Wat is kinderalimentatie?

Wat is kinderalimentatie?

Na de scheiding blijven jullie samen financieel verantwoordelijk voor de kinderen. Voor de kinderen zijn jullie beiden, naar draagkracht, onderhoudsplichtig. De bijdrage die je betaalt of ontvangt voor de kosten van het onderhoud van jullie kinderen wordt kinderalimentatie genoemd. De afspraken die jullie samen maken over de kinderalimentatie worden opgenomen in het ouderschapsplan.

Is kinderalimentatie verplicht?

Ja, kinderalimentatie is verplicht. Deze onderhoudsverplichting voor jullie kinderen is wettelijk geregeld en vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

Kinderalimentatie niet getrouwd

Ben je niet getrouwd, maar woon je samen of heb je een geregistreerd partnerschap? Ook dan moeten jullie samen afspraken maken over de kinderalimentatie. De onderhoudsplicht ten opzichte van jullie kinderen geldt namelijk voor alle ouders, dus ongeacht of je gehuwd of geregistreerde partners bent of samenwoont (met en zonder samenlevingscontract).

Kinderalimentatie tot welke leeftijd?

De wettelijke plicht tot het betalen van kinderalimentatie eindigt in principe als jouw kind 21 jaar wordt, tenzij je kind kan aantonen dat het zelf niet in zijn levensonderhoud kan voorzien en dus nog behoeftig is. Daarnaast kun je zelf in afwijkende afspraken hebben vastgelegd dat je als ouder – nadat jouw kind 21 jaar is geworden – nog in de kosten blijft bijdragen, bijvoorbeeld omdat jouw kind nog studeert. Hierdoor kan een kind na zijn 21ste verjaardag toch nog recht op alimentatie hebben.

Kinderalimentatie vanaf 18 jaar

Wordt jouw kind 18 jaar? Je betaalt dan vanaf zijn/haar 18e verjaardag de kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind en niet meer aan jouw ex-partner. Als jouw kind inmiddels een (parttime) baan heeft, kun je met elkaar bekijken of jullie kind misschien een kleinere bijdrage nodig heeft.

Hoogte van de kinderalimentatie

Bij het maken van de afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie moet je in principe alle kosten die je voor jouw kinderen maakt in het bedrag meenemen. Eten, drinken en kleding liggen voor de hand, maar denk ook aan sportverenigingen, de kapper, abonnementen, kinderopvang, zakgeld en kosten voor school. Maak daarom een lijst van alle kosten, zodat jullie met elkaar de juiste afspraken over de kinderalimentatie maken. Lees ook aan wie er kinderalimentatie betaald moet worden.

Kinderalimentatie berekenen

Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt onder meer gekeken naar:

  • De behoefte van de kinderen om dezelfde dingen te kunnen blijven doen
  • De omgangsregeling
  • Het kindgebonden budget

Ook wordt bij het berekenen van de kinderalimentatie het netto (gezins)inkomen, de behoefte en de draagkracht meegenomen. Daarnaast spelen ook het kindgebonden budget en de omgangsregeling een rol. Lees meer over hoe de berekening van de kinderalimentatie precies werkt.

Misverstanden kinderalimentatie

Voor veel scheidende ouders is de kinderalimentatie vaak een moeilijk onderwerp, mede door de misverstanden die erover bestaan. Om discussies bij het maken van afspraken over de kinderalimentatie te voorkomen, hebben wij voor de meest voorkomende misverstanden over kinderalimentatie in kaart gebracht. Je kunt het overzicht met de misverstanden hier gratis downloaden.

Is kinderalimentatie aftrekbaar van de belastingen?

Nee, kinderalimentatie is niet aftrekbaar. Ontvang jij kinderalimentatie? De ontvangen kinderalimentatie hoef je niet in te vullen op jouw belastingaangifte. De kosten die je maakt om de alimentatie voor jouw kinderen te ontvangen, zijn niet aftrekbaar. Als je kinderalimentatie betaalt, dan kun je dit dus niet opgeven in jouw belastingaangifte.

Kinderalimentatie indexering

Ieder jaar wordt het alimentatiebedrag door middel van indexering aangepast, omdat onder meer de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen. De minister van Justitie en Veiligheid bepaalt wat het wettelijke indexering percentage volgens de tremanormen, de alimentatie indexatie, voor het komende jaar wordt. Je vindt hier het indexeringspercentage voor 2022.

Kinderalimentatie herberekenen

Na jouw scheiding kan jouw persoonlijke situatie of die van jouw ex-partner wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan trouwen of samenwonen met een nieuwe partner. Daarnaast kan een wijziging in jouw financiële situatie of in de omgangsregeling met jouw kinderen een aanleiding zijn om de kinderalimentatie te laten herberekenen. Ook kan nieuwe regelgeving vanuit de overheid, zoals gewijzigde kindregelingen of belastingregels, redenen zijn om de kinderalimentatie te laten herberekenen. Lees meer over het herberekenen van de alimentatie (partner- en kinderalimentatie).

Vragen of een afspraak maken?

Wij werken op basis van een unieke methode: het Scheidingsplan®. Dit allesomvattende financiële plan maakt de scheiding inzichtelijk, zodat jullie samen weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Alle financiële zaken die op jullie situatie van toepassing zijn worden hierin meegenomen. De alimentatie, de eigen woning, het inkomen na de scheiding, het pensioen, belastingzaken, noem maar op. Bovendien nemen jullie kinderen een belangrijke plek in het Scheidingsplan® in. Voor hun wordt alles geregeld: van de kinderalimentatie en de omgangsregeling tot het ouderschapsplan. Wil je meer weten over onze werkwijze? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Terug naar boven