Scheiden met huwelijkse voorwaarden

Hoe werkt het bij scheiden met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden?

Hoe je bij de scheiding de (financiële) zaken met elkaar moet verdelen of verrekenen is onder meer afhankelijk van de manier waarop je met elkaar gehuwd bent: in (beperkte) gemeenschap van goederen of met huwelijkse voorwaarden. Als je getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden, dan zijn de voorwaarden in jouw ‘huwelijkscontract’ leidend. Daardoor lijkt de scheiding misschien een stuk eenvoudiger, maar toch kent een scheiding ook hier de nodige haken en ogen. Dit geldt ook voor een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden.

Wat staat er in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden?

Zoals gezegd zijn de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden die zijn opgesteld het uitgangspunt bij de scheiding. Het is dus zaak om eerst die voorwaarden weer eens goed door te nemen. Wat is er destijds met elkaar afgesproken: koude uitsluiting (geen gemeenschap van goederen) of een beperkte gemeenschap van goederen (met een gemeenschappelijk en een privédeel)? Daarnaast zijn in veel huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden verrekenbedingen opgenomen. Voor welke vorm is daarbij gekozen: een periodiek of een finaal verrekenbeding?

Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden zorgen voor vraagtekens

Scheiden en huwelijkse voorwaarden

Wat wij vaak zien, is dat de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden op het moment van scheiden veel vraagtekens oproepen. Dat komt doordat scheidende partners bij het einde van het huwelijk meestal niet meer precies weten wat hun eigen wensen en overwegingen waren. Laat staan dat zij de eventuele ongewenste financiële uitwerkingen door het niet naleven van de gemaakte afspraken binnen de huwelijksvoorwaarden kunnen overzien. Want ook al zijn de huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden destijds zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, partners hebben de gewoonte tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap het niet zo nauw te nemen met de gemaakte afspraken en hebben als het ware ‘gewoon’ samengeleefd. Dit levert met name op het gebied van het verrekenbeding problemen op.

Scheiden huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden alimentatie

Ook bij een huwelijk op huwelijkse voorwaarden of bij een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden ben je na de scheiding wettelijk verplicht om financieel voor elkaar en de eventuele kinderen te blijven zorgen. Je krijgt dus ook in deze situatie gewoon te maken met partner- en kinderalimentatie. Voor partneralimentatie geldt dat een afspraak hierover in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden in strijd is met de wet en dus automatisch nietig is. Zo’n afspraak is alleen mogelijk als in de voorwaarden wordt vastgelegd dat de alimentatie bij de scheiding wordt vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan hetgeen volgens de wet verschuldigd zou zijn. Je kunt tijdens de scheiding echter wel samen afspreken dat je afziet van partneralimentatie. In het echtscheidingsconvenant wordt dan de verklaring opgenomen dat er geen partneralimentatie verschuldigd is.

Persoonlijke tip van de Scheidingsplanner

 

Bij een scheiding met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden is het belangrijk om te bepalen wat partijen eigenlijk hebben WILLEN afspreken. Vaak wijkt dat namelijk sterk af van wat de notaris juridisch in de voorwaarden heeft vastgelegd.

Scheidingsplanner Frank van Boxtel

Alles in één keer goed geregeld.

Ruim 15 jaar ervaring met een hoge klantwaardering

Begeleiding op financieel, fiscaal en juridisch gebied

Met oog voor de emoties

Allesomvattend Scheidingsplan®

Snel inzicht in de financiële toekomst & woonwensen

Creatief en oplossingsgericht meedenken

Ervaringen

"Hele prettige begeleiding van het hele team. Onze vragen werden snel en deskundig beantwoord."

"Zeer meedenkend en zeer tevreden. Deskundig aanpak. Ik ben ontzettend goed door dit proces geholpen. Ik weet dat het zonder jullie niet zo vlot was verlopen. Fijn is dit proces niet, maar door jullie er goed doorheen gekomen."

Scheiden huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden huis

Als er sprake is van een eigen woning, kijk dan ook eerst naar de voorwaarden die zijn opgesteld. Meestal zijn daarin met betrekking tot de gezamenlijke woning en de hypotheek duidelijke voorwaarden opgenomen. Bekijk dus goed of er voor een koude uitsluiting of een beperkte gemeenschap is gekozen. Bij koude uitsluiting is dus één partner eigenaar van de woning (er is namelijk geen gemeenschap van goederen) en bij een beperkte gemeenschap zal beschreven staan wie voor hoeveel procent eigenaar van de woning is. Daarnaast heeft een eventueel verrekenbeding invloed op de vraag wie recht heeft op de overwaarde van de woning bij verkoop. Bovendien moeten investeringen in de woning die zijn gedaan vanuit privévermogen meegenomen worden. Het is verstandig om een financieel specialist mee te laten kijken, omdat hier best wel wat haken en ogen aan kunnen zitten. De Scheidingsplanner helpt je graag.

