Ondernemersdesk voor scheidende ondernemers

Echtscheiding en eigen onderneming

Ben jij de niet-ondernemende partner? Lees dan hier verder

Tegenwoordig hebben steeds meer mensen een eigen onderneming. Dit kan iemand zijn die als zelfstandige aan de slag is gegaan, in de vorm van een eenmanszaak, maar ook een vennootschap onder firma en een bv zijn rechtsvormen die in de praktijk regelmatig voor komen. Het is dan ook niet verrassend dat de Scheidingsplanner in de huidige scheidingspraktijk steeds vaker een scheiding afwikkelt waarbij er sprake is van een onderneming. Dit kan een onderneming zijn van een van de partners, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat jullie samen een onderneming hebben of dat je partner meewerkt in jouw onderneming.

De ondernemersdesk van de Scheidingsplanner

Een scheiding met een eigen bedrijf is complex. Er spelen veel belangen mee en er zitten financieel en fiscaal veel haken en ogen aan. De cijfers moeten goed geïnterpreteerd worden en er dient ook naar het toekomstperspectief te worden gekeken. Wij merken dat scheidende ondernemers daarom veel behoefte hebben aan een scheidingsadviseur die ook de ondernemingsgerichte scheidingsvraagstukken goed kan begeleiden. Natuurlijk kan er met de eigen accountant of boekhouder wel een eerste slag gemaakt worden. De specifieke kennis en ervaring van de wet- en regelgeving op het gebied van (echt)scheidingen ontbreekt echter, waardoor er veel vragen open kunnen blijven staan. Ook beschikt deze groep van adviseurs meestal niet over de vaardigheden die voor het begeleiden van een echtscheiding nodig zijn.

Verder zijn er in Nederland niet veel scheidingsadviseurs die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van ondernemers die gaan scheiden. Ook bij hen ontbreekt vaak de specifieke kennis om de financiële, fiscale en juridische kaders goed in kaart te brengen. De Scheidingsplanner heeft deze kennis en ervaring al 15 jaar wel in huis. Ondernemers en hun partners kunnen daarom met al hun vragen over hun echtscheiding en hun eigen bedrijf contact opnemen met onze ondernemersdesk. Of je nu gaat scheiden als zelfstandige of met een vof of een bv, iedere ondernemer kan bij ons terecht. Bovendien kunnen wij met onze ondernemersdesk jouw scheiding op alle fronten goed regelen. Daarnaast kunnen wij ook jouw accountant of boekhouder goed ondersteunen met onze financiële kennis en kunde.

Scheiden als ondernemer, waar begin je?

Om te bekijken wat er met jouw onderneming gebeurt tijdens en na de scheiding zijn een aantal zaken van belang. Onze ondernemersdesk start dan ook met het in kaart brengen van jouw situatie. Hierbij wordt allereerst gekeken naar welk soort onderneming je hebt: een eenmanszaak, een vof of een bv? Tegelijkertijd is jouw huwelijksgoederenregime van belang. Ben je getrouwd in (beperkte) gemeenschap van goederen of zijn er huwelijkse voorwaarden opgesteld?

Bij ondernemers zien wij vaak dat laatste, namelijk dat partijen huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld. Ervaring leert echter dat deze meestal niet worden uitgevoerd tijdens het huwelijk of dat het partijen niet meer voor ogen staat wat zij exact hebben afgesproken in deze huwelijkse voorwaarden. Het huwelijksgoederenregime, maar dus ook de inhoud van de (eventueel aanwezige) huwelijkse voorwaarden, speelt een belangrijke rol bij de vraag of en hoe de onderneming moet worden meegenomen in de vermogensverdeling of vermogensverrekening.

Persoonlijke tip van de Scheidingsplanner

Vraag ook zeker ons digitale scheidingsboekje speciaal voor scheidende ondernemers en hun partners aan. In het boekje vindt je veel informatie over de gevolgen van de scheiding voor jouw bedrijf. Daarnaast besteden we in dit boekje natuurlijk ook aandacht aan onderwerpen als de kinderen, de woning en de alimentatie. Je kunt het scheidingsboekje hier gratis aanvragen.

Daarnaast hebben we een checklist scheiden voor ondernemers samengesteld. Deze checklist helpt je om gedurende het scheidingsproces het overzicht te bewaren. De checklist brengt alle onderwerpen in kaart die je tijdens de scheiding moet regelen. Het behandelt alle zaken rondom je eigen bedrijf en ook alle algemene zaken. Je kunt hier hier de checklist voor ondernemers aanvragen.

