Samenleving beëindigen

Scheiden tijdens de lockdown: persoonlijk bij een vestiging, online via videobellen of andere opties

Uit elkaar gaan bij samenwonen

Woont u samen en gaat u uit elkaar? Uw situatie wijkt niet veel af van een scheiding van gehuwden. Ook bij u verandert per slot van rekening uw gezinssituatie en uw financiële situatie. Bovendien heeft u net zoveel te verwerken en misschien vindt u het eveneens moeilijk om naar de toekomst te kijken. Daar komt bij dat uw scheiding na samenwonen dezelfde impact op uw kinderen heeft. U deelt verder dezelfde zorgen: waar gaat wie wonen? Kan één van ons in het huis blijven wonen? Wat wordt het besteedbaar inkomen als we uit elkaar zijn? Kortom, bij het uit elkaar gaan na samenwonen valt er bijna net zoveel te regelen als bij een ‘gewone’ scheiding. Waar moet u allemaal aan denken en hoe werkt het precies? Wij helpen u graag.

Samenwonen en uit elkaar gaan, hoe werkt het?

De rechten en plichten van samenwoners zijn niet vastgelegd in de wet. Hierdoor is de vraag of u wel of geen samenlevingscontract heeft opgesteld van belang bij het uit elkaar gaan. Heeft u geen samenlevingscontract? Dan valt u onder het reguliere verbintenissenrecht. Heeft u wel een samenlevingscontract? Kijk dan welke afspraken u daarin heeft vastgelegd. Voor de afspraken die u voor uw kinderen behoort te maken is het overigens niet relevant of u een samenlevingscontract heeft of niet. De rechten en plichten van en voor de kinderen zijn gewaarborgd in de wet, ongeacht de vorm van uw relatie.

In beide situaties heeft u geen advocaat nodig en hoeft u niet naar de rechtbank om de samenleving te beëindigen. Dit geldt ook voor het vastleggen uw afspraken omtrent de kinderen en de gehele afwikkeling van de samenleving. Het is echter wel aan te raden om een scheidingsadviseur in te schakelen. Iemand die u begeleidt in het gehele proces, uw vragen beantwoordt, u helpt om met elkaar keuzes te maken en die uw financiële toekomst inzichtelijk maakt. Wij staan graag voor u klaar.

Persoonlijke tip van uw Scheidingsplanner

Stel vast of de kinderen door de partner erkend zijn en of de partner het ouderlijk gezag heeft. Is er geen ouderlijk gezag bespreek dan de gevolgen hiervan en vraag alsnog het ouderlijk gezag aan. Breng eveneens het vermogen in kaart en bepaal of dit een gezamenlijk vermogen is of alleen aan een van partijen behoort. Leg tot slot om eventuele onduidelijkheden in toekomst te voorkomen de afspraken vast in een convenant en laat dit eventueel door de rechtbank bekrachtigen.

Scheidingsplanner Gerard Heijnen

Uit elkaar gaan zonder samenlevingscontract

Uit elkaar gaan zonder samenlevingscontract betekent min of meer dat u elkaar eigenlijk niks verplicht bent. Dit maakt het uit elkaar gaan vaak moeizamer dan een echtscheiding. Hoe bepaalt u wat van wie is? Hoe verdeelt u uw koopwoning, vermogen of schulden? Gunt u elkaar nog zaken, bijvoorbeeld partneralimentatie of een gedeelte van het pensioen? Wij zien in de praktijk dat juist koppels die geen samenlevingscontract hebben hulp nodig hebben om met elkaar goede afspraken te maken over de bezittingen en het ontvlechten van de financiën.

Uit elkaar gaan met samenlevingscontract

Als u uit elkaar gaat en u heeft een samenlevingscontract, dan is het contract grotendeels de basis voor de afspraken die u met elkaar gaat maken. Lees uw samenlevingscontract dus goed door en kijk naar zaken die na uw scheiding gaan spelen. In hoofdlijnen zijn dit de belangrijkste onderwerpen:

 • Heeft u partneralimentatie laten vastleggen?
 • Wat staat in het contract over het verdelen en/of verrekenen van uw vermogen?
 • Welke afspraken heeft u over de eigen woning/hypotheek gemaakt?
 • Wat heeft u afgesproken over het toebedelen van het partnerpensioen?
 • Zijn er afspraken gemaakt over eventuele schulden?

Ook bij een samenlevingscontract is het verstandig om alle zaken op een rijtje te zetten met behulp van een onafhankelijke derde die verstand van zaken heeft. Wat doet u bijvoorbeeld als er in het contract geen afspraken zijn gemaakt over bepaalde onderwerpen? Of als zaken niet expliciet benoemd zijn en er ruimte voor discussie is? Bovendien bent u vrij om gezamenlijk nog afspraken over andere onderwerpen te maken. Wij hebben ook veel koppels met een samenlevingscontract aan tafel om ze naar hun nieuwe toekomst te begeleiden en om de financiën helder te krijgen.

Uit elkaar gaan met een koophuis

Als u na samenwonen uit elkaar gaat met een koophuis, dan is het belangrijk dat er eerst naar de woonwensen gekeken wordt. Wil een van u in het koophuis blijven wonen of gaat u de woning verkopen? En hoe werkt het dan met de hypotheek en de onder- of overwaarde van het koophuis? U leest hier meer over op 'Uit elkaar gaan met een koophuis'

Uit elkaar gaan met kinderen

Als u uit elkaar gaat met kinderen, dan geldt de wettelijke verplichting om met elkaar kinderalimentatie af te spreken. Bij het berekenen van de kinderalimentatie wordt onder meer gekeken naar:

 • De behoefte van de kinderen om dezelfde dingen te kunnen blijven doen
 • Uw beider draagkracht
 • De zorgverdeling
 • Het kindgebonden budget

Naast kinderalimentatie bent u voor minderjarige kinderen verplicht een ouderschapsplan op te stellen, indien u gezamenlijk het ouderlijk gezag heeft. In het ouderschapsplan legt u minimaal de volgende afspraken vast:

 • Waar de kinderen zullen verblijven
 • Hoe u de zorg en opvoeding gaat verdelen
 • Hoe u elkaar informatie gaat geven over belangrijke onderwerpen
 • Hoe u de kosten van de verzorging en opvoeding gaat verdelen

Lees hier meer over uit elkaar gaan met een kind

Uit elkaar gaan: wat regelen?

Voor veel mensen die uit elkaar gaan is het vaak lastig om het overzicht te behouden over wat ze moeten regelen. Onze checklist ‘Uit elkaar gaan‘ biedt u houvast als u behoefte heeft aan een overzicht van alle zaken die u moet regelen bij het uit elkaar gaan als samenwoners.

Vragen of een afspraak maken?

De rechten en plichten bij samenwoners zijn zoals gezegd grotendeels niet vastgelegd in de wet. Dat maakt het uit elkaar gaan soms extra lastig, omdat er vaak grote onzekerheden ontstaan. De Scheidingsplanner geeft u niet alleen inzicht in zaken die moeten, maar vooral ook in de zaken die kunnen. Hiervoor gaan we op zoek naar de eigen en de gemeenschappelijke belangen en wensen.

We kijken hierbij ook naar eventuele oplossingen om uw belangen en wensen mogelijk te maken, zoals de woonwensen. Zo komt u tot een scheiding die volledig voor u op maat is gemaakt. We werken aan een goede afronding, zodat u zich kunt richten op uw nieuwe leven. Bent u benieuwd naar wat wij voor uw situatie kunnen betekenen? Maak dan een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.

Terug naar boven