Het echtscheidingsconvenant

Scheiden tijdens de lockdown: persoonlijk bij een vestiging, online via videobellen of andere opties

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Het echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw ex-partner. In het echtscheidingsconvenant komen alle afspraken te staan die u en uw ex-partner over de echtscheiding hebben gemaakt. Veel mensen krijgen de kriebels als ze aan het opstellen van het convenant denken. Zo’n belangrijk document, waarin alles wat van belang is voor uw verdere leven is opgenomen. En de rechter moet het beoordelen. Dat zal dus allemaal wel heel lastig zijn! Ja, het echtscheidingsconvenant is zeker belangrijk. Maar lastig en moeilijk? Nee, dat hoeft echt niet als u de juiste hulp inschakelt.

Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

Zoals gezegd staan in het scheidingsconvenant alle zaken waarover u en uw ex-partner met elkaar afspraken hebben gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan:

Is het opstellen van een convenant verplicht?

Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht, maar toch is het opstellen van een goed echtscheidingsconvenant wel aan te raden! Bij een overlegscheiding wordt al snel gedacht dat overeenstemming tussen de scheidende partners voldoende is. De keuze om dan voor een snelle, beknopte afwikkeling van de echtscheiding te kiezen is meestal de grootste valkuil. Tijdens de echtscheiding staat namelijk alles nog vers op het netvlies, maar als enige tijd later de emoties voor een groot deel zijn verdwenen verschijnen de vragen en is het convenant hét bewijsstuk waarop kan worden teruggevallen.

Persoonlijke tip van uw Scheidingsplanner

 

Om discussies in de toekomst tot een minimum te beperken, is het van belang om een volledig en gedegen convenant met elkaar op te stellen. Laat u bijstaan bij het opstellen hiervan, zodat aan alle aspecten wordt gedacht.

Scheidingsplanner Joosje Veneman

Redenen voor het opstellen van een echtscheidingsconvenant

Het convenant is de basis voor toekomstige communicatie. Het niet vastleggen van de uitgangspunten en afspraken tijdens de echtscheiding zijn tijdbommen voor de toekomst. Zo is het van belang dat voor een herberekening van de alimentatie de levensstandaard tijdens het huwelijk duidelijk is: wat zijn de inkomens en wat hebben alle gezinsleden nodig om van te leven? Voor het afdwingen van naleving van een afspraak is het van belang dat deze onomstotelijk blijkt uit het convenant. Wat er niet staat kan niet worden afgedwongen!

Ook is het convenant het houvast voor derden: de bank, de notaris en de Belastingdienst. Echtscheiding is het speerpunt van de Belastingdienst. Fiscale aspecten zijn complex en daarmee snel een ondergeschoven kindje. Zorg er dan ook voor dat uw scheidingsbemiddelaar de juiste kennis in huis heeft.

Wat is het verschil tussen een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan?

Waar in het echtscheidingsconvenant alle gemaakte afspraken over de echtscheiding worden vastgelegd, staan in het ouderschapsplan alle afspraken die u met betrekking tot uw kinderen maakt. Als u minderjarige kinderen heeft, dan bent u verplicht een ouderschapsplan op te stellen. De afspraken over de contact/omgangsregeling en de kosten van de kinderen worden onder meer hierin opgenomen. Ook eventuele afspraken over co-ouderschap komen in dit plan te staan. Het ouderschapsplan is een apart document, naast het echtscheidingsconvenant.

Verschil echtscheidingsconvenant en akte van verdeling?

In het echtscheidingsconvenant worden de afspraken over de eigen woning vastgelegd. Als een van u na de scheiding in het huis blijft wonen, dan staat in het convenant wie het huis krijgt en wie de hypotheek op zich neemt. Nadat u van de rechtbank de echtscheidingsbeschikking heeft ontvangen, moet een notaris deze afspraken uit het convenant vastleggen in een akte van verdeling. Hiermee wordt het huis en de hypotheek overgezet op de naam van diegene die in het huis blijft wonen.

Heb ik een echtscheidingsconvenant nodig voor een hypotheek?

Hoewel het dus niet verplicht is om een echtscheidingsconvenant op te stellen, leert de ervaring dat een hypotheekverstrekker bijna altijd om een convenant vraagt, zodra u in de toekomst een hypotheek gaat aanvragen. De geldverstrekker wil namelijk altijd vaststellen of er nog rechten of plichten voortvloeien uit uw vorige huwelijk om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Het echtscheidingsconvenant: waar moet ik op letten?

Als u gaat scheiden, moet u veel zaken regelen en hierover afspraken maken. Alles waar u afspraken over maakt moet u opnemen in het echtscheidingsconvenant, zodat er later geen discussie over kan ontstaan. U moet er dus op letten dat u of uw scheidingsadviseur ook daadwerkelijk alle afspraken vastlegt in het convenant. Voor scheidende mensen is het echter vaak lastig om het overzicht te bewaren. Onze checklist scheiden biedt u de helpende hand met een overzicht van alle zaken die met een scheiding te maken hebben.

Een echtscheidingsconvenant indienen bij de rechtbank

Is het echtscheidingsconvenant opgesteld en heeft u het convenant beiden ondertekend? Dan kan het scheidingsconvenant, tezamen met het verzoekschrift tot echtscheiding en het eventuele ouderschapsplan, ingediend worden bij de rechtbank. Na enkele weken zal de rechtbank de echtscheiding uitspreken in een schriftelijke uitspraak.

Convenant echtscheiding openbreken of wijzigen

Na de scheiding kan uw situatie wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan een verandering van inkomen door verlies van uw baan, een nieuwe baan met een gewijzigd inkomen of een van u beiden heeft een nieuwe relatie gekregen. In dit soort situaties kan het noodzakelijk zijn om het convenant van uw echtscheiding open te breken of te wijzigen voor bijvoorbeeld nieuwe afspraken over de partner- of kinderalimentatie. In het geval van een alimentatieherberekening waar beide partijen mee akkoord zijn, kan een aanvullend convenant worden opgesteld.

Een echtscheidingsconvenant niet nakomen

Het echtscheidingsconvenant is over het algemeen een onderdeel van de beschikking van de rechtbank. De afspraken in het scheidingsconvenant zijn hierdoor voor beide partijen bindend en afdwingbaar. Als een van de partijen de afspraken niet nakomt, dan kan de andere partij het echtscheidingsconvenant echter niet zomaar ontbinden. Over het algemeen is in het scheidingsconvenant opgenomen dat het echtscheidingsconvenant niet kan worden ontbonden, geheel of gedeeltelijk, en dat het alleen mogelijk is om nakoming te eisen.

Vragen of een afspraak maken?

Een gedegen echtscheidingsconvenant voorkomt toekomstige struikelblokken met alle procedurele gevolgen van dien. Een goede voorlichting tijdens de echtscheiding en een second opinion bij gerede twijfel kan grote problemen na de echtscheiding voorkomen. Weet wat u tekent! Als iets eenmaal (niet) vastligt, is het veel lastiger om dit later te wijzigingen.

Het opstellen van een convenant moet dus zorgvuldig gebeuren. Alle financiële en fiscale afspraken moeten erin opgenomen worden. En dat doet u natuurlijk niet alleen. De ervaren scheidingsexperts van de Scheidingsplanner staan klaar om u te helpen. In begrijpelijke, heldere taal. Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Terug naar boven