De gevolgen van een scheiding bij een BV

Gepubliceerd op 25-10-2019 door de Scheidingsplanner

Besloten vennootschap (bv) en een echtscheiding

Je bent ondernemer en hebt besloten om te gaan scheiden. Wat zijn de gevolgen van de echtscheiding als de bedrijfsvorm een besloten vennootschap (bv) betreft? Er zijn wezenlijke verschillen met andere bedrijfsvormen, zoals een eenmanszaak. Dit onder meer omdat een grootaandeelhouder met een eigen bv (dga) wél een salaris ontvangt en omdat het kapitaal van een bv verdeeld is in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouders.

Inhoudsopgave gevolgen bij een BV

> Overdracht aandelen bv bij gemeenschap van goederen
> Hoe werkt het bij huwelijkse voorwaarden?
> Wat is er verder van belang bij de echtscheiding van een dga?
> Je partner door de echtscheiding moeten uitkopen uit de bv

Overdracht aandelen BV bij gemeenschap van goederen: hoe zit het?

Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dan vallen de aandelen in deze gemeenschap. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt op wiens naam de aandelen staan. Zet je de bv alleen voort, dan worden over het algemeen de aandelen overgedragen aan de ondernemer. De ex-partner ontvangt dan een vergoeding voor de waarde van de helft van de aandelen. Om tot een verdeling van de aandelen te komen, moet eerst de waarde van de aandelen worden vastgesteld. Vergeet overigens niet om van het overdragen van de aandelen een notariële akte op te laten stellen, zodat op papier de aandelen officieel aan jou geleverd zijn. Tot slot kent de verdeling en onder meer het tijdstip van levering van de aandelen fiscale belangen, wij kijken graag belastingtechnisch met je mee.

Hoe werkt het bij huwelijkse voorwaarden?

Over het algemeen komen de aandelen toe aan degene op wiens naam de aandelen staan. Staan de aandelen op naam van één partner? Dan heeft de andere partner geen recht op een uitkering van de waarde van de aandelen. Is er echter een finaal verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden opgenomen, dan kan je ex-partner wel aanspraak maken op de helft van de waarde van de aandelen, echter niet op de aandelen zelf. Controleer dus goed de inhoud van de huwelijkse voorwaarden! Als in jouw situatie de aandelen op beide namen staan, zullen als gevolg van de scheiding de aandelen moeten worden overdragen indien één van jullie de bv gaat voortzetten. Ook in deze situatie bekijken wij de fiscale gevolgen en beoordelen wij voor jou de beste oplossingen.  

Wat is er verder van belang bij de echtscheiding van een dga?

Wat is er verder van belang bij de echtscheiding van een dga?

De echtscheiding van een dga is gewoonweg erg complex. Bij uitkoop moet de waarde van de aandelen worden vastgesteld. En bij de berekening van de alimentatie moet goed naar het inkomen van de dga gekeken worden. Tellen het dividend en de opnames in rekening courant bijvoorbeeld mee? Hoe gaat dit inkomen er in de toekomst uitzien zonder dat het voorbestaan van de onderneming in gevaar komt? En hoe kijkt de Belastingdienst tegen dit alles aan? Het is voor beide partijen van belang om alles goed in kaart te brengen en de meest optimale afspraken te maken, zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Je partner door de echtscheiding moeten uitkopen uit de bv

Vooral de waardebepaling van de aandelen om je ex-partner uit de bv te kunnen uitkopen is vaak een groot discussiepunt. Dat komt voornamelijk door tegenstrijdige belangen; voor de ondernemer is een lage waardering van de aandelen in zijn of haar voordeel, de ex-partner is meer gebaat bij een hogere waardebepaling. Het bepalen van de waarde van de besloten vennootschap kun je daarom het beste uitbesteden aan een onafhankelijke expert om de schijn van partijdigheid van de eigen accountant te voorkomen. Daarnaast spelen nog zaken als goodwill, verschillende soorten balansen, eenmalige kostenposten en stille reserves mee. Een slimme ondernemer schakelt daarom altijd een financieel expert in die op het gebied van scheiden en ondernemen van de hoed en de rand weet. Een financieel expert zoals de Scheidingsplanner, wij ondernemen graag met je mee.

Terug naar boven