Scheiden in (beperkte) gemeenschap van goederen

Hoe werkt scheiden bij een gemeenschap van goederen?

Hoe jij je bezittingen en schulden bij je scheiding moet verdelen, wordt in eerste instantie bepaald door het huwelijksgoederenregime waarin je destijds getrouwd bent: in algehele gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Daarnaast kennen we sinds 1 januari 2018 door een wetswijziging nog een andere huwelijksvorm: een beperkte gemeenschap van goederen. Huwelijken die na deze datum zijn gesloten vallen automatisch onder de beperkte gemeenschap van goederen. Wat zijn de algemene regels bij een scheiding voor een algehele en een beperkte gemeenschap van goederen en hoe verschillen deze regels onderling?

Getrouwd in een algehele gemeenschap van goederen

Als je voor 1 januari 2018 getrouwd bent en niet voor huwelijkse voorwaarden hebt gekozen, dan ben je automatisch in een algehele gemeenschap van goederen getrouwd. In de basis komt dat hier op neer:

  • Alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden zijn van jou en jouw partner samen
  • Erfenissen en schenkingen vallen in de gemeenschap van goederen behalve als de overledene of de schenker anders heeft bepaald
  • Zogenoemde verknochte goederen en pensioenen die vallen onder de Wet verevening pensioenen bij echtscheiding vallen niet in de gemeenschap van goederen
  • Bij scheiding hebben jij en je partner de onverdeelde helft in de bezittingen en schulden die tot de gemeenschap van goederen behoren

Deze regels gelden ook als je voor 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden bent aangegaan.

Persoonlijke tip van de Scheidingsplanner

Scheidingsplanner Dymphie den HollanderZorg bij een scheiding te allen tijde voor goede begeleiding. Het kan bij een scheiding in (beperkte) gemeenschap van goederen best lastig zijn om jullie bezittingen, vermogen en investeringen vanuit privévermogen aan jullie eigen woning goed met elkaar te verdelen. Je kunt hierdoor achteraf voor fiscale verrassingen komen te staan. Laat je dus goed adviseren!

Scheidingsplanner Dymphie den Hollander

Getrouwd in een beperkte gemeenschap van goederen

Bij een huwelijk na 1 januari 2018 ben je dus automatisch in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd, tenzij je via de notaris toch een algehele gemeenschap van goederen hebt vastgelegd of andere huwelijkse voorwaarden bent aangegaan. Onder de beperkte gemeenschap vallen onder meer:

  • Bezittingen en schulden die voor het huwelijk van jou en jouw partner samen waren
  • Bezittingen en schulden die jij en jouw partner tijdens het huwelijk verkrijgen

Bezittingen en schulden die erbuiten vallen zijn bijvoorbeeld:

  • Bezittingen en schulden die alleen van jou waren voor het huwelijk blijven alleen van jou
  • Erfenissen of schenkingen die je voor of tijdens het huwelijk krijgt, blijven van jou. De erflater of schenker kan wel in het testament bepalen dat jouw partner ook een deel krijgt

Het bovenstaande is ook van toepassing als je na 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden bent aangegaan.

Aandachtspunten bij een beperkte gemeenschap van goederen

Scheiden en beperkte gemeenschap van goederen

Bij de scheiding moet je kunnen aantonen dat de bezittingen die buiten de gemeenschap van goederen zijn gevallen, van jou alleen zijn. Het is daarom verstandig om van belangrijke bezittingen bijvoorbeeld de aankoopnota te bewaren, maar ook het bewijs dat je deze bezitting hebt betaald uit vermogen dat van jou privé is.

Bij erfenissen of grote schenkingen is het verstandig het testament of de schenkingsakte te bewaren. Of andere documenten over de verdeling van de erfenis. Ook is het belangrijk om dit vermogen niet te vermengen met vermogen dat tot de gemeenschap van goederen behoort. Bijvoorbeeld door de schenking te storten op een en/of bankrekening. Kun je niet aantonen dat de bezittingen van jou zijn? Dan krijgt jouw ex-partner bij scheiding de helft van jouw bezittingen.

