Ondernemersdesk voor scheidende ondernemers

Echtscheiding en eigen onderneming

Ben jij de niet-ondernemende partner? Lees dan hier verder

Een ‘gewone’ scheiding is vaak al lastig genoeg. Laat staan als er bij de scheiding een eigen bedrijf meespeelt. Jij hebt waarschijnlijk tal van vragen. Hoe moet de onderneming ‘verdeeld’ of verrekend worden? Hoe zorgen we ervoor dat de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar komt? Met welke financiële en fiscale haken en ogen moeten we bij een scheiding met onderneming rekening houden? We leggen je graag uit waar je allemaal rekening mee moet houden en hoe onze ondernemersdesk jou daarbij kan helpen.

Belangen bij scheiden met eigen bedrijf

Bij een scheiding met een eigen bedrijf staan er enorm veel belangen op het spel. Naast het maken van afspraken over de basisonderwerpen zoals de kinderen, de woning en alimentatie, moet voor jouw onderneming ook alles in goede banen geleid gaan worden. Op het moment dat jullie samen een bedrijf hebben dien je je eveneens de vraag te stellen of je deze situatie voort wilt zetten en of dit voor jullie beiden haalbaar is.

Een van de grootste belangen is dat de continuïteit van jouw bedrijf niet in gevaar komt door je scheiding. De rekeningen moeten namelijk ook na de scheiding nog betaald kunnen worden. Het voortbestaan van je bedrijf is dus een belangrijke prioriteit tijdens een echtscheiding. Niemand heeft er iets aan als het bedrijf omvalt. Een goede afwikkeling van de scheiding waarbij de cijfers goed geïnterpreteerd worden en er ook naar het toekomstperspectief wordt gekeken is dus erg belangrijk. Wij zijn een van de weinige scheidingsbemiddelaars die je hierover goed kunnen adviseren.

Scheiden als ondernemer, waar begin je?

Om te bekijken wat er met jouw onderneming gebeurt tijdens en na de scheiding zijn een aantal factoren van belang. Allereerst is dat het soort onderneming die je hebt: een eenmanszaak, een vof of een bv? Tegelijkertijd is jouw huwelijksgoederenregime van belang. Ben je getrouwd in (beperkte) gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden? Of ben je een geregistreerd partnerschap aangegaan of gaan samenwonen? En zijn er nog voorwaarden opgesteld bij het aangaan van de verbintenis? Breng dit alles dus eerst in kaart.

Persoonlijke tip van de Scheidingsplanner

Vraag ook zeker ons digitale scheidingsboekje speciaal voor scheidende ondernemers en hun partners aan. In het boekje vindt je veel informatie over de gevolgen van de scheiding voor jouw bedrijf. Daarnaast besteden we in dit boekje natuurlijk ook aandacht aan onderwerpen als de kinderen, de woning en de alimentatie. Je kunt het scheidingsboekje hier gratis aanvragen.

Daarnaast hebben we een checklist scheiden voor ondernemers samengesteld. Deze checklist helpt je om gedurende het scheidingsproces het overzicht te bewaren. De checklist brengt alle onderwerpen in kaart die je tijdens de scheiding moet regelen. Het behandelt alle zaken rondom je eigen bedrijf en ook alle algemene zaken. Je kunt hier hier de checklist voor ondernemers aanvragen.

Scheidingsplanner Eveline Minkes

Soort bedrijf

Soort onderneming

Stel dat jij en je ex-partner allebei recht hebben op 50% waarde van de onderneming. Als het financieel haalbaar is kun je er voor kiezen je ex-partner uit te kopen. Hiervoor moet wel eerst de waarde van de onderneming getaxeerd worden. Een complexe klus omdat meerdere financiële en fiscale factoren een rol spelen bij het bepalen van de waarde van je onderneming. Voor een waardebepaling is onder meer de rechtsvorm van de onderneming van groot belang. De waarde van een vof of bv met aandelen kan namelijk anders worden bepaald dan de waarde van een eenmanszaak. De waardebepaling van het bedrijf en het met elkaar te verrekenen bedrag speelt uiteraard een belangrijke rol in de continuïteit van het bedrijf. Laat je dus goed informeren.

Getrouwd in (beperkte) gemeenschap van goederen

Het grootste deel van de Nederlanders is getrouwd in gemeenschap van goederen. We kennen een algehele gemeenschap van goederen als je voor 1-1-2018 bent getrouwd en een beperkte gemeenschap van goederen als je na deze datum bent getrouwd. Bij een algehele gemeenschap van goederen moet de waarde van het bedrijf doorgaans verdeeld worden. Dit geldt echter niet als de onderneming voortkomt uit een schenking of erfenis waarbij is bepaald dat deze niet onder de gemeenschap van goederen valt

Bij de beperkte gemeenschap van goederen geldt dit in beginsel ook als je tijdens het huwelijk de onderneming bent gestart. Bestond de eigen onderneming al voor het huwelijk? Of is deze tijdens het huwelijk verkregen uit erfenis of schenking of met geld dat niet tot de gemeenschap behoort? Dan blijft het eigen bedrijf privé. Wel moet in dat geval ten bate van de gemeenschap een redelijke vergoeding komen voor de kennis, vaardigheden en arbeid van de ondernemer. Uit de wet komt niet naar voren hoe deze vergoeding moet worden bepaald. Dit kan tot discussies leiden, onze ondernemersdesk kan je hierover echter goed adviseren.

