Scheiden van tafel en bed kinderen

Gepubliceerd op 20-02-2024 door de Scheidingsplanner

De kinderen bij een scheiding van tafel en bed

Ook bij een scheiding van tafel en bed is het belangrijk dat de scheiding voor de kinderen zo soepel mogelijk verloopt. Alles voor de kinderen goed afstemmen en regelen is de hoogste prioriteit tijdens het scheidingstraject. Denk bijvoorbeeld aan het ouderschapsplan, de omgangsregeling en de kinderkosten. Een scheiding waar kinderen bij zijn betrokken, is vaak complexer dan die waarin dat niet geval is. Enerzijds omdat de scheiding van tafel en bed natuurlijk ook op kinderen een enorme impact heeft. Anderzijds omdat jullie na de scheiding samen de ouderrol moeten blijven vervullen. We gaan in dit artikel hier graag nader op in. Je kunt ook onze podcast over kinderen en scheiden beluisteren.

Je blijft altijd samen ouders

Het complexe heeft niet eens zozeer te maken met de financiële afspraken die je met elkaar over de kinderen moet vastleggen. Het heeft er vooral mee te maken dat je misschien als partners wel kunt scheiden, maar dat er als ouders altijd een band zal blijven bestaan. Je blijft beiden betrokken bij de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. En je wilt beiden als ouder aanwezig zijn bij de belangrijke gebeurtenissen die je kinderen nog te wachten staan. Denk aan de overstap naar de middelbare school, de uitreiking van belangrijke schooldiploma’s of het leveren van sportieve prestaties.

Een scheiding met kinderen leidt ertoe dat je niet volledig afscheid van elkaar kunt nemen. Er is nauwelijks tijd om te rouwen en geestelijk afstand van elkaar te nemen. Want je hebt elkaar wel nodig om voor de kinderen te zorgen en ze een zo onbekommerd mogelijke kindertijd te bezorgen. Want het leven gaat immers ‘gewoon’ door.

Neem met elkaar de verantwoordelijkheid

En het lukt niet iedereen om elkaar te blijven zien als de moeder of vader van je kinderen. Verdriet, enorme teleurstelling, woede, gekwetstheid staan dat soms in de weg. Begrijpelijk dat deze gevoelens een rol spelen. Je gaat immers niet voor niets uit elkaar. Maar moeten de kinderen daar de dupe van zijn? “Nee”, zal iedereen volmondig uitspreken. “De kinderen hebben niet om deze situatie gevraagd”. Waarom gaat dan toch soms mis?

De oorzaken daarvoor zijn divers en soms erg ingewikkeld. Maar misschien dat het wel helpt om te bedenken dat je als ouders een belangrijke verantwoordelijkheid op je hebt genomen. En die eindigt niet bij een scheiding.

De scheiding vraagt erom dat de ouders die verantwoordelijkheid op een nieuwe manier gaan invullen. Op afstand van elkaar, maar toch ook samen. Alleen dan ontstaat er ook voor de kinderen een nieuwe toekomst.

Een toekomst die niet bepaald wordt door ouders die hun strijd nu hun huwelijk/relatie voortzetten. Maar door ouders die elkaar oprecht het allerbeste toewensen.

Neem samen de verantwoordelijkheid

Overlegscheiding

Natuurlijk verschilt de impact van een scheiding van tafel en bed op de kinderen niet van een feitelijke scheiding. Ook op een feitelijke scheiding is het bovenstaande allemaal van toepassing. Met al onze ervaring kunnen we wel zeggen dat een overlegscheiding wel een heel groot verschil maakt voor je toekomstige ouderrol. Bij een overlegscheiding/mediation staat namelijk het behouden van een relatie tussen beide partners centraal. Het koesteren en bewaken van een betekenisvolle relatie heeft echt positieve gevolgen voor een normale omgang met jullie gezamenlijke kinderen. Laat je scheiding daarom voor de kinderen altijd op basis van mediation begeleiden.

Podcast over kinderen en scheiden

Terug naar boven