Wat kost een scheiding?

Gepubliceerd op 15-12-2023 door de Scheidingsplanner

Hoeveel kost een scheiding of mediation?

De kosten van een scheiding of mediation zijn van diverse factoren afhankelijk. Een eenduidig antwoord op de vraag ‘wat kost een scheiding?’ kan dus helaas niet gegeven worden. De belangrijkste factor is toch wel jouw situatie. Zijn jullie nog ‘on speaking terms’ met elkaar of kunnen jullie echt niet met elkaar aan tafel zitten? Dit beïnvloedt namelijk de keuze voor een gezamenlijke mediator of ieder een eigen scheidingsadviseur en natuurlijk ook de kosten van de scheiding. Daarnaast speelt hoe ingewikkeld de scheiding is ook een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan het moeten afwikkelen van allerlei financiële zaken, zoals een koopwoning, de alimentatie, eventuele schulden, het pensioen of een eigen onderneming.

Inhoudsopgave kosten scheiding

> Kosten mediator scheiding
> Kosten eenzijdige scheiding
> Kosten scheiding met kind
> Keuze scheidingsadviseur van invloed op kosten
> Bijkomende kosten scheiding
> Gesubsidieerde rechtsbijstand
> Kosten scheiding aftrekbaar
> Wat kost scheiden van tafel en bed?
> Kosten scheiden via de Scheidingsplanner

Kosten mediator scheiden

Als je uit elkaar gaat en jullie kunnen nog met elkaar aan tafel afspraken maken, dan is samen scheiden met behulp van mediation de beste optie. In deze situatie kiezen jullie voor een gezamenlijke mediator die jullie beider belangen behartigt. Begeleiding door een mediator biedt jullie diverse voordelen:

 • Door mediation kan escalatie vaak voorkomen worden
 • Met mediation heb je veel minder kans om in een conflictsituatie terecht te komen
 • Er wordt door de oplossingsgerichte begeleiding meestal vrij snel een overeenstemming bereikt
 • Bij mediation is het scheidingsproces meestal een stuk korter
 • De kosten zijn aanzienlijk lager door een gezamenlijke mediator / scheidingsadviseur

Uiteraard zijn de uiteindelijke kosten van mediation afhankelijk van jullie situatie: hoe snel kunnen jullie samen afspraken maken, hoeveel afspraken met de mediator hebben jullie hiervoor nodig, wat moet er allemaal afgewikkeld worden, wat is de feitelijke situatie, welk advies is er nodig en wat kunnen jullie eventueel zelf regelen? Soms is het mogelijk om vooraf een vaste prijsafspraak te maken.

Lees meer over mediation/samen scheiden.

Of beluister onze podcast over mediation:

Kosten eenzijdige scheiding

Helaas is het niet altijd mogelijk het scheidingstraject samen met je partner te doorlopen. Redenen kunnen zijn:

 • Jij of je partner kan dit te emotioneel vinden
 • Je kunt bang zijn dat jouw eigen belangen niet goed behartigd worden
 • Jij vindt het moeilijk om voor jouw eigen belangen op te komen.

Als dit jouw situatie is, dan is eenzijdig scheiden/alleen scheiden wellicht een optie voor jou. Bij deze vorm van scheiden zijn de kosten wel hoger, omdat jullie ieder een eigen adviseur in de hand nemen. Daarnaast duurt het scheidingstraject bij eenzijdig scheiden langer. Bovendien heb je een hogere kans op een vechtscheiding als beide partijen er niet in goed overleg willen uitkomen.

Als je misschien in gerechtelijke procedures terecht gaat komen, zijn de kosten altijd hoger dan ingeval een gezamenlijk overleg met ieder een eigen adviseur mogelijk is.

Lees meer over een eenzijdige scheiding

Kosten scheiding met kind

Kosten scheiding met kinderen

De kosten van een scheiding met kinderen zijn in de basis gelijk aan de kosten van een scheiding zonder kinderen. Je kunt dus uitgaan van de kosten van een scheiding op basis van mediation of een eenzijdige scheiding. Bijkomende kosten zijn wel het opstellen van het wettelijke verplichte ouderschapsplan als je minderjarige kinderen hebt. Hoeveel kosten dit zijn is afhankelijk van jouw situatie. Veel ouders kunnen prima onderling afspraken maken over de kinderen. Andere ouders hebben hier soms wat meer ondersteuning bij nodig. Ook kunnen sommige kinderen moeite hebbenverwerken van de scheiding. Dan kan het verstandig zijn om bijvoorbeeld een kindercoach in te schakelen. Tot slot zijn er nog eventueel extra kosten voor het berekenen van de kinderalimentatie.

