De jaarlijkse indexering van de alimentatie

Gepubliceerd op 30-10-2023 door de Scheidingsplanner

Partneralimentatie en kinderalimentatie indexering

Ieder jaar vindt er een indexering van de partneralimentatie én de kinderalimentatie plaats. Door deze aanpassing wijzigt het alimentatiebedrag dat jij komend jaar aan partner- en/of kinderalimentatie ontvangt of betaalt. Het percentage wordt vastgesteld door de Minister van Justitie. De minister bepaalt wat het wettelijke indexering percentage, de alimentatie indexatie, volgens de Trema-normen voor het komende jaar wordt. Deze aanpassing is nodig, omdat onder meer de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen.

Inhoudsopgave indexering alimentatie

> Wat is het gevolg?
> Indexering alimentatie 2024
> Alimentatie indexering 2024 berekenen
> Hoe voer je de alimentatie indexering door?
> Jaarlijkse indexering in de voorgaande jaren
> Is de indexering van de alimentatie verplicht?
> Wat als mijn ex-partner niet verhoogt?
> Wanneer is de indexering voor 2025 bekend?
> Alimentatie herberekenen

Wat is het gevolg van deze jaarlijkse alimentatie indexering?

Het alimentatiebedrag dat jij betaalt of ontvangt wordt hoger. Iedere alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. Ook als jouw loon niet omhoog is gegaan of als jouw eigen kosten gestegen zijn, ben jij verplicht om de alimentatie indexering toe te passen. Betaal jij de verhoging niet, dan kan jouw ex-partner het bedrag eventueel gaan vorderen. De indexering geldt voor zowel de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie. Ten aanzien van de partneralimentatie kan de indexatie echter uitgesloten zijn in het convenant wat je hebt opgemaakt met jouw ex-partner in het kader van de scheiding. De nieuwe alimentatie indexering gaat in per 1 januari van het jaar volgend op de bekendmaking. Vanaf de eerste betaling na deze datum moet het nieuwe alimentatiebedrag betaald worden.

Indexering alimentatie 2024

Het indexering percentage alimentatie 2024 is vastgesteld op 6,2 procent. De alimentatie indexering is gebaseerd op de bruto alimentatiebedragen. Je kunt de indexering als volgt berekenen: neem het alimentatiebedrag van de partner- en/of kinderalimentatie van dit jaar en vermenigvuldig dit bedrag met het indexeringspercentage.

Alimentatie indexering 2024 berekenen

Concreet bereken je de indexering van de partner- en kinderalimentatie zo: huidig alimentatiebedrag/100 x het indexering percentage 2024 + huidig alimentatiebedrag. Voorbeeld: stel dat het huidige bedrag van de partneralimentatie € 400,- is, dan bedraagt het nieuwe alimentatiebedrag na indexering (400/100) x 6,2 + 400 = € 424,80.

Hoe voer je de alimentatie indexering door?

Ben jij alimentatiebetaler? Dan moet je de alimentatie indexering altijd zelf goed in de gaten houden. Je ontvangt hier namelijk geen bericht van en het bedrag wordt niet automatisch aangepast. Als jij de indexering niet jaarlijks doorvoert, dan kan jouw ex-partner de indexering zelfs tot vijf jaar terug vorderen. Het kan dan om behoorlijke bedragen gaan. Bereken dus voor jezelf meteen het nieuwe alimentatiebedrag en zorg ervoor dat je per 1 januari 2024 het nieuwe alimentatiebedrag aan je ex-partner voldoet.

Jaarlijkse indexering in de voorgaande jaren

Het percentage waarmee de alimentatie elk jaar geïndexeerd dient te worden, kan elk jaar verschillend zijn. In de voorgaande jaren zijn dit de jaarlijkse indexeringspercentages geweest:

  • 2023: 3,4 procent
  • 2022: 1,9 procent
  • 2021: 3 procent
  • 2020: 3,5 procent
  • 2019: 2 procent
  • 2018: 1,5 procent
  • 2017: 2,1 procent
  • 2016: 1,3 procent
  • 2015: 0,8 procent
  • 2014: 0,9 procent
Is de indexering van de alimentatie verplicht

Is de indexering van de alimentatie verplicht?

We krijgen vaak de vraag of de indexering van de alimentatie verplicht is. Met betrekking tot de kinderalimentatie is het antwoord ja: de indexering van de kinderalimentatie is een dwingende maatregel. Je kunt niet met behulp van een onderlinge afspraak bepalen de indexering van de kinderalimentatie weg te laten. Dit kan bij het overeenkomen van de partneralimentatie wel; de indexering van de partneralimentatie is dus niet verplicht. Scheidende partijen kunnen in onderling overleg afwijkende afspraken over de indexering van de partneralimentatie vastleggen binnen het echtscheidingsconvenantEr kan een eigen gekozen percentage wordt vastgelegd, of zelfs geen indexering.

Wat als mijn ex-partner de alimentatie niet verhoogt met de indexatie?

Voor zover je dit (ten aanzien van partneralimentatie) niet heeft uitgesloten in jouw convenant, dient de alimentatie jaarlijks te worden verhoogd met de wettelijke indexatie. Maar wat als jouw ex-partner dit over het afgelopen jaar niet heeft gedaan of wellicht al jaren niet doet, kun je hier dan iets aan doen?

Indien jouw ex-partner heeft verzuimd de alimentatiebedragen te verhogen, dan kan hier achteraf nog iets aan worden gedaan. De achterstallige alimentatie en indexering kan met terugwerkende kracht worden opgeëist, maar wel maximaal tot 5 jaar terug. Hierna verjaart dit recht. Indien je voor het verloop van deze 5 jaar jouw ex-partner al hebt aangeschreven, wordt deze termijn nogmaals met 5 jaar verlengd.

Mocht jouw ex-partner niet of niet positief reageren op jouw verzoek het achterstallige bedrag alsnog aan jou over te maken, kun jij je in veel gevallen wenden tot het LBIO. Er wordt dan echter wel als voorwaarde gesteld dat de alimentatieverplichting van je ex-partner is vastgelegd in een beschikking van de rechtbank. Indien je, zonder tussenkomst van de rechtbank, afspraken hebt gemaakt met je ex-partner moet jij je eerst met een advocaat tot de rechter wenden om de alimentatie alsnog vast te laten leggen.

Wanneer is de indexering van de alimentatie 2025 bekend?

De hoogte van indexering van de alimentatie wordt ieder jaar in november door de overheid vastgesteld en bekend gemaakt. Je moet dus wachten tot november 2024.

Alimentatie herberekenen

Het berekenen van de indexering van de alimentatie is geen lastige klus met het bovenstaande voorbeeld. Je kunt echter naast de wettelijke alimentatie indexering te maken krijgen met gewijzigde omstandigheden in jouw leven of het leven van jouw ex-partner of de kinderen. Je kunt te maken krijgen met verandering van inkomen, een nieuwe baan met een gewijzigd inkomen of een nieuwe relatie. Door deze veranderingen kan het noodzakelijk zijn om de gemaakte afspraken over de partner- en kinderalimentatie te laten herzien. Je kunt dan een herberekening van de alimentatie laten uitvoeren om te bekijken welk alimentatiebedrag bij de nieuwe situatie past.

Meer weten over partner- of kinderalimentatie?

Heb jij vragen over de indexatie of andere algemene vragen over alimentatie? Of wil jij de alimentatie laten berekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Bel 085 – 487 12 00 of stuur een e-mail naar info@scheidingsplanner.nl.

Terug naar boven