Scheiden gemeenschap van goederen eigen bedrijf

Een eigen onderneming valt in de algehele gemeenschap van goederen met uitzondering als de onderneming als een verknocht goed moet worden aangemerkt. Dat is slechts in heel specifieke situaties het geval. Bij de beperkte gemeenschap van goederen geldt dit in beginsel ook als je tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap de onderneming bent gestart. Bestond de eigen onderneming al voor het huwelijk of het geregistreerde partnerschap? Of is deze tijdens het huwelijk of het partnerschap verkregen uit erfenis of schenking of met geld dat niet tot de gemeenschap behoort? Dan blijft deze privé. Wel moet in dat geval ten bate van de gemeenschap een redelijke vergoeding komen voor de kennis, vaardigheden en arbeid van de ondernemer. Uit de wet komt niet naar voren hoe deze vergoeding moet worden bepaald. Dit kan tot discussies leiden, onze ondernemersdesk kan je hierover echter goed adviseren.

Alles in één keer goed geregeld.

Ruim 15 jaar ervaring met een hoge klantwaardering

Begeleiding op financieel, fiscaal en juridisch gebied

Met oog voor de emoties

Allesomvattend Scheidingsplan®

Snel inzicht in de financiële toekomst & woonwensen

Creatief en oplossingsgericht meedenken

Ervaringen

"Hele prettige begeleiding van het hele team. Onze vragen werden snel en deskundig beantwoord."

"Zeer meedenkend en zeer tevreden. Deskundig aanpak. Ik ben ontzettend goed door dit proces geholpen. Ik weet dat het zonder jullie niet zo vlot was verlopen. Fijn is dit proces niet, maar door jullie er goed doorheen gekomen."

Gemeenschap van goederen scheiding eigen huis

Als de eigen woningdoor de scheiding moet worden verkocht, delen bij de algehele gemeenschap beide partners de opbrengst. Bij de beperkte gemeenschap ligt dit anders: is het huis voor het huwelijk of het geregistreerde partnerschap door een van je of door jullie beiden gekocht of is het huis na het huwelijk of het partnerschap gekocht? Dit bepaalt of het huis wel of niet in de beperkte gemeenschap valt. Ook investeringen vanuit privévermogen door één of beide partners kunnen nog een rol spelen.

Als een van jullie beiden de wens heeft om in het eigen huis te blijven wonen, moet eerst worden nagegaan of dit financieel mogelijk is in het geval de woning tot de gemeenschap behoort. Dit betekent dat eerst het inkomen en vermogen na de scheiding inzichtelijk moet zijn, zodat bekeken kan worden of je de hypotheek van de woning kunt betalen. Als dit realiseerbaar is dan moet jij je ex-partner uitkopen en moet een eventuele onder- of overwaarde (verschil van de waarde van de woning ten opzichte van de hypotheekschuld en rekening houdend met eventuele spaarproducten gekoppeld aan de hypotheek) voor de helft met je partner verrekend worden. Met onze onafhankelijke hypotheekscan kunnen wij overigens snel inzichtelijk maken of jouw wens om in de woning te blijven wonen haalbaar is.

Pensioen bij scheiding gemeenschap van goederen

Het verdelen van het pensioen bij een scheiding in gemeenschap van goederen is in de wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) geregeld. In deze wet staat dat je recht hebt op de helft van het ouderdomspensioen van jouw ex-partner en andersom indien het pensioen is opgebouwd in huwelijkse periode. Het is wel mogelijk om van deze wet af te wijken, door samen andere afspraken te maken en deze vast te leggen in het scheidingsconvenant. Daarnaast heb je na de scheiding recht op een bijzonder partnerpensioen voor zover het is opgebouwd tot het moment van scheiding. Meer informatie vind je op ‘Pensioen bij scheiding’.

