Waarom meer senioren scheiden

Gepubliceerd op 30-10-2020 door de Scheidingsplanner

Aantal senioren scheidingen is verdubbeld

Het aantal senioren dat per jaar in Nederland scheidt is in de afgelopen twintig jaar bijna verdubbeld. Zo’n 20 jaar geleden gingen 1 op de 6 senioren scheiden, tegenwoordig is dat 1 op de 3 senioren. De redenen waarom senioren er uiteindelijk toch kiezen om te gaan scheiden zijn even divers als bij dertigers of veertigers.

Inhoudsopgave

> Redenen senioren scheiding
> Bindende factoren zijn verdwenen
> Pensioen als oorzaak
> Aandachtspunten senioren scheiding

Redenen senioren of grijze scheiding

Een senioren scheiding, ook wel een grijze scheiding genoemd, betekent in ieder geval dat de tijd die achter je ligt langer is dan de toekomst die nog voor je ligt. De gedachte 'Ik heb misschien nog 20 tot 30 jaar te leven. Wil ik deze jaren nog doorbrengen met mijn partner?’ dringt zich dan vaak op. En hierdoor kan weer het gevoel ontstaan van ‘Ik moet nu stappen zetten of ik zal nooit meer de kans krijgen’. De primaire redenen voor een senioren scheiding zijn:

  • We zijn in de loop van de jaren uit elkaar gegroeid
  • We pasten niet bij elkaar
  • Er is een tekort aan aandacht, begrip en liefde

De bindende factoren zijn vaak verdwenen bij een grijze scheiding

Bij een senioren scheiding is de liefdesrelatie vaak veranderd in een broer-zus relatie. De onderlinge verstandhouding is over het algemeen nog wel goed, maar er is bijvoorbeeld geen intimiteit meer. Bovendien heb je als je jonger bent over het algemeen aardig wat bindende factoren met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan de zorg voor jullie kinderen of de hypotheek die afbetaald moet worden. Juist door die bindende factoren is men bereid om tijd en energie in de relatie te blijven stoppen, ook al is die relatie misschien niet ideaal meer. Als die bindende factoren echter wegvallen, kan de motivatie om in de relatie te blijven investeren ook wegvallen. Dit heeft dan als gevolg dat wat men vroeger met de mantel der liefde bedekte nu echt hete hangijzers kunnen worden. Het besluit om afscheid te nemen van de partner is dan niet onlogisch.

Het pensioen als oorzaak van een senioren scheiding

Het bereiken van de pensioenleeftijd kan een relatie aardig onder druk zetten. Dit heeft dan weer direct invloed op de onderlinge verstandhouding. Waar men vroeger het werk of andere dagelijkse bezigheden had, zit men nu min of meer op elkaars lip. En dat van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Door andere verwachtingen en onduidelijke communicatie krijgt die leuke nieuwe tijd samen ineens een andere invulling. Dat leidt er vaak toe dat ieder zijn tijd op zijn of haar eigen manier gaat invullen. Hierdoor realiseren partners zich hoezeer ze eigenlijk alleen zijn in hun huwelijk en hoezeer ze naar iemand verlangen die dezelfde waarden en verlangens heeft als zijzelf. Als een relatie in kwaliteit inboet, dan is een scheiding tegenwoordig zeker niet meer taboe. Ook niet bij senioren.

Aandachtspunten bij een grijze scheiding

Wat de aanleiding ook is, ook een senioren scheiding is behoorlijk ingrijpend. Zeker omdat de levens zolang met elkaar verbonden zijn geweest. en men zoveel dingen gezamenlijk heeft opgebouwd. Zoals de kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Daarom is het zeker in deze levensfase zo belangrijk dat de scheiding in goed overleg met elkaar wordt geregeld en er in het proces extra aandacht wordt besteed aan het behouden van de familiebanden.

Terug naar boven