Stiefouders & hun onderhoudsplicht

Gepubliceerd op 25-02-2020 door de Scheidingsplanner

Hoe zit het met de onderhoudsplicht van een stiefouder?

Ouders hebben ten opzichte van hun kinderen een onderhoudsplicht tot hun 21ste verjaardag. Ook als de ouders niet meer bij elkaar zijn en de kinderen dus (deels) niet bij de ouder wonen. Niet meer dan logisch, toch? Maar wat veel mensen niet weten is dat je ook een onderhoudsplicht kunt hebben tegenover jouw stiefkinderen. Wanneer en voor wie geldt deze onderhoudsverplichting?

Inhoudsopgave onderhoudsplicht stiefouders

> Wanneer geldt de onderhoudsverplichting voor stiefouders?
> Wat houdt de onderhoudsplicht voor stiefkinderen in?
> Draagkracht van de ouder en stiefouder
> Einde financiële verplichting stiefouder
> Wetsvoorstel afschaffing onderhoudsverplichting stiefouders

Wanneer geldt de onderhoudsverplichting voor stiefouders?

Je bent wettelijk een stiefouder als:

  • Je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met jouw partner
  • De kinderen van jouw partner tot jullie gezin behoren

Als je aan bovenstaande regels voldoet, dan heb je als stiefouder een onderhoudsverplichting naar jouw stiefkinderen. Niet getrouwd of geen geregistreerd partnerschap? Dan heb je geen plichten naar de kinderen van jouw partner. Ook niet als je samenwoont met jouw partner en zijn/haar kinderen.

Wat houdt de onderhoudsplicht voor stiefkinderen in?

Je bent als stiefouder verplicht financieel bij te dragen aan de kosten voor de opvoeding en verzorging van jouw stiefkinderen. Hierbij wordt naar de behoefte van de kinderen gekeken. Wat is er nodig om de kinderen op te laten groeien, naar school te laten gaan enzovoorts. Deze verplichting geldt totdat jouw stiefkind 18 jaar wordt. Daarna moet je tot hun 21ste verjaardag meebetalen aan de kosten voor studie en levensonderhoud.

Stiefkinderen worden hierbij zeker niet als “stiefkindje” behandeld door de wetgever. Kinderen van een nieuwe echtgenoot en de eigen kinderen staan op gelijke hoogte voor wat betreft de onderhoudsbijdrage. Alle onderhoudsplichtigen (zowel de ouders als de stiefouders) zijn namelijk volgens de wet van gelijke rang.

Draagkracht van de ouder en stiefouder

Draagkracht van de ouder en stiefouder

De hoogte van de onderhoudsplicht wordt onder meer bepaald aan de hand van ieders inkomen. Er wordt dus gekeken naar de draagkracht om bij te dragen in de kosten van de kinderen. Daarnaast spelen er nog andere factoren mee in het bepalen van hoeveel eenieder moet bijdragen, zoals het gegeven dat tussen de ouder en het kind een nauwer verwantschap bestaat dan tussen de stiefouder en het kind. Ook de feitelijke verhouding van het kind tot ieder van de onderhoudsplichtigen telt hierin zwaar mee. De feitelijke verdeling verschilt dus per situatie en hangt dus van de omstandigheden af.

Einde financiële verplichting stiefouder

De financiële onderhoudsverplichting naar de stiefkinderen stopt, zodra je gaat scheiden van jouw partner of je het geregistreerde partnerschap ontbindt. Je bent dus niet verplicht om na de scheiding kinderalimentatie te gaan betalen voor jouw stiefkinderen.

Wetsvoorstel afschaffing onderhoudsverplichting stiefouders

De wettelijke onderhoudsverplichting van stiefouders staat al langere tijd ter discussie. In 2015 is het wetsvoorstel ‘Wet herziening kinderalimentatie’ ingediend, waarin onder meer voor de afschaffing van deze verplichting wordt gepleit. Indien het wetsvoorstel zou worden aangenomen hadden stiefouders geen financiële verplichting meer naar hun stiefkinderen. Dit wetsvoorstel kende echter een lange doorlooptijd en is op 17 mei 2022 komen te vervallen vanwege het ontbreken van initiatiefnemers. De huidige onderhoudsverplichting blijft dus nog van kracht.

Terug naar boven