Een geregistreerd partnerschap ontbinden

Het ontbinden van een geregistreerd partnerschap

Als jullie een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en jullie willen gaan scheiden, dan moeten jullie het geregistreerd partnerschap officieel ontbinden. Het ontbinden van een geregistreerd partnerschap verschilt in de meeste gevallen niet heel veel van het ontbinden van een huwelijk. Bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap krijgen jullie namelijk ook te maken met rechten, plichten en procedures. Wat komt er allemaal kijken bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap?

Gevolgen beëindigen geregistreerd partnerschap

Zoals gezegd verschillen de gevolgen van de ontbinding van een geregistreerd partnerschap niet veel van de ontbinding van een huwelijk. De gevolgen zijn onder meer afhankelijk van de vraag of jullie het partnerschap met of zonder partnerschapsvoorwaarden zijn aangegaan. Hebben jullie een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden? Dan zijn de gevolgen min of meer te vergelijken met het ontbinden van een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen. Het beëindigen van een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden komt nagenoeg overeen als het ontbinden van een huwelijk met huwelijkse voorwaarden en heeft dezelfde gevolgen

Financiële gevolgen ontbinden geregistreerd partnerschap

De wijze waarop jullie het geregistreerd partnerschap zijn aangegaan is dus bepalend voor de afspraken die jullie met elkaar gaan maken over bijvoorbeeld de financiën tijdens jullie scheiding. Denk hierbij aan:

De onduidelijkheid over je financiële toekomst zorgt bij een scheiding vaak voor veel onrust. Een scheiding brengt bovendien over het algemeen veel emoties met zich mee en dat maakt het maken van afspraken over financiële zaken vaak nog lastiger. Daarbij kunnen tegenstrijdige belangen voor veel discussie zorgen. De Scheidingsplanner is gespecialiseerd in financieel advies bij een scheiding. Wij brengen jullie financiële positie na de scheiding duidelijk in beeld, zodat jullie echt in staat zijn om vooruit te kijken.

Scheiden geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden

Scheiden geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden

Als jullie vóór 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan zonder partnerschapsvoorwaarden, dan is er sprake van een partnerschap in een algehele gemeenschap van goederen. Een geregistreerd partnerschap dat is aangegaan ná deze datum leidt tot partnerschap in een beperkte gemeenschap van goederen.

Wat de algemene regels zijn bij een scheiding bij een gemeenschap van goederen en hoe de regels ‘algeheel’ en ‘onbeperkt’ onderling verschillen kun je nalezen op ‘scheiden bij een gemeenschap van goederen’.

Scheiden geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden

Hebben jullie een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden? Dan zijn die specifieke voorwaarden die jullie hebben opgesteld het uitgangspunt bij een eventuele scheiding. Hierdoor lijkt de ontbinding van het geregistreerd partnerschap vaak een stuk makkelijker, maar de ervaring leert ons dat de destijds opgestelde partnerschapsvoorwaarden op het moment van scheiden veel vraagtekens oproepen. Hierover kun je meer lezen op ‘scheiden met huwelijkse voorwaarden’.

Persoonlijke tip van de Scheidingsplanner

 

Bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap is het belangrijk om te bepalen wat partijen eigenlijk hebben WILLEN afspreken. Vaak wijkt dat namelijk sterk af van wat de notaris juridisch in de partnerschapsvoorwaarden heeft vastgelegd.

Scheidingsplanner Frank van Boxtel

Alles in één keer goed geregeld.

Ruim 15 jaar ervaring met een hoge klantwaardering

Begeleiding op financieel, fiscaal en juridisch gebied

Met oog voor de emoties

Allesomvattend Scheidingsplan®

Snel inzicht in de financiële toekomst & woonwensen

Creatief en oplossingsgericht meedenken

Ervaringen

"Hele prettige begeleiding van het hele team. Onze vragen werden snel en deskundig beantwoord."

"Zeer meedenkend en zeer tevreden. Deskundig aanpak. Ik ben ontzettend goed door dit proces geholpen. Ik weet dat het zonder jullie niet zo vlot was verlopen. Fijn is dit proces niet, maar door jullie er goed doorheen gekomen."

Geregistreerd partnerschap ontbinden koophuis

Hebben jullie samen een koophuis? Dan spelen natuurlijk de eigen woonwensen een belangrijke rol in het nemen van de beslissingen ten aanzien van deze woning. Wil een van jullie beiden het koophuis overnemen of gaan jullie de woning verkopen? Hoe zit het dan met de hypotheek, overwaarde, restschuld en overdrachtsbelasting? En wat zijn de fiscale gevolgen van jullie beslissingen? Meer informatie over dit onderwerp vind je op 'De koopwoning bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap'.

