Scheiden op latere leeftijd

Tot de dood ons scheidt...

Een huwelijk tot de dood ons scheidt… Dat is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. Ook niet op latere leeftijd. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten een overduidelijke stijging zien van het aantal echtscheidingen onder 50- en 60-jarigen en zelfs onder 70- tot 80-jarigen. Het aantal 50-plussers dat in Nederland per jaar scheidt, is in de afgelopen twintig jaar dan ook bijna verdubbeld naar ruim 20.000 mensen. Wat zijn de oorzaken en de gevolgen van een ‘senioren’ scheiding of ‘grijze’ scheiding’?

Oorzaken scheiden op latere leeftijd

Waarom besluiten mensen tegenwoordig om na hun 60ste of 70ste te gaan scheiden? Men heeft er immers gemiddeld al zo’n 45 of 50 jaar huwelijk opzitten, waarom dan niet uitzitten tot het einde? Enerzijds lijkt dat te komen doordat het tegenwoordig makkelijker is om te scheiden. Voor de huidige generatie 60-plussers was scheiden met jonge kinderen gewoonweg not done. Omwille van de kinderen bleef men uiteindelijk bij elkaar. Als deze zorg echter wegvalt doordat de kinderen het huis zijn uitgegaan, vraagt men zich in deze tijd sneller af of ze nog wel samen oud willen worden.

Anderzijds kijkt men tegenwoordig anders tegen relaties aan dan vroeger. Zo zijn vrouwen onafhankelijker en zelfstandiger geworden. Hierdoor kunnen ze zelf gemakkelijker zelfstandig een nieuwe toekomst opbouwen. Daarnaast durven mensen tegenwoordig meer voor zichzelf te kiezen en zijn er ook veel meer mogelijkheden om persoonlijk geluk te behalen.

Uit elkaar gegroeid zijn en help, ik ben met pensioen

Uit elkaar gegroeid zijn na 45 of 50 jaar huwelijk is waarschijnlijk wel een van de meest voorkomende oorzaken van een senioren scheiding. De passie is misschien weg of het huwelijk is veranderd in een broer-zus relatie. Zeker nu men gemiddeld langer leeft, stellen veel 60-plussers zich in deze situatie de vraag of ze nog wel 20 of 30 jaar bij hun partner willen blijven.

Ook met pensioen gaan kan een spelbreker voor het huwelijk zijn. Zij wil eindelijk samen veel leuke dingen gaan doen, maar hij wil het liefste elke dag lekker vissen aan de waterkant. De verwachtingen ten aanzien van de oude dag botsen dan met elkaar. Dagelijkse discussies hierover bevorderen de relatie natuurlijk ook niet.

Persoonlijke tip van de Scheidingsplanner

Over het proces van het scheiden op oudere leeftijd heeft documentairemaker Niels van Koevorden een documentaire gemaakt. Er worden 2 stellen gevolgd tijdens hun mediation-traject. De documentaire is het kijken waard, zeker als je aan het begin staat van een scheiding op oudere leeftijd. Je kunt de documentaire hieronder bekijken.

Scheidingsplanner Eveline Minkes

Scheiden op latere leeftijd en de gevolgen

Natuurlijk zijn er overeenkomsten met de gevolgen van een scheiding bij bijvoorbeeld 30- of 40-jarigen. Op emotioneel gebied zijn de gevoelens vaak gelijk. Het gevoel achtergelaten te worden, niet meer goed genoeg zijn, machteloosheid, ongeloof, onzekerheid en pijn zijn niet aan leeftijd gebonden.

Als je op latere leeftijd gaat scheiden zijn er echter ook verschillen te benoemen. In deze levensfase is de droom van een mooie ouwe dag met elkaar dichterbij gekomen. Als die droom op het ‘laatste moment’ uit elkaar spat, dan is de angst voor het alleen oud worden groot. Het behoud van familiebanden is daarom bij een senioren scheiding extra belangrijk. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van een grijze scheiding een belangrijk aandachtspunt.

