Het huwelijksgoederenregime & scheiden met een eigen bedrijf

Gepubliceerd op 22-05-2024 door de Scheidingsplanner

Invloed huwelijksgoederenregime op verdeling bedrijf bij scheiding

Of en hoe (de waarde van) jouw eigen bedrijf bij de scheiding moet worden verdeeld, wordt in eerste instantie bepaald door jullie huwelijksgoederenregime. Het huwelijksgoederenregime betreft de regels die gelden voor onder meer de bezittingen en schulden tussen partners die getrouwd zijn of die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. We leggen je hier graag uit hoe de verdeling van je bedrijf werkt bij de verschillende huwelijksgoederenregimes.

Beperkte) gemeenschap van goederen

Tot 1 januari 2018 kenden we alleen een algehele gemeenschap van goederen. Ben jij voor deze datum getrouwd, dan is het vermogen van beide partners, zoals een eigen bedrijf, gemeenschappelijk goed. Heb je verder geen voorwaarden opgesteld voor je eigen zaak, dan moeten jullie de waarde van de onderneming eerlijk met elkaar verdelen. Een erfenis of schenking met privé-clausule valt overigens niet onder de algehele gemeenschap van goederen.

Sinds 1 januari 2018 bestaat er door een wetswijziging nog een andere vorm: een beperkte gemeenschap van goederen. Huwelijken die na deze datum zijn gesloten vallen automatisch onder de beperkte gemeenschap van goederen. Bij deze vorm gelden er andere regels voor het verdelen van je bedrijf bij een scheiding. Daarbij is het vooral belangrijk of jij voor of na jouw huwelijk met je bedrijf bent gestart.

Basisregels beperkte gemeenschap van goederen

Dit zijn in hoofdlijnen de basisregels bij een beperkte gemeenschap van goederen (zolang er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld):

  • Bedrijf opgericht vóór aangaan huwelijk: het bedrijf valt buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Er bestaat wel een regeling voor een vergoeding aangaande de kennis en arbeid die een ex-partner in de onderneming heeft gestoken als dit niet tijdens het huwelijk op een andere manier is verrekend.
  • Bedrijf opgericht na aangaan huwelijk: het vermogen van het bedrijf valt volledig binnen de beperkte gemeenschap van goederen. Het wordt dus als gemeenschappelijk bezit gezien, waardoor je de waarde met elkaar moet verdelen.
  • Vermogen opgebouwd ná trouwdatum: bij een beperkte gemeenschap van goederen heeft jouw ex-partner recht op een deel van het vermogen dat in het bedrijf is opgebouwd vanaf het moment dat jullie trouwden.

Je kunt trouwens na je trouwdatum alsnog huwelijkse voorwaarden laten opstellen als jullie situatie daarom vraagt.

Huwelijkse voorwaarden bij scheiden met een onderneming

Getrouwd op huwelijkse voorwaarden

De meeste ondernemers zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd. In de huwelijkse voorwaarden zijn de afspraken vastgelegd over de verdeling van inkomen en het vermogen van je eigen bedrijf bij een eventuele scheiding. Meestal worden de huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk bij een notaris opgesteld. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat het opstellen van huwelijkse voorwaarden na het huwelijk alsnog verstandig is. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een onderneming, grote erfenissen of een andere grote verandering in de financiële situatie van een partner. Wel moeten dan gezamenlijke investeringen verdeeld worden in een akte van verdeling.

Het verrekenbeding bij huwelijkse voorwaarden

Vaak wordt er een verrekenbeding bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden opgenomen. Met dit verrekenbeding blijven tijdens het huwelijk de vermogens wel gescheiden, het inkomen uit de onderneming moet echter wel verrekend worden. We kennen de volgende verrekenbedingen:

  • Periodiek verrekenbeding
  • Finaal verrekenbeding

Als er geen verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen, noemen we dit ‘koude uitsluiting’. Beide partners kunnen in deze situatie geen enkele aanspraak maken op elkaars inkomen en vermogen. Er hoeft dan ook niks verrekend te worden.

In het artikel ‘Het verrekenbeding bij een scheiding’ vind je meer uitleg over dit onderwerp.

Geregistreerd partnerschap

Als jullie vóór 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan zonder partnerschapsvoorwaarden, dan is er sprake van een partnerschap in een algehele gemeenschap van goederen. Een geregistreerd partnerschap dat is aangegaan ná deze datum leidt tot partnerschap in een beperkte gemeenschap van goederen. Voor de verdeling van het vermogen van het eigen bedrijf kunnen jullie bovenstaande basisregels aanhouden.

Hebben jullie een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden? Dan zijn die specifieke voorwaarden die jullie hebben opgesteld het uitgangspunt bij een eventuele scheiding. Jullie situatie is min of meer gelijk aan een huwelijk met huwelijkse voorwaarden.

Onze ondernemersdesk: iedereen verder, ook de onderneming!

Onze ondernemersdesk is gericht op een nieuwe toekomst voor alle betrokken partijen: jij als ondernemer, je ex-partner en jullie eventuele kinderen. Wij kijken bij de berekeningen naar alle relevante zaken, zoals de bezittingen, de (jaar)cijfers, de schulden, het toekomstperspectief, enzovoort en kunnen voor jou de juridische, financiële en fiscale kaders inzichtelijk maken, zodat jij en je ex-partner weloverwogen keuzes kunnen maken. Maak gerust een vrijblijvende afspraak!

Terug naar boven