Belastingaftrek partneralimentatie vanaf 2020 verlaagd

Gepubliceerd op 03-03-2020 door de Scheidingsplanner

Lagere fiscale aftrekbaarheid partneralimentatie vanaf 2020

De partneralimentatie die je betaalt of ontvangt is onderdeel van de belastingaangifte. Voor de betaler is de partneralimentatie fiscaal aftrekbaar. Je mag als alimentatieplichtige deze uitgave in de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opnemen. Voor de ontvanger is de partneralimentatie belast. Je moet als alimentatiegerechtigde hetzelfde bedrag als belastbaar inkomen in de aangifte inkomstenbelasting opnemen. De aftrekbaarheid van de partneralimentatie wordt vanaf het jaar 2020 stapsgewijs afgebouwd. Wat betekent dit?

Inhoudsopgave

> Wat houdt deze verlaging in?
> Wie krijgt met deze verlaging te maken?
> Reden voor een herberekening?

Wat houdt de verlaging van de aftrekbaarheid van de partneralimentatie in?

Met ingang van 2020 wordt de fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie jaarlijks verlaagd. De aankomende jaren wordt de maximale belastingaftrek verlaagd van 51,95% tot 37,05% in 2023. De afbouw van het aftrekpercentage ziet er per jaar als volgt uit:

  • 2020: 46%
  • 2021: 43%
  • 2022: 40%
  • 2023: 37,05%

Wie krijgt te maken met de verlaging van de fiscale aftrekbaarheid?

Vooral de hogere inkomens hebben met ingang van 2020 minder belastingvoordeel door deze nieuwe belastingregel. Voor inkomens vanaf € 68.507 geldt dat dit jaar (2020) de betaalde partneralimentatie nog maar aftrekbaar is tegen maximaal 46% in plaats van 51,95% in 2019. Voor deze groep zullen de netto alimentatielasten dus gaan toenemen. Stel dat jij € 1.000,00 partneralimentatie per maand betaalt, dan had jij vorig jaar na 52% aftrek een netto maandlast van € 480,00. In deze nieuwe situatie wordt de netto maandlast bij aftrek tegen 37,05% € 630,00. Een verschil van € 150,- per maand.

Reden voor een herberekening van de partneralimentatie?

Is de verlaagde aftrekbaarheid van de partneralimentatie op jou van toepassing? Je betaalt dan wellicht te veel alimentatie. Bij het vaststellen van de partneralimentatie wordt namelijk het voordeel van de belastingaftrek meegenomen. Deze fiscale aanpassing kan daarom een aanleiding zijn voor een herberekening van de partneralimentatie. De Scheidingsplanner kan jou hier uitstekend mee helpen. Neem gerust contact met ons op, onze financiële specialisten maken graag de gevolgen van deze wijziging voor jou inzichtelijk.

Terug naar boven