Huwelijkse voorwaarden

Bij ondernemers zien wij vaak dat partijen huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld. Meestal kiest men hiervoor ter bescherming van het eigen inkomen en vermogen als het ooit tot een scheiding komt. Huwelijkse voorwaarden zijn vastgelegd bij een notaris en zijn leidend bij een scheiding. Zo kunnen bijvoorbeeld bezittingen, zoals een bedrijf, uitgesloten zijn van een verrekening met je ex-partner.

Onze ervaring is echter de huwelijkse voorwaarden meestal niet of niet goed worden uitgevoerd tijdens het huwelijk. Denk bijvoorbeeld aan het verrekenbeding. Het huwelijksgoederenregime, en dus ook de inhoud van de (eventueel aanwezige) huwelijkse voorwaarden, speelt echter een belangrijke rol bij de vraag of en hoe de onderneming moet worden meegenomen in de vermogensverdeling of vermogensverrekening. Wij kunnen je helpen om alles op een rijtje te krijgen.

Geregistreerd partnerschap

Als jullie vóór 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan zonder partnerschapsvoorwaarden, dan is er sprake van een partnerschap in een algehele gemeenschap van goederen. Een geregistreerd partnerschap dat is aangegaan ná deze datum leidt tot partnerschap in een beperkte gemeenschap van goederen. Hebben jullie een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden? Dan zijn die specifieke voorwaarden die jullie hebben opgesteld het uitgangspunt bij een eventuele scheiding. Hierbij komt dezelfde problematiek om de hoek kijken als bij scheiden met huwelijkse voorwaarden.

Kinder- en/of partneralimentatie bij een scheiding met een zaak

De berekening van de kinder- en/of partneralimentatie is bij een scheiding met een eigen bedrijf een stuk complexer. Het is immers niet altijd duidelijk wat de inkomsten zijn. In ieder geval spelen de resultaten van de afgelopen jaren spelen een rol bij het vaststellen van de winst uit de onderneming, maar ook de kasstroom en het verwachtingsperspectief richting de toekomst is iets wat met je besproken moet worden. Op basis hiervan kan er bijvoorbeeld bepaald worden welke winst uit onderneming passend is om mee te nemen voor de kinder- en/of partneralimentatie.

Alimentatie bij scheiden eigen zaak

Financiële en fiscale haken en ogen bij scheiding ondernemer

Naast de complexiteit kunnen er, zoals gezegd, fiscaal en financieel gezien veel haken en ogen zijn. Hoe dient bijvoorbeeld omgegaan te worden met een rekening courant binnen de onderneming? Daarnaast heeft de ondernemer vaak uitstel voor de belastingaangifte, maar hoe ga je om met een eventuele aanslag dan wel teruggave over de jaren dat je nog getrouwd was? Is er sprake van een oudedagsvoorziening binnen de onderneming en hoe dient hiermee omgegaan te worden? En denk ook aan de aandelen van een bv die (wellicht) moeten worden overgedragen na de echtscheiding. Het is dus van belang dat een financieel specialist, zoals onze ondernemersdesk, wordt ingeschakeld.

Onze ondernemersdesk: iedereen verder, ook de onderneming!

Onze ondernemersdesk is gericht op een nieuwe toekomst voor alle betrokken partijen: jij als ondernemer, je ex-partner en jullie eventuele kinderen. Wij kijken bij de berekeningen naar alle relevante zaken, zoals de bezittingen, de (jaar)cijfers, de schulden, het toekomstperspectief, enzovoort en kunnen voor jou de juridische, financiële en fiscale kaders inzichtelijk maken, zodat jij en je ex-partner weloverwogen keuzes kunnen maken.

Uitgangspunt is dat er concrete afspraken worden gemaakt, zodat er zo min mogelijk open eindjes zijn en eenieder weet waar hij/zij aan toe is. Dit geeft duidelijkheid voor de toekomst. In het gehele proces houden we tevens oog voor de emoties en zorgen we ervoor dat onder meer de onderlinge communicatie op gang blijft. Alles is erop gericht dat ieder van jullie na de scheiding verder kan.

Dit alles vraagt om een uitgebreide analyse. Onze ondernemersdesk is gespecialiseerd in het ontrafelen van de jaarstukken van zowel een eenmanszaak als van een vof of bv. Ook kan onze ondernemersdesk goed inzichtelijk maken wat de financiële situatie van jouw onderneming is. Uiteraard is het mogelijk om dit in overleg met je accountant of boekhouder door te spreken.

Vragen of een afspraak maken?

Heb je vragen over je echtscheiding en jouw bedrijf? Of wil je graag een afspraak maken om jouw persoonlijke situatie met ons te bespreken? Aarzel niet en neem contact met ons op, onze ondernemersdesk staat je graag te woord. Bel 085 - 273 97 52 of e-mail naar ondernemersdesk@scheidingsplanner.nl.

Scheiden met een eigen bedrijf

Terug naar boven