Scheiden met huwelijkse voorwaarden

Scheiden tijdens de lockdown: persoonlijk bij een vestiging, online via videobellen of andere opties

Hoe werkt het bij scheiden met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden?

Hoe u bij uw scheiding uw (financiële) zaken met elkaar moet verdelen of verrekenen is onder meer afhankelijk van de manier waarop u met elkaar gehuwd bent: in (beperkte) gemeenschap van goederen of met huwelijkse voorwaarden. Als u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden, dan zijn de voorwaarden in uw ‘huwelijkscontract’ leidend. Daardoor lijkt de scheiding misschien een stuk eenvoudiger, maar toch kent een scheiding ook hier de nodige haken en ogen. Dit geldt ook voor een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden.

Persoonlijke tip van uw Scheidingsplanner

 

Bij een scheiding met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden is het belangrijk om te bepalen wat partijen eigenlijk hebben WILLEN afspreken. Vaak wijkt dat namelijk sterk af van wat de notaris juridisch in de voorwaarden heeft vastgelegd.

Scheidingsplanner Frank van Boxtel

Wat staat er in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden?

Zoals gezegd zijn de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden die u heeft opgesteld het uitgangspunt bij uw echtscheiding. Het is dus zaak om eerst die voorwaarden weer eens goed door te nemen. Wat heeft u destijds met elkaar afgesproken: koude uitsluiting (geen gemeenschap van goederen) of een beperkte gemeenschap van goederen (met een gemeenschappelijk en een privédeel)? Daarnaast zijn in veel huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden verrekenbedingen opgenomen. Voor welke vorm heeft u gekozen: een periodiek of een finaal verrekenbeding?

Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden zorgen voor vraagtekens

Wat wij vaak zien, is dat de huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden op het moment van scheiden veel vraagtekens oproepen. Dat komt doordat scheidende partners bij het einde van het huwelijk meestal niet meer precies weten wat hun eigen wensen en overwegingen waren. Laat staan dat zij de eventuele ongewenste financiële uitwerkingen door het niet naleven van de gemaakte afspraken binnen de huwelijksvoorwaarden kunnen overzien. Want ook al zijn de huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden destijds zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, partners hebben de gewoonte tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap het niet zo nauw te nemen met de gemaakte afspraken en hebben als het ware ‘gewoon’ samengeleefd. Dit levert met name op het gebied van het verrekenbeding problemen op.

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden en de alimentatie

Ook bij een huwelijk op huwelijkse voorwaarden of bij een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden bent u na de scheiding wettelijk verplicht om financieel voor elkaar en uw eventuele kinderen te blijven zorgen. U krijgt dus ook in deze situatie gewoon te maken met partner- en kinderalimentatie. Voor partneralimentatie geldt dat een afspraak hierover in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden in strijd is met de wet en dus automatisch nietig is. Zo’n afspraak is alleen mogelijk als in de voorwaarden wordt vastgelegd dat de alimentatie bij de scheiding wordt vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan hetgeen volgens de wet verschuldigd zou zijn. U kunt echter tijdens de scheiding wel samen afspreken dat u afziet van partneralimentatie. In het echtscheidingsconvenant wordt dan de verklaring opgenomen dat er geen partneralimentatie verschuldigd is.

Hoe zit het met de eigen woning bij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden?

Speelt er bij uw scheiding een echtelijke woning mee, kijk dan ook eerst naar de voorwaarden die u heeft opgesteld. Meestal zijn daarin met betrekking tot de gezamenlijke woning en de hypotheek duidelijke voorwaarden opgenomen. Bekijk dus goed of u voor een koude uitsluiting of een beperkte gemeenschap heeft gekozen. Bij koude uitsluiting is dus één partner eigenaar van het huis (er is namelijk geen gemeenschap van goederen) en bij een beperkte gemeenschap zal beschreven staan wie voor hoeveel procent eigenaar van het huis is. Daarnaast heeft een eventueel verrekenbeding invloed op de vraag wie recht heeft op de overwaarde van de woning bij verkoop van het huis. Bovendien moeten investeringen in de woning vanuit privévermogen meegenomen worden. Het is meestal verstandig om een financieel specialist mee te laten kijken, omdat hier best wel wat haken en ogen aan zitten. De Scheidingsplanner helpt u graag.

De onderneming bij scheiden met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

De meeste ondernemers zijn op basis van huwelijkse voorwaarden getrouwd. Ook dan is het zaak goed te kijken wat hierin is opgenomen over de verdeling van de onderneming. Ook hier komt het verrekenbeding weer om de hoek kijken. Meestal is hierin opgenomen dat u aan het einde van ieder kalenderjaar met elkaar moet verrekenen wat u verdiend heeft. Probleem is echter dat er vaak niet jaarlijks met elkaar verrekend is, dit leidt dan achteraf meestal tot problemen. Dit komt ook vaak voor bij een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden.

Hoe zit het met het periodieke verrekenbeding?

In veel huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden is een periodiek verrekenbeding opgenomen. In een verrekenbeding is vastgelegd dat beide partners profiteren van een groei in het vermogen. Het idee hierbij is wel, dat tijdens het huwelijk jaarlijks wordt bekeken of het vermogen is gegroeid en dat dit bedrag dan gelijk tussen partners wordt verdeeld. Dat klinkt simpel. In de praktijk doen de meeste stellen dit echter niet. Bij het einde van het huwelijk moet er daarom alsnog een finale afrekening komen. Als u dit niet met elkaar afspreekt, dan blijft er sprake van vorderingen tussen de partners. Lees meer over het verrekenbeding bij een scheiding.

Vragen of een afspraak maken?

Bij de Scheidingsplanner weten we precies hoe het werkt bij een scheiding met huwelijkse voorwaarden. We maken allereerst inzichtelijk wat er te verdelen is. We kijken naar de eigen woning, uw pensioen, eventueel de onderneming, we berekenen de alimentatie en niet onbelangrijk… we brengen ook alle fiscale gevolgen voor u in kaart. Vervolgens maken we duidelijk of er sprake is van eventuele wederzijdse vorderingen. Hierdoor zorgen wij ervoor dat uiteindelijk alles correct onderling verrekend wordt en u achteraf niet voor verrassingen kom te staan. Meer weten? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Terug naar boven