De boedelverdeling bij een scheiding

Scheiden tijdens de lockdown: persoonlijk bij een vestiging, online via videobellen of andere opties

Hoe werkt de boedelverdeling bij een scheiding?

Als u gaat scheiden, dan moet u alle bezittingen die u heeft met elkaar gaan verdelen. Een boedelverdeling is dan ook een onderdeel van elke scheiding. Onder de boedelverdeling, oftewel uw inboedel, valt alles in en rond uw huis wat waarde heeft. Denk bijvoorbeeld aan uw meubels, televisie, boeken, gereedschap en serviesgoed, maar ook aan uw auto of caravan. Hoe de boedelverdeling bij uw echtscheiding precies werkt, hangt voor een groot deel af van de wijze waarop u met elkaar heeft samengeleefd (het zogenoemde huwelijksgoederenregime).

De boedelverdeling bij gemeenschap van goederen

Bij een algehele gemeenschap van goederen is de gehele inboedel gemeenschappelijk bezit. U en uw ex-partner krijgen daarom allebei de helft van de waarde van de totale inboedel. Deze regel is ook van toepassing bij een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden. Bent u in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd? Dan vallen de spullen die u voor uw huwelijk in uw bezit had niet onder het gemeenschappelijk bezit.

Meer informatie over de boedelverdeling bij een (beperkte) gemeenschap van goederen vindt u hier: scheiden in gemeenschap van goederen

De boedelverdeling bij huwelijkse voorwaarden

Als u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden, dan zijn de voorwaarden in uw ‘huwelijkscontract’ leidend. Dit geldt ook bij een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden. In principe heeft u dus vastgelegd wat van u samen is en wat niet. Gezamenlijk bezit moet u met elkaar verdelen. Let er bij deze huwelijksvorm overigens ook op dat u het jaarlijkse verrekenbeding goed heeft toegepast.

Meer informatie over de boedelverdeling bij huwelijkse voorwaarden vindt u hier: scheiden met huwelijkse voorwaarden

Verdeling van de inboedel na samenwonen

Bij het uit elkaar gaan van samenwoners zijn de voorwaarden die u heeft opgesteld in uw samenlevingscontract van kracht. Kijk dus in uw samenlevingscontract na wat u ten aanzien van de bezittingen/inboedel heeft vastgelegd. Heeft u geen samenlevingscontract? Dan wordt het een stuk lastiger. In principe geldt het uitgangspunt dat ieder terugkrijgt wat van hem/haar is. U moet dit wel kunnen aantonen door bijvoorbeeld een bankafschrift of een aankoopnota. Spullen die u gezamenlijk heeft aangeschaft vallen in ieder geval onder gezamenlijk bezit en moet u onderling verdelen.

Meer informatie over het uit elkaar gaan van samenwoners vindt u hier: samenleving beëindigen

Persoonlijke tip van uw Scheidingsplanner

Vaak ontstaat er discussie over de waarde van de te verdelen inboedel. Ga daarbij niet uit van de verzekerde inboedelwaarde, maar kijk naar de vervangingswaarde. Een handig hulpmiddel hierbij is marktplaats. Hier vindt u vaak vergelijkbare inboedel en de prijzen geven vaak een aardige indicatie.

Scheidingsplanner Richard Komen

Hoe pakt u de boedel verdelen aan?

  • Inventariseer welke spullen u met elkaar moet gaan verdelen: maak dus samen een lijst
  • Bekijk allebei wat u graag zelf wilt hebben: onderhandel over spullen die u beiden graag wilt houden
  • Bepaal de waarde van de spullen: bedenk hierbij dat het om gebruikte spullen gaat en de marktwaarde moet hanteren
  • Stel de definitieve verdeellijst op en bekijk de totale waarde van ieders deel: deze waarden moeten min of meer gelijk uitkomen
  • Tot slot legt u de verdeling vast in uw echtscheidingsconvenant

Probeer in alle billijkheid tot een boedelverdeling te komen waar u beiden achter kunt staan. Waarschijnlijk vindt u het allebei fijn om eigen verjaardagscadeaus en of spullen uit uw familie zelf te behouden. Bedenk dat als u er samen niet uitkomt, de rechter moet gaan bepalen wie wat krijgt.

Erfenissen, schenkingen en pensioenafspraken vallen overigens niet automatisch onder gezamenlijk bezit, besteed hier aandacht aan. Dit geldt ook voor zogenoemde verknochte goederen, zoals sieraden en kleding.

Spullen verkopen tijdens de scheiding

Zonder wederzijdse instemming kunt u geen spullen verkopen tijdens de scheiding. Bedenk dat zolang de boedelscheiding nog niet is uitgesproken de spullen van u beiden zijn. U kunt dus alleen spullen tijdens de scheiding verkopen als u hiervoor beiden toestemming geeft.

En hoe zit het met herinrichtingskosten?

Als een van u beiden na de scheiding in het huis blijft wonen, dan heeft de partner die gaat verhuizen extra kosten. Dit zijn de zogenoemde herinrichtingskosten voor de nieuwe woning: kosten voor het bewoonbaar maken van een woning bij een verhuizing. Denk bijvoorbeeld aan kosten van de verf of behang, de vloerbedekking of het laminaat, vitrage of gordijnen enzovoorts. Probeer deze herinrichtingskosten ook met elkaar te verrekenen, zodat er een gelijkwaardige verdeling is. Inrichtingskosten, zoals kosten voor meubilair, hoeft u niet met elkaar te delen.

Vragen of een afspraak maken?

De boedelverdeling behelst meer dan alleen het verdelen van spullen in en rond uw huis. Er zijn nog veel andere zaken die u tijdens uw scheiding moet verdelen, denk bijvoorbeeld aan een eigen woning, uw vermogen, eventuele schulden en uw pensioen. Het is vaak lastig om zonder hulp samen goede afspraken te maken over alle financiële zaken. Wij maken op basis van uw financiële gegevens, wensen en belangen een alles omvattend financieel plan voor uw nieuwe toekomst. Meer weten? Maak gerust een vrijblijvende afspraak bij een van onze vestigingen.

Vraag ons gratis scheidingsboekje aan

Gratis scheidingsboekjeWilt u meer inzicht in wat er allemaal bij uw scheiding komt kijken? Vraag dan ons gratis digitale scheidingsboekje aan. U verkrijgt kennis rondom het scheidingsproces, de zaken die moeten worden geregeld en de keuzes die u daarbij kunt maken. Ook geeft dit boekje u een praktisch overzicht van de te nemen stappen. Kortom: ons scheidingsboekje biedt u waardevolle informatie rondom het vraagstuk scheiden.

Terug naar boven