Eerst scheiden of eerst huis verkopen?

Gepubliceerd op 31-03-2020 door de Scheidingsplanner

Inhoudsopgave eerst scheiden of eerst verkopen?

> Meest gestelde eerste vraag
> Belangrijke beslissing tijdens de scheiding
> Eerst verkopen geen noodzaak voor scheidingsprocedure
> Maak concrete afspraken met elkaar
> Wanneer is eerst verkopen wel een noodzaak?
> Wat als we het oneens zijn over eerst verkopen?
> Leg alles goed vast, ook voor de toekomst

Meest gestelde eerste vraag: eerst scheiden of eerst huis verkopen?

Als bij de scheiding een eigen woning meespeelt, is de eerste vraag bijna altijd wat het beste is: eerst scheiden of eerst het huis verkopen? Voordat wij die vraag kunnen beantwoorden is het natuurlijk belangrijk om te weten wat uw woonwensen zijn en hoe uw situatie eruit ziet. Aan de hand hiervan kunnen we bepalen wat voor u de beste optie is.

Belangrijke beslissing tijdens de scheiding

Het grootste bezit wat mensen vaak hebben is hun woning. Wat er met de woning gebeurt, is daarom een zeer belangrijk punt op het moment dat men uit elkaar gaat. Niet alleen qua financiën, maar natuurlijk ook omdat het veel invloed heeft op het dagelijks leven van u en uw eventuele kinderen.

Eerst verkopen geen noodzaak voor scheidingsprocedure

Een scheiding is een emotionele fase in uw leven en in deze fase is het van belang dat er geen overhaaste beslissingen worden genomen. Neem die dan ook niet bij de vraag van eerst scheiden of eerst het huis verkopen. Als een van uw beiden namelijk deze wens heeft, lijkt het ons altijd zinvol om allereerst uit te zoeken of diegene in de woning kan blijven wonen. Pas dan kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Lukt dit niet, dan moet er gekeken worden hoe u met de verkoop van de woning om wenst te gaan.

Maak concrete afspraken met elkaar over uw woning

Qua afspraken moet er natuurlijk nagedacht worden over hoe om te gaan met de verkoopopbrengst. Daarnaast adviseren wij ook altijd concrete afspraken in het convenant vast te laten leggen over het gebruik van de woning en de kosten van de woning. Het is namelijk niet altijd gezegd dat u beiden in de woning blijft wonen tot aan de verkoop, waardoor de huidige situatie wellicht wel zal veranderen. Maar ook als u nog wel samen in de woning blijft wonen zijn dergelijke afspraken te adviseren.

Wanneer is eerst de woning verkopen wel een noodzaak?

Het feit dat het moment wanneer de woning wordt verkocht niet relevant is voor de scheidingsprocedure, betekent natuurlijk niet dat dit moment er helemaal niet toe doet. In veel gevallen is het namelijk noodzakelijk dat de woning op korte termijn wordt verkocht om allebei snel verder te kunnen. Maar weinig mensen krijgen namelijk een nieuwe hypotheek zolang zij nog hoofdelijk verbonden zijn aan de hypotheek van de gezamenlijke woning. Mocht de woning gezamenlijk aangehouden worden terwijl er nog een van beiden in woont, dan is het ook altijd aan te raden een duidelijke afspraak te maken over de periode waarin deze situatie in stand gehouden wordt.

Wat als we het oneens zijn over eerst verkopen van het huis?

Wil de een de woning wel verkopen en de ander niet? Dan zouden de afspraken in het convenant of een gerechtelijke procedure (kort geding) uitkomst kunnen bieden. Natuurlijk hopen wij dat dit zo ver niet hoeft te komen.

Als u het wel samen eens bent om te gaan verkopen, dan is het van belang dat er een makelaar wordt ingeschakeld. De makelaar kan dan ook fungeren als onafhankelijke tussenpersoon. Zo kan een makelaar ook door u in het convenant aan worden gewezen als onpartijdige arbiter als er onenigheid ontstaat met betrekking tot verkoop van de woning.

Leg alles goed vast, ook voor de toekomst

Ongeacht wat en wanneer er iets met de woning gebeurt, het is dus van groot belang hier goede afspraken over vast te leggen in uw convenant. Wij adviseren dit uit handen te geven aan een adviseur gespecialiseerd op het gebied van scheidingen, zodat u gedegen geïnformeerd kunt worden over de mogelijkheden. Deze adviseur kan dan eveneens het een en ander voor u vastleggen in het convenant, dus zonder losse eindjes naar de toekomst toe. De Scheidingsplanner is hier in gespecialiseerd. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Terug naar boven