De jaarlijkse indexering van de alimentatie

Gepubliceerd op 18-11-2018 door de Scheidingsplanner

Inhoudsopgave indexering alimentatie

> Partneralimentatie en kinderalimentatie indexering
> Wat is het gevolg?
> Indexering alimentatie 2022
> Alimentatie indexering 2022 berekenen
> Hoe voert u de alimentatie indexering door?
> Jaarlijkse indexering in de voorgaande jaren
> Is de indexering van de alimentatie verplicht?
> Wat als mijn ex-partner niet verhoogt?
> Wanneer is de indexering voor 2023 bekend?
> Alimentatie herberekenen

Partneralimentatie en kinderalimentatie indexering

Ieder jaar vindt er een indexering van de partneralimentatie én de kinderalimentatie plaats. Door deze aanpassing wijzigt het alimentatiebedrag dat u komend jaar aan partner- en/of kinderalimentatie ontvangt of betaalt. Het percentage wordt vastgesteld door de Minister van Justitie. De minister bepaalt wat het wettelijke indexering percentage, de alimentatie indexatie, volgens de Trema-normen voor het komende jaar wordt. Deze aanpassing is nodig, omdat onder meer de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen.

Wat is het gevolg van deze jaarlijkse alimentatie indexering?

Het alimentatiebedrag dat u betaalt of ontvangt wordt hoger. Iedere alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. Ook als uw loon niet omhoog is gegaan of als uw eigen kosten gestegen zijn, bent u verplicht om de alimentatie indexering toe te passen. Betaalt u de verhoging niet, dan kan uw ex-partner het bedrag eventueel gaan vorderen. De indexering geldt voor zowel de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie. Ten aanzien van de partneralimentatie kan de indexatie echter uitgesloten zijn in het convenant wat u heeft opgemaakt met uw ex-partner in het kader van uw scheiding. De nieuwe alimentatie indexering gaat in per 1 januari van het jaar volgend op de bekendmaking. Vanaf de eerste betaling na deze datum moet het nieuwe alimentatiebedrag betaald worden.

Indexering alimentatie 2022

Het indexering percentage alimentatie 2022 is vastgesteld op 1,9 procent. De alimentatie indexering is gebaseerd op de bruto alimentatiebedragen. U kunt de indexering als volgt berekenen: neem het alimentatiebedrag van de partner- en/of kinderalimentatie van dit jaar en vermenigvuldig dit bedrag met het indexeringspercentage.

Alimentatie indexering 2022 berekenen

Concreet berekent u de indexering van de partner- en kinderalimentatie zo: huidig alimentatiebedrag/100 x het indexering percentage 2020 + huidig alimentatiebedrag. Voorbeeld: stel dat het huidige bedrag van de partneralimentatie € 400,- is, dan bedraagt het nieuwe alimentatiebedrag na indexering (400/100) x 1,9 + 400 = € 407,60.

Hoe voert u de alimentatie indexering door?

Bent u alimentatiebetaler? Dan moet u de alimentatie indexering altijd zelf goed in de gaten houden. U ontvangt hier namelijk geen bericht van en het bedrag wordt niet automatisch aangepast. Als u de indexering niet jaarlijks doorvoert, dan kan uw ex-partner de indexering zelfs tot vijf jaar terug vorderen. Het kan dan om behoorlijke bedragen gaan. Bereken dus voor uzelf meteen het nieuwe alimentatiebedrag en zorg ervoor dat u per 1 januari 2022 het nieuwe alimentatiebedrag aan uw ex-partner voldoet.

Jaarlijkse indexering in de voorgaande jaren

Het percentage waarmee de alimentatie elk jaar geïndexeerd dient te worden, kan elk jaar verschillend zijn. In de voorgaande jaren zijn dit de jaarlijkse indexeringspercentages geweest:

  • 2021: 3 procent
  • 2020: 3,5 procent
  • 2019: 2 procent
  • 2018: 1,5 procent
  • 2017: 2,1 procent
  • 2016: 1,3 procent
  • 2015: 0,8 procent
  • 2014: 0,9 procent

Is de indexering van de alimentatie verplicht?

We krijgen vaak de vraag of de indexering van de alimentatie verplicht is. Met betrekking tot de kinderalimentatie is het antwoord ja: de indexering van de kinderalimentatie is een dwingende maatregel. U kunt niet met behulp van een onderlinge afspraak bepalen de indexering van de kinderalimentatie weg te laten. Dit kan bij het overeenkomen van de partneralimentatie wel; de indexering van de partneralimentatie is dus niet verplicht. Scheidende partijen kunnen in onderling overleg afwijkende afspraken over de indexering van de partneralimentatie vastleggen binnen het echtscheidingsconvenant. Er kan een eigen gekozen percentage wordt vastgelegd, of zelfs geen indexering.

Wat als mijn ex-partner de alimentatie niet verhoogt met de indexatie?

Voor zover u dit (ten aanzien van partneralimentatie) niet heeft uitgesloten in uw convenant, dient de alimentatie jaarlijks te worden verhoogd met de wettelijke indexatie. Maar wat als uw ex-partner dit over het afgelopen jaar niet heeft gedaan of wellicht al jaren niet doet, kunt u hier dan iets aan doen?

Indien uw ex-partner heeft verzuimd de alimentatiebedragen te verhogen, dan kan hier achteraf nog iets aan worden gedaan. De achterstallige alimentatie en indexering kan met terugwerkende kracht worden opgeëist, maar wel maximaal tot 5 jaar terug. Hierna verjaart dit recht. Indien u voor het verloop van deze 5 jaar uw ex-partner al heeft aangeschreven, wordt deze termijn nogmaals met 5 jaar verlengd.

Mocht uw ex-partner niet of niet positief reageren op uw verzoek het achterstallige bedrag alsnog aan u over te maken, kunt u zich in veel gevallen wenden tot het LBIO. Er wordt dan echter wel als voorwaarde gesteld dat de alimentatieverplichting van uw ex-partner is vastgelegd in een beschikking van de rechtbank. Indien u, zonder tussenkomst van de rechtbank, afspraken hebt gemaakt met uw ex-partner moet u zich eerst met een advocaat tot de rechter wenden om de alimentatie alsnog vast te laten leggen.

Wanneer is de indexering van de alimentatie 2023 bekend?

De hoogte van indexering van de alimentatie wordt ieder jaar in november door de overheid vastgesteld en bekend gemaakt. U moet dus wachten tot november 2022.

Alimentatie herberekenen

Het berekenen van de indexering van de alimentatie is geen lastige klus met het bovenstaande voorbeeld. U kunt echter naast de wettelijke alimentatie indexering te maken krijgen met gewijzigde omstandigheden in uw leven of het leven van uw ex-partner of uw kinderen. U kunt te maken krijgen met verandering van inkomen, een nieuwe baan met een gewijzigd inkomen of een nieuwe relatie. Door deze veranderingen kan het noodzakelijk zijn om de gemaakte afspraken over de partner- en kinderalimentatie te laten herzien. U kunt dan een herberekening van de alimentatie laten uitvoeren om te bekijken welk alimentatiebedrag bij uw nieuwe situatie past.

Meer weten over partner- of kinderalimentatie?

Heeft u vragen over de indexatie of andere algemene vragen over alimentatie? Of wilt u uw alimentatie laten berekenen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Bel 085 – 487 12 00 of stuur een e-mail naar info@scheidingsplanner.nl.

Terug naar boven