Scheidingsplanner Eveline Minkes

Belangen bij scheiden met eigen bedrijf

Belangen bij scheiden met eigen bedrijf

Zoals gezegd staan er bij een scheiding met een eigen bedrijf enorm veel belangen op het spel. Naast het maken van afspraken over de basisonderwerpen zoals de kinderen, de woning en alimentatie, moet voor jouw onderneming ook alles in goede banen geleid gaan worden. Je wilt tenslotte niet dat de continuïteit van jouw bedrijf in gevaar komt door je scheiding. Op het moment dat jullie samen een bedrijf hebben dien je je eveneens de vraag te stellen of je deze situatie voort wilt zetten en of dit voor jullie beiden haalbaar is.

Vervolgvragen bij een scheiding met een zaak

Als is vastgesteld dat de onderneming meegenomen moet worden in de verdeling van het vermogen, komen er veel nieuwe vraagstukken bij:

  • Wat is de onderneming waard?
  • En wat betekent dit dan eigenlijk?
  • Waar heeft de ander wellicht recht op?
  • Hoe gaat de eventuele uitkoop eruitzien?

Ook wordt de berekening van de kinder- en/of partneralimentatie een stuk complexer. Het is immers niet altijd duidelijk wat de inkomsten zijn. Dit alles vraagt om een uitgebreide analyse. Onze ondernemersdesk is gespecialiseerd in het ontrafelen van de jaarstukken van zowel een eenmanszaak als van een vof of bv. Ook kan onze ondernemersdesk goed inzichtelijk maken wat de financiële situatie van jouw onderneming is. Uiteraard is het mogelijk om dit in overleg met je accountant of boekhouder door te spreken.

De resultaten van de afgelopen jaren spelen in ieder geval een rol bij het vaststellen van de winst uit de onderneming, maar ook de kasstroom en het verwachtingsperspectief richting de toekomst is iets wat met je wordt besproken. Op basis hiervan kan er bijvoorbeeld bepaald worden welke winst uit onderneming passend is om mee te nemen voor de kinder- en/of partneralimentatie.

Financiële en fiscale haken en ogen bij een scheiding met onderneming

Naast de complexiteit kunnen er, zoals gezegd, fiscaal en financieel gezien veel haken en ogen zijn. Hoe dient bijvoorbeeld omgegaan te worden met een rekening courant binnen de onderneming? Daarnaast heeft de ondernemer vaak uitstel voor de belastingaangifte, maar hoe ga je om met een eventuele aanslag dan wel teruggave over de jaren dat je nog getrouwd was? Is er sprake van een oudedagsvoorziening binnen de onderneming en hoe dient hiermee omgegaan te worden? En denk ook aan de aandelen van een bv die (wellicht) moeten worden overgedragen na de echtscheiding. Het is dus van belang dat een financieel specialist wordt ingeschakeld.

Financiële en fiscale haken en ogen bij een scheiding met onderneming

Onze ondernemersdesk: iedereen verder, ook de onderneming!

Onze ondernemersdesk is gericht op een nieuwe toekomst voor alle betrokken partijen: jij als ondernemer, je ex-partner en jullie eventuele kinderen. Wij kijken bij de berekeningen naar alle relevante zaken, zoals de bezittingen, de (jaar)cijfers, de schulden, het toekomstperspectief, enzovoort en kunnen voor jou de juridische, financiële en fiscale kaders inzichtelijk maken, zodat jij en je ex-partner weloverwogen keuzes kunnen maken.

Uitgangspunt is dat er concrete afspraken worden gemaakt, zodat er zo min mogelijk open eindjes zijn en eenieder weet waar hij/zij aan toe is. Dit geeft duidelijkheid voor de toekomst. In het gehele proces houden we tevens oog voor de emoties en zorgen we ervoor dat onder meer de onderlinge communicatie op gang blijft. Alles is erop gericht dat ieder van jullie na de scheiding verder kan.

Vragen of een afspraak maken?

Heb je vragen over je echtscheiding en jouw bedrijf? Of wil je graag een afspraak maken om jouw persoonlijke situatie met ons te bespreken? Aarzel niet en neem contact met ons op, onze ondernemersdesk staat je graag te woord. Bel 085 - 273 97 52 of e-mail naar ondernemersdesk@scheidingsplanner.nl.

Scheiden met een eigen bedrijf

Terug naar boven