Scheiden financieel

Scheiden en dan financieel

De grootste punten van zorg tijdens een scheiding zijn de financiën, de huisvestiging en de kinderen. Toch worden over het algemeen de financiële gevolgen van een scheiding onderschat. Ook wij horen vaak: "Onze scheiding is niet zo ingewikkeld." Uit onderzoek komt echter naar voren dat scheidende stellen vaak zaken over het hoofd zien. Bovendien blijkt dat ze over het algemeen niet goed op hoogte zijn van hun financiële rechten en plichten, naast het missen van kennis over de financiële en fiscale wet- en regelgeving die bij een scheiding van kracht zijn. Wij leggen je hier graag in hoofdlijnen uit waar je allemaal aan moet denken.

Scheiden en de financiële gevolgen

Als je gaat scheiden, verandert er op financieel gebied heel veel voor jou. Bedenk hierbij dat de financiën voor 80% je nieuwe toekomst gaan bepalen. Waar voorheen van het gezamenlijk inkomen één huishouden moest draaien, worden dat nu twee huishoudens. De meest gestelde eerste vraag is vaak of een van beiden in het huis kan blijven wonen. Daarna gevolgd door wat de hoogte van de alimentatie is. En niet te vergeten: wat ieder elke maand overhoudt voor de boodschappen en andere kosten. De volgende onderwerpen hebben jouw financiële aandacht nodig tijdens de scheiding.

"Ex-partners, die tijdens de scheiding goede financiële afspraken hebben gemaakt, kijken overigens met een beter gevoel terug op de scheiding. Ze zijn positiever over hun huidige financiële en emotionele situatie. Financieel advies bij een scheiding biedt dus een beter perspectief op je leven na de scheiding en voorkomt dat je achteraf ontevreden over de gemaakte afspraken bent.”
Partner- en kinderalimentatie

Na de echtscheiding blijf je verplicht om financieel voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Deze onderhoudsplichten zijn in de wet vastgelegd als partner- en kinderalimentatie. De hoogte en duur van de alimentatie is afhankelijk van een aantal factoren, zoals inkomen, draagkracht en behoefte. De berekening van de alimentatie is altijd maatwerk, omdat iedere scheiding en situatie anders is. Bij de Scheidingsplanner bekijken we de alimentatie dan ook niet op basis van bedachte globale richtlijnen, maar naar redelijkheid en op basis van eigen inzicht en overleg.

Jullie eigen koopwoning

Een eigen woning kent bij een scheiding veel financiële en fiscale gevolgen. Misschien heeft een van jullie de wens om na de scheiding in het eigen huis te blijven wonen. Hoe moet je het huis dan gaan verdelen? En kan diegene de hypotheek na de scheiding wel overnemen? Hoe zit het met de waardebepaling van de woning? Moet je de ex-partner uitkopen? Allerlei vragen waarmee de Scheidingsplanner jou als financieel specialist uitstekend kan helpen.

Het (gemeenschappelijk) vermogen

Bij jouw scheiding moet jullie gemeenschappelijke vermogen verdeeld worden. Denk bijvoorbeeld aan spaargelden en effecten, levenslooptegoeden en kapitaalverzekeringen. Voor de juiste verdeling moet eerst het vermogen in kaart gebracht worden. Ook moet er gekeken worden naar jouw situatie: ben jij op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen getrouwd of heb jij een geregistreerd partnerschap? Daarna kunnen de meest optimale afspraken worden gemaakt, ook fiscaal gezien.

De belastingen bij een scheiding
Belastingen

Als er iets onderschat wordt bij de financiën tijdens een scheiding, dan zijn het wel de fiscale gevolgen van de echtscheiding. De Belastingdienst constateert dan ook jaarlijks veel fouten in de belastingaangifte na de scheiding. Check dus altijd wat de fiscale gevolgen van jullie afspraken zijn. De Belastingdienst adviseert dit ook niet voor niets. Veel scheidende stellen gaan de mist in met hun aangifte en hun toeslagen. Dit heeft vaak forse naheffingen tot gevolg en eventueel zelfs financiële problemen. Vooral het bezit van een gezamenlijke woning vergroot het risico op fouten. Laat je hier goed over informeren, want de wetgeving rondom de belasting is zelden voor slechts één uitleg vatbaar. Goed fiscaal advies tijdens de scheiding kan je euro’s besparen en fouten in jouw echtscheidingsconvenant voorkomen.

