Wat is kinderalimentatie?

Wat is kinderalimentatie?

Na de scheiding blijven jullie samen financieel verantwoordelijk voor de kinderen. Voor de kinderen zijn jullie beiden, naar draagkracht, onderhoudsplichtig. De bijdrage die je betaalt of ontvangt voor de kosten van het onderhoud van jullie kinderen wordt kinderalimentatie genoemd. De afspraken die jullie samen maken over de kinderalimentatie worden opgenomen in het ouderschapsplan.

Is kinderalimentatie verplicht?

Ja, kinderalimentatie is verplicht. Deze onderhoudsverplichting voor jullie kinderen is wettelijk geregeld en vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het is echter ook mogelijk om te kiezen voor een gezamenlijke bankrekening, de kinderrekening. Bij een kinderrekening storten de ouders na de scheiding maandelijks, naar verhouding van hun draagkracht, ieder een bedrag op de kinderrekening.

Kinderalimentatie niet getrouwd

Ben je niet getrouwd, maar woon je samen of heb je een geregistreerd partnerschap? Ook dan moeten jullie samen afspraken maken over de kinderalimentatie. De onderhoudsplicht ten opzichte van jullie kinderen geldt namelijk voor alle ouders, dus ongeacht of je gehuwd of geregistreerde partners bent of samenwoont (met en zonder samenlevingscontract).

Wanneer vervalt kinderalimentatie?

De wettelijke plicht tot het betalen van kinderalimentatie eindigt in principe als jouw kind 21 jaar wordt, tenzij je kind kan aantonen dat het zelf niet in zijn levensonderhoud kan voorzien en dus nog behoeftig is. Daarnaast kun je zelf, in aanvulling hierop, hebben vastgelegd dat je als ouder – nadat jouw kind 21 jaar is geworden – nog in de kosten blijft bijdragen, bijvoorbeeld omdat jouw kind nog studeert. Hierdoor kan een kind na zijn 21ste verjaardag toch nog recht op alimentatie hebben.

Kinderalimentatie vanaf 18 jaar

Wordt jouw kind 18 jaar? Je betaalt dan vanaf zijn/haar 18e verjaardag de kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind en niet meer aan jouw ex-partner. Als jouw kind inmiddels een (parttime) baan heeft, kun je met elkaar bekijken of jullie kind misschien een kleinere bijdrage nodig heeft.

Wat valt allemaal onder kinderalimentatie?

In principe vallen alle kosten die je voor jouw kinderen maakt onder de kinderalimentatie. Eten, drinken en kleding liggen voor de hand, maar denk ook aan sportverenigingen, de kapper, abonnementen, kinderopvang, zakgeld en kosten voor school. Maak daarom een lijst van alle kosten, zodat jullie met elkaar de juiste afspraken over de kinderalimentatie maken.

Kinderalimentatie berekening

Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt onder meer gekeken naar:

  • De behoefte van de kinderen om dezelfde dingen te kunnen blijven doen
  • De omgangsregeling
  • Het kindgebonden budget

Ook wordt bij het berekenen van de kinderalimentatie het netto (gezins)inkomen, de behoefte en de draagkracht meegenomen. Voor de bepaling van de kinderalimentatie voor kinderen tot 18 jaar wordt meestal uitgegaan van de zogenaamde ‘Expertgroep Alimentatienormen’.

Bij het vaststellen van de kinderkosten wordt verondersteld dat de kinderbijslag sowieso aan de kinderen wordt besteed. Afhankelijk van de situatie na de scheiding kan de verzorgende ouder recht hebben op een kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop. De omvang hiervan is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, het inkomen en het vermogen van de betrokken ouder. Als er recht bestaat op een kindgebonden budget, dan wordt deze toeslag meegenomen in de berekening van de draagkracht van de ontvanger.

Kinderalimentatie bij co-ouderschap

Bij co-ouderschap gaat het meestal om een bijna gelijke verdeling van de zorg voor de kinderen. De kinderen zijn dan bijna even vaak bij beide ouders. Omdat de zorg bijna gelijkwaardig verdeeld is tussen beide ouders denken scheidende ouders vaak dat kinderalimentatie niet van toepassing is. Deze gedachte klopt niet. Ook al wonen de kinderen 50% bij beide ouders, dan kan er toch sprake zijn van kinderalimentatie van de ene ouder aan de andere ouder. Laat je dus goed informeren.

Kinderalimentatie en nieuwe partner

Voor de kinderalimentatie kan een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap betekenen dat jouw nieuwe partner ook onderhoudsplichtig wordt. Door het huwelijk of geregistreerd partnerschap is het stiefouderschap ontstaan. De onderhoudsverplichting geldt enkel op het moment dat de kinderen ook tot het gezin behoren. Je leest er in het artikel Stiefouders en hun onderhoudsplicht meer over.

Misverstanden kinderalimentatie

Voor veel scheidende ouders is de kinderalimentatie vaak een moeilijk onderwerp, mede door de misverstanden die erover bestaan. Om discussies bij het maken van afspraken over de kinderalimentatie te voorkomen, hebben wij voor de meest voorkomende misverstanden over kinderalimentatie in kaart gebracht. Je kunt het overzicht met de misverstanden hier gratis downloaden.

Vragen of een afspraak maken?

Wij werken op basis van een unieke methode: het Scheidingsplan®. Dit allesomvattende financiële plan maakt de scheiding inzichtelijk, zodat jullie samen weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Alle financiële zaken die op jullie situatie van toepassing zijn worden hierin meegenomen. De alimentatie, de eigen woning, het inkomen na de scheiding, het pensioen, belastingzaken, noem maar op. Bovendien nemen jullie kinderen een belangrijke plek in het Scheidingsplan® in. Voor hun wordt alles geregeld: van de kinderalimentatie en de omgangsregeling tot het ouderschapsplan. Wil je meer weten over onze werkwijze? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Terug naar boven