Scheiden gemeenschap van goederen alimentatie

Na de scheiding blijven jullie verplicht om financieel voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Partner- en kinderalimentatie zijn namelijk vastgelegd in de wet. Op grond van de wet ben je dus verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van jouw ex-partner als hij/zij niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Voor jullie kinderen zijn jullie beiden, naar draagkracht, onderhoudsplichtig. Meer uitleg over dit onderwerp vind je hier: Scheiden en alimentatie.

Financieel advies bij jouw scheiding

Bij een scheiding spelen de financiën een even belangrijke rol als de juridische rechten en plichten. Je kunt pas echt vooruitkijken als je inzicht in je financiële toekomst hebt. In onze totaaloplossing combineren wij financieel, fiscaal en juridisch advies. Al onze scheidingsadviseurs zijn financiële experts en weten precies hoe het werkt met het huis, de hypotheek, de alimentatie, het bedrijf, noem maar op. Wij zijn van de laatste wet- en regelgeving op de hoogte, weten hoe het zit met de fiscale gevolgen en kijken tevens naar de lange termijn.

Je kunt bij ons dus totaal omvattend financieel advies bij jouw scheiding verwachten. Geen losse eindjes en geen verrassingen achteraf. Bovendien verwoorden wij de financiële complexiteit van jouw scheiding in begrijpelijke taal. Wij maken samen met jou zulke duidelijke en transparante afspraken dat je echt in staat bent om vooruit te kijken. Zo weet je snel waar je na de scheiding precies aan toe bent. Wij kunnen je op basis van mediation begeleiden of - als dat echt niet lukt - eenzijdig/alleen bijstaan.

Mediation bij een scheiding

Mediation

Wij helpen jullie bij voorkeur op basis van mediation. Onze mediators begeleiden de gesprekken en houden de onderlinge communicatie op gang. Tijdens de mediation zorgen zij ervoor dat je samen duurzame afspraken maakt, die draagvlak hebben voor de toekomst. Wij denken altijd creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat je tot overeenstemming kunt komen.

Bij de Scheidingsplanner is de mediator en financieel adviseur dezelfde persoon. Hierdoor weten wij heel snel of bepaalde wensen ook echt financieel haalbaar zijn. Deze aanpak zorgt voor een kostenbesparende en vlotte afwikkeling van jouw scheiding.

Eenzijdig scheiden

Lukt het om bepaalde redenen niet om samen aan tafel afspraken te maken? Wij kunnen je ook helpen bij een eenzijdige scheiding. Wij zijn dan jouw vertrouwenspersoon en behartigen jouw belangen. We proberen wel om er in goed overleg met de andere partij samen uit te komen om langdurige procedures zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard brengen wij bij een eenzijdige scheiding ook jouw financiële toekomst volledig in kaart. Ook in dit traject denken wij creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat je tot overeenstemming kunt komen.

Onze hulp bij een eenzijdige scheiding

Vrijblijvend kennismaken

Een scheidingstraject is een vertrouwenstraject. Vertrouwen geven en krijgen begint met persoonlijk kennismaken, iets van de Scheidingsplanner graag met jou doet. Ons vrijblijvend kennismakingsgesprek geeft jou de gelegenheid om jouw verhaal te vertellen en jouw vragen te stellen. Wij nemen de tijd om jouw situatie te inventariseren en jouw vragen te beantwoorden. Ook geven we je meer inzicht in onze werkwijze. Maak gerust een afspraak, wij nemen de kosten voor onze rekening.

Gratis scheidingsboekje 

Wil je meer inzicht in wat er allemaal bij jouw scheiding komt kijken? Vraag dan ons gratis scheidingsboekje aan. Je verkrijgt kennis rondom het scheidingsproces, de zaken die moeten worden geregeld en de keuzes die je daarbij kunt maken.

Terug naar boven