Hoe werkt co-ouderschap?

Co-ouderschap na de scheiding

Na de scheiding heb je als ouder allebei recht op omgang met jullie kinderen. Je blijft ook samen verantwoordelijk voor de zorg- en opvoedingstaken en de kosten van jullie kinderen. Jullie bepalen met elkaar hoe deze zorg- en omgangsregeling eruit komt te zien. Steeds meer scheidende ouders kiezen hierbij voor co-ouderschap. Maar wat is co-ouderschap precies? Wat zijn de voor- en nadelen? En is co-ouderschap voor iedereen geschikt?

Wat is co-ouderschap?

Bij co-ouderschap delen jullie als gescheiden ouders samen de zorg- en opvoedingstaken. Hierbij gaat het meestal om een bijna gelijke verdeling van de zorg. Jullie kinderen zijn bijna even vaak bij hun moeder als bij hun vader. Dat kan bijvoorbeeld drie dagen bij de ene ouder en vier dagen bij de andere ouder zijn. Of jullie wisselen per week, dit heeft voor de kinderen als voordeel dat er minder tussendoor verhuisd hoeft te worden. Jullie zelf bepalen hoe jullie het co-ouderschap gaan invullen.

Het kan overigens ook andersom: jullie kinderen wonen continue in één huis en jij als ouder komt daar om de beurt voor hen zorgen. Dit noemen we birdnesting. Hoe een co-ouderschap wordt ingevuld is overigens niet in een wet vastgelegd. Het staat jullie dus vrij om zelf afspraken te maken over hoe je dit wilt gaan invullen.

Basisvoorwaarden co-ouderschap

Co-ouderschap na een scheiding is niet voor iedereen weggelegd. Je moet er van tevoren goed over nadenken of deze vorm bij jullie situatie en bij jullie kinderen past. Het kan mislikken en dan ligt dit vaak aan conflicten tussen de ouders. Jullie moeten dus als ouders op goede voet met elkaar staan om co-ouderschap te laten slagen.

Wanneer is co-ouderschap een optie

Daarnaast moeten jullie om succesvol te zijn minimaal:

 • Bereid zijn er het beste van te maken
 • Flexibel zijn in de opvang van jullie kinderen
 • Ten minste zakelijk met elkaar kunnen overleggen over de kinderen
 • Bij elkaar in de buurt wonen
 • Het in grote lijnen met elkaar eens zijn over de opvoeding
 • Ongeveer dezelfde opvoed- en huisregels aanhouden

Vooral het bij elkaar in de buurt wonen is een belangrijke vereiste. Jullie kinderen kunnen dan zonder al te veel moeite vanuit beide adressen naar school. Ook kan hun leven met vriendjes en clubs gewoon, zoals ze gewend zijn, blijven doorgaan

Alles in één keer goed geregeld.

Ruim 15 jaar ervaring met een hoge klantwaardering

Begeleiding op financieel, fiscaal en juridisch gebied

Met oog voor de emoties en de kinderen

Allesomvattend Scheidingsplan®

Snel inzicht in de financiële toekomst & woonwensen

Creatief en oplossingsgericht meedenken

Ervaringen

"Hele prettige begeleiding van het hele team. Onze vragen werden snel en deskundig beantwoord."

"Zeer meedenkend en zeer tevreden. Deskundig aanpak. Ik ben ontzettend goed door dit proces geholpen. Ik weet dat het zonder jullie niet zo vlot was verlopen. Fijn is dit proces niet, maar door jullie er goed doorheen gekomen."

