Scheiden in (beperkte) gemeenschap van goederen

Hoe werkt scheiden bij een gemeenschap van goederen?

Hoe jij je bezittingen en schulden bij je scheiding moet verdelen, wordt in eerste instantie bepaald door het huwelijksgoederenregime waarin je destijds getrouwd bent: in algehele gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Daarnaast kennen we sinds 1 januari 2018 door een wetswijziging nog een andere huwelijksvorm: een beperkte gemeenschap van goederen. Huwelijken die na deze datum zijn gesloten vallen automatisch onder de beperkte gemeenschap van goederen. Wat zijn de algemene regels bij een scheiding voor een algehele en een beperkte gemeenschap van goederen en hoe verschillen deze regels onderling?

Getrouwd in een algehele gemeenschap van goederen

Als je voor 1 januari 2018 getrouwd bent en niet voor huwelijkse voorwaarden hebt gekozen, dan ben je automatisch in een algehele gemeenschap van goederen getrouwd. In de basis komt dat hier op neer:

  • Alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden zijn van jou en jouw partner samen
  • Erfenissen en schenkingen vallen in de gemeenschap van goederen behalve als de overledene of de schenker anders heeft bepaald
  • Zogenoemde verknochte goederen en pensioenen die vallen onder de Wet verevening pensioenen bij echtscheiding vallen niet in de gemeenschap van goederen
  • Bij scheiding hebben jij en je partner de onverdeelde helft in de bezittingen en schulden die tot de gemeenschap van goederen behoren

Deze regels gelden ook als je voor 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden bent aangegaan.

Getrouwd in een beperkte gemeenschap van goederen

Bij een huwelijk na 1 januari 2018 ben je dus automatisch in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd, tenzij je via de notaris toch een algehele gemeenschap van goederen hebt vastgelegd of andere huwelijkse voorwaarden bent aangegaan. Onder de beperkte gemeenschap vallen onder meer:

  • Bezittingen en schulden die voor het huwelijk van jou en jouw partner samen waren
  • Bezittingen en schulden die jij en jouw partner tijdens het huwelijk verkrijgen

Bezittingen en schulden die erbuiten vallen zijn bijvoorbeeld:

  • Bezittingen en schulden die alleen van jou waren voor het huwelijk blijven alleen van jou
  • Erfenissen of schenkingen die je voor of tijdens het huwelijk krijgt, blijven van jou. De erflater of schenker kan wel in het testament bepalen dat jouw partner ook een deel krijgt

Het bovenstaande is ook van toepassing als je na 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden bent aangegaan.

Aandachtspunten bij een beperkte gemeenschap van goederen

Bij de scheiding moet je kunnen aantonen dat de bezittingen die buiten de gemeenschap van goederen zijn gevallen, van jou alleen zijn. Het is daarom verstandig om van belangrijke bezittingen bijvoorbeeld de aankoopnota te bewaren, maar ook het bewijs dat je deze bezitting hebt betaald uit vermogen dat van jou privé is.

Bij erfenissen of grote schenkingen is het verstandig het testament of de schenkingsakte te bewaren. Of andere documenten over de verdeling van de erfenis. Ook is het belangrijk om dit vermogen niet te vermengen met vermogen dat tot de gemeenschap van goederen behoort. Bijvoorbeeld door de schenking te storten op een en/of bankrekening. Kun je niet aantonen dat de bezittingen van jou zijn? Dan krijgt jouw ex-partner bij scheiding de helft van jouw bezittingen.

Deze aandachtspunten zijn ook van toepassing bij een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden.

Hoe zit het met scheiden in gemeenschap van goederen met een eigen bedrijf?

Een eigen onderneming valt in de algehele gemeenschap van goederen met uitzondering als de onderneming als een verknocht goed moet worden aangemerkt. Dat is slechts in heel specifieke situaties het geval. Bij de beperkte gemeenschap van goederen geldt dit in beginsel ook als je tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap de onderneming bent gestart. Bestond de eigen onderneming al voor het huwelijk of het geregistreerde partnerschap? Of is deze tijdens het huwelijk of het partnerschap verkregen uit erfenis of schenking of met geld dat niet tot de gemeenschap behoort? Dan blijft deze privé. Wel moet in dat geval ten bate van de gemeenschap een redelijke vergoeding komen voor de kennis, vaardigheden en arbeid van de ondernemer. Uit de wet komt niet naar voren hoe deze vergoeding moet worden bepaald. Dit kan tot discussies leiden.

En met het huis bij gemeenschap van goederen?

Als de eigen woning door de scheiding moet worden verkocht, delen bij de algehele gemeenschap beide partners de opbrengst. Bij de beperkte gemeenschap ligt dit anders: is het huis voor het huwelijk of het geregistreerde partnerschap door een van je of door jullie beiden gekocht of is het huis na het huwelijk of het partnerschap gekocht? Dit bepaalt of het huis wel of niet in de beperkte gemeenschap valt. Ook investeringen vanuit privévermogen door één of beide partners kunnen nog een rol spelen.

Als een van jullie beiden de wens heeft om in het eigen huis te blijven wonen, moet eerst worden nagegaan of dit financieel mogelijk is in het geval de woning tot de gemeenschap behoort. Dit betekent dat eerst het inkomen en vermogen na de scheiding inzichtelijk moet zijn, zodat bekeken kan worden of je de hypotheek van de woning kunt betalen. Als dit realiseerbaar is dan moet jij je ex-partner uitkopen en moet een eventuele onder- of overwaarde (verschil van de waarde van de woning ten opzichte van de hypotheekschuld en rekening houdend met eventuele spaarproducten gekoppeld aan de hypotheek) voor de helft met je partner verrekend worden. Met onze onafhankelijke hypotheekscan kunnen wij overigens snel inzichtelijk maken of jouw wens om in de woning te blijven wonen haalbaar is.

Vragen of een afspraak maken?

Bij de Scheidingsplanner is jouw scheiding in goede handen. Wij begeleiden jouw scheiding zowel juridisch als op financieel, fiscaal en emotioneel gebied. Het in kaart brengen van jouw financiële toekomst na de scheiding is een van onze grootste krachten. Hierdoor kunnen wij jou snel inzicht geven in alle financiële onderwerpen van jouw scheiding. En niet onbelangrijk... alle fiscale consequenties worden voor jou in kaart gebracht. Samen met jou maken wij een compleet en persoonlijk Scheidingsplan® voor jouw scheiding, zodat je verder kunt. Meer weten? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Terug naar boven