Verdeling van de levensverzekering

Gepubliceerd op 05-08-2016 door de Scheidingsplanner

Hoe verdeel je de levensverzekering bij de scheiding?

Dit artikel heeft met name betrekking op levensverzekering met daarin ook waarde-opbouw. Je kunt zo'n levensverzekering aan één van beiden toedelen, waarbij de waarde verrekend moet worden met de andere partner. Maar er zijn ook andere mogelijkheden.

Inhoudsopgave

> Splitsen van een levensverzekering
> Afkopen van een levensverzekering
> Premievrij maken van de verzekering
> Begunstigde van de verzekering

Splitsen van een levensverzekering

Bij het splitsen van een levensverzekering met waarde-opbouw, verdeelt de verzekeraar de opgebouwde waarde en de premie die je gezamenlijk betaalde. Er ontstaan dan twee nieuwe polissen. Je kunt dan zelf beslissen of je jouw verzekering alsnog wilt afkopen of dat je de verzekering wilt laten doorlopen en het spaarpotje verder wilt vullen. Niet alle verzekeraars zijn overigens bereid om aan zo'n splitsing mee te werken. 

Afkopen van een levensverzekering

Heb je het geld van de levensverzekering nodig na de scheiding, dan kun je de verzekering afkopen. Je kunt de verzekeraar vragen wat de opgebouwde waarde van de verzekering is en deze waarde deel je dan met jouw ex-partner. Deze afkoop kan wel fiscale consequenties hebben, omdat je de verzekering eerder beëindigt. Wellicht moet je belasting betalen over een gedeelte van de afkoopwaarde.

Het komt voor dat de opgebouwde waarde van de verzekering tegenvalt. Zeker als de verzekering nog maar kort geleden is afgesloten. Dit komt doordat de verzekeraar in de eerste jaren van de verzekering een aanzienlijk deel van het spaarbedrag inhoudt als kosten. In de latere jaren zijn die kosten veel lager.

Premievrij maken van de verzekering

Het is ook mogelijk om de verzekering premievrij te maken. Je betaalt dan geen premie meer, maar de opgebouwde waarde blijft bij de verzekeraar tot het einde van de looptijd van de verzekering. Dit kan wel fiscale gevolgen hebben. Bijvoorbeeld dat op de einddatum de uitkering gedeeltelijk belast wordt.

Begunstigde van de verzekering

Mocht je de levensverzekering laten doorlopen, dan is het goed om te kijken wie de begunstigde van de verzekering is. De begunstigde is degene die de uitkering uit de polis ontvangt. Een scheiding kan aanleiding zijn om de begunstiging te veranderen. Anders zou wellicht jouw ex-partner de uitkering kunnen krijgen die plaatsvindt als jij voor de einddatum van de polis zou komen te overlijden.

Terug naar boven