Alleen/ eenzijdig scheiden

Scheiden tijdens de lockdown: persoonlijk bij een vestiging, online via videobellen of andere opties

Alleen/eenzijdig de scheiding aanvragen

Helaas is het niet altijd mogelijk het scheidingstraject samen met uw partner te doorlopen. U of uw partner kan dit te emotioneel vinden of bang zijn dat de eigen belangen niet goed behartigd worden. U kunt het daarnaast ook moeilijk vinden om voor uw eigen belangen op te komen, bijvoorbeeld omdat dit voortkomt uit het rollenpatroon tijdens uw relatie. Ook kan het vanwege allerlei redenen gewoonweg niet mogelijk zijn om in goede harmonie samen aan tafel te zitten. Eenzijdig scheiden/alleen scheiden kan dan voor u een optie zijn. Bij deze vorm van scheiden duurt het traject vaak wel langer en zijn de kosten hoger, omdat u ieder een eigen adviseur in de hand neemt.

Hoe werkt eenzijdig scheiden?

Bij eenzijdig scheiden zal uw scheidingsbemiddelaar alleen uw belangen behartigen. Hij is uw vertrouwenspersoon en neemt u het gehele proces uit handen; inclusief het contact met de adviseur of advocaat van uw partner. Het uitgangspunt bij eenzijdig scheiden moet wel zijn dat er geprobeerd wordt om zoveel mogelijk in overleg met de andere partij tot afspraken te komen. Apart strijden in plaats van apart scheiden levert namelijk alleen maar verliezers op. Niemand is gebaat bij ellenlange procedures bij de rechtbank en onnodige escalaties. En zeker uw kinderen niet.

Denk er dus goed over na hoe u wilt dat er bij eenzijdig scheiden met uw wensen en belangen wordt omgegaan. Er in goed overleg met elkaar uitkomen of tot het einde aan toe strijden? Ook bij eenzijdig scheiden in goed overleg worden uw belangen altijd volledig behartigd, maar met als resultaat dat u toch beiden achter de gemaakte afspraken staat.

Dit blijkt vaak bij te dragen aan een goede verstandhouding tussen u en uw ex-partner na afloop van uw relatie. Iets wat, zeker als er kinderen zijn, heel belangrijk is. Maar ook zelf komt u op deze manier met een positiever gevoel uit de scheiding dan wanneer er strijd is geweest. En dat maakt het een stuk prettiger om op een positieve manier uw leven weer op te pakken.

Voordelen eenzijdig scheiden

  • Uw eigen adviseur behartigt bij eenzijdig scheiden alleen uw (financiële) belangen
  • Bij eenzijdig scheiden heeft u een eigen vertrouwenspersoon
  • Door deskundige bemiddeling toch tot goede afspraken komen met uw ex-partner

Nadelen eenzijdig scheiden

  • Scheidingstraject duurt bij eenzijdig scheiden langer
  • Hogere kosten door ieder een eigen adviseur
  • Hogere kans op een vechtscheiding als beide partijen er niet in goed overleg willen uitkomen

Financieel eenzijdig scheiden

Een groot voordeel van eenzijdig scheiden via de Scheidingsplanner is dat wij tevens uw financiële toekomst in kaart brengen. Onze klanten ervaren dit als een echt pluspunt, want juist de financiële toekomst zorgt voor veel onduidelijkheid en onrust. Ons financiële advies kan u en uw ex-partner juist verder brengen in het gehele proces, mede omdat wij het gehele plaatje voor u beiden inzichtelijk maken. Wij brengen uw financiële positie na de scheiding duidelijk in beeld, zodat u echt in staat bent om vooruit te kijken. 

Financieel en fiscaal advies vatten wij in begrijpelijke taal voor u samen in een persoonlijk plan. Bij ons is uw scheidingsadviseur tevens uw financieel adviseur. Dit zorgt voor een kostenbesparende en vlotte afwikkeling. Uiteraard zorgen we er ook voor dat de afspraken die u samen wilt maken ook getoetst worden aan alle financiële en fiscale wet- en regelgeving, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Vragen of een afspraak maken?

Is er ruzie en zijn u beider wensen onverenigbaar? Ook dan kan de Scheidingsplanner uw belangen behartigen en overzicht brengen in uw situatie. Wij bespreken eerst samen met u uw wensen, doelstellingen en belangen. Hierbij kijken wij niet alleen naar alle praktische zaken, maar hebben wij ook oog voor uw emoties. Waar nodig en mogelijk houden wij uw wederzijdse belangen nauwlettend in de gaten. Als er bijvoorbeeld kinderen in het spel zijn, dan stellen wij hun belangen centraal. Wij doen er alles aan om een vechtscheiding te voorkomen, dit streven wij in goed overleg met u als eerste na. Nadat we alles inzichtelijk hebben gemaakt gaan wij aan de slag met uw Scheidingsplan®; een allesomvattend plan voor uw scheiding. Het is uw persoonlijke plan en bereidt u voor op uw nieuwe start, op uw toekomst na de scheiding. Het Scheidingsplan® zorgt voor duidelijkheid in uw situatie en de te nemen stappen.

Terug naar boven