De onderneming bij scheiden met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

De meeste ondernemers zijn op basis van huwelijkse voorwaarden getrouwd. Ook dan is het zaak goed te kijken wat hierin is opgenomen over de verdeling van de onderneming. Ook hier komt het verrekenbeding weer om de hoek kijken. Meestal is hierin opgenomen dat je aan het einde van ieder kalenderjaar met elkaar moet verrekenen wat er verdiend is. Probleem is echter dat er vaak niet jaarlijks met elkaar verrekend is, dit leidt dan achteraf meestal tot problemen. Dit komt ook vaak voor bij een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden.

Scheiden en huwelijkse voorwaarden bij een eigen bedrijf

Verrekening huwelijkse voorwaarden bij scheiding

In veel huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden is een periodiek verrekenbeding opgenomen. In een verrekenbeding is vastgelegd dat beide partners profiteren van een groei in het vermogen. Het idee hierbij is wel, dat tijdens het huwelijk jaarlijks wordt bekeken of het vermogen is gegroeid en dat dit bedrag dan gelijk tussen partners wordt verdeeld. Dat klinkt simpel. In de praktijk doen de meeste stellen dit echter niet. Bij het einde van het huwelijk moet er daarom alsnog een finale afrekening komen. Als je dit niet met elkaar afspreekt, dan blijft er sprake van vorderingen tussen de partners.

Lees meer over het verrekenbeding bij een scheiding.

Scheiden huwelijkse voorwaarden koude uitsluiting

Als er geen verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen, noemen we dit ‘koude uitsluiting’. Beide partners kunnen in deze situatie geen enkele aanspraak maken op elkaars inkomen en vermogen. Er hoeft dan ook niks verrekend te worden.

Onze hulp bij een scheiding

Bij de Scheidingsplanner weten we precies hoe het werkt bij een scheiding met huwelijkse voorwaarden. We maken allereerst inzichtelijk wat er te verdelen is. We kijken naar de eigen woning, het pensioen, eventueel de onderneming, we berekenen de alimentatie en niet onbelangrijk… we brengen ook alle fiscale gevolgen in kaart. Vervolgens maken we duidelijk of er sprake is van eventuele wederzijdse vorderingen. Hierdoor zorgen wij ervoor dat uiteindelijk alles correct onderling verrekend wordt en jij achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Allesomvattend financieel advies

Bij een scheiding spelen de financiën sowieso een even belangrijke rol als de juridische rechten en plichten. Je kunt pas echt vooruitkijken als je inzicht in je financiële toekomst hebt. In onze totaaloplossing combineren wij financieel, fiscaal en juridisch advies. Al onze scheidingsadviseurs zijn financiële experts en weten precies hoe het werkt met het huis, de hypotheek, de alimentatie, het bedrijf, noem maar op. Door ons financieel advies kunnen wij je vrij snel inzicht, overzicht en perspectief op jouw leven na de scheiding bieden. Wij kunnen je op basis van mediation begeleiden of - als dat echt niet lukt - eenzijdig/alleen bijstaan.

Mediation bij een scheiding

Mediation

Wij helpen jullie bij voorkeur op basis van mediation. Onze mediators begeleiden de gesprekken en houden de onderlinge communicatie op gang. Tijdens de mediation zorgen zij ervoor dat je samen duurzame afspraken maakt, die draagvlak hebben voor de toekomst. Wij denken altijd creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat je tot overeenstemming kunt komen.

Bij de Scheidingsplanner is de mediator en financieel adviseur dezelfde persoon. Hierdoor weten wij heel snel of bepaalde wensen ook echt financieel haalbaar zijn. Deze aanpak zorgt voor een kostenbesparende en vlotte afwikkeling van jouw scheiding.

Eenzijdig scheiden

Lukt het om bepaalde redenen niet om samen aan tafel afspraken te maken? Wij kunnen je ook helpen bij een eenzijdige scheiding. Wij zijn dan jouw vertrouwenspersoon en behartigen jouw belangen. We proberen wel om er in goed overleg met de andere partij samen uit te komen om langdurige procedures zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard brengen wij bij een eenzijdige scheiding ook jouw financiële toekomst volledig in kaart. Ook in dit traject denken wij creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat je tot overeenstemming kunt komen.

Onze hulp bij een eenzijdige scheiding

Vrijblijvend kennismaken

Een scheidingstraject is een vertrouwenstraject. Vertrouwen geven en krijgen begint met persoonlijk kennismaken, iets van de Scheidingsplanner graag met jou doet. Ons vrijblijvend kennismakingsgesprek geeft jou de gelegenheid om jouw verhaal te vertellen en jouw vragen te stellen. Wij nemen de tijd om jouw situatie te inventariseren en jouw vragen te beantwoorden. Ook geven we je meer inzicht in onze werkwijze. Maak gerust een afspraak, wij nemen de kosten voor onze rekening.

Gratis scheidingsboekje 

Wil je meer inzicht in wat er allemaal bij jouw scheiding komt kijken? Vraag dan ons gratis scheidingsboekje aan. Je verkrijgt kennis rondom het scheidingsproces, de zaken die moeten worden geregeld en de keuzes die je daarbij kunt maken.

Terug naar boven