Alleen/ eenzijdig scheiden

Alleen/eenzijdig de scheiding aanvragen

Helaas is het niet altijd mogelijk het scheidingstraject samen met je partner te doorlopen. Jij of je partner kan dit te emotioneel vinden of bang zijn dat de eigen belangen niet goed behartigd worden. Een van jullie zou het daarnaast ook moeilijk kunnen vinden om voor de eigen belangen op te komen, bijvoorbeeld omdat dit voortkomt uit het rollenpatroon tijdens jullie relatie. Ook kan het vanwege allerlei redenen gewoonweg niet mogelijk zijn om in goede harmonie samen aan tafel te zitten. Eenzijdig scheiden/alleen scheiden kan dan voor jou een optie zijn. Bij deze vorm van scheiden duurt het traject vaak wel langer en zijn de kosten hoger, omdat je ieder een eigen adviseur in de hand neemt.

Hoe werkt eenzijdig scheiden?

Bij eenzijdig scheiden zal jouw scheidingsbemiddelaar/begeleider alleen jouw belangen behartigen. Hij is jouw vertrouwenspersoon en neemt jou het gehele proces uit handen; inclusief het contact met de adviseur of advocaat van je partner. Het uitgangspunt bij eenzijdig scheiden moet wel zijn dat er geprobeerd wordt om zoveel mogelijk in overleg met de andere partij tot afspraken te komen. Apart strijden in plaats van apart scheiden levert namelijk alleen maar verliezers op. Niemand is gebaat bij ellenlange procedures bij de rechtbank en onnodige escalaties. En zeker jullie kinderen niet.

Denk er dus goed over na hoe je wilt dat er bij eenzijdig scheiden met jouw wensen en belangen wordt omgegaan. Er in goed overleg met elkaar uitkomen of tot het einde aan toe strijden? Ook bij eenzijdig scheiden in goed overleg worden jouw belangen altijd volledig behartigd, maar met als resultaat dat je toch beiden achter de gemaakte afspraken kunt staan.

Dit blijkt vaak bij te dragen aan een goede verstandhouding tussen jou en je ex-partner na afloop van jullie relatie. Iets wat, zeker als er kinderen zijn, heel belangrijk is. Maar ook zelf kom je op deze manier met een positiever gevoel uit de scheiding dan wanneer er strijd is geweest. En dat maakt het een stuk prettiger om op een positieve manier je leven weer op te pakken.

Voordelen eenzijdig scheiden

  • Jouw eigen adviseur behartigt bij eenzijdig scheiden alleen jouw (financiële) belangen
  • Bij eenzijdig scheiden heb je een eigen vertrouwenspersoon
  • Door deskundige bemiddeling toch tot goede afspraken komen met je ex-partner

Nadelen eenzijdig scheiden

  • Scheidingstraject duurt bij eenzijdig scheiden langer
  • Hogere kosten doordat ieder een eigen adviseur heeft
  • Hogere kans op een vechtscheiding als beide partijen er niet in goed overleg willen uitkomen

Financieel eenzijdig scheiden

Een groot voordeel van eenzijdig scheiden via de Scheidingsplanner is dat wij tevens jouw financiële toekomst in kaart brengen. Onze klanten ervaren dit als een echt pluspunt, want juist de financiële toekomst zorgt voor veel onduidelijkheid en onrust. Ons financiële advies kan jou en je ex-partner juist verder brengen in het gehele proces, mede omdat wij het gehele plaatje voor jullie beiden inzichtelijk maken. Wij brengen je  financiële positie na de scheiding duidelijk in beeld, zodat je echt in staat bent om vooruit te kijken. 

Financieel en fiscaal advies vatten wij in begrijpelijke taal voor je samen in een persoonlijk plan. Bij ons is jouw scheidingsadviseur tevens je financieel adviseur. Dit zorgt voor een kostenbesparende en vlotte afwikkeling. Uiteraard zorgen we er ook voor dat de afspraken die je samen wilt maken ook getoetst worden aan alle financiële en fiscale wet- en regelgeving, zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Vragen of een afspraak maken?

Is er ruzie en zijn jullie beider wensen onverenigbaar? Ook dan kan de Scheidingsplanner jouw belangen behartigen en overzicht brengen in je situatie. Wij bespreken eerst samen met jou je wensen, doelstellingen en belangen. Hierbij kijken wij niet alleen naar alle praktische zaken, maar hebben wij ook oog voor je emoties. Waar nodig en mogelijk houden wij jullie wederzijdse belangen nauwlettend in de gaten. Als er bijvoorbeeld kinderen in het spel zijn, dan stellen wij hun belangen centraal. Wij doen er alles aan om een vechtscheiding te voorkomen, dit streven wij in goed overleg met jou als eerste na. Nadat we alles inzichtelijk hebben gemaakt gaan wij aan de slag met het Scheidingsplan®; een allesomvattend plan voor jouw scheiding. Het is jouw persoonlijke plan en het bereidt je voor op je nieuwe start, op je toekomst na de scheiding. Het Scheidingsplan® zorgt voor duidelijkheid in jouw situatie en de te nemen stappen.

Terug naar boven