Geregistreerd partnerschap ontbinden alimentatie

Ook na het ontbinden van een geregistreerd partnerschap blijven jullie wettelijk verplicht om financieel voor elkaar en voor jullie eventuele kinderen te zorgen. In een dergelijke situatie moeten jullie met elkaar afspraken gaan maken over de partner- en kinderalimentatie. Je leest hier meer over op 'Ontbinden geregistreerd partnerschap en alimentatie'

Hoe kan je een geregistreerd partnerschap beëindigen?

Zoals eerder gesteld verschilt het ontbinden van een geregistreerd partnerschap in de meeste gevallen niet heel veel van het ontbinden van een huwelijk. In grote lijnen doorlopen jullie dezelfde stappen. Ons ‘stappenplan scheiden’ geeft jullie inzicht in alles wat bij een scheiding komt kijken. Je kunt hier het stappenplan aanvragen.

Het grote verschil tussen het officieel het ontbinden van een geregistreerd partnerschap of van een huwelijk is gelegen in de stap of jullie verplicht zijn om het geregistreerd partnerschap te laten ontbinden via de rechter. Dit zijn de regels:

  • Jullie hebben geen minderjarige kinderen: jullie zijn niet verplicht om het geregistreerd partnerschap te laten ontbinden via de rechter. Zodra jullie het samen eens zijn over de gemaakte afspraken, dan kan er een verklaring worden opgesteld door een advocaat of notaris. De Scheidingsplanner verzorgt ook dit laatste kleine stukje van het gehele traject.
  • Jullie hebben minderjarige kinderen, waarvan jullie beiden partners juridisch de ouders zijn of waarover jullie gezamenlijk het gezag uitoefenen: in deze situatiemoet de ontbinding wel via de rechtbank verlopen. De Scheidingsplanner werkt samen met advocaten, zodat wij ook de aanvraag bij de rechtbank kunnen afronden.

Wat moeten jullie voor jullie kinderen regelen?

Willen jullie het geregistreerde partnerschap ontbinden en hebben jullie kinderen? Ga dan samen na welke zaken met hun welzijn te maken hebben. Besteed samen de nodige aandacht aan de zorg-/omgangsregeling. Kiezen jullie bijvoorbeeld voor co-ouderschap of past een andere zorgregeling misschien toch beter bij jullie situatie? Bij minderjarige kinderen moet het geregistreerde partnerschap overigens altijd via de rechtbank beëindigd worden. In deze situatie hebben jullie de wettelijke verplichting om een ouderschapsplan op te stellen. Dit ouderschapsplan wordt tegelijkertijd met jullie eigen scheidingsconvenant ingediend bij de rechter.

Geregistreerd partnerschap ontbinden en kinderen

Hoelang duurt het ontbinden van een geregistreerd partnerschap?

Net zoals bij een ‘gewone’ scheiding hangt de duur van de ontbinding van het partnerschap van verschillende factoren af. Kunnen jullie samen in goede harmonie afspraken maken of staan jullie voortdurend lijnrecht tegenover elkaar? Hoelang het duurt valt en staat in eerste instantie met de manier hoe jullie met elkaar blijven omgaan. Wellicht nemen jullie over bepaalde zaken verschillende standpunten in, wat kan leiden tot bepaalde discussies.

De complexiteit van een scheiding en de gehele specifieke (financiële) situatie spelen beiden ook een rol in de duur van de ontbinding. Welke financiële zaken moeten er bijvoorbeeld allemaal afgewikkeld worden? Het verdelen van het aanwezige financiële vermogen moet in ieder geval zorgvuldig gebeuren om verrassingen achteraf te voorkomen.

Geregistreerd partnerschap ontbinden, wat zijn de kosten?

Ook de kosten van de beëindiging van het geregistreerd partnerschap zijn van diverse factoren afhankelijk. Een eenduidig antwoord kan dus helaas niet worden gegeven. De belangrijkste factor is ook hier de gegeven specifieke situatie. Zijn jullie nog ‘on speaking terms’ met elkaar of lukt het niet meer om met elkaar aan tafel te zitten? Daarnaast speelt de complexiteit van de scheiding ook een belangrijke rol. In het artikel ‘Wat kost een scheiding?’ vinden jullie meer informatie over dit onderwerp. Het artikel is gebaseerd op een ‘gewone’ scheiding, maar kan ook als uitgangspunt worden gebruikt voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap.

