Hoe zit het met de schulden?

Scheiden en de schulden

Scheiden met schulden is, net als bij alle andere financiële zaken, vaak een lastige klus. Er ontstaan meestal veel vragen over hoe de schulden verdeeld moeten worden. Wat zijn de opties, eventuele fiscale consequenties en wanneer stopt de aansprakelijkheid? Daarnaast is het belangrijk dat de afspraken goed meegenomen worden in het echtscheidingsconvenant en afgestemd worden met de schuldeisers. Begeleiding door een deskundig financieel adviseur in echtscheiding is beslist aan te raden om verrassingen achteraf te voorkomen.

Aan welke schulden moet ik bij de scheiding denken?

Schulden zijn er in allerlei soorten en maten. De meest voorkomende schulden/leningen zijn:

  • Mogelijke onderwaarde van de koopwoning
  • Hypotheekschuld van een koopwoning
  • Levensverzekeringen met een afkoopwaarde
  • Persoonlijke lening
  • Doorlopend krediet
  • Kopen op afbetaling of op betaling achteraf
  • Leasecontracten
  • Creditcard schuld
  • Studieschuld
  • Negatief banksaldo

Om tot een goede verdeling te kunnen komen, moet u eerst al uw schulden in kaart brengen. Noteer alle gegevens van de schuld, zoals de hoogte van de schuld, datum aangaan en looptijd van de schuld, betalingstermijnen en de maandelijkse aflossing en het rentepercentage. Ook is het belangrijk om te weten of de schulden voor of tijdens het huwelijk zijn ontstaan.

Gemeenschappelijke schulden na echtscheiding

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan bent u beiden hoofdelijk aansprakelijk voor alle gemeenschappelijke schulden die u tijdens het huwelijk bent aangegaan. Dit geldt ook voor schulden bij de scheiding die maar op één naam staan. Bovendien tellen voorhuwelijkse schulden ook mee in de gemeenschappelijke schulden, tenzij u na 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen bent getrouwd. In deze situatie blijven de schulden die u voor het huwelijk bent aangegaan privé.

Schulden splitsen na scheiding

De gemeenschappelijke schulden kunt u in principe tussen u beiden splitsen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de helft van de schulden te blijven betalen door uw bijdrage naar uw ex-partner over te maken die vervolgens de schuld afbetaalt. U kunt ook bij de schuldeiser proberen de lening te laten splitsen in twee aparte leningen waar u als individu aansprakelijk voor bent. Andere afspraken maken kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld dat een partner met een hoger inkomen een groter deel van de schuld op zich neemt. Maar let op: een ongelijke splitsing van de gemeenschappelijke schulden kan fiscale gevolgen hebben. De belastingdienst kan dit als een schenking zien, waardoor één van beiden wellicht schenkingsrecht moet betalen. Laat u dus goed adviseren over wat voor u de beste optie is om de schulden te splitsen, ook met het oog op de aansprakelijkheid na de scheiding.

Persoonlijke tip van uw Scheidingsplanner

Leg in het echtscheidingsconvenant goed vast hoe u de schulden samen splitst. Stem de afspraken over wie de schulden na de scheiding betaalt ook goed af met de schuldeisers. Neem de gemaakte afspraken met de kredietverstrekker ook in het convenant op. Schuldeisers kunnen anders namelijk, ondanks de afgesproken splitsing, na de echtscheiding alsnog bij u de stoep staan, als uw ex-partner zijn of haar deel van de schuld niet voldoet.

Scheidingsplanner Edwin Zeegers

Kan ik scheiden en de schulden op mij nemen?

Afhankelijk van het soort lening, kunt u proberen de schuld op u te nemen na de scheiding. In de praktijk wordt dan meestal de bestaande lening overgesloten naar een nieuwe lening op uw naam. Uiteraard moet u voldoende inkomen hebben om de schuld in zijn geheel te kunnen overnemen en de kredietverstrekker moet hiermee instemmen. Ook moeten eventuele fiscale gevolgen in kaart gebracht worden.

Schulden maken tijdens de scheiding

Zolang het echtscheidingsverzoek nog niet is ingediend bij de rechtbank, vallen nieuwe schulden die tijdens de scheidingsperiode worden aangegaan in de gemeenschap van goederen. Neem deze nieuwe schulden ook mee in het echtscheidingsconvenant en stem ook hier de afspraken met de schuldeisers af.

Aansprakelijkheid schulden na echtscheiding, hoe zit het?

Na de scheiding bent u niet meer aansprakelijk voor nieuwe schulden die uw ex-partner dan maakt. Maar let op: na de scheiding kunt u nog wel aansprakelijk zijn voor de schulden die uw ex-partner tijdens het huwelijk heeft gemaakt. Ook al heeft u deze schulden eerlijk verdeeld. Dus nogmaals: leg in het (echt)scheidingsconvenant niet alleen vast wie welke schulden na de scheiding betaalt, maar dat ook de betreffende schuldeisers akkoord zijn gegaan met deze onderlinge afspraak.

Zo voorkomt u dat u alsnog aansprakelijk bent als uw ex-partner zijn/haar schuld niet nakomt. Want als de schuldeisers niet akkoord gaan met uw onderlinge afspraken, dan kan het zijn dat zij u uiteindelijk toch dwingen om de schuld te voldoen die u onderling aan de andere partner heeft toebedeeld. U krijgt daardoor wel een vordering op uw ex-partner. Het is dan alleen wel de vraag wanneer die vordering zal worden ingelost.

Scheiden en schulden bij de Scheidingsplanner

Zonder financiële verrassingen uw scheiding en schulden regelen? Samen met de Scheidingsplanner kunt u tot een meest faire en acceptabele verdeling komen van uw gemeenschappelijke schulden. Wij nemen alle relevante juridische, financiële en fiscale aspecten met u door, zodat u goed geïnformeerd een juiste keuze over een passende verdeling van uw schulden kunt maken.

Gratis scheidingsboekje

Wilt u weten wat er allemaal bij een scheiding komt kijken? Vraag dan ons digitale scheidingsboekje 'Een nieuwe start' aan. In dit boekje vertellen wij u alles wat u moet weten over de zaken die geregeld moeten worden en de keuzes die u kunt maken.

Vraag hier uw gratis exemplaar aan
Terug naar boven