Uit elkaar gaan met een koophuis

Gepubliceerd op 14-02-2023 door de Scheidingsplanner

Uit elkaar gaan met een eigen woning, hoe werkt dat?

Uit elkaar gaan na samenwonen met een koophuis kan een ingewikkelde kwestie worden. Allereerst zijn de rechten en plichten van samenwoners niet vastgelegd in de wet. Bovendien speelt de vraag of jullie wel of geen samenlevingscontract hebben opgesteld een belangrijke rol. In dit artikel schetsen we de opties in beide situaties.

Inhoudsopgave uit elkaar gaan na samenwonen met een koophuis

> Eerste stap uit elkaar gaan met een koophuis
> Hoe werkt het zonder samenlevingscontract
> Hoe werkt het met samenlevingscontract
> Uit elkaar hypotheek overnemen
> Rechtbank
> Akte van verdeling
> Koophuis verkopen

Eerste stap uit elkaar gaan met een koophuis

Als jullie uit elkaar gaan met een koophuis na samenwonen, dan is de eerste stap dat er naar jullie woonwensen gekeken wordt. Want misschien heeft een van jullie wel de wens om in het koophuis te blijven wonen. De vraag is natuurlijk wel of dit financieel haalbaar is. Om dit te bepalen is inzicht in de volgende zaken nodig:

  • Hebben jullie wel of geen samenlevingscontract?
  • Wie is de eigenaar van het koophuis?
  • Wel een samenlevingscontract: wat staat er in het contract?
  • Wat is het inkomen na het uit elkaar gaan (kun je de hypotheek alleen betalen)?

Wij kunnen tijdens ons traject met onze onafhankelijke hypotheekscan al voor jullie inzichtelijk maken of jouw woonwensen financieel haalbaar zijn of niet. Omdat wij jouw financiën na het uit elkaar gaan helder maken, kan de hypotheekverstrekker makkelijker en sneller beoordelen of je de hypotheek kunt overnemen. Dit geeft duidelijkheid en rust. Lees hier meer over onze hypotheekscan.

Uit elkaar met koophuis zonder samenlevingscontract

De eerste stap is het vaststellen wie de eigenaar van het koophuis is. Er zijn twee opties:

  • Het huis staat op beider namen
  • Het huis staat op één naam

Bij de eerste optie koopt de partner die in het huis blijft wonen de andere partner uit. Bij verkoop van de koopwoning wordt de opbrengst (bij overwaarde) of schuld (bij onderwaarde) met elkaar gedeeld. Bij de tweede optie is die partner de eigenaar, hij/zij kan in de woning blijven wonen. Wil deze partner dit niet, dan is hij/zij gerechtigd om de woning te verkopen. De opbrengst of schuld hoeft niet met de andere partner gedeeld te worden.

Uit elkaar gaan koophuis met samenlevingscontract

Uit elkaar met samenlevingscontract koophuis

Is één van jullie beiden eigenaar? De andere partner kan dan geen aanspraak maken op het koophuis, tenzij jullie andere afspraken hebben laten vastleggen in jullie samenlevingscontract. Kijk dus eerst na wat jullie in jullie samenlevingscontract hebben afgesproken.

Staat het huis op naam van jullie beiden? Raadpleeg dan ook jullie samenlevingscontract voor de gemaakte afspraken. Staan er in het contract geen concrete afspraken over de woning? Bij verkoop delen jullie de over- of onderwaarde met elkaar. Wil je in het huis blijven wonen? Dan moet jij jouw ex-partner uitkopen.

Uit elkaar hypotheek overnemen

Meer informatie over het overnemen van de hypotheek, het uitkopen van een ex-partner en de onder- en overwaarde lees je op ‘Scheiden en de hypotheek’. Je vindt er ook een ‘checklist hypotheek’.

Rechtbank

Als je uit elkaar gaat na samenwonen dan hoef je niet naar de rechtbank om de samenleving te beëindigen, ongeacht of je wel of geen samenlevingscontract hebt. Je hebt dus ook geen advocaat nodig. Het is wel verstandig om de gemaakte afspraken in een convenant vast te leggen om eventuele onduidelijkheden in toekomst te voorkomen.

Akte van verdeling

Een akte van verdeling is nodig als een van beiden in het huis blijft wonen. In deze akte van verdeling wordt vastgelegd dat de partner die in het huis blijft wonen verantwoordelijk is voor de betaling van de hypotheek. De partner die het huis verlaat kan dan hiervoor niet meer aansprakelijk worden gesteld. Je kunt de akte van verdeling laten opstellen door een notaris.

Koophuis verkopen

Heeft geen van beiden de wens om in de woning te blijven wonen? Dan verkopen jullie de woning. Hoe jullie de opbrengst of schuld moeten verdelen hangt af van wie de eigenaar van de woning is. Ook spelen de gemaakte afspraken in een eventueel samenlevingscontract een belangrijke rol.

Onze hulp bij uit elkaar gaan

Het uit elkaar gaan na samenwonen is soms extra lastig, omdat er vaak grote onzekerheden ontstaan. De Scheidingsplanner geeft je niet alleen inzicht in zaken die moeten, maar vooral ook in de zaken die kunnen. Hiervoor gaan we op zoek naar de eigen en de gemeenschappelijke belangen en wensen. Wij maken alles inzichtelijk: van de eigen woning tot de alimentatie en tegemoetkomingen, noem maar op. Wij brengen jullie toekomstige financiële positie duidelijk in beeld, zodat jullie na afloop van het traject echt in staat zijn om vooruit te kijken.

Terug naar boven