Scheiden en belasting

Scheiden tijdens de coronacrisis: op gepaste afstand bij een vestiging of online via videobellen

Scheiden en belasting

Als u gaat scheiden, moet u alle zaken rondom de belasting niet uit het oog verliezen. Meestal staat het maken van afspraken rondom de kinderen, het huis, de bezittingen en het vermogen wel standaard op de agenda. Wat echter vaak vergeten wordt, is dat er tevens belastingregels bij komen kijken. Laat u zich hier goed over informeren, want de wetgeving rondom de belasting is zelden voor slechts één uitleg vatbaar. Goed fiscaal advies tijdens uw scheiding kan u euro’s besparen en fouten in uw echtscheidingsconvenant voorkomen. Waar moet u rekening mee houden?

Wanneer eindigt het fiscaal partnerschap?

Gedurende uw huwelijk bent u fiscale partners van elkaar. Dat verandert na uw scheiding. U kunt in het jaar waarin u uit elkaar gaat nog samen belastingaangifte doen of u kunt het fiscale partnerschap direct ontbinden. Wat voor u de meest gunstige keuze is, hangt van uw situatie af. Zo kan het soms zelfs in uw voordeel zijn om het verzoekschrift tot echtscheiding later in te dienen ten gunste van bepaalde fiscale gevolgen. Uw Scheidingsplanner geeft u hierover graag advies.

Tip: u kunt er samen voor kiezen om in het jaar van verbreking van het fiscale partnerschap in uw belastingaangifte nog voor het gehele jaar samen fiscaal partner te blijven. Als u hiervoor kiest, dan mag u het saldo van het eigenwoningforfait en de aftrekposten van de eigen woning onderling vrij toedelen. Dit kan u belastingvoordeel opleveren.

Hoeveel belasting moet ik betalen over de alimentatie?

De kinderalimentatie kent geen gevolgen voor uw belasting. Dit geldt niet voor de partneralimentatie. Voor de betaler is de partneralimentatie namelijk voor de belasting aftrekbaar en voor de ontvanger belast. Maar wat zijn de beste keuzes als u het bedrag van de partneralimentatie in één keer wilt afkopen? En wat als de partneralimentatie in natura uitbetaald wordt, bijvoorbeeld omdat de ex-partner de huur of de hypotheek van de woning betaalt? Ook hier is het belangrijk om vooraf alle gevolgen voor de belasting goed in kaart te brengen, voordat u een beslissing neemt.

Hoe kijkt de belastingdienst bij een echtscheiding naar de eigen woning?

Vooral de eigen woning en de hypotheek is vaak een moeilijk onderwerp bij de belastingaangifte. Vragen die meespelen zijn wanneer u of uw ex-partner de woning heeft verlaten en of u samen nog als fiscale partners aangifte wilt doen. U moet in ieder geval de waarde van de woning met elkaar verdelen. Hierbij kan er sprake zijn van overwaarde of onderwaarde. U moet dit met elkaar verrekenen, anders ziet de belastingdienst dit als een schenking en dat heeft weer allerlei andere gevolgen. Bij een overwaarde kan tevens de bijleenregeling meespelen, dit heeft weer invloed op de hypotheekrenteaftrek van een eventueel nieuw aangekochte woning. Daarnaast zult u tevens voor de renteaftrek de tweejaarperiode volgens de scheidingsregel goed in de gaten moeten houden.

Wat is de scheidingsregeling?

Als de overname van de woning een langere tijd duurt, kan de renteaftrek na een bepaalde periode vervallen voor degene die niet meer in het huis woont (vertrekker). In de wet is hier een termijn van 24 maanden voor opgenomen, gerekend vanaf het moment dat diegene (vertrekker) de woning daadwerkelijk heeft verlaten.

Wat betekent de bijleenregeling?

Verder moet u als vertrekker nog rekening houden met de zogeheten ‘bijleenregeling’. Deze regeling houdt kortweg in dat u de overwaarde die vrijkomt bij de overname van de blijver van de woning, weer moet investeren in een eventuele nieuwe koopwoning. Als u dat niet doet, met andere woorden besteedt u de overwaarde aan andere consumptieve doeleinden, dan mag u over het geleende bedrag ter grootte van die overwaarde de verschuldigde hypotheekrente niet aftrekken als eigenwoningrente. Het betreft dus voornamelijk een ‘fiscale’ boeteregeling.

Hoe zit het met de belastingaangifte als één van u beiden de woning overneemt?