Keuze scheidingsadviseur van invloed op kosten

Wie je kiest als scheidingsadviseur heeft ook nog invloed op de kosten van de scheiding. Kijken we naar een advocaat, dan begeleidt hij/zij je met name op juridisch gebied. Oftewel, het uitgangspunt van een advocaat zijn jouw rechten en plichten. Het doel van een mediator is voornamelijk gezamenlijk tot afspraken komen, met als uitgangspunt het oplossen van conflicten. Een mediator geeft hierbij nauwelijks tot geen advies of sturing. Gedegen financieel en fiscaal advies is in de regel bij een mediator of advocaat niet mogelijk.

Heb jij dus financiële zaken te verdelen, zoals een koopwoning of een eigen onderneming, dan moet er meestal nog een financieel expert ingeschakeld worden om deze zaken af te wikkelen. Dit brengt natuurlijk extra tijd en kosten met zich mee. De Scheidingsplanner biedt je begeleiding op juridisch, financieel en fiscaal gebied. Ook gaan we advies, sturing en emotionele ondersteuning niet uit de weg. Bij ons vind je dus een allesomvattende aanpak zonder extra kosten en een vlottere afwikkeling!

Ben jij benieuwd naar de belangrijkste verschillen tussen de aanpak van een advocaat, mediator en de Scheidingsplanner? Download dan hier het overzicht met alle verschillen. Je kunt ook een test doen om te kijken welke professional jou het beste van dienst kan zijn.

Bijkomende kosten scheiding

Als je getrouwd bent, dan moet je altijd een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Dit geldt ook als je een geregistreerd partnerschap en minderjarige kinderen hebt. Voor het afhandelen van het verzoekschrift worden griffiekosten gerekend. In 2024 bedragen deze kosten € 320,- voor een gezamenlijk verzoekschrift. Daarnaast moet je nog een aantal uittreksels bij jouw gemeente aanvragen. Welke uittreksels dit zijn vind je in onze ‘checklist scheiden’.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Je kunt misschien in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand als jouw inkomen en/of vermogen onder een bepaalde grens ligt. De overheid betaalt dan mee aan de kosten van de advocaat of mediator. Voor deze bijdrage van de overheid moet een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand worden aangevraagd. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Zo betaal je altijd een eigen bijdrage als je gesubsidieerde rechtsbijstand ontvangt. Daarnaast hangt de hoogte van jouw eigen bijdrage af van jouw inkomen en vermogen (zoals spaargeld), maar ook van het resultaat van de scheiding. Denk bijvoorbeeld aan de verkoopopbrengst van de woning. Meer informatie over de inkomensgrenzen en de eigen bijdrage vind je op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Gesubsidieerde rechtsbijstand bij scheiding

Kosten scheiding aftrekbaar

Sommige kosten van de scheiding zijn fiscaal aftrekbaar. Het gaat dan om de kosten voor het verkrijgen van een bron van inkomen. Bijvoorbeeld de kosten voor het verkrijgen of behouden van de partneralimentatie. De alimentatiegerechtigde mag deze door hem/haar betaalde kosten als aftrekpost opvoeren voor de inkomstenbelasting. Denk hierbij aan kosten zoals:

 • Advocaatkosten/kosten mediator
 • Telefoon-, porto- en reiskosten
 • Incassokosten

Let op! De alimentatieplichtige kan de door hem/haar betaalde kosten ten behoeve van de partneralimentatie niet aftrekken.

Wat kost scheiden van tafel en bed?

Scheiden van tafel en bed stamt uit de tijd dat men wettelijk verplicht was om tijdens het huwelijk samen te wonen. Sinds 2000 is deze wet gewijzigd en hoef je dus tijdens het huwelijk niet meer officieel jullie tafel en bed te delen. Deze vorm van scheiden komt daarom tegenwoordig steeds minder voor. De echtscheidingsprocedure bij scheiden van tafel en bed is vrijwel gelijk aan de procedure voor een officiële scheiding. Je blijft alleen officieel nog wel getrouwd. Omdat een rechter een uitspraak moet doen, zijn dezelfde stappen noodzakelijk als bij een definitieve scheiding. De kosten van een scheiding van tafel en bed zijn dus nagenoeg gelijk aan de kosten van een ‘gewone’ scheiding.

Rechtsbijstandverzekering

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, dan kan jouw verzekeraar wellicht de kosten voor mediation vergoeden. Sommige verzekeraars kennen een vergoeding tot wel €3.000,–.

Kosten scheiden via de Scheidingsplanner

Zoals gezegd is er geen eenduidig antwoord op de vraag ‘wat kost een scheiding?’. Wij bespreken daarom graag eerst jouw situatie in een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek nemen we de tijd om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast bekijken we samen met jou wat wij voor je kunnen betekenen en wat je eventueel zelf kunt of wilt regelen. Hierdoor krijgen wij een goed beeld van jouw situatie, waardoor wij een reële inschatting kunnen maken van de te verwachte kosten van het gehele scheidingstraject.

Terug naar boven