De onderneming in de scheiding

Scheiden als ondernemer

Als u gaat scheiden als ondernemer, dan krijgt u er zowat een extra onderneming bij. Immers, als ondernemer komen er nog veel meer zaken op u af dan bij een ‘gewone’ scheiding. Naast het maken van afspraken over de basisonderwerpen zoals de woning, kinderen en alimentatie, moet voor uw bedrijf ook alles in goede banen geleid gaan worden. U wilt tenslotte niet dat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar gaat komen door uw scheiding. En in de tussentijd moet u ook nog blijven ondernemen. Hoe zorgt u ervoor dat uw onderneming ook na de scheiding goed blijft draaien?

Wat zijn de startpunten bij scheiden met een eigen bedrijf?

Om te bekijken wat er met uw bedrijf gebeurt tijdens en na de scheiding zijn een aantal zaken van belang. We starten dan ook met het in kaart brengen van uw situatie:

 • Wat voor soort onderneming heeft u: een eenmanszaak, vof of een bv?
 • Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd of heeft u huwelijkse voorwaarden?
 • Is het bedrijf van u samen? Zo ja, wilt u het bedrijf samen voortzetten of juist niet?
 • Eén van u is eigenaar, maar uw ex-partner heeft misschien meegewerkt in het bedrijf? Of is wellicht aandeelhouder?

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd?

Bent u als ondernemer in algehele gemeenschap van goederen getrouwd, dan is het bedrijf onderdeel van het te splitsen vermogen. Vaak komt het erop neer dat een van beide partners wordt uitgekocht. Dit is ook het geval als u een geregistreerd partnerschap hebt zonder voorwaarden.

Of heeft u huwelijkse voorwaarden?

Als er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, is het zaak goed te kijken wat hierin is opgenomen over de verdeling van de onderneming. Ook is het van belang of er een verrekenbeding is opgesteld. Hierin is opgenomen dat u aan het einde van ieder kalenderjaar met elkaar moet verrekenen wat u verdiend heeft. Probleem is echter dat er vaak niet jaarlijks met elkaar verrekend is, dit leidt dan achteraf meestal tot problemen.

Hoe zit het met de waarde van uw bedrijf bij de scheiding?

Allereerst moet worden vastgesteld of de waarde van de onderneming onder het te verdelen/verrekenen vermogen valt. Indien dit het geval is, dan zijn deze vervolgvragen van belang:

 • Wat is de waarde van de onderneming?
 • Wie gaat de waarde van de onderneming vaststellen?
 • Welke waarderingsmethode wordt gehanteerd?
 • Wat is het inkomen uit de onderneming?

Over het algemeen wordt de waarde van de onderneming vastgesteld door een accountant of een persoon die bedrijven taxeert. Dat klinkt eenvoudig, maar het is vaak één van de moeilijkste punten bij de verdeling van de onderneming. Met name de waardering van de activa en een eventuele ‘goodwill’ kan leiden tot hevige discussies. En als beide partners het uiteindelijk eens zijn over de waardebepaling, dan is het vaak ingewikkeld om te bepalen op welke manier de waarde moet worden verdeeld.

Jaarcijfers startpunt voor waardering

Het startpunt voor de waardering ligt in de jaarcijfers, bijvoorbeeld van de laatste drie jaar van een onderneming. Dit geeft een beeld van de ontwikkelingen van de onderneming. Er wordt gekeken naar:

 • de balans: de balans geeft informatie over de bezittingen en schulden op een bepaald moment
 • de winst- en verliesrekening: de winst- en verliesrekening toont de opbrengsten en de kosten over een bepaalde periode
 • de toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Na de scheiding de onderneming samen voortzetten?

Het is mogelijk om na de scheiding de onderneming samen met uw ex-partner voort te zetten. In sommige gevallen is dit ook de meest verstandige oplossing. Met name als beide partners een wezenlijk onderdeel vormen van de onderneming en beiden in staat zijn om de privéomstandigheden te scheiden van de zakelijke samenwerking.

Wat zijn de gevolgen van een scheiding bij een BV?

Wat zijn de gevolgen van de echtscheiding als de bedrijfsvorm een besloten vennootschap (bv) betreft? Er zijn wezenlijke verschillen met andere bedrijfsvormen, zoals een eenmanszaak. Dit onder meer omdat een grootaandeelhouder met een eigen bv (dga) wél een salaris ontvangt en omdat het kapitaal van een bv verdeeld is in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouders.

Lees meer over scheiden en de gevolgen voor een BV

Hoe zit het met de alimentatie bij een eigen bedrijf?

Als u een eigen onderneming heeft, wordt de berekening van de partner- of kinderalimentatie nog een stuk complexer. Bij het bepalen van de hoogte van de kinder- en partneralimentatie is namelijk onder meer de draagkracht van de onderhoudsplichtige (de ondernemer) een belangrijke factor. En juist het bepalen van die draagkracht is vaak niet zo makkelijk. Het is immers niet altijd duidelijk wat de inkomsten zijn. Hoe pakt u dit aan?

Lees meer over eigen onderneming en alimentatie

De onderneming en de Scheidingsplanner

Als een ondernemer gaat scheiden, staan er enorm veel belangen op het spel. Het is in beider belang dat de voortzetting van de onderneming niet in gevaar komt, want de rekeningen zullen straks toch ergens van betaald moeten worden. Bedenk dat er fiscaal en financieel veel haken en ogen zijn. Schakel dus altijd een financieel specialist in. De Scheidingsplanner is één van de weinige partijen in Nederland die de (echt)scheiding van een ondernemer op alle fronten goed kan regelen en van het begin tot einde kan begeleiden. Wij kijken bij de berekeningen naar alle relevante zaken, zoals de bezittingen, de cijfers, de schulden, het toekomstperspectief, enzovoort. En wij geven u een helder advies over de verdeling en de voortzetting van uw bedrijf, zodat u na de scheiding weer met een goed gevoel verder kunt met het ondernemen!