Scheiden op latere leeftijd en pensioen

Gepubliceerd op 21-04-2023 door de Scheidingsplanner

Jouw pensioen bij scheiding op latere leeftijd

Bij een scheiding op latere leeftijd is jouw pensioen een extra punt van aandacht. De beslissingen die je hierover neemt hebben namelijk invloed op andere financiële vraagstukken, zoals jouw woonwensen in combinatie met het aanvragen van een hypotheek. Je krijgt in ieder geval te maken met de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, pensioenverevening of -conversie. In dit artikel lichten we alle bijzonderheden rondom scheiden op latere leeftijd en pensioen toe.

Inhoudsopgave pensioen bij senioren scheiding

> Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding
> Wet pensioenverdeling bij scheiding
> Pensioenverevening of juist pensioenconversie?
> Pensioen en de partneralimentatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS)

Sinds 1 mei 1995 kennen we de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Volgens deze wet hebben beide partners recht op de helft van de ouderdomspensioenen die tijdens het huwelijk of tijdens het geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd. Pensioenverevening komt er in het kort op neer dat op het moment dat jouw ex-partner met pensioen gaat, jij de helft ontvangt van zijn/haar tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. En jouw ex-partner ontvangt, vanaf het moment dat jij met pensioen gaat, de helft van jouw tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen.

Wet pensioenverdeling bij scheiding (WPS)

Wet pensioenverdeling bij scheiding (WPS)

Naar verwacht treedt de nieuwe Wet pensioenverdeling bij scheiding (WPS) in januari 2027 in werking. In de WPS is conversie het uitgangspunt. Conversie wil zeggen dat de door jou opgebouwde oudedagvoorziening wordt gesplitst in een zelfstandig pensioen voor jou en een zelfstandig pensioen voor jouw ex-partner.

Het verschil met pensioenverevening is dat je het pensioen van jouw ex-partner ontvangt op het moment dat je zelf met pensioen gaat en niet op het moment dat jouw ex-partner met pensioen gaat. Voor jouw ex-partner geldt hetzelfde.

Pensioenverevening of juist pensioenconversie?

Met name de mogelijkheid van conversie kan bij scheiden op latere leeftijd een aantrekkelijke optie zijn. Zeker als er sprake is van een eigen woning. We zien vaak dat een van beide partners in de woning blijft wonen en hierdoor de andere partner uitkoopt. De andere partner kan daarnaast ook een andere woning willen kopen. Zeker in de huidige woningmarkt kan het een uitdaging zijn om een passende hypotheek te vinden. Hypotheekverstrekkers zijn namelijk nog kritischer geworden rondom de hypotheekvoorwaarden. Daarnaast houden zij kort voor de pensioendatum rekening met het toekomstige inkomen. Conversie kan dan voor een ieder een betere keuze zijn, laat je dus altijd goed informeren over de mogelijkheden!

Pensioen en de partneralimentatie bij een senioren scheiding

Als je gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en je gaat scheiden, dan is er de verplichting om ook na de scheiding financieel voor elkaar te blijven zorgen. Bedenk hierbij dat de verdeling van het pensioen enerzijds invloed heeft op de behoefte van de alimentatiegerechtigde en anderzijds op de draagkracht van de alimentatieplichtige. Ook moet in de berekening gekeken worden naar het inkomen op langere termijn, zodat meteen de juiste afspraken worden gemaakt. Je leest hier meer over op: ‘Scheiden op latere leeftijd en partneralimentatie’.

Tip: leg alle concrete afspraken vast in jullie echtscheidingsconvenant. Dat schept voor alle partijen duidelijkheid over hun inkomenssituatie. Op het moment van scheiden, maar ook in de toekomst. Uiteraard kunnen jullie bij de Scheidingsplanner op deskundig advies rekenen. Wij denken met jullie mee en dragen indien nodig creatieve oplossingen aan.

Terug naar boven