouden van een relatie tussen beide partners staat bij mediation centraal. Het koesteren en bewaken van betekenisvolle relaties om - apart van elkaar - samen de toekomst te beleven heeft positieve gevolgen voor een normale omgang met jullie gezamenlijke kinderen en/of kleinkinderen.

Andere voordelen van mediation zijn:

  • Meer rechtvaardige oplossing van uw conflict: onze mediators werken vanuit een neutraal standpunt en spreken begrijpelijke taal
  • Meer balans in de onderlinge communicatie: ieder van u krijgt evenveel aandacht. Daarnaast zorgt de mediator voor ‘empowerment’ van jullie beiden, zodat eenieder goed geïnformeerd eigen keuzes kan maken
  • Eén van de grote voordelen van mediation is dat er geen verliezers zijn. Vanuit een intrinsieke commitment spant ieder van u zich in voor het behalen van een goed resultaat. U gaat samen met de mediator op zoek naar een win-winsituatie.
  • Op gang houden van onderlinge communicatie: u blijft met elkaar in gesprek, waardoor een dure en ontwrichtende juridische procedure oftewel een vechtscheiding voorkomen kan worden
  • Goedkoper en sneller dan via ieder een eigen advocaat: er zijn immers niet twee advocaten aan het werk die peperdure rekeningen opmaken. Waar advocaten zich alsmaar verliezen in het verdedigen standpunten en het verzinnen van juridische trucjes, zorgt mediation juist voor overleg en onderhandeling.

Mediation kosten

Uiteraard zijn de kosten van mediation afhankelijk van uw situatie: hoe snel kunt u samen afspraken maken, hoeveel afspraken heeft u hiervoor nodig, wat moet er allemaal afgewikkeld worden, wat is de feitelijke situatie, welk advies is er nodig en wat kunt u eventueel zelf regelen? Door onze creatieve en oplossingsgerichte aanpak kunnen wij het mediationtraject bevorderen. Daarnaast biedt de Scheidingsplanner u begeleiding op juridisch, financieel en fiscaal gebied. Uw mediator is tevens uw financieel adviseur. Bovendien gaan wij advies, sturing en emotionele ondersteuning niet uit de weg. Bij ons vindt u dus een allesomvattende aanpak zonder extra kosten en een vlottere afwikkeling!

Kan de mediator ook de scheiding indienen?

Iedere mediator van de Scheidingsplanner werkt nauw samen met een advocaat, zodat wij ook de juridische afwikkeling van uw scheiding bij de rechtbank voor onze rekening kunnen nemen.

Maak gerust een afspraak

Een scheidingstraject is bij uitstek een vertrouwenstraject, waarvan er niet één gelijk is aan de andere. Daarom heeft u een specialist van de Scheidingsplanner nodig. Iemand die het klappen van de zweep kent en u aan de hand van het Scheidingsplan® door de soms lastige perioden loodst op weg naar een nieuwe start en een prettige toekomst. Vertrouwen geven en krijgen begint met persoonlijk kennismaken, iets van de Scheidingsplanner graag met u doet. Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit geeft u de gelegenheid om uw verhaal te vertellen, waarna de Scheidingsplanner u inzicht geeft in de werkwijze. Uiteraard is dit gesprek vertrouwelijk en zijn hier geen kosten aan verbonden.

Terug naar boven