Extra heffingskortingen en toeslagen na de scheiding

Gepubliceerd op 20-05-2022 door de Scheidingsplanner

Financiële gevolgen scheiding

Als je twijfelt of je wel of niet wilt gaan scheiden, dan spelen de financiële gevolgen van de scheiding ook een belangrijke rol bij de keuze die je uiteindelijk maakt. Je maakt je misschien niet zo’n zorgen over je eigen financiële situatie, maar wel over die van je partner. Je wilt graag dat ook die na de scheiding goed voor zichzelf en voor jullie kinderen kan blijven zorgen. Of je maakt je juist geen zorgen over de financiële positie van je partner, maar je hebt het idee dat je zelf in de financiële problemen komt. Ben je nog wel in staat om voor jezelf en jullie kinderen te zorgen?

Voorbeeld heffingskortingen en toeslagen na de scheiding

Omdat je na de scheiding in sommige gevallen recht hebt op extra heffingskortingen en toeslagen kunnen de financiële gevolgen in de praktijk minder heftig zijn dan je zou verwachten. Hieronder een rekenvoorbeeld van een situatie die zich in mijn praktijk heeft voorgedaan.

Situatie voor de scheiding

  • Partner 1, 38 jaar; jaarinkomen € 60.000,-; netto inkomen € 3.245,- per maand
  • Partner 2, 35 jaar; jaarinkomen € 18.000,-; netto inkomen € 1.304,- per maand
  • Kinderen 6 en 8 jaar

Situatie na de scheiding met heffingskortingen en toeslagen

  • De ouders willen co-ouderschap afspreken
  • De kinderopvangkosten voor de buitenschoolse opvang bedragen € 320,- per maand
  • De kinderopvangtoeslag bedraagt € 255,- per maand
  • De kinderen staan op verschillende adressen ingeschreven, waardoor beide ouders kindgebonden budget ontvangen voor 1 kind, totdat het betreffende kind 18 jaar is
  • De ouders ontvangen allebei inkomensafhankelijke combinatiekorting, een heffingskorting totdat het jongste kind 12 jaar is
  • De behoefte van de kinderen volgens het NIBUD (incl. netto kinderopvangkosten) bedraagt € 1.158,- per maand. Dit wordt ook maandelijks besteed aan de kinderen
  • De kinderbijslag bedraagt € 187,- per maand en wordt ook volledig besteed aan de kinderen<
Partner 1 Partner 2
Hypotheeklasten € 800,- per maand Huurlasten € 700,- per maand
Ziektekostenpremie € 150,- per maand Huurtoeslag € 358,- per maand
Eigen risico € 32,- per maand Ziektekostenpremie € 150,- per maand
  Zorgtoeslag € 111,- per maand
  Eigen risico € 32,- per maand
   

Netto besteedbaar inkomen na de scheiding inclusief heffingskortingen en toeslagen

Het netto besteedbaar inkomen na de scheiding na aftrek van de hierboven genoemde woonlasten, alle kosten van de kinderen inclusief de kinderopvangkosten, de ziektekostenpremie en het eigen risico, bedraagt:

Partner 1
€ 1.415,- per maand (zonder vakantiegeld)

Partner 2
€ 1.162,- per maand (zonder vakantiegeld)

Dit inkomen moet vervolgens besteed worden aan alle overige eigen kosten. De kosten van de kinderen zijn immers al betaald. Denk hierbij aan de energiekosten, eigen kleding, autokosten, telefoon, abonnementen et cetera.

Opvallend is dat het netto besteedbaar inkomen van partner 2, als gevolg van alle heffingskortingen en toeslagen, slechts € 140,- minder bedraagt dan het netto-inkomen voor de scheiding. Een resultaat wat je misschien vooraf niet zou verwachten. Laat je dan ook goed informeren over de financiële gevolgen van je scheiding. De Scheidingsplanner kan je daar prima bij helpen.

Auteur: Scheidingsplanner Frank van Boxtel

Terug naar boven