Het kindgebonden budget bij een scheiding

Gepubliceerd op 23-08-2022 door de Scheidingsplanner

Hoe zit het met het kindgebonden budget bij een scheiding?

Hoe zit het precies met het kindgebonden budget bij een scheiding? Wie heeft er bijvoorbeeld recht op, wanneer heb je er recht op en hoe werkt het bij co-ouderschap? Scheidingsplanner Frank van Boxtel geeft in dit artikel antwoord op de meest gestelde vragen over het kindgebonden budget en scheiding.

Wat is het kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een toeslag die een bijdrage levert in de kosten van de kinderen tot 18 jaar. Afhankelijk van de hoogte van je eigen inkomen, dat van je eventuele toeslagpartner en de hoogte van je vermogen, heb je recht op deze toeslag. Je ontvangt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Wie heeft recht op het kindgebonden budget na scheiding?

Na de scheiding heeft de ouder die recht heeft op de kinderbijslag ook recht op het kindgebonden budget. Je mag overigens zelf, in onderling overleg, bepalen wie de rechthebbende op de kinderbijslag is. Je meldt deze afspraak zo spoedig mogelijk na de scheiding aan de Sociale Verzekeringsbank (https://www.svb.nl/). Deze instantie regelt immers de kinderbijslag.

Wie krijgt het kindgebonden budget bij co-ouderschap?

Als je hebt afgesproken om de uitbetaalde kinderbijslag - in het kader van het co-ouderschap - te verdelen, dan ontvangt de rechthebbende op de kinderbijslag toch het volledige kindgebonden budget. De toeslag wordt dus niet verdeeld over beide ouders.

Aanvragen kindgebonden budget na scheiding

Na de scheiding kun je bij de Belastingdienst verzoeken om uitbetaling van het kindgebonden budget. Dat kan via de Belastingdienst (www.toeslagen.nl). In de meeste gevallen duurt het enige weken na inschrijving van de beschikking, voordat je de mogelijkheid hebt om dat verzoek digitaal in te dienen.

Wanneer recht op kindgebonden budget na scheiding?

Wanneer recht op kindgebonden budget na scheiding?

Het recht op kindgebonden budget ontstaat als je aan de volgende criteria voldoet:

  • Voor gehuwden en geregistreerde partners:
    De ouders staan niet meer op hetzelfde adres ingeschreven, ÉN, het verzoek tot echtscheiding/ontbinding partnerschap is ingediend bij de rechtbank. Dit is dus NIET de datum dat de beschikking van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Eerder dus. Let hier goed op.
  • Voor samenwoners:
    De ouders staan niet meer op hetzelfde adres ingeschreven.

Heeft het kindgebonden budget invloed op de alimentatie?

Het te ontvangen kindgebonden budget speelt een rol in het bepalen van de draagkracht die ouders hebben om bij te dragen aan de kosten van de kinderen. De toeslag wordt gezien als draagkracht gevend inkomen voor de ontvangende ouder. Hoe meer kindgebonden budget, hoe meer draagkracht dus. Het kindgebonden budget speelt overigens GEEN rol bij het vaststellen of er sprake is van een recht op ontvangst of betaling van partneralimentatie.

Kindgebonden budget bij de Scheidingsplanner

Het kindgebonden budget, overige toeslagen en heffingskortingen worden door de Scheidingsplanner meegenomen in de berekeningen. Hierdoor worden de financiële afspraken die je met elkaar maakt, gebaseerd op alle inkomenscomponenten die aan de orde zijn. Je krijgt bovendien allebei een goed beeld van je financiële positie na de scheiding. En dus ook van de financiële positie van de ander. En dat 'simpele' feit leidt in de meeste gevallen tot een veel soepeler verlopend echtscheidingsproces.

Auteur: Scheidingsplanner Frank van Boxtel

Terug naar boven