Afschaffing onderhoudsplicht stiefouders

Gepubliceerd op 30-11-2023 door de Scheidingsplanner

Artikel van de maand

Elke maand voert een van onze Scheidingsplanners zelf het woord in een artikel. Het artikel kan bijvoorbeeld een persoonlijke ervaring beschrijven, ons werk toelichten of een specifiek onderwerp behandelen. Deze maand schrijft Scheidingsplanner Birgit van Greunsven over de voorgenomen afschaffing van de onderhoudsplicht van stiefouders.

Onderhoudsplicht stiefouder

Heb jij, of heeft jouw ex-partner een nieuwe relatie? En ga jij of gaat je ex-partner met die nieuwe partner trouwen of samenwonen? Het huwelijk of geregistreerd partnerschap kan betekenen dat je nieuwe partner onderhoudsplichtig wordt. Dit kan vervolgens gevolgen hebben voor de kinderalimentatie. Wat is de huidige onderhoudsplicht, wat zijn de knelpunten en hoe zit het met het wetsvoorstel voor de afschaffing van de onderhoudsplicht van stiefouders?

Huidige alimentatieplicht stiefouders

Naast de onderhoudsplicht die ouders voor hun kinderen hebben, heeft de wetgever ook een onderhoudsplicht opgenomen voor de stiefouder. Op basis van de huidige wetgeving ben je als stiefouder uitsluitend onderhoudsplichtig voor je stiefkind(eren) als je voldoet aan de volgende twee criteria:

  • Je bent getrouwd of geregistreerd partner én
  • De kinderen van jouw partner behoren tot jullie gezin. Dit wordt ruim geïnterpreteerd. Een kind behoort tot het gezin van de ouder en de stiefouder als het op hetzelfde adres staat ingeschreven als de stiefouder. Ook als een kind studeert en op kamers woont kan het zijn dat hij/zij tot het gezin behoort.

De alimentatieplicht van de stiefouder eindigt wanneer de stiefkinderen de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt of wanneer het huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen de ouder en stiefouder wordt verbroken.

Knelpunten onderhoudsplicht stiefouder

Knelpunten onderhoudsplicht stiefouder

Er zijn steeds meer gezinnen waarbij stiefouders en/of stiefkinderen onderdeel zijn van dat gezin (samengestelde gezinnen). Hoewel het in het financieel belang van een kind kan zijn als er meerdere (stief)ouders onderhoudsplichtig zijn, is het daadwerkelijk berekenen van kinderalimentatie complex omdat er meerdere partijen bij betrokken zijn.

De grondslag voor de alimentatieplicht ligt in eerste instantie bij de juridische ouders. De alimentatieplicht voor stiefouders kan echter wel tot discussie leiden tussen de ouders.

Voorbeeldsituatie knelpunten onderhoudsplicht stiefouder

Stel je de situatie voor waarin een ouder hertrouwt en daardoor onderhoudsplichtig wordt voor de kinderen van de nieuwe partner. En deze ouder hierdoor minder kan bijdragen aan de kosten voor zijn/haar eigen kinderen. Of de situatie waarbij de ene ouder minder wil betalen omdat de andere ouder hertrouwt en daarmee mede onderhoudsplichtig wordt voor de kinderen.

Het is ook mogelijk dat de ene ouder gaat samenwonen en de andere ouder besluit te hertrouwen met een nieuwe partner. De gehuwde stiefouder wordt dan onderhoudsplichtig, de niet-gehuwde stiefouder wordt niet onderhoudsplichtig.

Wetsvoorstel afschaffing onderhoudsplicht stiefouder

Naar aanleiding van een onderzoek naar hervormingen in het alimentatierecht, heeft demissionair minister Weerwind aangekondigd de onderhoudsplicht voor stiefouders te willen afschaffen. Door deze mogelijke afschaffing verdwijnen bovengenoemde knelpunten. Of dit werkelijk gaat gebeuren moet de toekomst uitwijzen. De minister voor Rechtsbescherming streeft ernaar begin 2024 een wetsvoorstel hiertoe in te dienen. Daarbij zal er ook naar al bestaande onderhoudsplichten voor stiefouders gekeken moeten worden. Blijven deze alimentatieverplichtingen bestaan of kan er om een wijziging van de alimentatie worden verzocht?

Hulp nodig?

Intussen kan de Scheidingsplanner je helpen om tot een redelijke oplossing te komen voor het vaststellen van de onderhoudsplicht van kinderen in samengestelde gezinnen. Op basis van wet en jurisprudentie is er inmiddels een methodiek ontwikkeld om te komen tot een redelijke verdeling van de draagkracht over alle kinderen waarvoor onderhoudsplicht bestaat.

Auteur: Birgit van Greunsven - Scheidingsplanner Hoofddorp - Haarlemmermeer

Scheidingsplanner Birgit van Greunsven

Alle artikelen van de maand

Terug naar boven