Wat is kinderalimentatie?

Scheiden tijdens de lockdown: persoonlijk bij een vestiging, online via videobellen of andere opties

Wat is kinderalimentatie?

Na uw scheiding blijft u samen financieel verantwoordelijk voor de kinderen. Voor uw kinderen bent u beiden, naar draagkracht, onderhoudsplichtig. De bijdrage die u betaalt of ontvangt voor de kosten van het onderhoud van uw kinderen wordt kinderalimentatie genoemd. De afspraken die u samen maakt over de kinderalimentatie worden opgenomen in het ouderschapsplan.

Is kinderalimentatie verplicht?

Ja, kinderalimentatie is verplicht. Deze onderhoudsverplichting voor uw kinderen is wettelijk geregeld en vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

Kinderalimentatie niet getrouwd

Bent u niet getrouwd, maar woont u samen of heeft u een geregistreerd partnerschap? Ook dan moet u samen afspraken maken over de kinderalimentatie. De onderhoudsplicht ten opzichte van uw kinderen geldt namelijk voor alle ouders, dus ongeacht of u gehuwd of geregistreerde partners bent of samenwoont (met en zonder samenlevingscontract).

Kinderalimentatie tot welke leeftijd?

De wettelijke plicht tot het betalen van kinderalimentatie eindigt in principe als uw kind 21 jaar wordt, tenzij uw kind kan aantonen dat het zelf niet in zijn levensonderhoud kan voorzien en dus nog behoeftig is. Daarnaast kunt u zelf in afwijkende afspraken hebben vastgelegd dat u als ouder – nadat uw kind 21 jaar is geworden – nog in de kosten blijft bijdragen, bijvoorbeeld omdat uw kind nog studeert. Hierdoor kan een kind na zijn 21ste verjaardag toch nog recht op alimentatie hebben.

Kinderalimentatie vanaf 18 jaar

Wordt uw kind 18 jaar? U betaalt dan vanaf zijn/haar 18e verjaardag de kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind en niet meer aan uw ex-partner. Als uw kind inmiddels een (parttime) baan heeft, kunt u met elkaar bekijken of uw kind misschien een kleinere bijdrage nodig heeft.

Hoogte van de kinderalimentatie

Bij het maken van de afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie moet u in principe alle kosten die u voor uw kinderen maakt in het bedrag meenemen. Eten, drinken en kleding liggen voor de hand, maar denk dus ook aan sportverenigingen, de kapper, abonnementen, kinderopvang, zakgeld en kosten voor school. Maak daarom een lijst van alle kosten, zodat u met elkaar de juiste afspraken over de kinderalimentatie maakt. Lees ook aan wie er kinderalimentatie betaald moet worden.

Kinderalimentatie berekenen

Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt onder meer gekeken naar:

  • De behoefte van de kinderen om dezelfde dingen te kunnen blijven doen
  • De omgangsregeling
  • Het kindgebonden budget

Ook wordt bij het berekenen van de kinderalimentatie het netto (gezins)inkomen, de behoefte en de draagkracht meegenomen. Daarnaast spelen ook het kindgebonden budget en de omgangsregeling een rol. Lees meer over hoe de berekening van de kinderalimentatie precies werkt.

Is kinderalimentatie aftrekbaar van de belastingen?

Nee, kinderalimentatie is niet aftrekbaar. Ontvangt u kinderalimentatie? De ontvangen kinderalimentatie hoeft u niet in te vullen op uw belastingaangifte. De kosten die u maakt om de alimentatie voor uw kinderen te ontvangen, zijn niet aftrekbaar. Als u kinderalimentatie betaalt, dan kunt u dit dus niet opgeven in uw belastingaangifte.

Kinderalimentatie indexering

Ieder jaar wordt het alimentatiebedrag door middel van indexering aangepast, omdat onder meer de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen. De minister van Justitie en Veiligheid bepaalt wat het wettelijke indexering percentage volgens de tremanormen, de alimentatie indexatie, voor het komende jaar wordt. U vindt hier het indexeringspercentage voor 2022.

Kinderalimentatie herberekenen

Na uw scheiding kan uw persoonlijke situatie of die van uw ex-partner wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan trouwen of samenwonen met een nieuwe partner. Daarnaast kan een wijziging in uw financiële situatie of in de omgangsregeling met uw kinderen een aanleiding zijn om de kinderalimentatie te laten herberekenen. Ook kan nieuwe regelgeving vanuit de overheid, zoals gewijzigde kindregelingen of belastingregels, kunnen redenen zijn om de kinderalimentatie te laten herberekenen. Lees meer over het herberekenen van de alimentatie (partner- en kinderalimentatie).

Misverstanden kinderalimentatie

Voor veel scheidende ouders is de kinderalimentatie vaak een moeilijk onderwerp, mede door de misverstanden die erover bestaan. Om discussies bij het maken van uw afspraken over de kinderalimentatie te voorkomen, hebben wij voor u de meest voorkomende misverstanden over kinderalimentatie in kaart gebracht. U kunt het overzicht met de misverstanden hier gratis downloaden.

Vragen of een afspraak maken?

Wij werken op basis van een unieke methode: het Scheidingsplan®. Dit allesomvattende financiële plan maakt uw scheiding inzichtelijk, zodat u samen weloverwogen beslissingen kunt nemen. Alle financiële zaken die op uw situatie van toepassing zijn worden hierin meegenomen. De alimentatie, uw eigen woning, uw inkomen na de scheiding, uw pensioen, belastingzaken, noem maar op. Bovendien nemen uw eventuele kinderen een belangrijke plek in het Scheidingsplan® in. Voor hun wordt alles geregeld: van de kinderalimentatie en de omgangsregeling tot het ouderschapsplan. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Terug naar boven