Verdeling van jullie pensioen

Het pensioen staat meestal niet hoog op de agenda bij een scheiding. Toch maakt het opgebouwde pensioen wettelijk onderdeel uit van alle financiële afspraken. Zo krijg je te maken met de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS), pensioenverevening of pensioenconversie. Wij rekenen graag voor je uit wat voor jullie de beste keuze is.

Scheiden met schulden

Er ontstaan meestal veel vragen over hoe de schulden verdeeld moeten worden. Wat zijn de opties, eventuele fiscale consequenties en wanneer stopt de aansprakelijkheid? Daarnaast is het belangrijk dat de afspraken goed meegenomen worden in het echtscheidingsconvenant en afgestemd worden met de schuldeisers.

Tegemoetkomingen

Een scheiding heeft ook invloed op eventuele tegemoetkomingen die je ontvangt. Denk bijvoorbeeld aan de kinderbijslag, het kindgebonden budget of de kinderopvang toeslag. De ene tegemoetkoming kan wel en een andere kan niet over jullie beiden verdeeld worden, de Belastingdienst hanteert hier verschillende regels voor. Wij maken dit graag voor je inzichtelijk.

Eigen onderneming

Als jij een ondernemer bent, dan is jouw eigen bedrijf een van de belangrijkste financiële onderwerpen tijdens de scheiding. Jouw belangrijkste zorg is dat de continuïteit van de onderneming niet in financieel gevaar komt. Jaarcijfers, bedrijfsvorm, de waarde van de onderneming, je pensioen in eigen beheer, je gehele situatie en je bedrijf moeten goed in kaart gebracht worden. De Scheidingsplanner is een van de weinige partijen in Nederland die de (echt)scheiding van een ondernemer op alle fronten goed kan regelen en van begin tot einde kan begeleiden.

De financiën tijdens de scheiding

Waarschijnlijk veranderen jouw financiën al tijdens de scheiding, bijvoorbeeld omdat een partner het huis al heeft verlaten en daardoor een andere woning moet bekostigen. Wij kunnen tijdens het scheidingstraject al met je meedenken over de financiën tijdens de scheiding, onder andere door naar voorlopige voorzieningen, tegemoetkomingen en belastingaanslagen te kijken.

Alles in één keer goed geregeld.

Ruim 15 jaar ervaring met een hoge klantwaardering

Begeleiding op financieel, fiscaal en juridisch gebied

Met oog voor de emoties

Allesomvattend Scheidingsplan®

Snel inzicht in de financiële toekomst & woonwensen

Creatief en oplossingsgericht meedenken

Ervaringen

"Hele prettige begeleiding van het hele team. Onze vragen werden snel en deskundig beantwoord."

"Zeer meedenkend en zeer tevreden. Deskundig aanpak. Ik ben ontzettend goed door dit proces geholpen. Ik weet dat het zonder jullie niet zo vlot was verlopen. Fijn is dit proces niet, maar door jullie er goed doorheen gekomen."

Persoonlijke tip van de Scheidingsplanner

Jullie kosten zullen na een scheiding meestal stijgen, de inkomsten vaak niet. Het is daarom zaak om bij het maken van afspraken rekening te houden met mogelijke aanspraken op toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget. Optimaal gebruik maken van deze regelingen kan net het verschil maken. Zeker in de beginfase na de scheiding. Goed advies is daarom zeer belangrijk.

Scheidingsplanner Rudi Mertens

Hoe zit het met de financiën bij uit elkaar gaan?

Uit elkaar gaan bij samenwonen betekent in de praktijk bijna net zoveel financiële zaken regelen als bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij het beëindigen van een samenleving hangt veel af van het feit of je wel of geen samenlevingscontract hebt. De rechten en plichten zijn voor samenwoners die uit elkaar gaan namelijk niet vastgelegd in de wet. Dat maakt het ontvlechten van een samenleving, zeker als je geen samenlevingscontract hebt, een lastige klus. Voor je eventuele kinderen gelden er wel wettelijke bepalingen. Zo moet je voor minderjarige kinderen verplicht een ouderschapsplan opstellen en de kinderalimentatie gaan berekenen.

Financiële gevolgen bij scheiden van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed leven jullie niet meer samen, maar blijven jullie officieel getrouwd. De echtscheidingsprocedure bij scheiden van tafel en bed is vrijwel gelijk aan de procedure van een officiële scheiding. Je loopt dus vrijwel dezelfde stappen door als bij een definitieve scheiding. De financiële gevolgen zijn dan ook gelijk aan die van een officiële scheiding. Dus ook bij deze vorm van scheiden gaan jullie het koophuis, de inboedel, de hypotheek, het pensioen, jullie vermogen en schulden met elkaar verdelen. Daarnaast hebben jullie een wettelijke onderhoudsplicht naar elkaar en naar jullie eventuele kinderen. Dit betekent dus met elkaar afspraken maken over partner- en kinderalimentatie.

