Kinderen en scheiden

Wat te doen bij scheiding met kinderen?

Hoe je het ook wendt of keert, een scheiding is voor een kind altijd vervelend. Ze gaan met grote veranderingen te maken krijgen: de veilige basis van het gezin valt weg, net als de dagelijkse aanwezigheid van beide ouders. En misschien moeten ze zelfs wel verhuizen of naar een nieuwe school. Daarom is het belangrijk dat jullie scheiding zo soepel mogelijk verloopt. Maak dus geen ruzie waar zij bij zijn en probeer ten alle tijden een vechtscheiding te voorkomen. Betrek ze daarnaast goed bij het proces en geef ze niet het gevoel dat ze er alleen voor staan.

Na jullie scheiding blijven jullie samen verantwoordelijk voor jullie kinderen, zowel voor hun zorg als financieel. Jullie krijgen onder meer te maken met een zorgregeling, het ouderschapsplan en de kinderalimentatie. Zorg ervoor dat je hierover weloverwogen afspraken maakt die in de praktijk gaan werken. Dit lukt het beste onder begeleiding van een scheidingsadviseur, zoals de Scheidingsplanner.

Wat doet scheiden met een kind?

Hoe jullie kinderen jullie scheiding ervaren is dus sterk afhankelijk hoe jullie als ouders met jullie scheiding omgaan. Daarnaast heeft de leeftijd van de kinderen en hun karakter hierop veel invloed. Maar ondanks dat ze veel last van jullie scheiding kunnen hebben, blijkt uit onderzoek dat het met de meeste kinderen op den duur wel weer goed gaat. Kinderen zijn namelijk flexibel en kunnen vaak meer hebben dan we denken. Ze kunnen ook de voordelen zien: geen ruzie meer tussen papa en mama, twee keer hun verjaardag vieren met twee keer zoveel cadeautjes en dubbele vakanties. Op de pagina ‘Een scheiding verwerken als kind’ geven we een aantal tips om jullie kinderen te kunnen helpen.

Hoe vertel je de kinderen dat je gaat scheiden?

Dit is een belangrijke eerste stap. Veel ouders wachten hier te lang mee, meestal vanuit de gedachten dat ze hun kinderen hiermee beschermen. Kinderen vermoeden echter al snel dat er iets mis is, ze krijgen vaak meer mee dan je denkt. Houd de plannen om uit elkaar te gaan dan ook niet te lang verborgen, maar betrek ze tijdig bij het proces. Vertel ze in ieder geval:

  • Dat jullie niet meer samen in één huis blijven wonen
  • Dat jullie altijd van hen blijven houden en voor hen blijven zorgen
  • Dat ze jullie altijd alles kunnen vragen
  • Dat het niet hun schuld is, maar dat het te maken heeft met moeilijkheden tussen jullie beiden
  • Dat het besluit definitief is en dat ze echt niets kunnen doen om jullie weer bij elkaar te brengen

Je leest er hier meer over:  'Scheiden, hoe vertel ik het mijn kind?'

Persoonlijke tip van de Scheidingsplanner

Een belangrijke eerste stap is het informeren van de kinderen over de beslissing. Dit vraagt afstemming en soms ook voorbereiding. Probeer een geschikt moment te vinden waarop je samen met de andere ouder de kinderen op een rustige manier kunt vertellen dat jullie besloten hebben uit elkaar te gaan. Hoe moeilijk dat ook kan zijn, val elkaar daarbij niet af. Laat de kinderen merken dat zij niet hoeven te kiezen en jullie er samen voor de kinderen zullen zijn.

Scheidingsplanner Rudi Mertens

De zorgregeling of omgangsregeling

In de zorg-of omgangsregeling maken jullie afspraken over het contact tussen beide ouders. Beide ouders hebben na de scheiding het recht om de kinderen te blijven zien. In de wet is zelfs vastgelegd dat de kinderen het recht hebben om met beide ouders een goede band te behouden. Jullie leggen onder meer vast wanneer en hoe lang de andere ouder de kinderen ziet. De zorg-of omgangsregeling maakt onderdeel uit van het ouderschapsplan.

Het ouderschapsplan

Gehuwde en geregistreerde ouders en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag zijn wettelijk verplicht voor hun minderjarige kinderen een ouderschapsplan op te stellen. Het ouderschapsplan moet goed bij de kinderen en bij jullie als ouders passen. In het ouderschapsplan moeten minimaal de volgende afspraken opgenomen worden:

  • Hoe jullie als ouders de zorg- en opvoedingstaken gaan verdelen of de omgang gaan regelen. Zo moeten jullie bijvoorbeeld vastleggen waar het kind verblijft, hoeveel tijd hij/zij met iedere ouder doorbrengt en wie welke taken op zich neemt
  • Hoe jullie elkaar informatie verstrekken en hoe jullie met elkaar overleg gaan plegen
  • Hoe jullie omgaan met de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen

Meer informatie over het ouderschapsplan vind je hier: 'Wat is een ouderschapsplan?'

Wat is co-ouderschap?

Steeds meer scheidende ouders kiezen voor co-ouderschap. Bij co-ouderschap delen gescheiden ouders de zorg- en opvoedingstaken samen. De kinderen wonen om de beurt bij hun moeder en hun vader. Het kan ook andersom: ze wonen continue in één huis en jij als ouder komt daar om de beurt voor hen zorgen. Dit noemen we birdnesting. Lees hier meer over co-ouderschap.

Kinderalimentatie

Na scheiding blijven jullie samen verantwoordelijk voor de kinderen, ook financieel. Goede afspraken over kinderalimentatie zijn noodzakelijk, zodat het kind zoveel mogelijk dezelfde dingen kan blijven doen als voor de scheiding. De afspraken leggen jullie vast in het ouderschapsplan of het echtscheidingsconvenant. De rechter toetst bij minderjarige kinderen altijd de afspraken die jullie samen hebben gemaakt. Komen jullie er samen niet uit, dan beslist de rechter.

Denk ook aan het behoud van familiebanden

Het is een feit dat kinderen de scheiding beter verwerken als zij mensen om zich heen hebben die hun het gevoel geven er niet alleen voor te staan. Wanneer jullie als ouders door alle emoties en zorgen minder beschikbaar zijn, kan het ze helpen als zij met hun emoties en vragen terecht kunnen bij andere volwassenen. Zoals opa of oma of een ander familielid. Ouders doen er goed aan deze contacten te stimuleren. Uit buitenlands onderzoek blijkt ook dat kinderen met een hechtere band met grootouders tijdens en na de scheiding, minder aanpassingsproblemen vertonen. Laat de kinderen daarom zoveel mogelijk met beide families contact houden.

Lees meer over het behoud van familiebanden

Vragen of een afspraak maken?

Wij begeleiden jullie in het overleg over de afspraken en geven jullie tips en adviezen. Samen stellen wij een ouderschapsplan op, waarin precies wordt opgenomen hoe de zorg wordt verdeeld. Hierbij adviseren we je over de verschillende vormen van ouderschap, zoals co-ouderschap. Ook bevat het ouderschapsplan een uitgebreide berekening van de kinderalimentatie, exact toegespitst op jullie situatie. Zo zorgen we er samen voor dat alle zaken inzichtelijk en goed geregeld zijn voor een beetje nieuw geluk. Daarnaast regelen wij de scheiding ook financieel en fiscaal tot in de puntjes! Meer weten? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Terug naar boven