Eerst scheiden of eerst huis verkopen?

Gepubliceerd op 12-05-2023 door de Scheidingsplanner

Meest gestelde eerste vraag: eerst scheiden of eerst huis verkopen?

Als bij de scheiding een eigen woning meespeelt, is de eerste vraag bijna altijd wat het beste is: eerst scheiden of eerst het huis verkopen? Voordat wij die vraag kunnen beantwoorden is het natuurlijk belangrijk om te weten wat jouw woonwensen zijn en hoe jouw situatie eruit ziet. Aan de hand hiervan kunnen we bepalen wat voor jou de beste optie is.

Inhoudsopgave eerst scheiden of eerst verkopen?

> Belangrijke beslissing tijdens de scheiding
> Eerst verkopen geen noodzaak voor scheidingsprocedure
> Maak concrete afspraken met elkaar
> Wanneer is eerst verkopen wel een noodzaak?
> Wat als we het oneens zijn over eerst verkopen?
> Leg alles goed vast, ook voor de toekomst

Belangrijke beslissing tijdens de scheiding

Het grootste bezit wat mensen vaak hebben is hun woning. Wat er met de woning gebeurt, is daarom een zeer belangrijk punt op het moment dat men uit elkaar gaat. Niet alleen qua financiën, maar natuurlijk ook omdat het veel invloed heeft op het dagelijks leven van jou en jouw eventuele kinderen.

Om een weloverwogen beslissing over de woning en jouw woonwensen te kunnen nemen, bieden wij in ons scheidingstraject een onafhankelijke hypotheekscan aan. Met onze hypotheekscan kijken we naar de belangen van beide partners en naar andere opties om de woonwensen te realiseren. Onze hypotheekscan is namelijk veel meer dan alleen maar een rekensom: het werkt als een kompas dat richting geeft aan jullie onderlinge overleg en de te maken keuzes voor de toekomst. Lees hier meer over de hypotheekscan.

Eerst verkopen geen noodzaak voor scheidingsprocedure

Een scheiding is een emotionele fase in jouw leven en in deze fase is het van belang dat er geen overhaaste beslissingen worden genomen. Neem die dan ook niet bij de vraag van eerst scheiden of eerst het huis verkopen. Als een van jullie beiden namelijk de wens heeft om in de woning te blijven wonen, dan lijkt het ons altijd zinvol om allereerst uit te zoeken of deze wens haalbaar is. Pas dan kun je een weloverwogen beslissing nemen. Lukt dit niet, dan moet er gekeken worden hoe jullie met de verkoop van de woning wensen om te gaan.

Maak concrete afspraken met elkaar over de woning

Qua afspraken moet er natuurlijk nagedacht worden over hoe om te gaan met de verkoopopbrengst. Daarnaast adviseren wij ook altijd concrete afspraken in het convenant vast te laten leggen over het gebruik van de woning en de kosten van de woning. Het is namelijk niet altijd gezegd dat jullie beiden in de woning blijven wonen tot aan de verkoop, waardoor de huidige situatie wellicht wel zal veranderen. Maar ook als jullie nog wel samen in de woning blijven wonen zijn dergelijke afspraken te adviseren.

eerst scheiden of eerst huis verkopen?

Wanneer is eerst de woning verkopen wel een noodzaak?

Het feit dat het moment wanneer de woning wordt verkocht niet relevant is voor de scheidingsprocedure, betekent natuurlijk niet dat dit moment er helemaal niet toe doet. In veel gevallen is het namelijk noodzakelijk dat de woning op korte termijn wordt verkocht om allebei snel verder te kunnen. Maar weinig mensen krijgen namelijk een nieuwe hypotheek zolang zij nog hoofdelijk verbonden zijn aan de hypotheek van de gezamenlijke woning. Mocht de woning gezamenlijk aangehouden worden terwijl er nog een van beiden in woont, dan is het altijd aan te raden een duidelijke afspraak te maken over de periode waarin deze situatie in stand gehouden wordt.

Wat als we het oneens zijn over eerst verkopen van het huis?

Wil de een de woning wel verkopen en de ander niet? Dan zouden de afspraken in het convenant of een gerechtelijke procedure (kort geding) uitkomst kunnen bieden. Natuurlijk hopen wij dat dit zo ver niet hoeft te komen.

Als jullie het wel samen eens zijn om te gaan verkopen, dan is het van belang dat er een makelaar wordt ingeschakeld. De makelaar kan dan ook fungeren als onafhankelijke tussenpersoon. Zo kan een makelaar ook door jullie in het convenant aan worden gewezen als onpartijdige arbiter als er onenigheid ontstaat met betrekking tot verkoop van de woning.

Leg alles goed vast, ook voor de toekomst

Ongeacht wat en wanneer er iets met de woning gebeurt, het is dus van groot belang hier goede afspraken over vast te leggen in jullie convenant. Wij adviseren dit uit handen te geven aan een adviseur gespecialiseerd op het gebied van scheidingen, zodat jullie gedegen geïnformeerd kunt worden over de mogelijkheden. Deze adviseur kan dan eveneens het een en ander voor jullie vastleggen in het convenant, dus zonder losse eindjes naar de toekomst toe. De Scheidingsplanner is hier in gespecialiseerd. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Terug naar boven