Alimentatie bij co-ouderschap

Gepubliceerd op 23-06-2023 door de Scheidingsplanner

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Bij co-ouderschap delen jullie als gescheiden ouders samen gelijkwaardig de zorg- en opvoedingstaken. De kinderen verblijven ongeveer de ene helft van de tijd bij de ene ouder en de andere helft bij de andere ouder. Omdat de zorg en de kosten ongeveer gelijkwaardig gedeeld worden, denkt men vaak dat er bij co-ouderschap automatisch geen sprake is van alimentatie. Dit is klopt niet. Wij leggen je graag uit waarom niet. Je kunt ook onze podcast over alimentatie beluisteren waarin we alle bijzonderheden over alimentatie bespreken.

Wanneer wel alimentatie bij co-ouderschap

Doorgaans hebben beide ouders geen gelijk inkomen. Het uitgangspunt bij kinderalimentatie is dat de levensstandaard van een kind er door de scheiding van zijn/haar ouders niet, of zo min mogelijk, op achteruitgaat. Bij beide huishoudens moet de situatie dus ongeveer gelijk zijn. Bij ongelijke inkomens moet daarom bij co-ouderschap degene met het hoogste inkomen nog altijd een kleine bijdrage betalen aan degene met het laagste inkomen. Kinderalimentatie zorgt er in deze situatie voor dat de levensstandaard van het kind in beide huishoudens ongeveer gelijk zal zijn. Hiermee wordt voorkomen dat bijvoorbeeld het kind in het ene huishouden alles heeft wat zijn/haar hartje begeerd en in het andere huishouden niet omdat er geen geld voor is.

Een andere aanleiding voor om wel alimentatie bij co-ouderschap afte spreken is als de zorgverdeling anders is verdeeld, bijvoorbeeld als het kind 60% van de tijd bij de ene ouder verblijft en 40% van de tijd bij de andere ouder.

Je leest hier meer over alle bijzonderheden rondom kinderalimentatie en hoe kinderalimentatie berekend wordt: Wat is kinderalimentatie?

Wanneer geen alimentatie bij co-ouderschap

Zijn jullie inkomens nagenoeg gelijk en hebben jullie het co-ouderschap echt 50/50 verdeeld, dan hoeft er geen alimentatie betaald te worden. Bespreek vooraf wel goed met elkaar welke kinderkosten jullie gaan verdelen en hoe. Maak een verdeling voor de ‘eigen kosten’: kosten die jullie beiden voor de kinderen maken. Denk bijvoorbeeld aan vakanties, dagjes uit, dubbel schoolmateriaal en speelgoed. Daarnaast heb je de ‘te verdelen kosten’: uitgaven voor het kind die één ouder doet. Voorbeelden zijn verzekeringen voor de kinderen, abonnementen, kleding en schoolkosten.

Kinderrekening

In plaats van het afspreken van kinderalimentatie kunnen jullie ook het openen van een kinderrekening overwegen. Jullie storten dan maandelijks naar verhouding van jullie draagkracht een bedrag op deze kinderrekening. Daarnaast onttrekken jullie naar verhouding van de zorg een bedrag van de kinderrekening ter compensatie van de verblijfskosten voor de kinderen. In dit artikel lees je meer over hoe een kinderrekening precies werkt en wat de voor- en nadelen zijn: Kinderrekening bij scheiding

Kinderalimentatie berekenen

Naast de behoefte van het kind, de draagkracht van jullie als ouders en het aantal dagen dat het kind bij één van jullie verblijft, speelt ook het kindgebonden budget nog invloed op de berekening van de kinderalimentatie. Het kan een lastige klus zijn om te bepalen wat het precieze bedrag aan kinderalimentatie bij co-ouderschap moet zijn. Wij kunnen jullie hier goed mee helpen. Het kindgebonden budget, overige toeslagen, heffingskortingen en alle andere factoren worden door ons meegenomen in de berekeningen. Hierdoor zijn de financiële afspraken die jullie met elkaar maken, gebaseerd op alle inkomenscomponenten die aan de orde zijn. Jullie krijgen bovendien allebei een goed beeld van jullie financiële positie na de scheiding. En dat 'simpele' feit leidt in de meeste gevallen tot een veel soepeler verlopend echtscheidingsproces.

Podcast over alimentatie

Terug naar boven