Wat is de hoogte van de partneralimentatie?

Gepubliceerd op 03-06-2018 door de Scheidingsplanner

Inhoudsopgave hoe zit het met de hoogte van de partneralimentatie

> Hoogte van de partneralimentatie vaststellen
> Welke factoren spelen een rol?
> Behoefte aan partneralimentatie
> Draagkracht voor partneralimentatie
> Partneralimentatie en indexering

Hoe stellen we de hoogte van de partneralimentatie vast?

Wanneer en hoelang u recht heeft op partneralimentatie is van verschillende factoren afhankelijk. De hoogte van de partneralimentatie kunt u in onderling overleg afspreken. De hoogte van het alimentatiebedrag is namelijk niet in de wet vastgelegd. Wel zijn er normen vastgelegd in het Rapport Alimentatienormen (het zogenaamde Trema-rapport), deze normen dienen als leidraad. U doet er verstandig aan om een alimentatieberekening te laten maken, hierin worden onder meer de alimentatienormen meegewogen. Aan de hand van de uitkomsten van de alimentatieberekening kunt u samen afspraken maken. Komt u er samen niet uit, dan zal een rechter de hoogte van de alimentatie vaststellen.

Welke factoren spelen een rol bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie?

Het berekenen van de partneralimentatie is afhankelijk van diverse financiële factoren, zoals:

  • Welke inkomsten zijn er aanwezig? 
  • Behoefte aan partneralimentatie bij de minst verdienende partner
  • Draagkracht voor partneralimentatie bij de meest verdienende partner

Behoefte aan partneralimentatie bij de minst verdienende partner

De behoefte van de partner met het laagste inkomen kan vastgesteld worden door de daadwerkelijke uitgaven zoals men gewend was tijdens het huwelijk in kaart te brengen. De levensstandaard speelt daarbij een rol. Wat was gebruikelijk tijdens het huwelijk wat betreft inkomsten en uitgaven?

Verder zijn van belang het arbeidsverleden van de partner met het laagste inkomen, zijn/haar opleiding(en) en zijn of haar verdiencapaciteit: wat kan hij/zij zelf verdienen, mede gezien leeftijd en kansen op de arbeidsmarkt?

Voor het vaststellen van de behoefte wordt echter in de praktijk vaak een vuistregel gebruikt, ook wel Hof-norm genoemd. De behoefte wordt berekend op basis van het gezamenlijke netto besteedbaar inkomen voor echtscheiding min de kosten voor de kinderen. De behoefte wordt dan gesteld op 60% van het netto inkomen min de kinderkosten. Als het inkomen na de scheiding voor ieder van u op dit niveau zou liggen, heeft u beiden volgens deze Hof-norm een vergelijkbare welstand als tijdens het huwelijk.

Draagkracht voor partneralimentatie bij de meest verdienende partner

Nadat de behoefte is bepaald wordt gekeken naar de draagkracht van de alimentatieplichtige (de partner met het hoogste inkomen). Wat kan de partner met het hoogste inkomen aan alimentatie betalen?

De alimentatieberekening wordt over het algemeen gedaan op basis van de Trema-normen. Deze Trema-normen zijn uitgewerkt in het Rapport Alimentatienormen. Bij de draagkrachtberekening wordt gekeken naar het inkomen van de meest verdienende partner en naar zijn/haar uitgaven wat betreft levensonderhoud. De daadwerkelijke kosten voor wonen, zorgverzekering, enzovoorts, spelen dus een belangrijke rol.

Partneralimentatie en indexering

De partneralimentatie wordt, tenzij anders is afgesproken, jaarlijks aangepast aan de gestegen prijzen (jaarlijkse indexering van de alimentatie).

Bepalen van de hoogte van de partneralimentatie is maatwerk

Omdat de hoogte van de partneralimentatie niet wettelijk is vastgelegd, is het berekenen van het alimentatiebedrag maatwerk. De Scheidingsplanner kan u hier uitstekend mee helpen. Wij kijken hierbij verder dan behoefte en draagkracht alleen. Ook kan de Scheidingsplanner als financieel expert verder zoeken naar passende oplossingen.

Terug naar boven