Financiële gevolgen van scheiden op latere leeftijd

Vooral op financieel gebied spelen bij een grijze scheiding bepaalde zaken een veel grotere hoofdrol. je zit dichter tegen je pensioen aan of je bent al met pensioen. Inzicht in de langere termijn wat betreft de inkomsten en uitgaven is nu nog belangrijker dan wanneer je jonger bent. Een essentieel verschil is dat er niet alleen naar jouw huidig inkomen gekeken moet worden, maar ook naar jouw toekomstig (pensioen)inkomen. Als je de vijftig gepasseerd bent is de kans groot dat je meer ouderdomspensioen moet verdelen, dan wat je nog aan toekomstig recht zelf kunt opbouwen. Dat wordt trouwens niet alleen door jouw leeftijd veroorzaakt, maar ook door wat er in de loop der tijd is veranderd aan de pensioenregelingen zelf.

Financiële aandachtspunten scheiden op latere leeftijd

Eigen woning en/of woonwensen

Welke woonwensen er na de scheiding mogelijk zijn, ligt bij een grijze scheiding ingewikkelder. Als je na de scheiding een nieuw huis wilt gaan kopen of de huidige woning wilt overnemen, dan worden jouw hypotheekmogelijkheden niet alleen gebaseerd op het inkomen dat je momenteel verdient. Ook jouw pensioeninkomen wordt in de hypotheekbeoordeling betrokken. Hypotheekverstrekkers kijken namelijk ook naar wat je ontvangt aan inkomen na jouw pensioen als je binnen 10 jaar van jouw AOW-leeftijd zit. Daarnaast heeft jouw huis waarschijnlijk veel overwaarde. Wanneer een van beiden in het huis wil blijven wonen, dan moet de ex-partner uitgekocht worden. Dit gaat vaak om grotere bedragen, is dit voor jou financieel haalbaar?

Pensioenen

Bij een grijze scheiding krijg je natuurlijk ook te maken met de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS). Hoe ga je echter om met de verevening van de pensioenen? Deel je de opgebouwde pensioenen 50:50 volgens de wet, of is het juist raadzamer om tot een andere verdeling over te gaan, bijvoorbeeld in verband met de woonwensen en de realiseerbare hypotheek?

Lees meer over scheiden op latere leeftijd en pensioen

Lijfrenteverzekering

Als je een lijfrenteverzekering hebt afgesloten, dan moeten bij een senioren scheiding alle opties goed afgewogen worden. Als je kapitaal hebt opgebouwd in deze lijfrenteverzekering spelen minimaal de volgende vragen mee: wat doen we met dit kapitaal in de verdeling of verrekening van het vermogen? En wanneer heb je het nodig?

Partneralimentatie

Ook de partneralimentatie is een punt van aandacht bij een grijze scheiding. Je bent wettelijk verplicht alimentatie te betalen als jouw ex-partner niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Bij een scheiding op latere leeftijd moet echter onder meer wel gekeken worden naar welke  invloed de pensioen- en eventuele lijfrente-uitkeringen op de hoogte van de partneralimentatie hebben.

Lees meer over scheiden op latere leeftijd en partneralimentatie

Behoud familiebanden

Zoals eerder benoemd is het behoud van de familiebanden in deze levensfase erg belangrijk. Echter niet alleen vanwege jouw eventuele angst om alleen oud te worden. Tegenwoordig passen 65-plussers vaak doordeweeks op de kleinkinderen, omdat de ouders aan het werk zijn. Volwassen kinderen en kleinkinderen moeten niet gedwongen worden een keuze te maken voor één van de ouders of grootouders. Zij hebben recht op een relatie met beide ouders of opa en oma. Besteed dus tijdens het scheidingstraject ook voldoende aandacht aan dit onderwerp.

Vragen of een afspraak maken?

Als je op latere leeftijd gaat scheiden, dan ben je bij de Scheidingsplanner aan het juiste adres. Door onze kennis, ervaring en opleidingen kunnen wij je uitstekend adviseren over alle gebieden die bij een scheiding op latere leeftijd meespelen. Wij regelen jouw scheiding van A tot en met Z. Alle emotionele, financiële en fiscale aspecten van jouw scheiding komen aan bod. Meer weten? Maak gerust een vrijblijvende afspraak bij een van onze vestigingen.

Gratis scheidingsboekje

Wil jij weten wat er allemaal bij een scheiding komt kijken? Vraag dan ons digitale scheidingsboekje 'Een nieuwe start' aan. In dit boekje vertellen wij je alles wat je moet weten over scheiden, de zaken die geregeld moeten worden en de keuzes die jij kunt maken.

Terug naar boven