Financiële gevolgen bij scheiden van tafel en bed

Gevolgen echtscheiding op latere leeftijd

Scheiden op latere leeftijd is een ontwikkeling die de afgelopen jaren flink is doorgezet. Vooral op financieel gebied spelen bij de scheiding van 55-plussers bepaalde zaken een veel grotere hoofdrol. Je zit tenslotte dichter tegen jouw pensioen aan of bent misschien al met pensioen. Hierdoor is inzicht in de langere termijn wat betreft de inkomsten en uitgaven nog belangrijker dan als je jonger bent. Een wezenlijk verschil is dat er minder naar het huidige inkomen gekeken wordt, maar meer naar het toekomstig vermogen. Bij een scheiding op latere leeftijd spelen qua gevolgen vooral jouw woonwensen, pensioenverevening, lijfrenteverzekering en de partneralimentatie een belangrijke rol. De Scheidingsplanner kan je hier uitstekend over adviseren. Lees hier meer over scheiden op latere leeftijd

Financieel advies bij jouw scheiding

Bij een scheiding spelen de financiën een even belangrijke rol als de juridische rechten en plichten. Je kunt pas echt vooruitkijken als je inzicht in je financiële toekomst hebt. In onze totaaloplossing combineren wij financieel, fiscaal en juridisch advies. Al onze scheidingsadviseurs zijn financiële experts en weten precies hoe het werkt met het huis, de hypotheek, de alimentatie, het bedrijf, noem maar op. Wij zijn van de laatste wet- en regelgeving op de hoogte, weten hoe het zit met de fiscale gevolgen en kijken tevens naar de lange termijn.

Je kunt bij ons dus totaal omvattend financieel advies bij jouw scheiding verwachten. Geen losse eindjes en geen verrassingen achteraf. Bovendien verwoorden wij de financiële complexiteit van jouw scheiding in begrijpelijke taal. Wij maken samen met jou zulke duidelijke en transparante afspraken dat je echt in staat bent om vooruit te kijken. Zo weet je snel waar je na de scheiding precies aan toe bent. Wij kunnen je op basis van mediation begeleiden of - als dat echt niet lukt - eenzijdig/alleen bijstaan.

Mediation bij een scheiding

Mediation

Wij helpen jullie bij voorkeur op basis van mediation. Onze mediators begeleiden de gesprekken en houden de onderlinge communicatie op gang. Tijdens de mediation zorgen zij ervoor dat je samen duurzame afspraken maakt, die draagvlak hebben voor de toekomst. Wij denken altijd creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat je tot overeenstemming kunt komen.

Bij de Scheidingsplanner is de mediator en financieel adviseur dezelfde persoon. Hierdoor weten wij heel snel of bepaalde wensen ook echt financieel haalbaar zijn. Deze aanpak zorgt voor een kostenbesparende en vlotte afwikkeling van jouw scheiding.

Eenzijdig scheiden

Lukt het om bepaalde redenen niet om samen aan tafel afspraken te maken? Wij kunnen je ook helpen bij een eenzijdige scheiding. Wij zijn dan jouw vertrouwenspersoon en behartigen jouw belangen. We proberen wel om er in goed overleg met de andere partij samen uit te komen om langdurige procedures zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard brengen wij bij een eenzijdige scheiding ook jouw financiële toekomst volledig in kaart. Ook in dit traject denken wij creatief en oplossingsgericht met je mee om alle opties op tafel te krijgen, zodat je tot overeenstemming kunt komen.

Onze hulp bij een eenzijdige scheiding

Vragen of een afspraak maken?

Onze Scheidingsplanners zijn allemaal gedegen opgeleide deskundigen. Zij hebben tenminste vijftien jaar ervaring in het geven van financieel advies bij een scheiding. Een Scheidingsplanner is bijvoorbeeld opgeleid tot Federatie Financieel Planner of Register Financieel Echtscheidingsadviseur. Wij zijn dan ook uniek in onze dienstverlening: jullie scheidingsbemiddelaar is tevens jullie financieel adviseur. Dit werkt kostenbesparend en bespoedigt het proces. Daarnaast zijn wij zeer ervaren mediators, waardoor wij de scheiding in zijn geheel goed kunnen begeleiden.

Waarom een Scheidingsplan®?

Terug naar boven