Vanaf het moment dat de woning van u is, kunt u zelf de betaalde hypotheekrente aftrekken en het volledige eigenwoningforfait invullen. Uw maximale eigenwoningschuld is een optelsom van de volgende onderdelen:

 • Uw eigen helft van de huidige hypotheeklening
 • Kosten van de notariële leveringsakte
 • De helft van de overnameprijs van de bestaande woning (u neemt de helft van de woning over)
 • De naar rato toe te rekenen financieringskosten, onder andere de hypotheekadvieskosten, taxatiekosten en kosten van de hypotheekakte

De belastingdienst en uw pensioen

Er worden nog wel eens andere afspraken over het pensioen gemaakt. Bijvoorbeeld omdat één van de partners de overwaarde van de woning niet gefinancierd krijgt om de andere partner uit te kopen. De oplossing wordt nog wel eens gevonden door een uitruil te laten plaatsvinden van het recht op de overwaarde en het recht op het te verevenen pensioen. Belastingtechnisch kan dat echter niet zomaar, dus laat u hier goed over adviseren.

Verdelen spaargeld en inboedel

U kunt samen afspraken maken over de verdeling van spaargeld en inboedel. Het kan zijn dat u belasting verschuldigd bent als de één meer krijgt dan de ander. Er is dan sprake van onder- of overbedeling en u moet dan misschien schenkbelasting betalen.

Wat moet ik regelen met de belastingdienst?

De belastingdienst heeft een online checklist scheiden ontwikkeld, waarmee u uw persoonlijke checklist kunt samenstellen. Na het beantwoorden van vragen over uw persoonlijke situatie, krijgt u een overzicht te zien van welke zaken u moet gaan regelen. Een aantal belangrijke zaken waar u niet al te lang mee moet wachten zijn:

 • DigiD aanvragen of wijzigen: het is belangrijk dat als u uit elkaar gaat u een eigen DigiD aanvraagt, als u die nog niet heeft. Heeft u al wel een eigen DigiD, wijzig dan uw wachtwoord.
 • Kijk naar uw voorlopige aanslag: door uw scheiding verandert uw financiële situatie. Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor de belasting die u betaalt of terugkrijgt. Zo mag u bijvoorbeeld de partneralimentatie die u betaalt opgeven als aftrekpost in uw aangifte. Als u echter partneralimentatie ontvangt, moet u belasting gaan betalen. Pas daarom, zodra uw nieuwe financiële situatie duidelijk is, uw voorlopige aanslag aan, zodat u financiële verrassingen kunt voorkomen.
 • Algemene heffingskorting: ontvangt u nu een algemene heffingskorting en gaat u na de scheiding aan het werk of een uitkering aanvragen? Denk er dan aan dat u deze heffingskorting ook via uw werkgever of uitkeringsinstantie gaat ontvangen. Als u de algemene heffingskorting die u nu ontvangt niet stopzet, gaat u de korting dus dubbel ontvangen. Laat de korting dus stopzetten om te voorkomen dat u later een groot bedrag moet terugbetalen.
 • Kindgebonden budget: het kindgebonden budget dat u ontvangt zal na uw scheiding zeer waarschijnlijk wijzigen. Dat geldt tevens voor uw eventuele kinderopvangtoeslag. En als u voor co-ouderschap kiest, dan kan dit ook gevolgen hebben voor uw huurtoeslag.

Belastingaangifte na de scheiding

De Belastingdienst constateert jaarlijks veel fouten in de belastingaangifte na de scheiding. De oorzaak daarvan is dat men vaak als laatste aan de belastingaangifte en de toeslagen denkt en dat men niet op de hoogte is van de fiscale regels en mogelijkheden. Dat geldt trouwens ook voor veel mediators en advocaten. Hierdoor kan men veel geld mislopen of juist een boete krijgen. De Belastingdienst geeft dan ook het advies om tijdens de scheiding direct de fiscale consequenties van de gemaakte te laten te controleren.

Welke kosten van de scheiding zijn aftrekbaar?

Alleen de kosten voor het verkrijgen of behouden van de partneralimentatie zijn aftrekbaar. De alimentatiegerechtigde mag de door hem/haar hiervoor betaalde kosten als aftrekpost opvoeren voor de inkomstenbelasting. Het gaat om onder meer:

 • Advocaatkosten/kosten mediator
 • Telefoonkosten
 • Portokosten
 • Reiskosten
 • Incassokosten

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Scheiden en belasting, een hele klus. De belastingdienst geeft zelf niet voor niets de tip om een onafhankelijk adviseur in te schakelen, voordat u de afspraken vastlegt. Bij de Scheidingsplanner bent u aan het juiste adres, wij zijn experts in financieel en fiscaal advies bij uw scheiding. Wij helpen u om alle belastingzaken in kaart te brengen en bekijken samen met u wat de beste keuzes zijn. Zo weet u zeker wat de gevolgen zullen zijn voor uw belasting en toeslagen. Bovendien heeft u de zekerheid dat de gemaakte afspraken goed in uw echtscheidingsconvenant worden vastgelegd, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Meer weten? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.