Wat is kinderalimentatie?

Wat is kinderalimentatie?

Na de scheiding blijven jullie samen financieel verantwoordelijk voor de kinderen. Voor de kinderen zijn jullie beiden, naar draagkracht, onderhoudsplichtig. De bijdrage die je betaalt of ontvangt voor de kosten van het onderhoud van jullie kinderen wordt kinderalimentatie genoemd. De afspraken die jullie samen maken over de kinderalimentatie worden opgenomen in het ouderschapsplan.

Is kinderalimentatie verplicht?

Ja, kinderalimentatie is verplicht. Deze onderhoudsverplichting voor jullie kinderen is wettelijk geregeld en vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het is echter ook mogelijk om te kiezen voor een gezamenlijke bankrekening, de kinderrekening. Bij een kinderrekening storten de ouders na de scheiding maandelijks, naar verhouding van hun draagkracht, ieder een bedrag op de kinderrekening.

Persoonlijke tip van de Scheidingsplanner

Scheidingsplanner Dymphie den Hollander

Welke methode je voor de kinderalimentatie ook aanhoudt (een kinderrekening of traditionele kinderalimentatie) zorg dat je ook goede afspraken maakt over waar de kinderalimentatie voor gebruikt gaat worden. Dus wat ervan betaalt wordt. Dit alles om misvattingen te voorkomen. Zorg er daarnaast voor dat je omtrent de kinderen en dus ook de kosten van de kinderen een goed contact onderhoud met je ex-partner.

Scheidingsplanner Dymphie den Hollander

Kinderalimentatie niet getrouwd

Ben je niet getrouwd, maar woon je samen of heb je een geregistreerd partnerschap? Ook dan moeten jullie samen afspraken maken over de kinderalimentatie. De onderhoudsplicht ten opzichte van jullie kinderen geldt namelijk voor alle ouders, dus ongeacht of je gehuwd of geregistreerde partners bent of samenwoont (met en zonder samenlevingscontract).

Wanneer vervalt kinderalimentatie

Wanneer vervalt kinderalimentatie?

De wettelijke plicht tot het betalen van kinderalimentatie eindigt in principe als jouw kind 21 jaar wordt, tenzij je kind kan aantonen dat het zelf niet in zijn levensonderhoud kan voorzien en dus nog behoeftig is.

Daarnaast kun je zelf, in aanvulling hierop, hebben vastgelegd dat je als ouder – nadat jouw kind 21 jaar is geworden – nog in de kosten blijft bijdragen, bijvoorbeeld omdat jouw kind nog studeert.

Hierdoor kan een kind na zijn 21ste verjaardag toch nog recht op alimentatie hebben.

Kinderalimentatie vanaf 18 jaar

Wordt jouw kind 18 jaar? Je betaalt dan vanaf zijn/haar 18e verjaardag de kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind en niet meer aan jouw ex-partner. Als jouw kind inmiddels een (parttime) baan heeft, kun je met elkaar bekijken of jullie kind misschien een kleinere bijdrage nodig heeft.

Wat valt allemaal onder kinderalimentatie?

In principe vallen alle kosten die je voor jouw kinderen maakt onder de kinderalimentatie. Eten, drinken en kleding liggen voor de hand, maar denk ook aan sportverenigingen, de kapper, abonnementen, kinderopvang, zakgeld en kosten voor school. Maak daarom een lijst van alle kosten, zodat jullie met elkaar de juiste afspraken over de kinderalimentatie maken.

Alles in één keer goed geregeld.

Ruim 15 jaar ervaring met een hoge klantwaardering

Begeleiding op financieel, fiscaal en juridisch gebied

Met oog voor de emoties

Allesomvattend Scheidingsplan®

Snel inzicht in de financiële toekomst & woonwensen

Creatief en oplossingsgericht meedenken

Ervaringen

"Hele prettige begeleiding van het hele team. Onze vragen werden snel en deskundig beantwoord."

"Zeer meedenkend en zeer tevreden. Deskundig aanpak. Ik ben ontzettend goed door dit proces geholpen. Ik weet dat het zonder jullie niet zo vlot was verlopen. Fijn is dit proces niet, maar door jullie er goed doorheen gekomen."

Kinderalimentatie berekening

Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt onder meer gekeken naar:

  • De behoefte van de kinderen om dezelfde dingen te kunnen blijven doen
  • De omgangsregeling
  • Het kindgebonden budget

Ook wordt bij het berekenen van de kinderalimentatie het netto (gezins)inkomen, de behoefte en de draagkracht meegenomen. Voor de bepaling van de kinderalimentatie voor kinderen tot 18 jaar wordt meestal uitgegaan van de zogenaamde ‘Expertgroep Alimentatienormen’.

