Het verrekenbeding bij een scheiding

Gepubliceerd op 17-05-2024 door de Scheidingsplanner

Hoe werkt het met het verrekenbeding bij een scheiding?

Bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden kiest men in de meeste gevallen voor een verrekenstelsel. In het zogenoemde verrekenbeding leg je vast dat beide partners profiteren van een groei in het vermogen tijdens het huwelijk. Men heeft hierbij de keuze uit een periodiek of een finaal verrekenbeding.

Het gekozen verrekenbeding is het uitgangspunt voor op welke manier je bij je echtscheiding het opgebouwde vermogen moet verdelen. Klinkt eenvoudig toch? Helaas blijkt dit in de praktijk bij een periodiek verrekenbeding toch een stuk lastiger te zijn. In dit artikel gaan we dieper op dit onderwerp in.

Inhoudsopgave verrekenbeding bij scheiding

> Periodiek verrekenbeding
> Periodiek verrekenbeding bij een eigen bedrijf
> Finaal verrekenbeding
> Waar gaat het mis?
> Van periodiek naar finaal verrekenbeding

Periodiek verrekenbeding

In bijna de helft van de huwelijkse voorwaarden is voor een periodiek verrekenbeding gekozen. Dit betekent dat je de groei in het vermogen tijdens je huwelijk op vastgestelde tijdstippen met elkaar verrekent (meestal jaarlijks). Kort gezegd voeg je bij een periodieke verrekening de inkomsten van beide partners bij elkaar en haal je de kosten van het huishouden eraf, waarna je het resultaat over beide partners verdeelt. Welke kosten dat precies zijn, laat je samen met je partner vastleggen in de huwelijkse voorwaarden. Bij een periodiek verrekenbeding deel je feitelijk het in een jaar ‘overgespaarde inkomen’.

Periodiek verrekenbeding bij een eigen bedrijf

Je deelt het inkomen dat tijdens de huwelijksperiode met de eigen onderneming wordt verdiend met je partner. Het verrekenen van het (bedrijfs)inkomen moet bij een periodiek verrekenbeding in principe jaarlijks plaatsvinden. Heeft er geen verrekening plaatsgevonden? De wet zegt dan in beginsel dat het gehele vermogen, dus ook dat van de onderneming alsnog verrekend moet worden. Daarnaast wordt bij een periodiek verrekenbeding ook gekeken naar hoe het kapitaal van de onderneming is gefinancierd. Bijvoorbeeld uit overgespaard inkomen of niet.

Finaal verrekenbeding

Bij een finaal verrekenbeding vindt de verrekening plaats op het moment van je scheiding. Je verrekent dus niets met elkaar tijdens je huwelijk. In je huwelijksvoorwaarden staat beschreven hoe de verrekening van jullie vermogen op het moment van je scheiding moet worden uitgevoerd. Je kunt bijvoorbeeld vastgelegd hebben welk vermogen wel en welk vermogen niet voor verrekening in aanmerking komt. Je kunt overigens in een finaal verrekening ook uitzonderingen opgenomen hebben, bijvoorbeeld dat het ondernemingsvermogen toch buiten de verrekening valt. De inhoud van de voorwaarden zijn dus van groot belang. In de praktijk zien wij echter vaak dat beide partners het verkregen vermogen delen; ieder de helft dus.

Waar gaat het mis bij het periodiek verrekenbeding?

In een toch al moeilijke periode is het meestal een lastige klus om alle financiële zaken na zoveel jaar boven tafel te krijgen. Wat is de afgelopen jaren nu precies het inkomen geweest? Wat hoort er wel bij, wat niet en hoe gaan we het daarover met elkaar eens worden? En zijn er na al die jaren nog bewijsstukken aanwezig?

Deze vragen kunnen vaak tot pittige discussies leiden. En zeker als er een onderneming in het spel is en het begrip inkomen niet specifiek omschreven staat in de huwelijkse voorwaarden. Hoe ga je daar samen uitkomen?

Het periodiek verrekenbeding bij een scheiding

Van periodiek naar finaal verrekenbeding bij de scheiding

Bij het einde van het huwelijk moet er dus alsnog een finaal verrekenbeding komen, men gaat immers uit elkaar. De waarde van het bezit welke samen tijdens het huwelijk is opgebouwd is daarom van beiden. Ieder heeft recht op zijn/haar eigen deel. Het is belangrijk om het finaal verrekenbeding goed af te wikkelen, want door het niet toepassen van het periodieke verrekenbeding tijdens het huwelijk, kunnen er over en weer nog vorderingen zijn tussen partners.

Maar hoe stel je die onderlinge vorderingen nu precies vast? Dat kan, zoals eerder gezegd, best een lastige taak zijn. Gelukkig weet de Scheidingsplanner precies hoe dit werkt. We maken allereerst inzichtelijk wat er te verdelen is. Om vervolgens duidelijk te maken of er sprake is van eventuele wederzijdse vorderingen. Ook kijken we hierbij naar de fiscaal meest gunstige oplossingen. Tot slot leggen we alle gemaakte afspraken vast in het echtscheidingsconvenant. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en kun je uiteindelijk zeggen dat alles correct onderling verrekend is.

Terug naar boven