Scheiden zonder advocaat

Scheiden tijdens de lockdown: persoonlijk bij een vestiging, online via videobellen of andere opties

Is scheiden zonder een advocaat mogelijk?

Veel mensen vragen zich af of scheiden zonder een advocaat mogelijk is. Het antwoord is ja en nee. Als u gaat scheiden, dan moet u een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Alleen een advocaat kan uw scheiding aanvragen bij de rechtbank, dit is wettelijk zo geregeld. U kunt echter wel scheiden zonder een advocaat op het moment dat u voor een scheidingsbemiddelaar kiest die ook dit laatste kleine stukje van het gehele traject voor u uit handen neemt. U kunt uw echtscheiding dan aanvragen zonder een advocaat in te schakelen. Veel mediators en scheidingsbemiddelaars – zoals de Scheidingsplanner – werken samen met advocaten, zodat ook de aanvraag bij de rechtbank door hun afgerond kan worden. Zodoende kunt u uw scheiding aanvragen zonder met een advocaat of een rechter in contact te moeten komen.

Tip: twijfelt u tussen een mediator, advocaat of de Scheidingsplanner? Doe dan de scheiden met of zonder advocaat test.

Kunnen samenwoners uit elkaar gaan zonder advocaat?

Voor samenwoners die uit elkaar gaan zijn de rechten en plichten niet vastgelegd in de wet, behalve dat men voor minderjarige kinderen een ouderschapsplan moet opstellen. Dit betekent dat u geen verzoek bij de rechtbank hoeft in te dienen. U kunt als samenwoners dus zonder advocaat of rechter uit elkaar gaan. Het maakt hierbij niet uit of u wel of geen samenlevingscontract heeft. Uit elkaar gaan bij samenwonen betekent echter wel bijna net zoveel zaken regelen als bij een huwelijk. Om alle zaken goed met elkaar af te wikkelen, kan het verstandig zijn om u te laten begeleiden door een scheidingsadviseur. De Scheidingsplanner kan u op dit vlak uitstekend helpen.

Is scheiden van tafel en bed zonder advocaat mogelijk?

Scheiden van tafel en bed komt tegenwoordig niet heel veel meer voor. Toch kunnen mensen redenen hebben om voor deze vorm van scheiden te kiezen. De echtscheidingsprocedure bij scheiden van tafel en bed is vrijwel gelijk aan de procedure voor een officiële scheiding. U zult dus ook de stap naar de rechter moeten zetten. Hierdoor is scheiden van tafel en bed zonder advocaat in principe niet mogelijk. Bij scheiden van tafel en bed moet u echter ook (financiële) afspraken met elkaar maken en een echtscheidingsconvenant laten opstellen. Ook moeten de afspraken voor uw minderjarige kinderen in een ouderschapsplan vastgelegd worden. U doet er hierdoor goed aan om een scheidingsadviseur uw scheiding van tafel en bed te laten regelen. Bij de Scheidingsplanner is de juridische afwikkeling altijd inbegrepen. Wij zorgen dan ook voor de advocaat en de gang naar de rechtbank.

Hoe zit het met het wetsvoorstel voor het scheiden zonder advocaat?

In 2014 is er een wetsvoorstel ingediend om scheiden zonder advocaat of rechter mogelijk te maken. Gehuwden of geregistreerde partners zonder kinderen of met meerderjarige kinderen konden zodoende een echtscheiding aanvragen zonder advocaat of rechter. Stellen met minderjarige kinderen waren uitgesloten van dit wetsvoorstel. In 2017 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel na de nodige kritiek ingetrokken. Het wetsvoorstel is daardoor definitief van de baan en is scheiden zonder advocaat of rechter vooralsnog niet mogelijk.

Hoe kun je de scheiding regelen zonder advocaat?

Door een mediator of scheidingsbemiddelaar in te schakelen die het totale scheidingstraject voor u regelt. Zij nemen namelijk ook de juridische afwikkeling voor hun rekening, zodat u uw scheiding kunt regelen zonder een advocaat aan tafel. U wordt begeleid in het maken van afspraken, er wordt voor u een echtscheidingsconvenant opgesteld en voor de kinderen worden de afspraken in een ouderschapsplan vastgelegd.

