Hoe werkt co-ouderschap?

Co-ouderschap na de scheiding

Na de scheiding heb je als ouder allebei recht op omgang met jullie kinderen. Je blijft ook samen verantwoordelijk voor de zorg- en opvoedingstaken en de kosten van jullie kinderen. Jullie bepalen met elkaar hoe deze zorg- en omgangsregeling eruit komt te zien. Steeds meer scheidende ouders kiezen hierbij voor co-ouderschap. Maar wat is co-ouderschap precies? Wat zijn de voor- en nadelen? En is co-ouderschap voor iedereen geschikt?

Wat is co-ouderschap?

Bij deze omgangsregeling delen jullie als gescheiden ouders samen de zorg- en opvoedingstaken. Hierbij gaat het meestal om een bijna gelijke verdeling van de zorg. Jullie kinderen zijn bijna even vaak bij hun moeder als bij hun vader. Dat kan bijvoorbeeld drie dagen bij de ene ouder en vier dagen bij de andere ouder zijn. Of jullie kinderen wisselen per week. Het kan ook andersom: jullie kinderen wonen continue in één huis en jij als ouder komt daar om de beurt voor hen zorgen. Co-ouderschap is niet wettelijk vastgelegd, het staat jullie dus vrij om zelf afspraken te maken over hoe je dit wilt gaan invullen.

Persoonlijke tip van de Scheidingsplanner

Kom de gemaakte afspraken als ouders zo veel als mogelijk na. Wees ervan bewust dat regelmaat in de omgang van de kinderen met beide ouders van essentieel belang is voor de ontwikkeling en stabiliteit van jullie kinderen. Ook de onderlinge communicatie tussen de samenwerkende ouders is van groot belang; spreek elkaar met regelmaat ter voorkoming onnodige misverstanden en spanningen over afspraken rondom de kinderen.

Scheidingsplanner Jaap van der Meer

Wanneer is co-ouderschap een optie?

Co-ouderschap is niet voor iedereen weggelegd. Je moet er van tevoren goed over nadenken of deze vorm bij jullie situatie en bij jullie kinderen past. Als het mislukt, ligt dit vaak aan conflicten tussen de ouders.

Om succesvol te zijn moeten jullie minimaal:

 • Bereid zijn er het beste van te maken
 • Flexibel zijn in de opvang van jullie kinderen
 • Ten minste zakelijk met elkaar kunnen overleggen over de kinderen
 • Bij elkaar in de buurt wonen
 • Het in grote lijnen met elkaar eens zijn over de opvoeding
 • Ongeveer dezelfde opvoed- en huisregels aanhouden

Vooral het bij elkaar in de buurt wonen is een belangrijke vereiste. Jullie kinderen kunnen dan zonder al te veel moeite vanuit beide adressen naar school. Ook kan hun leven met vriendjes en clubs gewoon, zoals ze gewend zijn, blijven doorgaan

Wat zijn de voordelen van co-ouderschap

Er zijn zeker voordelen ten opzichte van andere regelingen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen het niet slechter doen dan kinderen die vooral bij één ouder wonen na de scheiding. Ook blijkt dat 4 op de 5 ouders 2 jaar na de scheiding nog altijd het co-ouderschap delen. Een belangrijk voordeel is dat kinderen over het algemeen met beide ouders een goede band kunnen opbouwen. Dit is met een ‘weekend-ouder’ vaak weer onmogelijk. Andere voordelen zijn onder meer:

 • Kinderen hebben minder kans op een loyaliteitsconflict
 • Ook ervaren kinderen minder stress
 • Daarnaast vervreemden kinderen niet van één ouder
 • Kinderen ervaren het als eerlijk als ze evenveel tijd doorbrengen met beide ouders
 • Er is geen sprake van een ‘zorg-ouder’ en ‘weekend-ouder’
 • Beide ouders kunnen kwalitatieve tijd doorbrengen met hun kinderen
 • Je bent allebei betrokken bij de doordeweekse activiteiten zoals school, sporten, vriendjes et cetera

Dat kinderen minder stress ervaren komt mede doordat zij zich minder zorgen maken over de ouder waar ze anders minder contact mee hebben. En omdat ze niet snel het contact met familieleden en vrienden van beide ouders verliezen.

En wat zijn de nadelen van co-ouderschap?

De nadelen van co-ouderschap komen vaak uit de kinderen voort. Kinderen kunnen het zat worden om steeds tussendoor te moeten ‘verhuizen’. Ook onduidelijkheid over wanneer er van huis gewisseld moet worden kunnen kinderen als een nadeel ervaren. Daarnaast kunnen kinderen het gevoel krijgen dat ze nergens echt ‘thuis’ zijn. Andere nadelen zijn bijvoorbeeld:

 • Het is lastig om de problemen die jullie onderling hebben niet te laten doorsijpelen in het contact over jullie kinderen
 • Moeilijk te combineren met werktijden
 • De kosten kunnen hoger uitvallen, omdat zaken zoals kleding dubbel aangeschaft moeten worden.
 • Steeds weer afscheid nemen, heimwee naar de andere ouder en te weinig continuïteit kan negatieve gevolgen hebben voor het kind

Vragen of een afspraak maken?

De keuze tussen de verschillende omgangsregelingen nemen wij in de begeleiding van jullie scheiding mee. Kiezen jullie voor co-ouderschap, dan leggen we de afspraken die jullie hierover maken vast in het ouderschapsplan. Omdat bij co-ouderschap toch sprake kan zijn van kinderalimentatie, ook al wonen de kinderen 50% bij beide ouders, rekenen we dit voor jullie door. Daarnaast brengen wij voor jullie de fiscale gevolgen in kaart. Co-ouderschap heeft namelijk gevolgen voor jullie huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Wij bekijken samen met jullie hoe dit voor jullie uitpakt. Meer weten? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Terug naar boven