Eenzijdig ontbinden geregistreerd partnerschap

Wij adviseren jullie om allereerst te proberen samen het traject in te gaan. Mediation bevordert namelijk onder meer de onderlinge communicatie en het proces. Zo duurt de scheiding minder lang en brengt het minder kosten met zich mee.
We begrijpen echter dat het helaas niet altijd mogelijk is om het scheidingstraject samen met je aanstaande ex-partner te doorlopen. Het eenzijdig ontbinden geregistreerd partnerschap kan dan een optie voor jou zijn. Het werkt hetzelfde als eenzijdig scheiden, je leest er mee over op deze pagina: Eenzijdig scheiden.

Geregistreerd partnerschap ontbinden zonder advocaat

Je kunt heel goed jouw geregistreerd partnerschap zonder advocaat regelen. Ons grote voordeel ten opzichte van advocaten is dat wij naast juridische kennis ook financiële en fiscale kennis in huis hebben. Hierdoor kunnen wij je op alle fronten goed adviseren. We brengen jouw financiële toekomst volledig in kaart en denken creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen. Daarnaast werken wij met advocaten en notarissen samen, zodat wij het gehele traject voor jou kunnen verzorgen.

Geregistreerd partnerschap ontbinden gemeente

Nadat de verklaring tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap is opgesteld door een advocaat of notaris, moet de verklaring worden ingediend bij de gemeente waar het partnerschap is geregistreerd. Net als het opstellen van de verklaring verzorgt de Scheidingsplanner ook dit laatste stukje voor jullie.

Onze hulp bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap

Bij een scheiding spelen de financiën een even belangrijke rol als de juridische rechten en plichten. Je kunt pas echt vooruitkijken als je inzicht in je financiële toekomst hebt. In onze totaaloplossing combineren wij financieel, fiscaal en juridisch advies. Al onze scheidingsadviseurs zijn financiële experts en weten precies hoe het werkt met het huis, de hypotheek, de alimentatie, het bedrijf, noem maar op. Wij zijn van de laatste wet- en regelgeving op de hoogte, weten hoe het zit met de fiscale gevolgen en kijken tevens naar de lange termijn.

Allesomvattend financieel advies

Je kunt bij ons dus totaal omvattend financieel advies bij jouw scheiding verwachten. Geen losse eindjes en geen verrassingen achteraf. Bovendien verwoorden wij de financiële complexiteit van jouw scheiding in begrijpelijke taal. Wij maken samen met jou zulke duidelijke en transparante afspraken dat je echt in staat bent om vooruit te kijken. Zo weet je snel waar je na de scheiding precies aan toe bent. Wij kunnen je op basis van mediation begeleiden of - als dat echt niet lukt - eenzijdig/alleen bijstaan.

Mediation bij een scheiding

Mediation

Wij helpen jullie bij voorkeur op basis van mediation. Onze mediators begeleiden de gesprekken en houden de onderlinge communicatie op gang. Tijdens de mediation zorgen zij ervoor dat je samen duurzame afspraken maakt, die draagvlak hebben voor de toekomst. Wij denken altijd creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat je tot overeenstemming kunt komen.

Bij de Scheidingsplanner is de mediator en financieel adviseur dezelfde persoon. Hierdoor weten wij heel snel of bepaalde wensen ook echt financieel haalbaar zijn. Deze aanpak zorgt voor een kostenbesparende en vlotte afwikkeling van jouw scheiding.

Eenzijdig scheiden

Lukt het om bepaalde redenen niet om samen aan tafel afspraken te maken? Wij kunnen je ook helpen bij een eenzijdige scheiding. Wij zijn dan jouw vertrouwenspersoon en behartigen jouw belangen. We proberen wel om er in goed overleg met de andere partij samen uit te komen om langdurige procedures zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard brengen wij bij een eenzijdige scheiding ook jouw financiële toekomst volledig in kaart. Ook in dit traject denken wij creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat je tot overeenstemming kunt komen.

Onze hulp bij een eenzijdige scheiding

Vrijblijvend kennismaken

Een scheidingstraject is een vertrouwenstraject. Vertrouwen geven en krijgen begint met persoonlijk kennismaken, iets van de Scheidingsplanner graag met jou doet. Ons vrijblijvend kennismakingsgesprek geeft jou de gelegenheid om jouw verhaal te vertellen en jouw vragen te stellen. Wij nemen de tijd om jouw situatie te inventariseren en jouw vragen te beantwoorden. Ook geven we je meer inzicht in onze werkwijze. Maak gerust een afspraak, wij nemen de kosten voor onze rekening.

Gratis scheidingsboekje 

Wil je meer inzicht in wat er allemaal bij jouw scheiding komt kijken? Vraag dan ons gratis scheidingsboekje aan. Je verkrijgt kennis rondom het scheidingsproces, de zaken die moeten worden geregeld en de keuzes die je daarbij kunt maken.

Terug naar boven