Wat zijn de voordelen van co-ouderschap

Er zijn zeker voordelen ten opzichte van andere regelingen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen het niet slechter doen dan kinderen die vooral bij één ouder wonen na de scheiding. Ook blijkt dat 4 op de 5 ouders 2 jaar na de scheiding nog altijd het co-ouderschap delen. Een belangrijk voordeel is dat kinderen over het algemeen met beide ouders een goede band kunnen opbouwen. Dit is met een ‘weekend-ouder’ vaak weer onmogelijk. Andere voordelen zijn onder meer:

 • Kinderen hebben minder kans op een loyaliteitsconflict en ervaren minder stress
 • Daarnaast vervreemden kinderen niet van één ouder
 • Kinderen ervaren het als eerlijk als ze evenveel tijd doorbrengen met beide ouders
 • Beide ouders kunnen kwalitatieve tijd doorbrengen met hun kinderen
 • Je bent allebei betrokken bij de doordeweekse activiteiten zoals school, sporten, vriendjes et cetera
voordelen van co-ouderschap

Dat kinderen minder stress ervaren komt mede doordat zij zich minder zorgen maken over de ouder waar ze anders minder contact mee hebben. En omdat ze niet snel het contact met familieleden en vrienden van beide ouders verliezen.

En wat zijn de nadelen van co-ouderschap?

De nadelen van co-ouderschap komen vaak uit de kinderen voort. Kinderen kunnen het zat worden om steeds tussendoor te moeten ‘verhuizen’. Ook onduidelijkheid over wanneer er van huis gewisseld moet worden kunnen kinderen als een nadeel ervaren. Daarnaast kunnen kinderen het gevoel krijgen dat ze nergens echt ‘thuis’ zijn. Andere nadelen zijn bijvoorbeeld:

 • Het is lastig om de problemen die jullie onderling hebben niet te laten doorsijpelen in het contact over jullie kinderen
 • Moeilijk te combineren met werktijden
 • De kosten kunnen hoger uitvallen, omdat zaken zoals kleding dubbel aangeschaft moeten worden.
 • Steeds weer afscheid nemen, heimwee naar de andere ouder en te weinig continuïteit kan negatieve gevolgen hebben voor het kind

Kostenverdeling bij co-ouderschap

Bespreek vooraf goed met elkaar welke kinderkosten jullie gaan verdelen en hoe. Maak een verdeling voor de ‘eigen kosten’: kosten die jullie beiden voor de kinderen maken. Denk bijvoorbeeld aan vakanties, dagjes uit, dubbel schoolmateriaal en speelgoed. Daarnaast heb je de ‘te verdelen kosten’: uitgaven voor het kind die één ouder doet. Voorbeelden zijn verzekeringen voor de kinderen, abonnementen, kleding en schoolkosten. Maak heldere afspraken over wie welke betaalt. Jullie kunnen er ook voor kiezen om de kinderkosten van een gezamenlijke bankrekening te betalen, een zogenoemde kinderrekening.

Persoonlijke tip van de Scheidingsplanner

Kom de gemaakte afspraken als ouders zo veel als mogelijk na. Wees ervan bewust dat regelmaat in de omgang van de kinderen met beide ouders van essentieel belang is voor de ontwikkeling en stabiliteit van jullie kinderen. Ook de onderlinge communicatie tussen de samenwerkende ouders is van groot belang; spreek elkaar met regelmaat ter voorkoming onnodige misverstanden en spanningen over afspraken rondom de kinderen.

Scheidingsplanner Jaap van der Meer

Kinderbijslag en kindgebonden budget bij co-ouderschap

Normaliter ontvangt de ouder bij wie het kind woont de kinderbijslag. Bij co-ouderschap kunnen jullie zelf afspreken hoe jullie de kinderbijslag over beide huishoudens willen verdelen. Standaard wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de ouder die de kinderbijslag op zijn/haar naam heeft staan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Maak je hierover andere afspraken, dan moet je dat doorgeven aan de SVB.

Het kindgebonden budget is gekoppeld aan de kinderbijslag. De aanvrager van de kinderbijslag ontvangt, als diegene daar recht op heeft, het kindgebonden budget. Dit geldt ook als jullie beiden een deel van de kinderbijslag uitbetaald krijgen. Het kan echter soms veel uitmaken wie het kindgebonden budget krijgt. Want hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag. Wij berekenen graag wat voor jullie de meest gunstige opties zijn met betrekking tot de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Ook kijken wij naar andere toeslagen, zoals de huurtoeslag.