Bij het vaststellen van de kinderkosten wordt verondersteld dat de kinderbijslag sowieso aan de kinderen wordt besteed. Afhankelijk van de situatie na de scheiding kan de verzorgende ouder recht hebben op een kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop. De omvang hiervan is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, het inkomen en het vermogen van de betrokken ouder. Als er recht bestaat op een kindgebonden budget, dan wordt deze toeslag meegenomen in de berekening van de draagkracht van de ontvanger.

Kinderalimentatie bij co-ouderschap

Bij co-ouderschap gaat het meestal om een bijna gelijke verdeling van de zorg voor de kinderen. De kinderen zijn dan bijna even vaak bij beide ouders. 

Omdat de zorg bijna gelijkwaardig verdeeld is tussen beide ouders denken scheidende ouders vaak dat kinderalimentatie niet van toepassing is. Deze gedachte klopt niet. Ook al wonen de kinderen 50% bij beide ouders, dan kan er toch sprake zijn van kinderalimentatie van de ene ouder aan de andere ouder. 

Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op.

Kinderalimentatie bij co-ouderschap

Kinderalimentatie en nieuwe partner

Voor de kinderalimentatie kan een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap betekenen dat jouw nieuwe partner ook onderhoudsplichtig wordt. Door het huwelijk of geregistreerd partnerschap is het stiefouderschap ontstaan. De onderhoudsverplichting geldt enkel op het moment dat de kinderen ook tot het gezin behoren. Je leest er in het artikel Stiefouders en hun onderhoudsplicht meer over.

Misverstanden kinderalimentatie

Voor veel scheidende ouders is de kinderalimentatie vaak een moeilijk onderwerp, mede door de misverstanden die erover bestaan. Om discussies bij het maken van afspraken over de kinderalimentatie te voorkomen, hebben wij voor de meest voorkomende misverstanden over kinderalimentatie in kaart gebracht. Je kunt het overzicht met de misverstanden hier gratis downloaden.

Financieel advies bij jouw scheiding

Bij een scheiding spelen de financiën een even belangrijke rol als de juridische rechten en plichten. Je kunt pas echt vooruitkijken als je inzicht in je financiële toekomst hebt. In onze totaaloplossing combineren wij financieel, fiscaal en juridisch advies. Al onze scheidingsadviseurs zijn financiële experts en weten precies hoe het werkt met het huis, de hypotheek, de alimentatie, het bedrijf, noem maar op. Wij zijn van de laatste wet- en regelgeving op de hoogte, weten hoe het zit met de fiscale gevolgen en kijken tevens naar de lange termijn.

Je kunt bij ons dus totaal omvattend financieel advies bij jouw scheiding verwachten. Geen losse eindjes en geen verrassingen achteraf. Bovendien verwoorden wij de financiële complexiteit van jouw scheiding in begrijpelijke taal. Wij maken samen met jou zulke duidelijke en transparante afspraken dat je echt in staat bent om vooruit te kijken. Zo weet je snel waar je na de scheiding precies aan toe bent. Wij kunnen je op basis van mediation begeleiden of - als dat echt niet lukt - eenzijdig/alleen bijstaan.

Mediation bij een scheiding

Mediation

Wij helpen jullie bij voorkeur op basis van mediation. Onze mediators begeleiden de gesprekken en houden de onderlinge communicatie op gang. Tijdens de mediation zorgen zij ervoor dat je samen duurzame afspraken maakt, die draagvlak hebben voor de toekomst. Wij denken altijd creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat je tot overeenstemming kunt komen.

Bij de Scheidingsplanner is de mediator en financieel adviseur dezelfde persoon. Hierdoor weten wij heel snel of bepaalde wensen ook echt financieel haalbaar zijn. Deze aanpak zorgt voor een kostenbesparende en vlotte afwikkeling van jouw scheiding.

Eenzijdig scheiden

Lukt het om bepaalde redenen niet om samen aan tafel afspraken te maken? Wij kunnen je ook helpen bij een eenzijdige scheiding. Wij zijn dan jouw vertrouwenspersoon en behartigen jouw belangen. We proberen wel om er in goed overleg met de andere partij samen uit te komen om langdurige procedures zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard brengen wij bij een eenzijdige scheiding ook jouw financiële toekomst volledig in kaart. Ook in dit traject denken wij creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat je tot overeenstemming kunt komen.

Onze hulp bij een eenzijdige scheiding

Vrijblijvend kennismaken

Een scheidingstraject is een vertrouwenstraject. Vertrouwen geven en krijgen begint met persoonlijk kennismaken, iets van de Scheidingsplanner graag met jou doet. Ons vrijblijvend kennismakingsgesprek geeft jou de gelegenheid om jouw verhaal te vertellen en jouw vragen te stellen. Wij nemen de tijd om jouw situatie te inventariseren en jouw vragen te beantwoorden. Ook geven we je meer inzicht in onze werkwijze. Maak gerust een afspraak, wij nemen de kosten voor onze rekening.

Podcast over alimentatie

Terug naar boven