Waarom scheiden zonder advocaat of mediator?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten eerst de onderlinge verschillen voor u duidelijk zijn. Wat doet een advocaat of mediator nu precies voor u? In hoofdlijnen handelt een advocaat uw scheiding voornamelijk juridisch af. Of u gezamenlijk een advocaat of ieder een eigen advocaat inschakelt, maakt nog wel een wereld van verschil in de aanpak van uw scheiding. Het doel van een mediator is voornamelijk gezamenlijk tot afspraken komen, met als uitgangspunt het oplossen van conflicten. Een mediator geeft hierbij nauwelijks tot geen advies of sturing. Gedegen financieel en fiscaal advies is in de regel bij een mediator of advocaat niet mogelijk.

Verschillen advocaat, mediator en Scheidingsplanner

Bent u juist op zoek naar een allesomvattende aanpak? Dan bent u bij de Scheidingsplanner aan het juiste adres. Wij bieden begeleiding op juridisch, financieel en fiscaal gebied. Ook gaan we advies, sturing en emotionele ondersteuning niet uit de weg. De belangrijkste verschillen tussen de aanpak van een advocaat, mediator en de Scheidingsplanner hebben wij voor u hieronder inzichtelijk gemaakt.

Persoonlijke tip van uw Scheidingsplanner

Scheiden zonder advocaat is voor u de beste optie als u alles in eigen hand wilt houden en als er ruimte is om samen maatwerk oplossingen te zoeken die duurzaam zijn. Het bevordert tevens het behouden van een goede relatie na de scheiding door een zorgvuldige afwikkeling van alle aspecten die bij een scheiding spelen. Tot slot bespaart het scheiden zonder advocaat u tijd en kosten.

Scheidingsplanner Gerard Heijnen

Scheiden met een eigen advocaat

 • Eenzijdig (alleen) scheiden, zonder onderling overleg
 • Door middel van een voorstel aan de partner of via een gerechtelijke procedure tot afspraken komen
 • Maximaal vechten voor uw belangen in de rechtszaal
 • Neemt u mee in het juridische doolhof

Scheiden met een gezamenlijke advocaat

 • Samen scheiden, met overleg onder begeleiding
 • Gezamenlijk tot afspraken komen, met als uitgangspunt rechten/plichten en de scheiding zelf
 • Maakt juridische gevolgen inzichtelijk
 • Juridische afhandeling van de echtscheiding

Scheiden met een mediator

 • Samen scheiden, met overleg onder begeleiding
 • Brengt het acceptatieproces op gang
 • Duurzame afspraken, die draagvlak hebben voor de toekomst
 • Zorgen dat u ‘on speaking terms’ blijft
 • Juridische afhandeling van de echtscheiding

Scheiden bij de Scheidingsplanner

 • Samen scheiden op basis van mediation of eenzijdig (alleen) scheiden
 • Brengt het acceptatieproces op gang
 • Geeft sturing en advies
 • Zorgt dat u ‘on speaking terms’ blijft
 • Juridische afhandeling van de echtscheiding
 • Werkt alle financiële en fiscale vraagstukken uit
 • Maakt nieuwe financiële toekomst inzichtelijk met duurzame afspraken

Bent u benieuwd naar alle onderlinge verschillen? Download dan hier het overzicht of doe de test om te kijken welke professional u het beste van dienst kan zijn.

 

Vragen of een afspraak maken?

Een scheiding draait vooral om de emoties, de financiële gevolgen en de belangen van de kinderen. U heeft een heel leven samen opgebouwd, misschien een huis gekocht, vermogen en pensioen opgebouwd en kinderen gekregen. Dit alles moet ontvlochten worden en u moet hierover afspraken gaan maken. En die afspraken gaan de komende jaren van uw leven bepalen. Vergeet hierbij niet dat de financiën voor 80% uw nieuwe toekomst bepalen.

Bij de Scheidingsplanner gaan we stappen verder dan alleen het juridisch afwikkelen van uw scheiding. De emoties en de financiën spelen bij ons in het scheidingstraject een belangrijke rol. We werken alle financiële vraagstukken uit, zodat u inzicht krijgt in uw nieuwe financiële toekomst. Deze aanpak schept duidelijkheid en rust in deze vaak hectische periode van uw leven. Meer weten? Maak gerust een vrijblijvende afspraak.

Terug naar boven