Co-ouderschap werkt niet

Het kan om allerlei redenen gebeuren dat co-ouderschap in jullie situatie toch niet werkt. Kinderen kunnen bijvoorbeeld toch moeite hebben met het co-ouderschap of goed overleg is bij nader inzien toch niet makkelijk. Als jullie co-ouderschap niet werkt, dan kunnen jullie in onderling overleg een nieuwe omgangsregeling afspreken. Hou hierbij ook rekening mee met het feit dat de beëindiging van het co-ouderschap ook gevolgen kan hebben voor de kinder- en partneralimentatie. Wij leggen graag samen jullie een nieuwe omgangsregeling vast met een doorberekening van de financiële gevolgen.

Podcast over kinderen en scheiden

Onze hulp bij een scheiding met kinderen

De keuze tussen de verschillende omgangsregelingen nemen wij in de begeleiding van jullie scheiding mee. Kiezen jullie voor co-ouderschap, dan leggen we de afspraken die jullie hierover maken vast in het ouderschapsplan. Omdat bij co-ouderschap toch sprake kan zijn van kinderalimentatie, ook al wonen de kinderen 50% bij beide ouders, rekenen we dit voor jullie door. Daarnaast brengen wij voor jullie de fiscale gevolgen in kaart. Co-ouderschap heeft namelijk gevolgen voor jullie huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Wij bekijken samen met jullie hoe dit voor jullie uitpakt.

Allesomvattend financieel advies

Bij een scheiding spelen de financiën een even belangrijke rol als de juridische rechten en plichten. Je kunt pas echt vooruitkijken als je inzicht in je financiële toekomst hebt. In onze totaaloplossing combineren wij financieel, fiscaal en juridisch advies. Al onze scheidingsadviseurs zijn financiële experts en weten precies hoe het werkt met het huis, de hypotheek, de alimentatie, het bedrijf, noem maar op. Door ons financieel advies kunnen wij je vrij snel inzicht, overzicht en perspectief op jouw leven na de scheiding bieden. Wij kunnen je op basis van mediation begeleiden of - als dat echt niet lukt - eenzijdig/alleen bijstaan.

Mediation bij een scheiding

Mediation

Wij helpen jullie bij voorkeur op basis van mediation. Onze mediators begeleiden de gesprekken en houden de onderlinge communicatie op gang. Tijdens de mediation zorgen zij ervoor dat je samen duurzame afspraken maakt, die draagvlak hebben voor de toekomst. Wij denken altijd creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat je tot overeenstemming kunt komen.

Bij de Scheidingsplanner is de mediator en financieel adviseur dezelfde persoon. Hierdoor weten wij heel snel of bepaalde wensen ook echt financieel haalbaar zijn. Deze aanpak zorgt voor een kostenbesparende en vlotte afwikkeling van jouw scheiding.

Eenzijdig scheiden

Lukt het om bepaalde redenen niet om samen aan tafel afspraken te maken? Wij kunnen je ook helpen bij een eenzijdige scheiding. Wij zijn dan jouw vertrouwenspersoon en behartigen jouw belangen. We proberen wel om er in goed overleg met de andere partij samen uit te komen om langdurige procedures zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard brengen wij bij een eenzijdige scheiding ook jouw financiële toekomst volledig in kaart. Ook in dit traject denken wij creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat je tot overeenstemming kunt komen.

Onze hulp bij een eenzijdige scheiding

Vrijblijvend kennismaken

Een scheidingstraject is een vertrouwenstraject. Vertrouwen geven en krijgen begint met persoonlijk kennismaken, iets van de Scheidingsplanner graag met jou doet. Ons vrijblijvend kennismakingsgesprek geeft jou de gelegenheid om jouw verhaal te vertellen en jouw vragen te stellen. Wij nemen de tijd om jouw situatie te inventariseren en jouw vragen te beantwoorden. Ook geven we je meer inzicht in onze werkwijze. Maak gerust een afspraak, wij nemen de kosten voor onze rekening.

Gratis scheidingsboekje 

Wil je meer inzicht in wat er allemaal bij jouw scheiding komt kijken? Vraag dan ons gratis scheidingsboekje aan. Je verkrijgt kennis rondom het scheidingsproces, de zaken die moeten worden geregeld en de keuzes die je daarbij kunt maken.

Terug naar boven